ร่วง แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในภาษาไทย

สาเหตุของผมร่วง ผมบาง : รู้สู้โรค (20 เม.ย. 64)

สาเหตุของผมร่วง ผมบาง : รู้สู้โรค (20 เม.ย. 64)

Keywords searched by users: ร่วง แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในภาษาไทย ร่วง หรือ ล่วง, ร่วงหล่น, ร่วงลงพื้น, ร่วงหล่น คือ, ร่วง ภาษาอังกฤษ, ร่วงลงพื้น ภาษาอังกฤษ, รอดหรือร่วง, ร่วงลงมา

ความหมายของ ร่วง

ความหมายของคำว่า ร่วง ในภาษาไทยมีหลายความหมายตามบทความที่พบใน Longdo Dictionary [1]. ดังนี้

 1. ร่วง (v) – หมายถึง การหลุดออกและตกลง เช่น น้ำตาร่วง, ใบไม้ร่วง, ถูกชกฟันร่วง [1].
 2. ร่วงโรย (v) – หมายถึง การเสื่อมหรือเซียวลงไปตามเวลา เช่น สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา [1].
 3. ร่วงรุ้ง (adj) – หมายถึง การพรายแสง เช่น เพชรที่มีความสว่างและส่องแสง [1].
 4. ร่วงหล่น (v) – หมายถึง การตกลงมาจากสูงลง หรือการหลุดล่วง เช่น ใบไม้ร่วงหล่นลงพื้นดิน [1].

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ร่วง ดังนี้ [1]:

 • defoliate – หมายถึง การร่วงใบไม้
 • caducous – หมายถึง สิ่งที่ร่วงง่าย
 • fugacious – หมายถึง สิ่งที่ร่วงเร็ว

Learn more:

 1. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ร่วง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

แปลว่าอะไร

แปลว่าอะไร คือ คำถามที่ใช้ในการสอบถามเกี่ยวกับความหมายหรือความรู้สึกของสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ โดยมักใช้ในประโยคที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังพูดถึง [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แปลว่าอะไร ได้แก่

 • คุณพูดอะไรอยู่ หมายถึงการสอบถามว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่ในขณะนั้น [2].
 • ฉันไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไร หมายถึงการสอบถามว่าไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไร [2].

คำว่า แปลว่าอะไร ยังสามารถใช้เป็นคำที่ใช้แทนคำอื่น ๆ เพื่อแสดงความไม่แน่ใจหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังพูดถึง หรือใช้เพื่อแสดงความเฉพาะเจาะจงที่ไม่สามารถระบุได้ [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แปลว่าอะไร ในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่

 • อะไรก็ได้ หมายถึงสิ่งใดก็ได้ สิ่งใดก็เถอะ [2].
 • ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะได้ผลลัพธ์เสมอ หมายถึงไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นเสมอ [2].

Learn more:

 1. Google แปลภาษา
 2. อะไร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -อะไร- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ร่วง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ร่วง มีดังนี้:

 1. ขนของมันร่วงจนหมดเพราะร้อนอุดอู้อยู่ในโพรง [1]

  • คำแปล: The fur fell off completely because it was too hot in the burrow.
 2. สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา [1]

  • คำแปล: Our hair will gradually fade and fall as time goes by.
 3. บ้านของพ่อมีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย [1]

  • คำแปล: Its true that my fathers house has shady trees, but there are no fallen leaves on the ground.
 4. น้ำตาร่วงลงมาเมื่อเขาได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับครอบครัว [1]

  • คำแปล: Tears fell when he heard the bad news about his family.
 5. เขาเคยได้อันดับที่ 1 มาตลอด ปีนี้ร่วงลงมาอยู่อันดับที่ 10 [1]

  • คำแปล: He used to be ranked number 1 all year, but this year he dropped to 10th place.

Learn more:

 1. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ร่วง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ในภาษาต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายในการสนับสนุนภาษาที่แตกต่างกัน เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, เยอรมัน และอื่นๆ [1].

คุณสมบัติของพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. แปลภาษา: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแปลคำศัพท์และประโยคภาษาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยระบบจะแสดงความหมายของคำหรือวลีที่ต้องการทราบเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำนั้นๆ [1].

 2. ค้นหาคำศัพท์: คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการในพจนานุกรม Longdo Dictionary ได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์เดี่ยวหรือคำผสม ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ อย่างถูกต้อง [1].

 3. ความหมายของคำที่แปรรูป: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม เครื่องจะแสดงความหมายของคำที่ใกล้เคียงให้โดยอัตโนมัติ [1].

 4. บริการเสริม: พจนานุกรม Longdo Dictionary ยังมีบริการเสริมอื่นๆ เพื่อความสะดวกและประโยชน์ของผู้ใช้งาน เช่น บริการ Vocabulary ที่แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย และบริการ Pronunciation Guide ที่แสดงคำอ่านของคำในเว็บหรือข้อความที่ป้อนให้ [1].

การใช้งานพจนานุกรม Longdo Dictionary ง่ายและสะดวก คุณสามารถป้อนคำหรือประโยคที่ต้องการแปลหรือค้นหาลงในช่องค้นหา แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องออกมาให้เลือพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ในภาษาต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้งานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ [1].

คุณสมบัติของพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. การแปลภาษาอัตโนมัติ: คุณสามารถป้อนคำหรือประโยคที่ต้องการแปลและพจนานุกรม Longdo Dictionary จะแสดงผลลัพธ์การแปลอัตโนมัติให้คุณ
 2. ความหมายของคำ: เมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหรือวลีที่ต้องการทราบความหมาย พจนานุกรม Longdo Dictionary จะแสดงความหมายของคำนั้นๆ อัตโนมัติ
 3. รองรับหลายภาษา: พจนานุกรม Longdo Dictionary สนับสนุนการแปลภาษาในหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, เยอรมัน และอื่นๆ [1].
 4. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมกันได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้องมากที่สุด [1].

การใช้งานพจนานุกรม Longdo Dictionary ง่ายและสะดวก คุณสามารถป้อนคำหรือประโยคที่ต้องการแปลหรือค้นหาในช่องค้นหา แล้วเลือกบริการที่ต้องการ เช่น การแปลภาษา, ค้นหาความหมายของคำ หรือบริการอื่นๆ ที่พจนานุกรม Longdo Dictionary มีให้เลือกใช้งาน [1].


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พจนานุกรม Longdo Dict – แอปพลิเคชันใน Google Play
 3. 15 แอปแปลภาษา ฝึกพูด แปลสด จากเสียงและภาพถ่าย

ความหมายของ ร่วง จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายของคำว่า ร่วง จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานมีหลายความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ร่วง (กริยา) – หมายถึง การหลุดออกและตกลง หรือการตกหรือหล่นลงมาจากที่เดิม [1]

  • ตัวอย่างประโยค: น้ำตาร่วงจากตาเขา [1]
  • คำที่เกี่ยวข้อง: หลุด, หลุดล่วง, ตก
 2. ร่วง (กริยา) – ใช้ในปริยายหมายความว่าลดลงต่ำ หรือเสื่อมไป [2]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาเคยได้อันดับที่ 1 มาตลอด ปีนี้ร่วงลงมาอยู่อันดับที่ 10 [2]
  • คำที่เกี่ยวข้อง: ลดลง, เสื่อมไป, สลายลง
 3. ร่วงรุ้ง (คำนาม) – หมายถึง พรายแสงหรือเพชรที่มีการสะท้อนแสงสว่าง [2]

  • ตัวอย่างประโยค: เพชรร่วงรุ้งที่สวยงาม [2]
  • คำที่เกี่ยวข้อง: พรายแสง, เพชร
 4. ร่วงโรย (กริยา) – หมายถึง เสื่อมหรือเซียวลงไปตามเวลา [2]

  • ตัวอย่างประโยค: สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา [2]
  • คำที่เกี่ยวข้อง: เสื่อมหรือเซียวลง, สลายลง

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ร่วง เช่น หลุด, ตก, หลุดล่วง, หล่น, หลุดล่วง, ตกลง, โรยรา, เหี่ยวเฉา, สังขาร, เซียวไป ซึ่งสามารถใช้เพื่อเสริมความหมายและความเข้าใจในการใช้คำว่า ร่วง ได้ [2]


Learn more:

 1. ร่วง – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำนิยามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ร่วง

คำว่า ร่วง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ร่วง (v) – หมายถึงการหลุดออกและตกลง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ขนของมันร่วงจนหมดเพราะร้อนอุดอู้อยู่ในโพรง [1]
  • คำที่เกี่ยวข้อง: หล่น, หลุด, ตก
 2. ร่วงโรย (v) – หมายถึงการเสื่อมหรือเซียวลงไปตามเวลา [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา [1]
  • คำที่เกี่ยวข้อง: โรยรา, เหี่ยวเฉา
 3. ร่วงรุ้ง (adj) – หมายถึงสิ่งที่พรายแสงเหมือนเพชร [1]

  • คำที่เกี่ยวข้อง: พรายแสง, sparkling, brilliant
 4. ร่วงหล่น (v) – หมายถึงการตกลงหรือหลุดล่วง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: บ้านของพ่อมีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย [1]
  • คำที่เกี่ยวข้อง: หลุดล่วง, หล่น

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ร่วง อีกมากมาย เช่น ร่วงหล่น, ร่วงลงไป, ร่วงลงสู่ เป็นต้น [2]


Learn more:

 1. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ร่วง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ร่วง

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ร่วง คือคำที่ใช้เพื่ออธิบายการตกหรือการหลุดลงจากสถานะหรือตำแหน่งเดิม ซึ่งสามารถใช้ในหลายบริบทและประเด็นต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ร่วง (v) – หมายถึงการตกหรือหลุดลงจากสถานะหรือตำแหน่งเดิม [2]
  ตัวอย่างประโยค: ใบไม้ร่วงลงบนพื้น [2]

 2. หล่น (v) – หมายถึงการตกหรือหลุดลงจากสถานะหรือตำแหน่งเดิม [2]
  ตัวอย่างประโยค: ลูกบอลหล่นลงจากโต๊ะ [2]

 3. ตก (v) – หมายถึงการตกหรือหลุดลงจากสถานะหรือตำแหน่งเดิม [2]
  ตัวอย่างประโยค: นกตกลงมาบนต้นไม้ [2]

 4. หลุด (v) – หมายถึงการตกหรือหลุดลงจากสถานะหรือตำแหน่งเดิม [2]
  ตัวอย่างประโยค: สายไฟหลุดออกจากปลั๊ก [2]

 5. พัง (v) – หมายถึงการล่มสลายหรือเสื่อมสภาพลง [2]
  ตัวอย่างประโยค: ตึกที่เก่าแก่พังลงเนื่องจากแผ่นดินไหว [2]

 6. แตก (v) – หมายถึงการแตกสลายหรือแยกออกจากกัน [2]
  ตัวอย่างประโยค: แก้วที่แตกเป็นเสี่ยงๆ [2]

 7. ล้ม (v) – หมายถึงการล้มลงหรือล้มลงด้านหน้า [2]
  ตัวอย่างประโยค: เด็กล้มลงจากเก้าอี้ [2]

 8. สลาย (v) – หมายถึงการแตกแยกหรือล่มสลาย [2]
  ตัวอย่างประโยค: ภูเขาไฟสลายลงเมื่อปีที่แล้ว [2]

 9. หมด (v) – หมายถึงการสิ้นสุดหรือหายไป [2]
  ตัวอย่างประโยค: แสงไฟหมดลงในตอนกลางคืน [2]

 10. หาย (v) – หมายถึงการสูญหายหรือหายไป [2]
  ตัวอย่างประโยค: กุญแจหายไป [2]

 11. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ร่วง คือคำที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับการตกหรือหล่นลง ซึ่งสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 12. หล่น (fall)

 13. ตก (drop)

 14. หลุด (come off)

 15. ล้ม (collapse)

 16. พัง (break)

 17. สลาย (disintegrate)

 18. แตก (crack)

 19. หลุดออก (detach)

 20. หลุดลง (fall off)

 21. หลุดหลง (slip off)

เช่น ของที่ร่วงลงจากโต๊ะ, ใบไม้ที่ร่วงลงบนพื้น, หลอดไฟที่ร่วงลงจากเพดาน [1].

คำศัพท์เหล่านี้สามารถใช้ในประโยคต่าง ๆ เพื่อเสริมความหมายหรือให้คำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร่วง อย่างเช่น:

 • ใบไม้ร่วงลงบนพื้นเป็นภาพที่สวยงามในฤดูใบไม้ร่วง [2].
 • หลอดไฟร่วงลงจากเพดานเกิดเสียงดังและทำให้เกิดความเสียหาย [1].

Learn more:

 1. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ร่วง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

Categories: สรุป 50 ร่วง แปล ว่า

สาเหตุของผมร่วง ผมบาง : รู้สู้โรค (20 เม.ย. 64)
สาเหตุของผมร่วง ผมบาง : รู้สู้โรค (20 เม.ย. 64)

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ร่วง หรือ ล่วง

ร่วง หรือ ล่วง: ความแตกต่างและความหมาย

ในภาษาไทยมีคำว่า ร่วง และ ล่วง ที่มักใช้เป็นคำกริยาเพื่ออธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม คำว่า ร่วง และ ล่วง มีความหมายที่แตกต่างกัน โดยมีความหมายดังนี้:

ร่วง:

 • คำว่า ร่วง มีความหมายว่า หลุดออกและตกลง [1] ในบางกรณี เช่น น้ำตาร่วง หมายถึงการหลุดออกจากตาและตกลงไปที่แก้มหรือคาง ใบไม้ร่วง หมายถึงใบไม้ที่หลุดออกจากกิ่งต้นไม้และตกลงไปบนพื้นดิน หรือถูกชกฟันร่วง หมายถึงการถูกชกฟันและหลุดออกจากที่ตั้งเดิม [1]

ล่วง:

 • คำว่า ล่วง มีความหมายว่า ผ่าน (ใช้แก่เวลาและสถานที่) [1] เช่น เวลาล่วงไปหลายปี หมายถึงการผ่านไปหลายปี ล่วงเข้าเขตเมือง หมายถึงการผ่านเข้าไปในเขตเมือง หรือ ล่วงเข้าไปในเขตหวงห้าม หมายถึงการผ่านพ้นเข้าไปในเขตหวงห้าม นอกจากนี้ยังมีคำว่า ล่วงล้ำ ซึ่งหมายถึงการผ่านเข้าไปเกินเขตหรือขีดจำกัดที่กำหนดไว้ [1]

การใช้คำว่า ร่วง และ ล่วง ในประโยค:

 • ขนของมันร่วงจนหมดเพราะร้อนอุดอู้อยู่ในโพรง [2]
 • สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา [2]
 • บ้านของพ่อมีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย [2]
 • เขาเคยได้อันดับที่ 1 มาตลอด ปีนี้ร่วงลงมาอยู่อันดับที่ 10 [2]

Learn more:

 1. คําไทย – ร่วง กับ ล่วง ต่างกันไหม ? . ร่วง มีความหมายว่า ก. หลุด …
 2. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ร่วง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ร่วงหล่น

ร่วงหล่น คืออะไร?

ร่วงหล่น เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่สิ่งต่างๆ หรือบางคนหรือสิ่งของหล่นลงมาจากที่เดิมหรือตำแหน่งเดิม โดยทั่วไปแล้ว ร่วงหล่น มักจะมีความหมายที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เสียหาย หรือสิ่งที่ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง หรือสิ่งที่ลดลงจากสภาวะเดิม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ร่วงหล่น:

 1. ต้นไม้ร่วงหล่นลงบนถนนเมื่อมีพายุเกิดขึ้น [1]
 2. ราคาหุ้นของบริษัทนั้นร่วงหล่นลงเนื่องจากข่าวลือเสียหาย [1]
 3. ความเชื่อผิดพลาดทำให้ศาสนานั้นร่วงหล่นลง [1]

ร่วงหล่น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับร่วงหล่นในหลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงการร่วงหล่นในธรรมชาติ การร่วงหล่นในเศรษฐกิจ และการร่วงหล่นในสังคม

 1. ร่วงหล่นในธรรมชาติ
  • การร่วงหล่นของดิน: การร่วงหล่นของดินเกิดขึ้นเมื่อดินหรือส่วนหนึ่งของพื้นผิวดินล้มลงไปในรูปแบบที่ไม่ควรเกิดขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การเกิดแผ่นดินไหว การซึมลงของน้ำใต้ดิน หรือการกัดเซาะของลมแรง
  • การร่วงหล่นของสวนป่า: การร่วงหล่นของสวนป่าเกิดขึ้นเมื่อส่วนหนึ่งของป่าล้มลงหรือถูกทำลาย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการตัดต้นไม้หรือการเผาไหม้ที่ไม่เหมาะสม
  • การร่วงหล่นของหิน: การร่วงหล่นของหินเกิดขึ้นเมื่อหินหรือส่วนร่วงหล่น คืออะไร?

ร่วงหล่น เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่สิ่งต่างๆ หรือบางคนหรือสิ่งของหล่นลงมาจากที่เดิมหรือตำแหน่งเดิม โดยทั่วไปแล้ว ร่วงหล่น จะมีความหมายที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เสียหาย หรือสิ่งที่ไม่ได้ทำงานอย่างเดิม หรือสิ่งที่ลดลงจากสถานะเดิม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ร่วงหล่น:

 1. ต้นไม้ร่วงหล่นลงบนถนนเมื่อมีพายุเกิดขึ้น [1]
 2. ราคาหุ้นของบริษัทนั้นร่วงหล่นลงเนื่องจากข่าวลือเกี่ยวกับการลงทุน [1]
 3. สมรภูมิที่ไม่แข็งแรงทำให้ระบบการเมืองร่วงหล่น [1]

ร่วงหล่น ในประเด็นที่แตกต่างกัน

ร่วงหล่น สามารถใช้ในหลายประเด็นที่แตกต่างกัน ดังนี้:

 1. ร่วงหล่นของเศรษฐกิจ: เมื่อเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคลดลงหรือเสียหาย จะมีผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจและการเงิน รวมถึงผลกระทบต่อรายได้และความเจริญของประชากร [1].

 2. ร่วงหล่นของราคาหุ้น: ราคาหุ้นของบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์สามารถลดลงได้เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ข่าวลือ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน [1].

 3. ร่วงหล่นของสภาพอากาศ: การเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ อาจทำให้ต้นไม้หรือสิ่งของต่างๆ ร่วงหล่นลงมาจากที่เดิม และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของคน [1].

 4. ร่วงหล่นของระบบการเมือง: การเกิดวิกฤตการเมืองหรือการเปลี่ยน


Learn more:

 1. ร่วงหล่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ร่วงหล่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ร่วงหล่น คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
Ear Of Rice แปลว่า รวงข้าว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Ear Of Rice แปลว่า รวงข้าว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Fall (ฟอล) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Fall (ฟอล) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
ราคาหุ้นร่วงแรง ไม่ได้แปลว่าหุ้นถูกเสมอไป (กล้วยๆ Q&A - Ep.8) - Youtube
ราคาหุ้นร่วงแรง ไม่ได้แปลว่าหุ้นถูกเสมอไป (กล้วยๆ Q&A – Ep.8) – Youtube
Bilingo Study And Travel Programs] ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลย☔อยากรู้จัง?? ฝรั่งเค้าพูดกันยังไงนะ เวลาบอกว่าฝนตกหนักเหมือนฟ้ารั่ว It'S Pouring Down. ฝนตกเหมือนมีคนเทน้ำลงมา (เพราะว่า Pour แปลว่า เท) It'S Gloomy. วันที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม หม
Bilingo Study And Travel Programs] ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลย☔อยากรู้จัง?? ฝรั่งเค้าพูดกันยังไงนะ เวลาบอกว่าฝนตกหนักเหมือนฟ้ารั่ว It’S Pouring Down. ฝนตกเหมือนมีคนเทน้ำลงมา (เพราะว่า Pour แปลว่า เท) It’S Gloomy. วันที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม หม

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของ ร่วง
แปลว่าอะไร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ร่วง
พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
ความหมายของ ร่วง จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
คำนิยามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ร่วง
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ร่วง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *