ชมพู ภาษาอังกฤษ: คำแนะนำการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจ

คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit

คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit

Keywords searched by users: ชมพู ภาษาอังกฤษ: คำแนะนำการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจ ลูกชมพู่ ภาษาอังกฤษ, สีชมพู่ ภาษาอังกฤษ, แชมพู ภาษาอังกฤษ, ม่วงภาษาอังกฤษ, ผล ไม่ ชมพู่ ภาษาอังกฤษ, ชมพู่ ภาษาใต้, ชมภู แปลว่า, ฟ้าภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ชมพู ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ชมพู เป็นภาษาอังกฤษคือ pink [1] ซึ่งเป็นสีที่มีลักษณะคล้ายกับสีของดอกไม้ชมพู หรือสีชมพูของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ชมพู่ (rose apple) [1] นอกจากนี้ยังมีคำว่า ชมพู เป็นชื่อไม้ต้นขนาดกลางหลายชนิดในวงศ์ Myrtaceae ที่มีผลกินได้ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ชมพู ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ The walls of the room were painted in a soft shade of pink (ผนังห้องถูกทาสีเป็นสีชมพูอ่อน) [1]


Learn more:

 1. ชมพู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ชมพู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ชมพู่ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ ชมพู ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ชมพู ในภาษาอังกฤษแปลว่า pink [1] ซึ่งเป็นสีที่มีลักษณะคล้ายกับสีชมพูของดอกไม้ชมพู หรือสีชมพูของผลไม้ชมพู่ (rose apple) [1]. สีชมพูเป็นสีที่มีความอ่อนโยนและน่ารัก มักถูกใช้ในการแสดงความน่ารักและเป็นสีประจำของสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ของเครื่องประดับ หรือของตกแต่งภายใน [1].

นอกจากนี้ ชมพู ยังมีความหมายอื่น ๆ ในภาษาไทยด้วย ดังนี้:

 1. ชมพู่: เป็นชื่อไม้ต้นขนาดกลางในสกุล Syzygium วงศ์ Myrtaceae ซึ่งมีผลกินได้ เช่น ชมพู่แก้มแหม่ม (S. samarangense) และชมพู่น้ำดอกไม้ (S. jambos) [1].
 2. ชมพูทวีป: เป็นนามแฝงที่ใช้เรียกประเทศอินเดีย [1].

ในประโยคอื่น ๆ ที่ใช้คำว่า ชมพู ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 • Next thing ya know shell be tying your beards up in pink ribbons and smelling ya up with that stuff called perfoom [1]: ในคำพูดนี้มีการใช้คำว่า pink เพื่ออธิบายถึงสีชมพูของโบว์ผมที่ผู้หญิงอาจจะใช้เพื่อผูกหนวดของผู้ชาย และการใช้น้ำหอม.
 • Ill give you a shampoo [1]: ในประโยคนี้มีการใช้คำว่า shampoo เพื่ออธิบายถึงการใช้สารล้างผม ซึ่งส่วนมากจะมีสีชมพู.

Learn more:

 1. ชมพู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ชมพู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ชมพู คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ชมพู ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า ชมพู ในภาษาอังกฤษ จากผลการค้นหาพบว่าไม่มีผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องที่แสดงผลอยู่ [1] ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าคำว่า ชมพู เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเท่านั้น และไม่มีคำแปลที่เข้ากันได้ในภาษาอังกฤษ


Learn more:

 1. ชมพู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สีชมพู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ชมพู่ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้ ชมพู ในบรรยายสีและสัญลักษณ์

การใช้ ชมพู ในบรรยายสีและสัญลักษณ์

ชมพูเป็นสีที่มีความหมายและสัญลักษณ์ที่หลากหลายในการใช้ในบรรยายสีและสัญลักษณ์ สีชมพูมักถูกอธิบายว่าเป็นสีที่แสดงความหวัง ความรัก ความโรแมนติก และความหวานหวาน นอกจากนี้ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสีชมพูในหลายๆ วัฒนธรรม

การใช้สีชมพูในบรรยายสีและสัญลักษณ์สามารถนำมาใช้ในหลายๆ ด้าน เช่นในการออกแบบกราฟิก การออกแบบโลโก้ การออกแบบเว็บไซต์ และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะสีชมพูมีความเป็นเอกลักษณ์และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้

นอกจากนี้ยังมีการใช้สีชมพูในบรรยายสีและสัญลักษณ์ในการแสดงความเป็นเพศหรือเพศสัมพันธ์ สีชมพูมักถูกใช้ในบรรยายสีและสัญลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นเพศหญิง ความอ่อนโยน ความอ่อนแอ และความเป็นเพศสัมพันธ์ที่เป็นของผู้หญิง

การใช้สีชมพูในบรรยายสีและสัญลักษณ์ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมในบางแวดวง เช่นในวัฒนธรรมจีน สีชมพูถูกใช้ในบรรยายสีและสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความรักและความโชคดี ในบางวัฒนธรรมอื่นๆ สีชมพูอาจถูกใช้ในบรรยายสีและสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความสุข ความสงบ หรือความเจริญรุ่งเรือง

ในการใช้สีชมพูในบรรยายสีและสัญลักษณ์ ควรพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคการใช้ ชมพู ในบรรยายสีและสัญลักษณ์

ชมพูเป็นสีที่มีความหมายและสัญลักษณ์ที่หลากหลายในการใช้ในบรรยายสีและสัญลักษณ์ สีชมพูมักถูกอธิบายว่าเป็นสีที่แสดงความหวานหรือน่ารัก นอกจากนี้ยังมีความหมายทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความรักและความผูกพัน ดังนั้น การใช้ ชมพู ในบรรยายสีและสัญลักษณ์สามารถสร้างความรู้สึกและความหมายที่หลากหลายได้

ความหมายของสีชมพู

 • ความหวานและน่ารัก: สีชมพูมักถูกอธิบายว่าเป็นสีที่แสดงความหวานและน่ารัก สีนี้สามารถสร้างความรู้สึกของความน่ารักและน่ารื่นรมย์ได้ [2].
 • ความรักและความผูกพัน: สีชมพูมักถูกใช้ในบรรยายสีและสัญลักษณ์เกี่ยวกับความรักและความผูกพัน สีนี้สามารถแสดงถึงความอบอุ่นและความรักที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันระหว่างบุคคล [2].

การใช้ ชมพู ในบรรยายสีและสัญลักษณ์

 • การใช้ในการตกแต่ง: สีชมพูมักถูกใช้ในการตกแต่งเพื่อสร้างความน่ารักและน่าสนใจ สีนี้สามารถใช้ในการตกแต่งห้องนอนหรือห้องเด็กเพื่อสร้างความอบอุ่นและความสุข [2].
 • การใช้ในการตลาด: สีชมพูมักถูกใช้ในการตลาดเพื่อเน้นความหวานและน่ารักของสินค้าหรือบริการ สีนี้สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความจำให้กับผู้บริโภคได้ [2].
 • การใช้ในการสร้างแบรนด์: สีชมพูมักถูกใช้ในการสร้างแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับความหวานและน่ารัก เช่น แบรนด์เสื้อผ้าหร

Learn more:

 1. แนวทางออกแบบด้วยทฤษฎีสี คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับสีในการออก
 2. แดง เหลือง ส้ม ฟ้า ชมพู: ว่าด้วยสีในงานออกแบบของพรรคการเมืองไทย – The 101 World Thai Politics
 3. ความหมายของสี

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ ชมพู ในภาษาอังกฤษ

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ ชมพู ในภาษาอังกฤษคือ rosy [1]. คำว่า rosy ใช้เพื่ออธิบายสีชมพูหรือสีแดงอมชมพูของสิ่งต่าง ๆ หรือสิ่งที่มีความสุขภาพดีและมีความหวัง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า rosy ได้แก่

 • She has rosy cheeks, indicating good health [1].
 • The sunset painted the sky in rosy hues [1].
 • Despite the challenges, she remains optimistic and sees a rosy future [1].

นอกจากนี้ยังมีคำว่า rose-colored ที่ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มองโลกในแง่ดีและมีความหวัง [1]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า rose-colored ได้แก่

 • She always sees the world through rose-colored glasses, finding beauty in everything [1].
 • Despite the challenges, he maintains a rose-colored outlook on life [1].

Learn more:

 1. rosy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สีชมพู – วิกิพีเดีย
 3. 12 ดอกไม้ความหมายดี ของขวัญแทนใจวันวาเลนไทน์

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ ชมพู ในภาษาอังกฤษ

ชมพู (Pink) คือสีที่เกิดจากการผสมสีแดงและสีขาว ซึ่งในบางครั้งอาจถูกกล่าวถึงในลักษณะสีแดงอ่อน [2] สีชมพูมักจะถูกใช้ในการกล่าวถึงลักษณะของเด็กหญิง และบางครั้งถูกใช้ควบคู่กับสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเพื่อแสดงถึงเด็กชาย [2] ในภาษาเหนือ สีชมพูเรียกว่า จมออน (จม-ออน) [2]

คำว่า ชมพู อาจมาจากภาษาสันสกฤต ชมฺพุ หมายถึงต้นชมพู่ และชมพูทวีป (ทวีปที่เต็มไปด้วยต้นชมพู่) [2] ดอกชมพู่มีสีชมพูหรือชมพูอมแดง [2] ในภาษาอินโดนีเซีย เรียกสีชมพูว่า จัมปู (jampu) [2] คำว่า pink (พิงก์) ในภาษาอังกฤษเป็นสีที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในวรรณกรรมของวิลเลียม เชกสเปียร์ แต่ถูกใช้ในการกล่าวถึงสีของดอกไม้ Dianthus [2]

สีชมพูในภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Pink และมีรหัสสี Hex triplet เป็น #FFC0CB [2] สีชมพูมีความสว่าง (Brightness) อยู่ที่ 100% และมีความอิ่มตัวของสี (Saturation) อยู่ที่ 25% [2]

นอกจากนี้ยังมีสีชมพูที่เป็นความหมายแตกต่างกันอีกมากมาย เช่น Lightpink, Palevioletred, Hotpink, Deeppink, และ Mediumvioletred [2]

การใช้งานและสัญลักษณ์:

 • สีชมพูมักถูกใช้ในการแสดงความน่ารัก อ่อนโยน และเป็นสีที่เหมาะสำหรับสร้างบรรยากาศที่เพียงพอสมควร [2]
 • สีชมพูมักถูกใช้ในการออกแบบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กหญิง เช่น เสื้อผ้า ของเล่น และอุปกรณ์เครื่องเขียน [2]
 • สีชมพูยังเป็นสีที่ใช้ในการสร้างแบรนด์หรือโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับสตรี [2]

ชมพู (Pink) คือสีที่เกิดจากการผสมสีแดงและสีขาว ซึ่งในบางครั้งอาจถูกกล่าวถึงในลักษณะสีแดงอ่อน [2] สีชมพูมักจะถูกใช้ในการกล่าวถึงลักษณะของเด็กหญิง และบางครั้งถูกใช้คู่กับสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเพื่อแสดงถึงเด็กชาย [2]

คำว่า ชมพู อาจมาจากภาษาสันสกฤต ชมฺพุ หมายถึงต้นชมพู่ และชมพูทวีป (ทวีปที่เต็มไปด้วยต้นชมพู่) ทั้งนี้เนื่องจากดอกชมพู่นั้นมีสีชมพู หรือชมพูอมแดง [2]

ในภาษาอินโดนีเซีย สีชมพูเรียกว่า จัมปู (jampu) [2]

สีชมพูมีความหมายและการใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้ [2]:

 • สีชมพูใช้ในการกล่าวถึงลักษณะของเด็กหญิง
 • สีชมพูใช้ในการกล่าวถึงความน่ารักและน่ารักของสิ่งต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตาชมพู, ชุดชมพู
 • สีชมพูใช้ในการกล่าวถึงความโรแมนติกและความหวานของความรัก
 • สีชมพูใช้ในการกล่าวถึงความเป็นเลิศและความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ชมพู, ฟองน้ำชมพู

นอกจากนี้ยังมีสีชมพูต่าง ๆ ที่มีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้ [2]:

 • Lightpink: สีชมพูอ่อน
 • Palevioletred: สีชมพูแดงอ่อน
 • Hotpink: สีชมพูสดใส
 • Deeppink: สีชมพูเข้ม
 • Mediumvioletred: สีชมพูแดงเข้ม

Learn more:

 1. ชมพู่ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. สีชมพู – วิกิพีเดีย
 3. ชมพู่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: นับ 56 ชมพู ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit
คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit

(n) pink, Example: สีชมพูเป็นสีประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5. ชมพู่ (n) rose apple, Example: ชมพู่เป็นผลไม้ที่มีทุกฤดูกาล, Count Unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางหลายชนิดใน วงศ์ Myrtaceae ผลกินได้Blue – Violet (ฟ้า-ม่วง)(adj) เป็นสีม่วง purple. (adj) สีม่วง

pink (adj) ซึ่งมีสีชมพู, See also: สีชมพู, ชมพู, Syn. rosy, reddish, pinkish
pink (n) สีชมพู, Syn. rose, red, blush-rose, salmon
rose (n) สีกุหลาบ, See also: สีชมพูแดง, Syn. reddish-pink
ชบาชมพู [chabā chomphū] (n, exp) EN: pink hibiscus FR: hibiscus rose [ m ]
แชมพู [chaēmphū] (n) EN: shampoo FR: shampooing = shampoing [ m ]
ชมพู [chomphū] (adj) EN: pink ; rose coloured FR: rose ; rosé
ชมพู่ [chomphū] (n) EN: rose apple FR: jambose [ f ] ; pomme de rose [ f ] ; prune de Malabar [ f ]

See more: bdsdreamland.net/category/tech

คำว่าชมพูภาษาอังกฤษเขียนยังไง

คำว่าชมพูภาษาอังกฤษเขียนยังไง

เมื่อค้นหาคำว่า ชมพู ในภาษาอังกฤษ จะพบว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสีชมพูมีหลายคำ ดังนี้:

 1. Pink (พิงคฺ) – คำนี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกสีชมพูในภาษาอังกฤษ [1].
 2. Rosy – คำนี้เป็นคำที่ใช้เรียกสีชมพูในลักษณะที่มีลักษณะคล้ายกับดอกกุหลาบ [2].
 3. Reddish – คำนี้เป็นคำที่ใช้เรียกสีชมพูในลักษณะที่มีลักษณะคล้ายกับสีแดง [2].
 4. Pinkish – คำนี้เป็นคำที่ใช้เรียกสีชมพูในลักษณะที่มีลักษณะคล้ายกับสีชมพู [2].

ดังนั้น เมื่อต้องการใช้คำว่า ชมพู ในภาษาอังกฤษ สามารถใช้คำศัพท์ pink และคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสีชมพู เพื่อแสดงความหมายได้ [1][2].


Learn more:

 1. คำศัพท์สี ภาษาอังกฤษ (Colors) พร้อมสะกดและคำอ่าน – YouTube
 2. ชมพู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สีชมพู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
เรียนรู้คำศัพท์ผลไม้ ภาษาอังกฤษ - Youtube
เรียนรู้คำศัพท์ผลไม้ ภาษาอังกฤษ – Youtube
ชมพู่ - วิกิพีเดีย
ชมพู่ – วิกิพีเดีย
Vocabulary: คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี ฉูดฉาดคัลเลอร์ฟูลตามเฉดสี
Vocabulary: คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี ฉูดฉาดคัลเลอร์ฟูลตามเฉดสี
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษสีดำ ลายชมพูภายใน – Line อิโมจิ | Line Store
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษสีดำ ลายชมพูภายใน – Line อิโมจิ | Line Store
คำศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ A-Z กว่า 60 ชนิด พร้อมคำอ่าน คำแปล - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
คำศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ A-Z กว่า 60 ชนิด พร้อมคำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

การแปลคำว่า ชมพู ภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ชมพู ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ชมพู ในภาษาอังกฤษ
การใช้ ชมพู ในบรรยายสีและสัญลักษณ์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ ชมพู ในภาษาอังกฤษ
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ ชมพู ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *