ซี่ ภาษา อังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

คำศัพท์ สี ภาษาอังกฤษ colors

คำศัพท์ สี ภาษาอังกฤษ Colors

Keywords searched by users: ซี่ ภาษา อังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ซี่ ภาษาอีสาน, ซี่กัน แปลว่า, ซี่ คือ, ซี้, ซีซั่น ภาษาอังกฤษ, ซี่ อีสาน, ซีรี่ส์, สี่ แปลว่า

การแปลคำว่า ซี่ เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ซี่ เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ซี่ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาไทย และสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ ดังนี้:

 1. ซี่ (n) – rowed or lined things [1]

  • ตัวอย่างประโยค: นักแข่งรถคนนั้นซี่โครงหักเป็นซี่เลย (The racers frame broke into pieces)
 2. ซี่ (clas) – teeth [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ เริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นหลายซี่แล้ว (The children are starting to have multiple milk teeth)
 3. ซี่กรง (n) – bar [1]

  • ตัวอย่างประโยค: นกแก้วบินมาเกาะที่ซี่กรง ส่งเสียงร้องดังลั่น (The bird perched on the bar and sang loudly)
 4. ซี่โครง (n) – rib [1]

  • ตัวอย่างประโยค: นักขี่ม้าตกม้าจนซี่โครงหัก (The horse rider fell off the horse and broke a rib)
 5. ซี่โครงหมูทอด (n) – fried spare-ribs [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่ (At this restaurant, our family often goes for dinner on Saturdays and orders fried spare-ribs and jungle curry with chicken)

อย่างไรก็ตาม การแปลคำภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการใช้งาน ดังนั้น คำแปลข้างต้นเป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น คุณอาจต้องพิจารณาและเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับบริบทและความหมายที่ต้องการใช้งานเพิ่มเติม


Learn more:

 1. ซี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ซี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

ความหมายของคำว่า ซี่ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ซี่ ในภาษาอังกฤษแปลว่า rowed or lined things [1] หรือ รายการที่เรียงเป็นแถวหรือเป็นแนว ซึ่งคำนี้มักใช้ในบรรทัดของรายการที่เรียงต่อเนื่องกัน หรือสิ่งที่เรียงเป็นแถวหรือเป็นแนว เช่น ซี่โครงหมูทอด (fried spare-ribs) [1] หรือ ซี่โครง (rib) [1] ซึ่งเป็นกระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ [1]

นอกจากนี้ ซี่ ยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกหลายความหมาย เช่น

 • ซี่ ยังหมายถึง ฟัน (teeth) [1] ซึ่งใช้ในบรรทัดของคำนามเรียกฟัน เช่น เด็กๆ เริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นหลายซี่แล้ว [1]
 • ซี่ ยังหมายถึง ซี่กรง (bar) [1] ซึ่งเป็นส่วนของกรงที่มีลักษณะเล็กๆ ยาวๆ เรียงกันเป็นแถวเป็นแนว เช่น นกแก้วบินมาเกาะที่ซี่กรง ส่งเสียงร้องดังลั่น [1]
 • ซี่ ยังหมายถึง ซี่โครงหมูทอด (fried spare-ribs) [1] ซึ่งเป็นอาหารที่ทำจากซี่โครงหมูที่ทอดให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือด [1]

Learn more:

 1. ซี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ซี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ซี่ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ซี่ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The row of teeth in his mouth is perfectly aligned. [1]
  แปลว่า ซี่โครงฟันในปากของเขาเรียงตรงไปตามแนว

 2. She counted the ribs on the skeleton model. [1]
  แปลว่า เธอนับซี่โครงบนโมเดลกระดูก

 3. The bicycle wheel has several spokes. [1]
  แปลว่า ล้อจักรยานมีซี่ล้อหลายอัน

 4. The banisters on the staircase are made of wood. [1]
  แปลว่า ทางเลื่อนบันไดทำด้วยไม้

 5. She braided her hair into two pigtails. [1]
  แปลว่า เธอเป็นเส้นผมเป็นทรงจั้นสองซี่


Learn more:

 1. ซี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ซี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมประโยคขึ้นภาษาอังกฤษ จะทักทาย จะเสนอไอเดีย ก็ไม่มีสะดุด

การค้นหาคำศัพท์ ซี่ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

การค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และเพิ่มความรู้คำศัพท์ใหม่ ในกรณีที่เราต้องการค้นหาคำศัพท์ ซี่ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary จากผลการค้นหาที่ได้ จะมีผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ ซี่ ในหลายความหมายต่างๆ ซึ่งจะถูกแสดงในรูปแบบตารางที่มีหัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ ซี่ ดังนี้:

หัวข้อ: ซี่

 • คำศัพท์ ซี่ ในที่นี้หมายถึงแถวหรือสิ่งที่เรียงกันเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง [1]
  • ตัวอย่างประโยค: นักแข่งรถคนนั้นซี่โครงหักเป็นซี่เลย [1]
 • คำศัพท์ ซี่ ในที่นี้หมายถึงฟัน [1]
  • ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ เริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นหลายซี่แล้ว [1]
 • คำศัพท์ ซี่กรง หมายถึงส่วนของกรงที่มีลักษณะเล็กๆ ยาวๆ เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวทำจากเหล็ก [1]
  • ตัวอย่างประโยค: นกแก้วบินมาเกาะที่ซี่กรง ส่งเสียงร้องดังลั่น [1]
 • คำศัพท์ ซี่โครง หมายถึงกระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ [1]
  • ตัวอย่างประโยค: นักขี่ม้าตกม้าจนซี่โครงหัก [1]
 • คำศัพท์ ซี่โครงหมูทอด หมายถึงเมนูอาหารที่ทำจากซี่โครงหมูที่ทอดและสุก [1]
  • ตัวอย่างประโยค: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่ [1]

จากผลการค้นหาดังกล่าว เราสามารถเรียนรู้ความหมายและการใช้งานของคำศัพท์ ซี่ ในหลายทางด้วยการค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และเพิ่มความรู้ภาษาของเรา ในกรณีที่เราต้องการค้นหาคำศัพท์ ซี่ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary จากผลการค้นหาที่ได้มา จะพบว่ามีผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ ซี่ ในหลายความหมาย ดังนี้:

 1. ความหมายของคำศัพท์ ซี่ [1]:

  • เป็นคำเรียกของเล็กๆ ยาวๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง เช่น ฟันซี่หนึ่ง ฟันซี่สอง
  • เป็นคำลักษณะนามเรียกฟัน เช่น เด็กๆ เริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นหลายซี่แล้ว
  • เป็นส่วนของกรงที่มีลักษณะเล็กๆ ยาวๆ เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวทำจากเหล็ก เช่น นกแก้วบินมาเกาะที่ซี่กรง
  • เป็นกระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ เช่น นักขี่ม้าตกม้าจนซี่โครงหัก
  • เป็นซี่โครงหมูทำให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือด เช่น ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่
 2. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ซี่ [1]:

  • Spoke: ซี่ล้อ กำ [พลังงาน]
  • Rib: ซี่โครง, กระดูกรูปโค้ง ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังช่วงอก ปลายบางคู่เชื่อมกับกระดูกอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
  • Intercostal, External: ซี่โครงอันนอก [การแพทย์]

การค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความรู้ภาษาของเรา โดยสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการในหลากหลายความหมายและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ การค้นหาคำศัพท


Learn more:

 1. ซี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ซี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำแปลและความหมายของคำว่า ซี่ จากพจนานุกรม Bab.La

คำว่า ซี่ เป็นคำที่มีความหมายและแปลได้หลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ซี่ (n) – คำนามที่หมายถึงสิ่งที่เรียงกันเป็นแถวหรือแนวอย่างฟันหรือลูกกรง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: นักแข่งรถคนนั้นซี่โครงหักเป็นซี่เลย (The racers frame broke into pieces) [1]
  • คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง: ซี่โครง (rib), ซี่โครงหมูทอด (fried spare-ribs), ซี่กรง (bar)
 2. ซี่ (clas) – คำนามที่หมายถึงฟัน [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ เริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นหลายซี่แล้ว (The children are starting to have their milk teeth) [1]
 3. ซี่โครง (n) – คำนามที่หมายถึงกระดูกโครงอก [1]

  • ตัวอย่างประโยค: นักขี่ม้าตกม้าจนซี่โครงหัก (The horse rider fell off the horse and broke his ribs) [1]
 4. ซี่โครงหมูทอด (n) – คำนามที่หมายถึงเมนูอาหารที่เป็นหมูทอดซี่โครง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่ (At this restaurant, our family likes to go for dinner on Saturdays and usually order fried spare-ribs and jungle curry with chicken) [1]

จากข้อมูลที่ได้จากพจนานุกรม bab.la สามารถสรุปความหมายของคำว่า ซี่ ได้ว่าเป็นคำที่มีหลายความหมาย เช่น เรียงกันเป็นแถวหรือแนวอย่างฟันหรือลูกกรง หรืออาจหมายถึงฟัน กระดูกโครงอก หรือเมนูอาหารที่เป็นหมูทอดซี่โครง ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ในประโยค [1].


Learn more:

 1. ซี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ซี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ซี่ จากแหล่งอ้างอิงต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ซี่ จากแหล่งอ้างอิงต่างๆ

ซี่ (ภาษาโปรแกรม) – วิกิพีเดีย [1]

 • ภาษาซี (C) เป็นภาษาโปรแกรมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งเริ่มพัฒนาขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2512-2516 (ค.ศ. 1969-1973) โดยเดนนิส ริตชี (Dennis Ritchie) ที่เอทีแอนด์ทีเบลล์แล็บส์ (AT&T Bell Labs) [1].
 • ภาษาซีเป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมและมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง และอนุญาตให้มีขอบข่ายตัวแปร (scope) และการเรียกซ้ำ (recursion) ในขณะที่ระบบชนิดตัวแปรอพลวัตก็ช่วยป้องกันการดำเนินการที่ไม่ตั้งใจหลายอย่าง [1].
 • ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดตลอดกาล และตัวแปลโปรแกรมของภาษาซีมีให้ใช้งานได้สำหรับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นส่วนมาก [1].
 • ภาษาซีได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่น ๆ ในยุคหลัง เช่น ภาษาดี, ภาษาโก, ภาษารัสต์, ภาษาจาวา, จาวาสคริปต์, ภาษาลิมโบ, ภาษาแอลพีซี, ภาษาซีชาร์ป, ภาษาอ็อบเจกทีฟ-ซี, ภาษาเพิร์ล, ภาษาพีเอชพี, ภาษาไพทอน, ภาษาเวอริล็อก และอื่น ๆ [1].

Learn more:

 1. ซี (ภาษาโปรแกรม) – วิกิพีเดีย

การใช้คำว่า ซี่ ในบทสนทนาทางการสื่อสารและวัฒนธรรม

การใช้คำว่า ซี่ ในบทสนทนาทางการสื่อสารและวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความหลากหลายในภาษาไทย คำว่า ซี่ เป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ต่าง ๆ ของผู้พูด โดยมักจะใช้ในบทสนทนาที่มีความเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลาง ๆ

ในบทสนทนาทางการสื่อสาร เราสามารถใช้คำว่า ซี่ เพื่อแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

 1. การใช้คำว่า ซี่ เพื่อแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ
  เมื่อเราได้ยินข่าวสารที่ไม่คาดคิดหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เราอาจใช้คำว่า ซี่ เพื่อแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ เช่น ซี่! ไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้เลย

 2. การใช้คำว่า ซี่ เพื่อแสดงความตื่นเต้นหรือรู้สึกดี
  เมื่อเราได้รับข่าวดีหรือเหตุการณ์ที่ดีที่เกิดขึ้น เราอาจใช้คำว่า ซี่ เพื่อแสดงความตื่นเต้นหรือรู้สึกดี เช่น ซี่! ฉันได้งานใหม่แล้ว

 3. การใช้คำว่า ซี่ เพื่อแสดงความสงสัยหรือไม่เชื่อถือ
  เมื่อเราได้ยินข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจหรือไม่เชื่อถือ เราอาจใช้คำว่า ซี่ เพื่อแสดงความสงสัยหรือไม่เชื่อถือ เช่น ซี่! ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาทำแบบนั้น

การใช้คำว่า ซี่ ในบทสนทนาทางการสื่อสารและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสร้างความสนุกสนานในการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม การใช้คำซี่ควรมีความเหมาะสมและเหมาะสมกับบทสนทนาและบริบทที่เกี่ยวข้อง และควรใช้ในกรอบของวัฒนธรรมและควการใช้คำว่า ซี่ ในบทสนทนาทางการสื่อสารและวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความหลากหลายในภาษาไทย คำว่า ซี่ เป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ในบทสนทนาทั่วไปหรือในบทสนทนาทางธุรกิจได้ตามความเหมาะสม

ในบทสนทนาทางการสื่อสารและวัฒนธรรม การใช้คำว่า ซี่ สามารถแสดงถึงอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

 1. การใช้คำว่า ซี่ เพื่อแสดงความตื่นเต้นหรือรู้สึกตื่นเต้น เช่น ซี่มาก! วันนี้เป็นวันที่ฉันรอคอยมานาน

 2. การใช้คำว่า ซี่ เพื่อแสดงความประหลาดใจหรือแปลกใจ เช่น ซี่! ฉันไม่คิดว่าจะได้พบเจ้าในที่นี่

 3. การใช้คำว่า ซี่ เพื่อแสดงความสงสัยหรือไม่เชื่อ เช่น ซี่เลย! ฉันไม่เชื่อว่าเขาทำได้

 4. การใช้คำว่า ซี่ เพื่อแสดงความเศร้าหรือผิดหวัง เช่น ซี่จัง! ฉันเสียใจที่เขาไม่มา

การใช้คำว่า ซี่ ในบทสนทนาทางการสื่อสารและวัฒนธรรมมีความสำคัญในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรใช้คำนี้ให้เหมาะสมกับบทสนทนาและบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความหมายและอารมณ์ที่ต้องการสื่อสารถูกเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ การใช้คำว่า ซี่ ในบทสนทนาทางการสื่อสารและวัฒนธรรมยังสื่อถึงวัฒนธรรมและความเป็นไทยอีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่มีความเฉพาะเจาะจงและน่าสนใจ

ในสรุป การใช้คำว่า

Categories: รายละเอียด 88 ซี่ ภาษา อังกฤษ

คำศัพท์ สี ภาษาอังกฤษ colors
คำศัพท์ สี ภาษาอังกฤษ colors

(clas) teeth, Example: เด็กๆ เริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นหลายซี่แล้ว, Count Unit: ซี่, Thai Definition: คำลักษณะนามเรียกฟัน

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ซี่ ภาษาอีสาน

ซี่ ภาษาอีสาน

ซี่ ในภาษาอีสานมีความหมายหลากหลาย และใช้ในบริบทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. ซี่ แปลว่า ยาสีฟันโบราณ [1] ซี่ในกรณีนี้เป็นการใช้ไม้คะยูงที่ฟันเป็นซี่ๆ ใส่ในกระบอกไม้ไผ่จุดไฟข้างล่าง เพื่อเอาเสียมทาน้ำมันยางรมที่ควันไฟ ยาที่ได้มีสีดำ คนโบราณนิยมฟันดำเพื่อความงาม อย่างว่า เล็งที่ทันตาแข้วมหานิลเงาเงี่ยงงามเด ซ้องซุ่มเกล้าตะเกิงหน้าแข่งเขียว (ผาแดง)

 2. ซี่ แปลว่า การร่วมประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ [2] ในกรณีนี้ซี่หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ ซี่ในภาษาอีสานเป็นคำที่ใช้ในบริบทของเพศสัมพันธ์

 3. ซี้ แปลว่า นี้ เช่นนี้ [3] ซี้ใช้ในบริบทของการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงหรือเป็นตัวอย่าง

ซี่ ภาษาอีสานเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม การเข้าใจความหมายและการใช้คำนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอีสาน


Learn more:

 1. ซี่ ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
 2. สี่ ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
 3. ซี้ ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
น่ารัก ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง? ชมว่าน่ารักภาษาอังกฤษยังไงดี – Bestkru
น่ารัก ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง? ชมว่าน่ารักภาษาอังกฤษยังไงดี – Bestkru
Học Tiếng Anh Trực Tuyến, Thực Hành Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh, Với Giáo Viên Nước Ngoài | Globish
Học Tiếng Anh Trực Tuyến, Thực Hành Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh, Với Giáo Viên Nước Ngoài | Globish
น่ารัก ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง? ชมว่าน่ารักภาษาอังกฤษยังไงดี – Bestkru
น่ารัก ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง? ชมว่าน่ารักภาษาอังกฤษยังไงดี – Bestkru
สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย
สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย
สอนเขียนเอบีซี Abc พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z Learn Alphabet | เพลงเด็ก Indysong Kids - Youtube
สอนเขียนเอบีซี Abc พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z Learn Alphabet | เพลงเด็ก Indysong Kids – Youtube
รักบริสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ Pure Love มาเรียนรู้กลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาคู่กัน - ภาษาอังกฤษออนไลน์
รักบริสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ Pure Love มาเรียนรู้กลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาคู่กัน – ภาษาอังกฤษออนไลน์

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

การแปลคำว่า ซี่ เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า ซี่ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ซี่ ในภาษาอังกฤษ
การค้นหาคำศัพท์ ซี่ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
คำแปลและความหมายของคำว่า ซี่ จากพจนานุกรม bab.la
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ซี่ จากแหล่งอ้างอิงต่างๆ
การใช้คำว่า ซี่ ในบทสนทนาทางการสื่อสารและวัฒนธรรม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *