ความคิดสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้และแบ่งปัน

รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik

โรงเรียนเป็นแหล่งทำลายความคิดสร้างสรรค์โดย Sir Ken Robinson (ซับไทย+ซับอังกฤษ)

Keywords searched by users: ความคิดสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้และแบ่งปัน Creativity แปล, จินตนาการ ภาษาอังกฤษ, ความคิดสร้างสรรค์คือ, ความคิดริเริ่ม ภาษาอังกฤษ, ความคิดสร้างสรรค์ มีอะไรบ้าง, ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาญี่ปุ่น, ความคิด ภาษาอังกฤษ, Creative Thinking

ความหมายของคำว่า ความคิดสร้างสรรค์ ในภาษาอังกฤษ

รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik

ความหมายของคำว่า ความคิดสร้างสรรค์ ในภาษาอังกฤษคือ creative thinking หรือ innovative thinking [1]. ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้ความคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือใช้วิธีการที่ไม่เคยใช้มาก่อนเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรือแก้ไขปัญหาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า [1].

การคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาและนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและสร้างความสำเร็จในหลายด้านของชีวิต เช่น การธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และการสร้างสรรค์สื่อสาร [1].

ความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากความคิดทั่วไป โดยมีลักษณะดังนี้ [1]:

 1. การคิดที่เป็นรูปแบบอิสระ: ความคิดสร้างสรรค์ไม่ถูกข้อจำกัดโดยข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ผู้คิดสร้างสรรค์มีอิสระในการคิดและสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน
 2. การคิดที่เป็นรูปแบบเชิงนวัตกรรม: ความคิดสร้างสรรค์มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและนวัตกรรม โดยการคิดสร้างสรรค์จะสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
 3. การคิดที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา: ความคิดสร้างสรรค์มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือที่ยากต่อการแก้ไข โดยใช้วิธีการที่ไม่เคยใช้มาก่อนหรือคิดออกมาใหม่

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถทความหมายของคำว่า ความคิดสร้างสรรค์ ในภาษาอังกฤษแปลว่า creative thinking หรือ innovative thinking [1]. ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งเน้นการคิดออกแบบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยใช้ความคิดที่ไม่ธรรมดาหรือเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ [1].

ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาและนำเสนอความคิดใหม่ๆ ในหลายด้านของชีวิต เช่น การสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ หรือการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ [1].

ความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากความคิดทั่วไป โดยมีลักษณะดังนี้:

 1. การคิดที่เปิดกว้าง: ความคิดสร้างสรรค์มีการคิดออกแบบที่เปิดกว้างและไม่จำกัดเพียงแค่ข้อจำกัดหรือแนวคิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน [1].

 2. การเชื่อมโยงความรู้: ความคิดสร้างสรรค์นำเอาความรู้หลากหลายมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ โดยการนำความรู้จากด้านต่างๆ มารวมกัน [1].

 3. การมองเห็นโอกาส: ความคิดสร้างสรรค์มีการมองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ในสิ่งที่อาจไม่เห็นได้ชัดเจนหรือมีอยู่แต่ยังไม่ถูกนำมาใช้ [1].

 4. การท้าทายข้อเท็จจริง: ความคิดสร้างสรรค์มีการท้าทายข้อเท็จจริงและข้อเขียนที่มีอยู่ โดยการเสนอความคิดที่แตกต่างจากที่เคยมีมาก่อน [1].

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้โดยการฝึก


Learn more:

 1. ความคิดสร้างสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความคิดสร้างสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) กับนวัตกรรม (Innovation) บทความโดยศศิมา สุขสว่าง

การสร้างสรรค์และกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษ

ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) และนวัตกรรม (Innovation)สำคัญอย่างไร – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) และนวัตกรรม (Innovation)สำคัญอย่างไร – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย

การสร้างสรรค์และกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษ

การสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในชีวิตประจำวันและการทำงาน การสร้างสรรค์หมายถึงการสร้างความคิดใหม่ๆ และแนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นกระบวนการที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ ดังนั้น การเรียนรู้และปฏิบัติตามกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะนี้ให้เป็นทักษะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ [1].

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบ ซึ่งจะกล่าวถึงบางส่วนในรายการดังนี้:

 1. การคิดแบบด้านนวัตกรรม (Innovative Thinking): เป็นกระบวนการคิดที่เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้ความคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร [2].

 2. การคิดแบบวิเคราะห์ (Analytical Thinking): เป็นกระบวนการคิดที่เน้นการวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาหรือสถานการณ์เพื่อหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลและข้อมูลที่มีอยู่เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ [1].

 3. การคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking): เป็นกระบวนการคิดที่เน้นการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลอย่างมีเหตุผลและวิจารณ์อย่างมีเหตุการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษ

การสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหา สร้างความคิดใหม่ ๆ และพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมได้ในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศและมีความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ระหว่างประเทศต่าง ๆ ดังนั้นการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเป็นผู้สร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ การสร้างสรรค์และกระบวนการคิดในภาษาอังกฤษยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรและธุรกิจ ซึ่งมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน [2]

นอกจากนี้ยังมีทักษะการคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษ เช่น

 1. การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) – การคิดในรูปแบบใหม่ ๆ และนวัตกรรม [1]
 2. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) – การคิดในรายละเอียดและการวิเคราะห์ [1]
 3. การคิดวิพากษ์ (Critical thinking) – การคิดโดยใช้วิจารณญาณและการตัดสินอย่างมีเหตุผล [1]
 4. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) – การคิดเพื่อวางแผนและตัดสินใจให้บรรลุเป้าหมาย [1]
 5. การคิดเชิงบวก (Positive thinking) – การคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นด้า

Learn more:

 1. 7 ทักษะการคิด (7 Thinking Skills) โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง
 2. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เครื่องมือสำคัญของการสร้างความสำเร็จให้องค์กร | HREX.asia
 3. ความคิดสร้างสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความสำคัญและประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ

รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik

ความสำคัญและประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญและประโยชน์มากมายที่สามารถกล่าวถึงได้ดังนี้:

 1. สร้างความคิดที่ไม่เหมือนใคร: ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เราสามารถสร้างความคิดที่ไม่เหมือนใครได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ [1].

 2. แก้ไขปัญหา: ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เรามองปัญหาเป็นโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ และหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ [1].

 3. สร้างคุณค่าใหม่: ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เราสร้างคุณค่าใหม่ในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ ศิลปะ วรรณกรรม หรือสังคม [1].

 4. สร้างสิ่งใหม่: ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เราสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ๆ [1].

 5. สร้างแรงบันดาลใจ: ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำงาน และสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจ [1].

 6. สร้างองค์กรที่เป็นนวัตกรรม: การสร้างความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษช่วยให้องค์กรเป็นนวัตกรรม และเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาด [1].

 7. สร้างความเป็นผู้นำ: ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เราเป็นผู้นำที่มีความคิดใหม่ๆ และสร้างสรรค์แนวทางใหม่ความสำคัญและประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสร้างสิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในการทำงาน การเรียนรู้ หรือชีวิตประจำวัน ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เราสามารถพบเจอวิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อน และสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตของเรา

นอกจากนี้ ความคิดสร้างสรรค์ยังมีประโยชน์มากมายที่สามารถนำมาใช้ในหลาย ๆ ด้านของชีวิต เช่น

 1. การแก้ไขปัญหา: ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เรามองปัญหาในมุมมองใหม่ ๆ และพบวิธีการแก้ไขที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อน [1].
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ: ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เราสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ [1].
 3. การเรียนรู้: ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เรามีการเรียนรู้ที่น่าสนใจและสร้างความสนใจในการศึกษา [1].
 4. การสร้างองค์กรที่เป็นนวัตกรรม: ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้องค์กรเติบโตและเป็นนวัตกรรม โดยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการทำงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ [1].
 5. การสร้างความสุขและความพึงพอใจ: ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เราสร้างสิ่งที่เราชื่นชอบแล

Learn more:

 1. ความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) กับนวัตกรรม (Innovation) บทความโดยศศิมา สุขสว่าง
 2. 10 ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ รู้ไว้ได้ใช้แน่! I Interpass | Interpass
 3. ความคิดสร้างสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคและการใช้คำว่า ความคิดสร้างสรรค์ ในประโยคภาษาอังกฤษ

7 ทักษะการคิด (7 Thinking Skills) โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง
7 ทักษะการคิด (7 Thinking Skills) โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ หรือความสามารถในการคิดแบบไม่ธรรมดา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน ความคิดสร้างสรรค์สามารถปรากฏในหลายด้าน เช่น ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี การออกแบบ การสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ และอื่นๆ [1].

ตัวอย่างประโยคและการใช้คำว่า ความคิดสร้างสรรค์ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The artists painting reflects her creativity and unique perspective on the world. [1]
  (ภาษาไทย: ภาพวาดของศิลปินสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่ไม่เหมือนใครของเธอ)

 2. Innovation and creativity are essential for driving progress and solving complex problems. [1]
  (ภาษาไทย: นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญในการเดินหน้าและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)

 3. The company encourages its employees to think outside the box and embrace their creativity. [1]
  (ภาษาไทย: บริษัทส่งเสริมให้พนักงานคิดอย่างเป็นสร้างและยอมรับความคิดสร้างสรรค์ของตน)

 4. Children should be given opportunities to explore their creativity through art, music, and play. [1]
  (ภาษาไทย: เด็กควรได้รับโอกาสในการสำรวจความคิดสร้างสรรค์ของตนผ่านศิลปะ เพลง และการเล่น)


Learn more:

 1. ความคิดสร้างสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความคิดสร้างสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การพูดภาษาอังกฤษ เมื่อจะพูดว่า คุณมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำบางอย่าง ให้ใช้คำว่า creative

แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ

ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน

แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้และการทำงานที่ประสบความสำเร็จในภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี้ มีแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ดังนี้:

 1. เว็บไซต์และบล็อก:

  • มีเว็บไซต์และบล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ เช่น Medium, TED Talks, Creative Bloq [1].
 2. หนังสือ:

  • มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษที่สามารถให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ เช่น Creative Confidence โดย Tom Kelley และ David Kelley, The Innovators Dilemma โดย Clayton M. Christensen [1].
 3. คอร์สออนไลน์:

  • มีคอร์สออนไลน์ที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้ เช่น Coursera, Udemy, edX [1].
 4. แอปพลิเคชัน:

  • มีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ เช่น MindNode (แอปสร้างแผนภาพความคิด), Evernote (แอปบันทึกความคิด), Trello (แอปจัดการโครงการ) [1].
 5. กลุ่มออนไลน์:

  • มีกลุ่มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดและแนวคแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ มีแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่สามารถช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้:

 1. เว็บไซต์และบล็อก:

  • Medium: เว็บไซต์ Medium เป็นแหล่งรวมบทความและบล็อกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ [1].
  • TED Talks: เว็บไซต์ TED Talks มีการแชร์บรรยายที่เกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในภาษาอังกฤษ [1].
 2. หนังสือ:

  • Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All โดย Tom Kelley และ David Kelley เป็นหนังสือที่สอนให้เราเชื่อมั่นในความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม [1].
  • The Innovators Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail โดย Clayton M. Christensen เป็นหนังสือที่อธิบายถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร [1].
 3. เครื่องมือออนไลน์:

  • MindMeister: เครื่องมือ MindMeister เป็นเครื่องมือในการสร้างแผนภาพความคิดและการวางแผนที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ [1].
  • Canva: เครื่องมือ Canva เป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกที่ช่วยในการสร้างสรรค์ภาพและกราฟิกต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ [1].
 4. คอร์สออนไลน์:

  • Coursera: เว็บไซต์ Coursera มีคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษ

Learn more:

 1. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เครื่องมือสำคัญของการสร้างความสำเร็จให้องค์กร | HREX.asia
 2. 3 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)
 3. การระดมความคิด (Brainstorm) เทคนิคความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม โดยศศิมา สุขสว่าง

Categories: นับ 67 ความ คิด สร้างสรรค์ ภาษา อังกฤษ

โรงเรียนเป็นแหล่งทำลายความคิดสร้างสรรค์โดย Sir Ken Robinson (ซับไทย+ซับอังกฤษ)
โรงเรียนเป็นแหล่งทำลายความคิดสร้างสรรค์โดย Sir Ken Robinson (ซับไทย+ซับอังกฤษ)

creativity. /ˌkriːeɪˈtɪvəti/ คำนาม ความคิดสร้างสรรค์ระดับความคิดสร้างสรรค์

1. ความคิดสร้างสรรค์ระดับต้น เป็นความคิดที่มีอิสระ แปลกใหม่ ยังไม่คำนึงถึงคุณภาพและการนำไปประยุกต์ใช้ 2. ความคิดสร้างสรรค์ระดับกลาง คำนึงถึงผลผลิตทางคุณภาพนำไปประยุกต์ใช้งานได้ 3. ความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง สรุปสิ่งที่ค้นพบเป็นรูปธรรมนำไปใช้ในการสร้างหลักการ ทฤษฎีที่เป็นสากล ยอมรับโดยทั่วไปความคิดริเริ่ม ความคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ

แล้วลักษณะที่จัดเป็นความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอะไรบ้าง?
 1. 1. ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) …
 2. 2. ความคิดจินตนาการ (Imagination) …
 3. 3. ความคิดไม่คล้อยตามโดยปราศจากเหตุผล (Non-Conforming) …
 4. 4. มีความรับรู้ไว และมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Ability to see, to aware and to respond)

See more: bdsdreamland.net/category/tech

Creative Thinking มีอะไรบ้าง

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คืออะไร?
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นความสามารถในการคิดที่สร้างสรรค์และไม่ซ้ำซาก ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากความคิดทั่วไป [1]. ความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะหลากหลายและสามารถแสดงออกในหลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking): เป็นการคิดที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายและคิดออกไปจากข้อจำกัดที่มีอยู่ โดยการคิดอเนกนัยจะช่วยให้เราสามารถพบทางเลือกและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ [1].

 2. ความคิดจินตนาการ (Imagination): เป็นการคิดที่ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ไอเดียและภาพลักษณ์ใหม่ๆ โดยการคิดจินตนาการช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีอยู่และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ [1].

 3. ความคิดไม่คล้อยตามโดยปราศจากเหตุผล (Non-Conforming): เป็นการคิดที่ไม่เชื่อมโยงกับข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ โดยการคิดไม่คล้อยตามโดยปราศจากเหตุผลช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งใหม่ๆ และสร้างสรรค์ไอเดียที่ไม่เหมือนใคร [1].

 4. มีความรับรู้ไวและมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Ability to see, to aware and to respond): เป็นความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆ ในสิ่งที่เราเห็นและเราสัมผัส และสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เรารับรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ [1].

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราพัฒนาและนำไปสู่ความสำเร็จในหลายด้านของชีวิต เช่น การทำงาน การแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ และอื่นๆ [1].


Learn more:

 1. ความคิดสร้างสรรค์ คืออะไร? โลกเราพัฒนาไม่หยุดยั้งด้วยสิ่งนี้
 2. 5 ขั้นตอนในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ – Creative thinking Process โดย ศศิมา สุขสว่าง
 3. 15 เทคนิค พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ – Researcher Thailand
Creativity แปลว่า ความสามารถในการสร้างสรรค์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Creativity แปลว่า ความสามารถในการสร้างสรรค์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking ) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking ) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
แนวทางการออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) »
แนวทางการออกแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) »
บทความ - แนะแนวทักษะชีวิต พาลูกเดินนอกกรอบด้วยพลังคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และเป็นตัวเอง
บทความ – แนะแนวทักษะชีวิต พาลูกเดินนอกกรอบด้วยพลังคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และเป็นตัวเอง
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
7 ทักษะการคิด (7 Thinking Skills) โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง
7 ทักษะการคิด (7 Thinking Skills) โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik
ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) และนวัตกรรม (Innovation)สำคัญอย่างไร – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) และนวัตกรรม (Innovation)สำคัญอย่างไร – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี - Lovepik
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Png สำหรับการดาวน์โหลดฟรี – Lovepik

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของคำว่า ความคิดสร้างสรรค์ ในภาษาอังกฤษ
การสร้างสรรค์และกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษ
ความสำคัญและประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคและการใช้คำว่า ความคิดสร้างสรรค์ ในประโยคภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *