แบมือ ภาษาอังกฤษ: วิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเป็นเสมือนแบดมินตัน

บทเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Open Shut Them :เพลงกำมือ แบมือ

บทเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Open Shut Them :เพลงกำมือ แบมือ

Keywords searched by users: แบมือ ภาษาอังกฤษ: วิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งเป็นเสมือนแบดมินตัน แบมือขอ ภาษาอังกฤษ, หงายมือ ภาษาอังกฤษ, กำมือ ภาษาอังกฤษ, กําหมัด ภาษาอังกฤษ, กํา มือแน่น ภาษาอังกฤษ, กํา ภาษาอังกฤษ, กําปั้น ภาษาอังกฤษ, บีบ ภาษาอังกฤษ

แบมือ ภาษาอังกฤษ: แหล่งข้อมูลและความหมาย

แบมือ ภาษาอังกฤษ: แหล่งข้อมูลและความหมาย

แบมือ (Bameu) เป็นคำภาษาไทยที่มีความหมายว่า การใช้มือในการเล่นเกมหรือการแสดงอะไรบางอย่าง [1] ภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า hand gesture เพื่ออธิบายคำว่าแบมือนี้ [1] แบมือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่ใช้ในการสื่อสารทางภาษากาย (body language) โดยใช้มือในการสื่อสารความหมายหรืออารมณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความหมายของแบมืออาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม และอาจมีการใช้แบมือในทางบวกหรือทางลบตามสถานการณ์และบริบทที่เกิดขึ้น [1]

ตัวอย่างของแบมือที่ใช้ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. การยกนิ้วหัวแม่มือ (thumbs up): แสดงถึงการเห็นด้วยหรือการอนุมัติ [1]
 2. การทำเคาะมือ (clapping hands): แสดงถึงการชื่นชมหรือการสนับสนุน [1]
 3. การทำเคาะนิ้ว (finger snapping): แสดงถึงการเรียกร้องหรือการดึงดูดความสนใจ [1]
 4. การทำเคาะนิ้วกลาง (middle finger gesture): แสดงถึงการดูถูกหรือการโจมตี [1]

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบมือ ภาษาอังกฤษได้แก่:

 • Longdo Dictionary: แหล่งพจนานุกรมออนไลน์ที่มีคำศัพท์และคำแปลในหลากหลายภาษา [1]
 • อื่นๆ: สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบมือ ภาษาอังกฤษได้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น หนังสือ, บทความ, หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Learn more:

 1. แบมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แบมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กำมือ แบมือ และไข่ตุ๋น – หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบมือในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบมือในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบมือในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะในการสื่อสารและเข้าใจวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบมือในภาษาอังกฤษกันเถอะ!

 1. Badminton (แบดมินตัน) [1]

  • The sport of hitting a shuttlecock across a net using a racket.
 2. Shuttlecock (ชัทเทิลค็อก) [1]

  • A high-velocity projectile used in the game of badminton.
 3. Racket (แร็กเก็ต) [1]

  • A sports implement consisting of a handled frame with an open hoop across which a network of strings or catgut is stretched tightly, used to hit a ball or shuttlecock in games such as tennis, badminton, or squash.
 4. Net (เน็ต) [1]

  • A barrier consisting of a net, used to separate the playing area in sports such as badminton and tennis.
 5. Court (สนาม) [1]

  • The area used for playing badminton, typically marked with boundary lines.
 6. Serve (การเสิร์ฟ) [1]

  • The action of hitting the shuttlecock to start a rally in badminton.
 7. Smash (การตีแบด) [1]

  • A powerful overhead shot in badminton, usually hit with a steep angle and high speed.
 8. Drop shot (การตีดรอป) [1]

  • A shot in badminton where the shuttlecock is hit softly and falls just over the net.
 9. Clear (การตีคลีย์) [1]

  • A high shot hit deep into the opponents court in badminton, used to create distance and gain time.
 10. Drive (การตีดรายฟ้า) [1]

  • A fast and flat shot hit parallel to the ground in badminton, used to keep the opponent on the defensive.
 11. Footwork (การเคลื่อนเท้า) [1]

  • The movement of the feet in badminton, which is crucial for reaching the shuttlecock and maintaining balance.

Learn more:

 1. แบมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำในข่าว – ภาษากายสไตล์อเมริกันกับการ “ยักไหล่ไม่สน”
 3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า เก่าแก่ โบราณ เผื่อเอาไว้ใช้พูดถึงอดีต สำหรับเอาไปสอบ speaking ได้

การใช้และการแปลคำว่า แบมือ ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้และการแปลคำว่า แบมือ ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า แบมือ เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยว่าการกระทำที่ใช้มือเปล่าหรือไม่มีอุปกรณ์ช่วย เช่น การตีมือเปล่า การเตะมือเปล่า หรือการต่อสู้โดยไม่ใช้อาวุธ ในภาษาอังกฤษ คำว่า แบมือ สามารถแปลได้หลายคำตามความหมายและบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. Bare-handed: แปลว่า ไม่ใช้มือเปล่า หรือ ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น He fought off the attackers bare-handed (เขาต่อสู้กับผู้โจมตีโดยไม่ใช้มือเปล่า) [1].

 2. Hand-to-hand: แปลว่า ต่อสู้โดยใช้มือเปล่า เช่น The soldiers engaged in hand-to-hand combat (ทหารต่อสู้โดยใช้มือเปล่า) [1].

 3. Unarmed: แปลว่า ไม่มีอาวุธ เช่น The suspect was apprehended unarmed (ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมโดยไม่มีอาวุธ) [1].

 4. Without any tools: แปลว่า โดยไม่มีเครื่องมือใดๆ เช่น He fixed the broken chair without any tools (เขาซ่อมเก้าอี้ที่แตกโดยไม่มีเครื่องมือใดๆ) [1].

 5. Manually: แปลว่า ด้วยมือ เช่น She manually adjusted the settings on the machine (เธอปรับตั้งค่าเครื่องจักรด้วยมือ) [1].

การใช้คำว่า แบมือ ในประโยคภาษาอังกฤษจะขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสาร ดังนั้น ควรพิจารณาคำแปลที่เหมาะสมกับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสารให้ถูกต้องและชัดเจน


Learn more:

 1. แบมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แบมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

แบมือ ในแนวความหมายทางวิชาการ

แบมือ ในแนวความหมายทางวิชาการ

ภาษามือหรือแบมือ (Sign Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารโดยใช้มือและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ภาษามือถือเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารกับคนที่มีความพิการด้านการได้ยิน และเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิภาค ภาษามือมีระบบสัญลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจงและมีกฎเกณฑ์ในการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในชุมชนที่ใช้ภาษามือ

ประโยชน์ของภาษามือในการสื่อสาร

 • ช่วยให้คนที่มีความพิการด้านการได้ยินสามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องพูด
 • เป็นช่องทางสื่อสารที่มีความเร็วและความแม่นยำสูง
 • ช่วยให้คนที่มีความพิการด้านการได้ยินเข้าร่วมกิจกรรมและสังคมได้มากขึ้น
 • เป็นภาษาที่สามารถใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เช่น ในการสื่อสารในสถานที่สาธารณะหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

การใช้ภาษามือ

การใช้ภาษามือมีหลายรูปแบบและสไตล์ตามภูมิภาคและวัฒนธรรมต่าง ๆ ภาษามือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือภาษามืออเมริกัน (ASL) และภาษามืออังกฤษ นอกจากนี้ แต่ละประเทศยังมีรูปแบบของภาษามือของตนเอง โดยภาษามือมีรูปแบบการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของมือ ตำแหน่งของมือ และการเคลื่อนไหวของมือ นอกจากนี้ ภาษามือยังมีการสะกดคำเป็นการสื่อสารภาษามือเมื่อต้องการสื่อสารคำศัพท์เภาษามือในแนวความหมายทางวิชาการ

ภาษามือหรือภาษาใบ้ (Sign Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารโดยใช้มือและท่าทางต่าง ๆ ภาษามือมีความสำคัญทางวิชาการเพราะเป็นช่องทางสื่อสารสำหรับผู้คนที่มีความพิการด้านการพูด นอกจากนี้ภาษามือยังมีประโยชน์ในการสื่อสารในสถานการณ์ที่เราต้องการความช่วยเหลือและไม่สามารถพูดได้ ซึ่งทำให้ภาษามือเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจและควรรู้จัก

คุณสมบัติของภาษามือทางวิชาการ:

 1. มือและท่าทาง: ภาษามือใช้มือและท่าทางต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร การเคลื่อนไหวและตำแหน่งของมือมีความสำคัญในการสื่อสารภาษามือ [1].
 2. การสะกดคำ: ในบางคำศัพท์หรือชื่อเฉพาะ อาจใช้การสะกดคำเป็นวิธีการสื่อสารภาษามือ [1].
 3. การแสดงอารมณ์: การใช้ดวงตา สีหน้า และท่าทีในการแสดงอารมณ์เพื่อให้ตรงกับสัญลักษณ์ที่แสดงออกมาเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารภาษามือ [1].

สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษามือ:

 1. ขอบคุณ: สำหรับชาวไทยสามารถแสดงความขอบคุณโดยการไหว้หรือยกมือแบขึ้นมาขนานกันในแนวตั้งแล้วดึงมือทั้งสองข้างออกจากกัน [1].
 2. ขอโทษ: สำหรับชาวไทยสามารถขอโทษโดยการยกฝ่ามือซ้ายขึ้นมาระดับหัวใจแล้วใช้ปลายนิ้วมือข้างขวาทำวนในทิศตามเข็มนาฬิกาเหนือฝ่ามือข้างซ้ายราว ๆ 3 รอบ [1].
 3. แสดงความเสียใจ: สำหรับชาวไทยสามารถแสดงความเสียใจโดยการกำมือหันเข้าลำตัวแล้วหมุนแขนเป็นวงกลมตามทิศท

Learn more:

 1. อีกหนึ่งภาษาที่ควรจะรู้ไว้ ภาษามือ กับ 10 สัญญาณต้องรู้ | แรบบิท แคร์
 2. มุมมองเด็ก “ฟรี” ปลูกนิสัยแบมือรับ “เน็ต” ค้นข้อมูลง่าย แต่เด็กอ่านน้อย

แบมือ ในความหมายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบมือ ในความหมายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบมือเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในท้องถิ่นและวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศไทย ภาษาอีสานเรียกว่า แบมือ ภาษาเหนือเรียกว่า แบมือ และภาษาใต้เรียกว่า แบมือ แต่ทั้งหมดนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน แบมือหมายถึงการใช้มือในการทำงานหรือการประกอบอาชีพที่เป็นที่นิยมในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญทั้งในเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

ความหมายทางวัฒนธรรมของแบมือ

 • แบมือถือเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและความเป็นกันเองในชุมชนท้องถิ่น [1]
 • การใช้แบมือในการทำงานหรือการประกอบอาชีพถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต [1]
 • แบมือเป็นการเรียนรู้และสืบทอดความรู้และทักษะจากบรรพบุรุษหรือผู้มีประสบการณ์ในชุมชน [1]
 • การใช้แบมือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและคนในชุมชน [1]

ความหมายทางเศรษฐกิจของแบมือ

 • การใช้แบมือในการทำงานหรือการประกอบอาชีพช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น [1]
 • การใช้แบมือเป็นวิถีชีวิตที่เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน [1]
 • การใช้แบมือช่วยเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสในการทำธุรกิจในชุมชน [1]

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับแบมือ

 • แบมือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต ผ่านการสืบทอดจากบรรพบุรุแบมือ ในความหมายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบมือเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในท้องถิ่นและวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศไทย ภาษาอีสานเรียกว่า แบมือ ภาษาเหนือเรียกว่า แบมือ และภาษาใต้เรียกว่า แบมือ แต่ทั้งหมดนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน แบมือเป็นการทักทายหรือแสดงความเคารพในวัฒนธรรมไทย โดยการพับมือเข้าหากันเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและการแสดงความยินดีต่อกัน

ในความหมายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แบมือมีความหมายอย่างลึกซึ้งและสัญคัญ มีหลายแง่มุมที่ควรพูดถึง

 1. แบมือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและการแสดงความยินดี: ในวัฒนธรรมไทย การแบมือถือเป็นการแสดงความเคารพและการยินดีต้อนรับผู้มาเยือนหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่า เช่น ครู พระสงฆ์ ผู้ประกอบการ หรือผู้มีอาชีพที่สำคัญ การแบมือเป็นการแสดงความเคารพและการยินดีที่เป็นทางการในสถานการณ์ที่เหมาะสม

 2. แบมือเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุและผู้ที่มีตำแหน่งสูง: ในวัฒนธรรมไทย การแบมือเป็นการแสดงความเคารพและการยินดีต่อผู้สูงอายุ ผู้มีตำแหน่งสูง หรือผู้ที่มีความสำคัญในสังคม การแบมือเป็นการแสดงความเคารพและการยินดีที่เป็นทางการในสถานการณ์ที่เหมาะสม

 3. แบมือเป็นการแสดงความเคารพต่อศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น: ในวัฒนธรรมไทย การแบมือเป็นการแสดงความเคารพต่อศา


Learn more:

 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. จากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ มาเดินตามรอย ‘ในหลวง ร.9’ พิสูจน์ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ปฏิบัติได้จริงทุกมิติ

แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์เกี่ยวกับแบมือ

แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์เกี่ยวกับแบมือ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์เป็นทางเลือกที่สะดวกและยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และหากคุณสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบมือ นี่คือบางแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่คุณอาจสนใจ:

 1. EnglishClub [1]

  • EnglishClub เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ซึ่งมีบทเรียนและเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น บทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางธุรกิจ อินเตอร์แอคทีฟ และส่วนที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบมือ
 2. EF ประเทศไทย [2]

  • EF ประเทศไทยเป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีความครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งมีคู่มือไวยากรณ์และการใช้ฉบับสมบูรณ์ รวมถึงสำนวนภาษาอังกฤษ คำพูดและสุภาษิตยอดนิยม ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 3. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์อื่น ๆ

  • นอกเหนือจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์อื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ เช่น เว็บไซต์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์อื่น ๆ ที่มีบทเรียนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแบมือ

Learn more:

 1. เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ | EnglishClub.com
 2. แหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 3. 10 แหล่งเรียนรู้ภาษาออนไลน์ที่คนอยากเก่งภาษาไม่ควรพลาด!!! | Scholarship.in.th

แนวทางการฝึกฝนและพัฒนาทักษะแบมือด้วยภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาทักษะแบมือด้วยภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ คุณสามารถปฏิบัติตามแนวทางการฝึกฝนและพัฒนาทักษะดังต่อไปนี้:

 1. ฟังภาษาอังกฤษทุกวัน: เริ่มต้นด้วยการฟังภาษาอังกฤษทุกวัน เริ่มจากการฟังคลิปสอนภาษาที่พูดช้าๆ บน YouTube หรือฟัง Podcast ที่น่าสนใจ เพื่อฟังและเข้าใจคำพูดในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น [1].

 2. ตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ: ตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น [1].

 3. รับข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ: ติดตามข่าวสารทั้งในและนอกประเทศเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกภาษาอังกฤษและอัพเดทเหตุการณ์ต่างๆ ได้พร้อมๆ กัน [1].

 4. ดูหนัง ฟังเพลงภาษาอังกฤษ: ดูหนังและฟังเพลงภาษาอังกฤษเป็นประจำ เพื่อฟังและเข้าใจคำพูดในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น [1].

 5. เลือกอ่านตามความสนใจ: เลือกอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ เช่น เรื่องท่องเที่ยว อาหาร ดนตรี ศิลปะ เพื่อให้คุณมีแรงจูงใจในการฝึกภาษาอังกฤษ [1].

 6. ฝึกการอ่านและเขียน: ฝึกการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ เริ่มจากการอ่านหนังสือ บทความ หรือบล็อกภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มคำศัพท์และประโยคในภาษาอังกฤษ [เพื่อพัฒนาทักษะแบมือด้วยภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ นอกจากการฝึกภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีแนวทางอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะแบมือด้วยภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ดังนี้

 7. ฟังภาษาอังกฤษทุกวัน: การฟังภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ [1]. คุณสามารถฟังคลิปสอนภาษาอังกฤษที่พูดช้าๆ บน YouTube หรือฟัง Podcast ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อฝึกฟังภาษาอังกฤษได้

 8. ตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ: คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น [1].

 9. รับข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ: การติดตามข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณฝึกภาษาอังกฤษได้เป็นประจำ คุณสามารถติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวต่างประเทศเช่น BBC, CNN, Google News หรือข่าวในประเทศไทยเช่น Bangkokpost, The Nation [1].

 10. ดูหนัง ฟังเพลงภาษาอังกฤษ: การดูหนังและฟังเพลงภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่สนุกและมีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ [1]. คุณสามารถเลือกดูหนังและฟังเพลงภาษาอังกฤษที่คุณสนใจเพื่อฝึกฟังและเพิ่มความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษได้

 11. เลือกอ่านตามความสนใจ: การอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง


Learn more:

 1. เคล็ดลับ 9 ข้อเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
 2. 5 แนวทางสุดเจ๋ง! ที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณในทุกๆวัน
 3. 5 เคล็ดลับพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว – English Gang

Categories: รวบรวม 79 แบมือ ภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Open Shut Them :เพลงกำมือ แบมือ
บทเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Open Shut Them :เพลงกำมือ แบมือ

(v) open the palm of the hand, See also: hold out one’s hand, Syn. หงายมือ, Ant. กำมือ, Example: เด็กข้างถนนถือวิสาสะล้างๆ ถูๆ รถแล้วแบมือขอตังค์ห้าบาท, Thai Definition: หงายมือเหยียดนิ้วทั้ง 5 ออก

See more: bdsdreamland.net/category/tech

แบมือขอ ภาษาอังกฤษ

แบมือขอ ภาษาอังกฤษ

หากคุณกำลังมองหาคำแปลหรือความหมายของคำว่า แบมือขอ ในภาษาอังกฤษ คำว่า แบมือขอ นั้นเป็นคำสำหรับการขอร้องหรือการขออนุญาตในภาษาไทย แต่ไม่มีคำแปลที่แน่ชัดในภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะใช้คำว่า request หรือ ask for เพื่อแสดงความหมายที่ใกล้เคียงกัน [1].

เนื่องจากคำว่า แบมือขอ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเท่านั้น จึงไม่มีคำศัพท์หรือวลีที่ใช้ในภาษาอังกฤษที่มีความหมายเดียวกันอย่างแท้จริง แต่คุณสามารถใช้วลีหรือประโยคที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความหมายใกล้เคียง อย่างเช่น make a request หรือ ask for permission [1].


Learn more:

 1. แบมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แบมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า แบมือ ( V ) ในภาษาอังกฤษ

หงายมือ ภาษาอังกฤษ

หงายมือ ภาษาอังกฤษคืออะไร?

หงายมือ ภาษาอังกฤษ (Thumbs up) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงความเห็นเชิงบวกหรือการอนุมัติในวงการออนไลน์ โดยมักใช้ในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), อินสตาแกรม (Instagram) และอื่นๆ [1]. การหงายมือ ภาษาอังกฤษมักใช้เพื่อแสดงความพอใจ การสนับสนุน หรือการเห็นด้วยกับสิ่งที่ถูกโพสต์หรือแสดงในสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความเห็นที่ไม่ต้องการพูดคำพูดหรือเขียนข้อความเพิ่มเติม แต่สามารถใช้สัญลักษณ์เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอในการแสดงความคิดเห็นของเรา [1].

หงายมือ ภาษาอังกฤษในการเพิ่มคะแนนการค้นหาของ Google

การเขียนเนื้อหาที่มีความลึกลงไปในเรื่อง หงายมือ ภาษาอังกฤษ จะช่วยเพิ่มคะแนนการค้นหาของ Google โดยเนื้อหาที่มีความลึกจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน นอกจากนี้ยังต้องใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหงายมือ ภาษาอังกฤษในเนื้อหาของคุณเพื่อให้ Google เข้าใจว่าเนื้อหาของคุณเกี่ยวข้องกับหงายมือ ภาษาอังกฤษ [1].

เนื้อหาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับหงายมือ ภาษาอังกฤษ

หงายมือ ภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายและการใช้งานที่หลากหลาย ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหงายมือ ภาษาอังกฤษในส่วนต่อไปนี้:

 1. ความหมายของหงายมือ ภาษาอังกฤษ
  • หงาหงายมือ ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร?

หงายมือ ภาษาอังกฤษ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Thumbs up เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงความเห็นเชิงบวกหรือการอนุมัติในสิ่งต่างๆ ซึ่งมักใช้ในการแสดงความพอใจหรือการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ อย่างเช่นในการให้คะแนนหรือการตอบรับในสื่อสังคมออนไลน์ หรือในการแสดงความเห็นในชีวิตประจำวัน

การหงายมือ ภาษาอังกฤษมีความหมายเช่นเดียวกับการยกมือขึ้นสูงๆ และเอานิ้วโป้งขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงความเห็นเชิงบวก หรือการอนุมัติในเรื่องต่างๆ อย่างไรก็ตาม การหงายมือเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

การใช้หงายมือ ภาษาอังกฤษมีความหมายที่หลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. การแสดงความเห็นเชิงบวก: เมื่อใช้หงายมือ ภาษาอังกฤษ หมายถึงการแสดงความเห็นเชิงบวกหรือการอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น เมื่อมีคนถามคำถามหรือขอความช่วยเหลือ และคุณต้องการแสดงความเห็นเชิงบวก คุณสามารถใช้หงายมือ ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความเห็นเชิงบวกและการสนับสนุน [1].

 2. การให้คะแนนหรือการตอบรับในสื่อสังคมออนไลน์: หงายมือ ภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการให้คะแนนหรือการตอบรับในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การกด Like หรือ การให้คะแนนเชิงบวกในโพสต์บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ [1].

 3. การแสดงความเห็นในชีวิตประจำวัน:


Learn more:

 1. หงายมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หงายมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หงายมือ อังกฤษ – หงายมือ ภาษาอังกฤษ
บอกลูก แบมือ พูดเป็นภาษาอังฤษว่ายังไง - Youtube
บอกลูก แบมือ พูดเป็นภาษาอังฤษว่ายังไง – Youtube
บทที่ 5 | Pdf
บทที่ 5 | Pdf
บทที่ 16 | Pdf
บทที่ 16 | Pdf
อีกหนึ่งภาษาที่ควรจะรู้ไว้ ภาษามือ กับ 10 สัญญาณต้องรู้ | แรบบิท แคร์
อีกหนึ่งภาษาที่ควรจะรู้ไว้ ภาษามือ กับ 10 สัญญาณต้องรู้ | แรบบิท แคร์

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

แบมือ ภาษาอังกฤษ: แหล่งข้อมูลและความหมาย
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบมือในภาษาอังกฤษ
การใช้และการแปลคำว่า แบมือ ในประโยคภาษาอังกฤษ
แบมือ ในแนวความหมายทางวิชาการ
แบมือ ในความหมายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์เกี่ยวกับแบมือ
แนวทางการฝึกฝนและพัฒนาทักษะแบมือด้วยภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *