หัวหน้า ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้และใช้งานในชีวิตประจำวัน

Let'S Go! Student Council Ep 8 : Class Representative (หัวหน้าห้อง)

ฝึกพูด 40 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

Keywords searched by users: หัวหน้า ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้และใช้งานในชีวิตประจำวัน หัวหน้างาน ภาษาอังกฤษ, หัวหน้าแผนก ภาษาอังกฤษ, ตําแหน่งหัวหน้า ภาษาอังกฤษ, หัวหน้าทีม ภาษาอังกฤษ, Boss หัวหน้า, หัวหน้า ของ หัวหน้า ภาษา อังกฤษ, หัวหน้า ภาษา อังกฤษ ย่อ, หัวหน้า ภาษาอังกฤษ boss

การแปลคำว่าหัวหน้าในภาษาอังกฤษ

Let'S Go! Student Council Ep 8 : Class Representative (หัวหน้าห้อง)
Let’S Go! Student Council Ep 8 : Class Representative (หัวหน้าห้อง)

หัวหน้า แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

คำว่า หัวหน้า ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. หัวหน้าวง (head of a band) [1]

  • หมายถึง ผู้นำวงดนตรีหรือวงดนตรี
  • ตัวอย่างประโยค: วงดนตรีวงนี้หัวหน้าวงหน้าตาหล่อกว่าคนอื่นๆ
 2. หัวหน้างาน (foreman) [1]

  • หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมการทำงานในสถานที่ทำงาน
  • ตัวอย่างประโยค: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน
 3. หัวหน้าฝูง (chief of a herd of animals) [1]

  • หมายถึง ผู้นำหรือผู้ควบคุมฝูงสัตว์
  • ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าฝูงของฝูงวัวจะเดินนำหน้าวัวตัวอื่น
 4. หัวหน้าพรรค (party leader) [1]

  • หมายถึง ผู้นำพรรคการเมือง
  • ตัวอย่างประโยค: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาประกาศวางมือทางการเมืองในวันที่ 1 มกราคม 2540
 5. หัวหน้าส่วน (section chief) [1]

  • หมายถึง ผู้นำหรือผู้ควบคุมส่วนงานในองค์กรหรือบริษัท
  • ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่กำลังรายงานตัวกับหัวหน้าส่วน
 6. หัวหน้าแผนก (chief of a section) [1]

  • หมายถึง ผู้นำหรือผู้ควบคุมแผนกในองค์กรหรือบริษัท
  • ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย
 7. หัวหน้ากลุ่ม (head) [1]

  • หมายถึง ผู้นำหรือผู้ควบคุมกลุ่มงานหรือทีมงาน
  • ตัวอย่างประโยค: หัวหน้ากลุ่มต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุม
 8. หัวหน้าคหัวหน้า แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

คำว่า หัวหน้า ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. หัวหน้าวง (head of a band) [1]

  • หมายถึง ผู้นำวงดนตรีหรือวงดนตรี
  • ตัวอย่างประโยค: วงดนตรีวงนี้หัวหน้าวงหน้าตาหล่อกว่าคนอื่นๆ
 2. หัวหน้างาน (foreman) [1]

  • หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้นำงานในสถานที่ทำงาน
  • ตัวอย่างประโยค: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน
 3. หัวหน้าฝูง (chief of a herd of animals) [1]

  • หมายถึง ผู้นำฝูงสัตว์
  • ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าฝูงของฝูงวัวจะเดินนำหน้าวัวตัวอื่น
 4. หัวหน้าพรรค (party leader) [1]

  • หมายถึง ผู้นำพรรคการเมือง
  • ตัวอย่างประโยค: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาประกาศวางมือทางการเมืองในวันที่ 1 มกราคม 2540
 5. หัวหน้าส่วน (section chief) [1]

  • หมายถึง ผู้นำหน่วยงานหรือส่วนงาน
  • ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่กำลังรายงานตัวกับหัวหน้าส่วน
 6. หัวหน้าแผนก (chief of a section) [1]

  • หมายถึง ผู้นำแผนกหรือส่วนงาน
  • ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย
 7. หัวหน้ากลุ่ม (head) [1]

  • หมายถึง ผู้นำหรือผู้ควบคุมกลุ่มงาน
  • ตัวอย่างประโยค: หัวหน้ากลุ่มต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุม
 8. หัวหน้าคนงาน (foreman) [1]

  • หมายถึง ผู้ควบคุมคนงานหรือผู้นำคนงาน
  • ตัวอย่างประ

Learn more:

 1. หัวหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -หัวหน้า- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หัวหน้า แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความหมายและใช้งานของคำว่าหัวหน้าในภาษาอังกฤษ

คุยภาษาอังกฤษกับ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล | คำนี้ดี Ep.1033 - Youtube
คุยภาษาอังกฤษกับ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล | คำนี้ดี Ep.1033 – Youtube

ความหมายและใช้งานของคำว่า หัวหน้า ในภาษาอังกฤษ

คำว่า หัวหน้า ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น head หรือ leader หรือ chief หรือ boss [1] ซึ่งมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำหรือคนที่มีอำนาจในองค์กรหรือกลุ่มงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคนงาน หรือ foreman หรือ overseer [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หัวหน้า ในภาษาอังกฤษ:

 1. หัวหน้ากลุ่มต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุม [1]
 2. เขาเป็นหัวหน้าคนงานมายี่สิบปีแล้ว [1]

นอกจากนี้ยังมีคำว่า หัวหน้า ที่ใช้ในบริบทของการเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำในองค์กรหรือกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมักใช้ในภาษาอังกฤษเช่น manager หรือ supervisor [2]


Learn more:

 1. หัวหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. หัวหน้างาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 5 ความหมายของ เจ้านาย ในภาษาอังกฤษ | วิดีโอที่เผยแพร่โดย พี่แคน | Lemon8

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าในภาษาอังกฤษ

25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าในภาษาอังกฤษ

หัวหน้าในองค์กรเป็นบทบาทที่สำคัญและมีความสำคัญในการบริหารจัดการและนำทีมงานให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ดังนั้น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้และเข้าใจ ดังนี้:

 1. Chairman – ประธาน [1]
 2. Vice Chairman – รองประธาน [1]
 3. President – ประธานกรรมการ [1]
 4. Vice President – รองประธานกรรมการ [1]
 5. Senior Advisor – ที่ปรึกษาอาวุโส [1]
 6. Managing Director – กรรมการผู้จัดการ [1]
 7. Senior Executive Managing Director – ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง [1]
 8. Board of Directors – คณะกรรมการผู้บริหาร [1]
 9. Directors – กรรมการ [1]
 10. General Manager – ผู้จัดการทั่วไป [1]
 11. Branch Manager – ผู้จัดการสาขา [1]
 12. Head of Department/Division Chief – หัวหน้าแผนก [1]
 13. The Management Team – คณะบริหาร [1]
 14. Personal Manager – ผู้จัดการฝ่ายบุคคล [1]
 15. Finance Manager – ผู้จัดการฝ่ายการเงิน [1]
 16. Sales Manager – ผู้จัดการฝ่ายขาย [1]
 17. Plant Manager – ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน [1]
 18. Account Manager – ผู้จัดการฝ่ายบัญชี [1]
 19. Purchasing Manager – ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ [1]
 20. Manufacturing Manager – ผู้จัดการฝ่ายผลิต [1]
 21. Production Control Manager – ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต [1]
 22. Quality Control Manager – ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ [1]
 23. Assurance Manager – ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย [1]
 24. Technical Manager – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค [1]
 25. Credit and Legal Manager – ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฎหมาย [1]
 26. Research and Development Manager – ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา [1]
 27. Executive Secretary – เลขาผู้บริหาร [1]
 28. Chief Executive Officer (C.E.O.) – หัวหน้าฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจเต็ม [1]

คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องการพูดถึงหัวหน้าในองค์กรคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าในภาษาอังกฤษ

การทำงานในบริบทองค์กรต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญ เพื่อให้สื่อสารและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ข้าพเจ้าได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าในภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ได้ในการทำงานของคุณ ดังนี้:

 1. Chairman – ประธาน [1]
 2. Vice Chairman – รองประธาน [1]
 3. President – ประธานกรรมการ [1]
 4. Vice President – รองประธานกรรมการ [1]
 5. Senior Advisor – ที่ปรึกษาอาวุโส [1]
 6. Managing Director – กรรมการผู้จัดการ [1]
 7. Senior Executive Managing Director – ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง [1]
 8. Board of Directors – คณะกรรมการผู้บริหาร [1]
 9. Directors – กรรมการ [1]
 10. General Manager – ผู้จัดการทั่วไป [1]
 11. Branch Manager – ผู้จัดการสาขา [1]
 12. Head of Department/Division Chief – หัวหน้าแผนก [1]
 13. The Management Team – คณะบริหาร [1]
 14. Personal Manager – ผู้จัดการฝ่ายบุคคล [1]
 15. Finance Manager – ผู้จัดการฝ่ายการเงิน [1]
 16. Sales Manager – ผู้จัดการฝ่ายขาย [1]
 17. Plant Manager – ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน [1]
 18. Account Manager – ผู้จัดการฝ่ายบัญชี [1]
 19. Purchasing Manager – ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ [1]
 20. Manufacturing Manager – ผู้จัดการฝ่ายผลิต [1]
 21. Production Control Manager – ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต [1]
 22. Quality Control Manager – ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ [1]
 23. Assurance Manager – ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย [1]
 24. Technical Manager – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค [1]
 25. Credit and Legal Manager – ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฎหมาย [1]
 26. Research and Development Manager – ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา [1]
 27. Executive Secretary – เลขาผู้บริหาร [1]
 28. Chief Executive Officer (C.E.O.) – หัวหน้าฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจเต็ม [

Learn more:

 1. ชื่อตำแหน่งสำคัญในองค์กรเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการเตรียมตัวสมัครงาน | WeGoInter.com – เรียนต่อต่างประเทศ
 2. 200+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการทํางานที่ใช้บ่อยที่สุด
 3. หัวหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าหัวหน้าในภาษาอังกฤษ

เรซูเม่ภาษาอังกฤษ Engineer ระดับหัวหน้างาน - Jobsdb ไทย
เรซูเม่ภาษาอังกฤษ Engineer ระดับหัวหน้างาน – Jobsdb ไทย

หัวหน้าในภาษาอังกฤษแปลว่า head หรือ leader ซึ่งใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้:

 1. หัวหน้าวง (head of a band) [1]

  • วงดนตรีวงนี้หัวหน้าวงหน้าตาหล่อกว่าคนอื่นๆ
 2. หัวหน้างาน (foreman) [1]

  • พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน
 3. หัวหน้าฝูง (chief of a herd of animals) [1]

  • หัวหน้าฝูงของฝูงวัวจะเดินนำหน้าวัวตัวอื่น
 4. หัวหน้าพรรค (party leader) [1]

  • พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาประกาศวางมือทางการเมืองในวันที่ 1 มกราคม 2540
 5. หัวหน้าส่วน (section chief) [1]

  • เจ้าหน้าที่กำลังรายงานตัวกับหัวหน้าส่วน
 6. หัวหน้าแผนก (chief of a section) [1]

  • หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย
 7. หัวหน้ากลุ่ม (head) [1]

  • หัวหน้ากลุ่มต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุม
 8. หัวหน้าคนงาน (foreman) [1]

  • เขาเป็นหัวหน้าคนงานมายี่สิบปีแล้ว
 9. หัวหน้าทัวร์ (tour leader) [1]

  • การเดินทางครั้งนี้หัวหน้าทัวร์ทำหน้าที่ได้ดีมาก

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น หัวหน้าทีม (team leader) และหัวหน้าโครงการ (project manager) ซึ่งใช้ในบริบททางธุรกิจและการทำงานองค์กร


Learn more:

 1. หัวหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -หัวหน้า- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หัวหน้า แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคำว่าหัวหน้าในภาษาอังกฤษ

หัวหน้าในภาษาอังกฤษแปลว่า leader หรือ head ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายบุคคลหรือตำแหน่งที่เป็นผู้นำหรือควบคุมกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน ต่อไปนี้คือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคำว่า หัวหน้า ในภาษาอังกฤษ:

 1. หัวหน้าวง (band leader) [1]

  • หัวหน้าวงเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายผู้นำวงดนตรี ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำและควบคุมการแสดงของวงดนตรี
 2. หัวหน้างาน (foreman) [1]

  • หัวหน้างานหมายถึงบุคคลที่มีตำแหน่งควบคุมและควบคุมการทำงานของคนงานในสถานที่ทำงาน เช่น ในโรงงานหรือโครงการก่อสร้าง
 3. หัวหน้าฝูง (chief of a herd) [1]

  • หัวหน้าฝูงหมายถึงบุคคลที่เป็นผู้นำและควบคุมฝูงสัตว์ เช่น วัวหรือแกะ
 4. หัวหน้าพรรค (party leader) [1]

  • หัวหน้าพรรคหมายถึงผู้นำพรรคการเมือง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในการนำพรรคและกำหนดนโยบาย
 5. หัวหน้าส่วน (section chief) [1]

  • หัวหน้าส่วนหมายถึงบุคคลที่เป็นผู้นำและควบคุมส่วนงานในองค์กรหรือบริษัท
 6. หัวหน้าแผนก (chief of a section) [1]

  • หัวหน้าแผนกหมายถึงบุคคลที่เป็นผู้นำและควบคุมแผนกหรือส่วนงานในองค์กรหรือบริษัท
 7. หัวหน้ากลุ่ม (group leader) [1]

  • หัวหน้ากลุ่มหมายถึงบุคคลที่เป็นผู้นำและควบคุมกลุ่มคนในองค์กรหรือโครงการ
 8. หัวหน้าคนงาน (foreman) [1]

  • หัวหน้าคนงานหมายถึงบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมและควบคุมการทำงานของคนงาน
 9. หัหัวหน้าในภาษาอังกฤษแปลว่า leader หรือ head ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายบุคคลหรือตำแหน่งที่เป็นผู้นำหรือควบคุมในองค์กรหรือกลุ่มต่างๆ [1] คำว่า หัวหน้า ใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่างๆ เช่น หัวหน้างาน (foreman), หัวหน้าฝูง (chief of a herd), หัวหน้าพรรค (party leader), หัวหน้าส่วน (section chief), หัวหน้าแผนก (chief of a section), หัวหน้ากลุ่ม (head), หัวหน้าคนงาน (foreman), หัวหน้าทัวร์ (tour leader) เป็นต้น [1]

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า หัวหน้า ในภาษาอังกฤษอีกมากมาย เช่น leader, chief, boss, overseer, head, supervisor, manager, director, captain, president, chairman, executive เป็นต้น [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หัวหน้า ในภาษาอังกฤษ:

 • วงดนตรีวงนี้หัวหน้าวงหน้าตาหล่อกว่าคนอื่นๆ [1]
 • พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน [1]
 • หัวหน้าฝูงของฝูงวัวจะเดินนำหน้าวัวตัวอื่น [1]
 • พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาประกาศวางมือทางการเมืองในวันที่ 1 มกราคม 2540 [1]
 • เจ้าหน้าที่กำลังรายงานตัวกับหัวหน้าส่วน [1]
 • หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย [1]
 • หัวหน้ากลุ่มต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุม [1]
 • เขาเป็นหัวหน้าคนงานมายี่สิบปีแล้ว [1]

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า หัวหน้า ในภาษาอังกฤษสามารถหาได้จาก:

 • Longdo Dictionary: แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคำว่าหัวหน้าในภาษาอังกฤษ [1]

Learn more:

 1. หัวหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
 3. chief แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: อัปเดต 53 หัวหน้า ภาษาอังกฤษ

ฝึกพูด 40 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
ฝึกพูด 40 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

head. (n) หัวหน้า, See also: ผู้นำ, Syn. boss, chief, leader, Ant. subordinate, underling.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

หัวหน้างาน ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างาน ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างาน คือบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการนำทีมงานและการบริหารจัดการงานต่างๆในองค์กรหรือบริษัท หัวหน้างานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดและดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กร และเป็นตัวแทนของทีมงานในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆในองค์กร [1].

หัวหน้างานในภาษาอังกฤษเรียกว่า manager ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมงานในองค์กร หัวหน้างานมีหน้าที่หลากหลายอย่าง เช่น วางแผนและกำหนดเป้าหมายของทีมงาน จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน [1].

หัวหน้างานในภาษาอังกฤษยังมีคำอื่นๆที่ใช้ในบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น supervisor ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายบุคคลที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ director ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารจัดการระดับสูงในองค์กร [1].

หัวหน้างานมีบทบาทสำคัญในการสร้างและบริหารทีมงานให้เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความสามารถและทักษะของหัวหน้างานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หัวหน้างานควรมีความเข้าใจในงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความสามารถในการสื่อสารและสร้างความเชื่อมั่นในทีมงาน [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่หัวหน้างาน ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างาน คือบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการนำทีมงานหรือกลุ่มงานให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานมีหน้าที่ในการวางแผน กำหนดเป้าหมาย และควบคุมการดำเนินงานของทีมงาน นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สื่อสาร และเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในทีมงาน [1].

หัวหน้างานในภาษาอังกฤษเรียกว่า team leader หรือ manager ซึ่งมีหน้าที่เดียวกัน แต่อาจมีความแตกต่างในบางกรณี หัวหน้างานในองค์กรใหญ่อาจมีตำแหน่งที่สูงกว่า และมีความรับผิดชอบที่มากกว่าหัวหน้างานในองค์กรขนาดเล็ก [1].

หัวหน้างานมีบทบาทสำคัญในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น หัวหน้างานควรมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการนำทีม และสร้างสรรค์วิธีการทำงานที่เหมาะสมสำหรับทีมงานของตน [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. หัวหน้างานมีหน้าที่อะไรบ้าง?
  • หัวหน้างานมีหน้าที่ในการวางแผน กำหนดเป้าหมาย และควบคุมการดำเนินงานของทีมงาน [1].
 2. หัวหน้างานในองค์กรใหญ่และองค์กรขนาดเล็กมีความแตกต่างกันอย่างไร?
  • หัวหน้างานในองค์กรใหญ่อาจมีตำแหน่งที่สูงกว่าและมีความรับผิดชอบที่มากกว่าหัวหน้างานในองค์กรขนาดเล็ก [1].
 3. คุณสมบัติที่ควรมีของหัวหน้างานคืออะไร?
  • หัวหน้างานควรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สื่อสาร แล

Learn more:

 1. หัวหน้างาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หัวหน้างาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวบรวมตําแหน่งงานภาษาอังกฤษในบริษัทที่ใช้บ่อยที่สุด
Foreman แปลว่า หัวหน้างาน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Foreman แปลว่า หัวหน้างาน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Brian รักสถาบัน .|||. 🏳️‍🌈 On X:
Brian รักสถาบัน .|||. 🏳️‍🌈 On X: “ชื่อตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ต่างๆ ในบริษัท ที่ควรทราบ Http://T.Co/Zoatuktodh Http://T.Co/Jklux0V1Qk” / X
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ชื่อตำแหน่งงานแผนกต่างๆในบริษัท 108 ตำแหน่ง - ภาษาอังกฤษออนไลน์
ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ชื่อตำแหน่งงานแผนกต่างๆในบริษัท 108 ตำแหน่ง – ภาษาอังกฤษออนไลน์
เรซูเม่ภาษาอังกฤษ Engineer ระดับหัวหน้างาน - Jobsdb ไทย
เรซูเม่ภาษาอังกฤษ Engineer ระดับหัวหน้างาน – Jobsdb ไทย
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คุยภาษาอังกฤษกับ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล | คำนี้ดี Ep.1033 - Youtube
คุยภาษาอังกฤษกับ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล | คำนี้ดี Ep.1033 – Youtube
Let'S Go! Student Council Ep 8 : Class Representative (หัวหน้าห้อง)
Let’S Go! Student Council Ep 8 : Class Representative (หัวหน้าห้อง)

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

การแปลคำว่าหัวหน้าในภาษาอังกฤษ
ความหมายและใช้งานของคำว่าหัวหน้าในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าหัวหน้าในภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคำว่าหัวหน้าในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *