จอมปลวก ภาษาอังกฤษ: สำรวจความสำคัญและวิธีเรียนรู้

ดงจอมปลวกใหญ่เท่าเกาะอังกฤษ (8 ธ.ค. 61)

Keywords searched by users: จอมปลวก ภาษาอังกฤษ: สำรวจความสำคัญและวิธีเรียนรู้ ที่ดิน มี จอมปลวก ควร ทำอย่างไร, อุบาย หมายถึง, จอมปลวกขึ้นในบ้าน, จอมปลวกให้โชค, Anthill, จักรยาน อ่านว่า, พญาปลวก, ไม้ซีกงัดไม้ซุง หมายถึง

การแปลคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษ

หวยจอมปลวก - รวมข่าวเกี่ยวกับ
หวยจอมปลวก – รวมข่าวเกี่ยวกับ “หวยจอมปลวก” เรื่องราวของหวยจอมปลวก

การแปลคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า จอมปลวก เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่พึงประสงค์ โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับคนหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือรบกวน อาจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า น่ารำคาญ หรือ น่ารำคาญมาก ในภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษอาจใช้คำศัพท์หรือวลีต่างๆ ที่มีความหมายใกล้เคียง เพื่อสื่อถึงความรำคาญหรือความไม่พึงประสงค์ ตัวอย่างเช่น:

 1. Nuisance
 2. Pest
 3. Annoyance
 4. Irritant
 5. Trouble-maker

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จอมปลวก ในภาษาอังกฤษ:

 1. The neighbors dog is such a nuisance. It barks all night and keeps everyone awake.
 2. The constant phone calls from telemarketers are becoming a real pest.
 3. That child is such an annoyance. Hes always causing trouble and making a mess.
 4. The construction noise outside my window is such an irritant. I cant concentrate on my work.
 5. The new employee is turning out to be a real trouble-maker. Hes causing conflicts among the team.

Learn more:

 1. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จอมปลวก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ จอมปลวก ในภาษาอังกฤษ

ข่าวพบแล้วเด็กชาย 4 คน หลงป่า ชาวบ้านเชื่อผีจอมปลวกบังตา จ.อุทัยธานี
ข่าวพบแล้วเด็กชาย 4 คน หลงป่า ชาวบ้านเชื่อผีจอมปลวกบังตา จ.อุทัยธานี

ความหมายของคำว่า จอมปลวก ในภาษาอังกฤษคือ termite [1]. จอมปลวกเป็นแมลงที่อยู่ในกลุ่มของแมลงกลุ่มมด และมีลักษณะเด่นคือการกัดเจาะไม้และวัสดุซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการดำเนินชีวิตของพวกมัน [1].

นอกจากนี้ จอมปลวกยังมีบทบาทที่สำคัญในระบบนิเวศและภาวะสมดุลของธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการย่อยสลายวัสดุซึ่งเป็นเนื้ออินทรีย์ เช่น ไม้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและอาหารของพวกมัน [1].

นอกจากนี้ จอมปลวกยังมีผลกระทบต่อมนุษย์ในบางกรณี เช่น เมื่อพบจอมปลวกทำลายสิ่งก่อสร้าง เช่น บ้านหรืออาคาร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสุขภาพ [1].


Learn more:

 1. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จอมปลวก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จอมปลวก ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จอมปลวก ในภาษาอังกฤษ:

 1. The house was infested with cockroaches, so we called an exterminator to get rid of the pest problem. [1]
 2. I saw a cockroach crawling on the kitchen counter, and it startled me. [1]
 3. Dont leave any food crumbs lying around, or youll attract cockroaches into your home. [1]
 4. The restaurant had to temporarily close down due to a severe cockroach infestation. [1]
 5. I hate it when I turn on the lights in the bathroom and see a cockroach scurrying away. [1]

Learn more:

 1. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จอมปลวก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษ

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลคำและค้นหาความหมายของคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษ โดยที่เราสามารถหาความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ทำให้ Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจอีกด้วย

ด้านลักษณะการใช้งานของ Longdo Dictionary นั้นมีความสะดวกและใช้งานง่าย โดยเราสามารถป้อนคำหรือประโยคที่ต้องการแปลลงในช่องค้นหา แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือประโยคนั้นๆ พร้อมกับความหมายและตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้นๆ ในประโยค

เมื่อเราต้องการแปลคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ Longdo Dictionary นั้น เราสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ของ Longdo Dictionary ที่ [1].
 2. ป้อนคำว่า จอมปลวก ในช่องค้นหา.
 3. รอระบบทำการค้นหาและแสดงผลลัพธ์.
 4. เลือกผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า จอมปลวก เพื่อดูความหมายและตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้นๆ.

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาคำว่า จอมปลวก ใน Longdo Dictionary ได้แก่:

คำว่า จอมปลวก แปลว่า Termite ในภาษาอังกฤษ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จอมปลวก ใน Longdo Dictionary ได้แก่:

 • จอมปลวกเป็นแมลงที่สร้างรังและทำลายไม้ [1].

ดังนั้น พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลคำและค้นหาความหมายของคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษ โดยที่เราสามารถหาความหมายและตัวอย่างปรพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลคำและค้นหาความหมายของคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาที่พบในผลการค้นหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ Longdo Dictionary จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับบริการและคุณสมบัติของเครื่องมือนี้ รวมถึงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จอมปลวก ในประโยคต่างๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของคำนี้ได้ดียิ่งขึ้น [1].

เว็บไซต์ Longdo Dictionary มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติเมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย [1]. นอกจากนี้ยังสนับสนุนการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่นและเยอรมัน [1]. นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้ [1].

การใช้งาน Longdo Dictionary ง่ายและสะดวก เพียงแค่วางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ โดยอัตโนมัติ [1]. นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ [1]. ตัวอย่างเช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ [1].

ดังนั้น พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลคำและค้นหาความหมายของคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีคุณสมบัติที่สามารถช่วยให


Learn more:

 1. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Lexitron พจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ แปลคำว่า จอมปลวก

LEXiTRON พจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ แปลคำว่า จอมปลวก เป็นหนึ่งในพจนานุกรมออนไลน์ที่มีความนิยมในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแปลคำศัพท์และวลีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พจนานุกรมนี้มีความครอบคลุมและครบถ้วนในการแปลคำศัพท์ที่หลากหลายและทันสมัย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย [1].

คำว่า จอมปลวก ใน LEXiTRON พจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ มีความหมายเป็น anthill ซึ่งหมายถึงรังของมด [1].

ดังนั้น หากคุณต้องการแปลคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้ LEXiTRON พจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ เพื่อหาคำแปลได้โดยง่ายและรวดเร็ว [1].


Learn more:

 1. จอมปลวก – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำอ่าน คำแปล และเกณฑ์วินิจฉัย สิกขาบท (ศีล) ข้อ ๑ – Dharmaforliving

ความหมายของ จอมปลวก ในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ Lexitron

ความหมายของคำว่า จอมปลวก ในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON มีอยู่สองคำนิยามที่แตกต่างกัน [1] [2]. ดังนี้:

 1. จอมปลวก (n) – anthill, รังปลวก [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันพัลวันบนเนินดินข้างจอมปลวก [1]
  • หมายเหตุ: รังปลวกขนาดใหญ่ที่สูงเป็นจอมขึ้นไป [1]
 2. จอมปลวก (n) – anthill, รังปลวก [2]

  • ตัวอย่างประโยค: พังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันพัลวันบนเนินดินข้างจอมปลวก [2]
  • หมายเหตุ: รังปลวกขนาดใหญ่ที่สูงเป็นจอมขึ้นไป [2]

จากคำนิยามทั้งสองในพจนานุกรม LEXiTRON, คำว่า จอมปลวก หมายถึงรังปลวกขนาดใหญ่ที่สูงเป็นจอมขึ้นไป [1] [2]. รังปลวกเป็นสถานที่ที่ปลวกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่และเก็บอาหารของพวกมัน ซึ่งมักจะมีรูปร่างเป็นเนินดินสูงๆ และมีช่องทางเชื่อมต่อกับภายนอกเพื่อให้ปลวกสามารถเข้าออกได้ [1] [2].


Learn more:

 1. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. จอมปลวก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จอมปลวก ในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ Lexitron

เมื่อค้นหาคำว่า จอมปลวก ในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON พบว่ามีผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง 2 รายการ [1] [2] ซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

หมายความของคำว่า จอมปลวก ในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON หมายถึง รังปลวก หรือ anthill ในภาษาอังกฤษ [1] ซึ่งเป็นสถานที่ที่ปลวกสร้างรังขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่อยู่และที่เก็บอาหารของพวกมัน [1] รังปลวกมักจะมีขนาดใหญ่และสูงขึ้นไป [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จอมปลวก ในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON คือ พังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันพัลวันบนเนินดินข้างจอมปลวก [1] ซึ่งหมายความว่า มีการต่อสู้ระหว่างงูเห่ากับพัลวันบนเนินดินที่อยู่ข้างรังปลวก [1]


Learn more:

 1. จอมปลวก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จอมปลวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: รายละเอียด 66 จอมปลวก ภาษาอังกฤษ

ดงจอมปลวกใหญ่เท่าเกาะอังกฤษ (8 ธ.ค. 61)
ดงจอมปลวกใหญ่เท่าเกาะอังกฤษ (8 ธ.ค. 61)

(n) anthill, See also: termite hill, Syn. รังปลวก, Example: พังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันพัลวันบนเนินดินข้างจอมปลวก, Count Unit: จอม, Thai Definition: รังปลวกขนาดใหญ่ที่สูงเป็นจอมขึ้นไป

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ที่ดิน มี จอมปลวก ควร ทำอย่างไร

เรื่องที่ดินที่มีจอมปลวกเป็นปัญหาเป็นเรื่องที่คนหลายคนต้องเผชิญกับมัน จอมปลวกเป็นแมลงที่สามารถทำลายที่ดินและสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนได้ ดังนั้น หากเราพบว่าที่ดินของเรามีจอมปลวก จะต้องดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดจอมปลวกอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับวิธีการจัดการที่ดินที่มีจอมปลวก และวิธีการกำจัดจอมปลวกอย่างถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากผลการค้นหา ที่ดิน มี จอมปลวก ควร ทำอย่างไร ดังนี้:

หน้าที่ของจอมปลวกในที่ดิน

 • จอมปลวกเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ในที่ดินและสร้างรังในไม้และวัสดุอื่นๆในบริเวณที่ดิน [1]
 • จอมปลวกสามารถทำลายไม้และวัสดุที่มีเนื้อไม้ได้ โดยการกัดกินและทำลายเซลลูโลสในไม้ [1]
 • จอมปลวกสามารถทำลายโครงสร้างที่ดินได้ เช่น บ้านหรืออาคาร [1]

วิธีการจัดการที่ดินที่มีจอมปลวก

 1. การตรวจสอบและวินิจฉัย

  • ตรวจสอบบริเวณที่ดินเพื่อระบุว่ามีจอมปลวกหรือไม่ โดยสังเกตร่องรอยที่อาจพบ เช่น ร่องรอยกัดกินบริเวณไม้หรือวัสดุ [1]
  • หากพบร่องรอยหรือเห็บหมากของจอมปลวก ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในการกำจัดจอมปลวก เพื่อให้ได้การวินิจฉัยและการจัดการที่ถูกต้อง [1]
 2. การกำจัดจอมปลวก

  • การกำจัดจอมปลวกสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่เหมาะสมจะขึ้เรื่องที่ดินที่มีจอมปลวกเป็นปัญหาเป็นเรื่องที่คนหลายคนต้องพบเจอและต้องจัดการกันอยู่เสมอ จอมปลวกเป็นแมลงที่สามารถทำลายที่ดินและสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับเรื่องที่ดินที่มีจอมปลวกและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในกรณีนี้

หากท่านพบว่าที่ดินของท่านมีจอมปลวก ควรทำอย่างไร? นี่คือขั้นตอนและวิธีการที่คุณสามารถทำได้:

 1. ตรวจสอบและระบุพื้นที่ที่มีจอมปลวก: ก่อนอื่นให้ท่านตรวจสอบและระบุพื้นที่ที่มีจอมปลวกอยู่ในที่ดินของท่าน สามารถระบุได้โดยการตรวจสอบเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงการอาศัยของจอมปลวก เช่น เส้นทางที่มีดินเปียกชื้นหรือเส้นทางที่มีร่องรอยของจอมปลวก [1].

 2. ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับจอมปลวก: ท่านควรศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของจอมปลวก เพื่อทราบถึงวิธีการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสม จอมปลวกมีลักษณะเป็นแมลงขนาดเล็ก มีสีส้มแดงหรือสีน้ำตาล มีลำตัวแบ่งเป็นส่วนหัว หลัง และกล้ามเนื้อที่เรียกว่า หน้าอก และมีปีกสองคู่ [1].

 3. ป้องกันจอมปลวก: การป้องกันจอมปลวกเริ่มต้นด้วยการป้องกันไม่ให้จอมปลวกเข้าสู่ที่ดินของท่าน นี่คือวิธีการที่สามารถทำได้:

  • ป้องกันการเข้าถึง: ป้องกันไม่ให้จอมปลวกเข้าสู่ที่ดินของท่านโดยการซ่อมแซมรอยร้าวหรือรอยแตกของท

Learn more:

 1. ให้โชคดีหรือโชคร้าย ดูจากทิศจอมปลวก | homeEST.com
 2. ไม่ใช่เรื่องเล่น พระอาจารย์ดัง เผยหากมี จอมปลวก ในบ้าน ต้องทำพิธีเอาออก
 3. วิธีจัดการกับปลวกที่อยู่ในดิน

อุบาย หมายถึง

อุบาย หมายถึงอะไร?

อุบายเป็นคำที่ใช้ในหลายความหมาย และมีการใช้งานที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาสำรวจความหมายของคำว่า อุบาย ในหลาย ๆ แง่มุม พร้อมกับตัวอย่างประโยคและความหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลจากผลการค้นหาใน Longdo Dictionary [1] เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม

ความหมายของคำว่า อุบาย

 • อุบาย (n) หมายถึงเล่ห์เหลี่ยมหรือเล่ห์กลที่ใช้ในการหลอกลวงหรือเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ [1]
 • อุบาย (n) หมายถึงวิธีการอันแยบคาย [1]
 • อุบาย (n) หมายถึงเล่ห์กลหรือเล่ห์เหลี่ยม [1]
 • อุบาย (n) หมายถึงเคล็ดลับหรือเทคนิคที่ใช้ในการประสบความสำเร็จ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อุบาย

 1. นวนิยายเรื่องนี้เป็นอุบายสอนธรรมะอันแยบยล [1]
 2. เขาใช้อุบายในการหลอกลวงผู้อื่น [1]
 3. การใช้อุบายเป็นวิธีการที่แยบคาย [1]

คำว่า อุบาย มีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันได้ โดยมีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ อุบายสามารถใช้เป็นเคล็ดลับหรือเทคนิคในการประสบความสำเร็จ และเป็นวิธีการที่แยบคายในการดำเนินชีวิตประจำวัน


Learn more:

 1. อุบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อุบาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อุบาย – พจนานุกรมไทย-ไทย หมายถึง/ความหมาย
ปลวก - วิกิพีเดีย
ปลวก – วิกิพีเดีย
จอมปลวก หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
จอมปลวก หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ปลวก - วิกิพีเดีย
ปลวก – วิกิพีเดีย
ฝันเห็นจอมปลวก ทำนายฝัน พร้อมตีเลขเด็ด | Thaiger ข่าวไทย
ฝันเห็นจอมปลวก ทำนายฝัน พร้อมตีเลขเด็ด | Thaiger ข่าวไทย
หวยจอมปลวก - รวมข่าวเกี่ยวกับ
หวยจอมปลวก – รวมข่าวเกี่ยวกับ “หวยจอมปลวก” เรื่องราวของหวยจอมปลวก
English Map สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย ระดับประถมปลาย ป.4-5-6 - ร้าน Attorney285 จำหน่ายหนังสือกฎหมาย หนังสือเรียนทุกระดับ หนังสือเด็ก หนังสือพัฒนาตนเอง ร้านหนังสือ Attorney285 หนังสือกฎหมาย หนังสือเรียนทุกระดับ ฮาวทู มีหน้าร้าน ...
English Map สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย ระดับประถมปลาย ป.4-5-6 – ร้าน Attorney285 จำหน่ายหนังสือกฎหมาย หนังสือเรียนทุกระดับ หนังสือเด็ก หนังสือพัฒนาตนเอง ร้านหนังสือ Attorney285 หนังสือกฎหมาย หนังสือเรียนทุกระดับ ฮาวทู มีหน้าร้าน …
ข่าวพบแล้วเด็กชาย 4 คน หลงป่า ชาวบ้านเชื่อผีจอมปลวกบังตา จ.อุทัยธานี
ข่าวพบแล้วเด็กชาย 4 คน หลงป่า ชาวบ้านเชื่อผีจอมปลวกบังตา จ.อุทัยธานี
หวยจอมปลวก - รวมข่าวเกี่ยวกับ
หวยจอมปลวก – รวมข่าวเกี่ยวกับ “หวยจอมปลวก” เรื่องราวของหวยจอมปลวก

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

การแปลคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของ จอมปลวก ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จอมปลวก ในภาษาอังกฤษ
พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลคำว่า จอมปลวก เป็นภาษาอังกฤษ
LEXiTRON พจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ แปลคำว่า จอมปลวก
ความหมายของ จอมปลวก ในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จอมปลวก ในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *