Category Archives: Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Chi tiết tin tuyển dụng Mô tả công việc -Tiếp nhận, ban hành, giao nhận, quản lý công văn, tài liệu đi-đến – Soạn thảo, lưu trữ công văn, giấy tờ, quyết định…liên quan đến nhân sự làm việc tại Công ty – Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm của Công ty – Thanh […]