เหลี่ยม ภาษา อังกฤษ: ความสำคัญของการเรียนรู้รูปร่างในภาษาอังกฤษ

ศัพท์ รูปทรงเรขาคณิต เป็นภาษาอังกฤษ [Geometric Shape] – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย

รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ L Learn Shapes

Keywords searched by users: เหลี่ยม ภาษา อังกฤษ: ความสำคัญของการเรียนรู้รูปร่างในภาษาอังกฤษ นิสัยเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ, คนเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ, เล่ห์เหลี่ยม ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยม ภาษาอังกฤษ, เหลี่ยมจัด ภาษาอังกฤษ, มุมเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ, เหลี่ยมจัด คือ, หกเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ

ความหมายของเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ

ศัพท์ รูปทรงเรขาคณิต เป็นภาษาอังกฤษ [Geometric Shape] – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ศัพท์ รูปทรงเรขาคณิต เป็นภาษาอังกฤษ [Geometric Shape] – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย

ความหมายของเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ

เหลี่ยม (Triangle) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายรูปร่างหรือลักษณะของรูปทรงที่มีสามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบหนึ่ง รูปร่างของเหลี่ยมมีด้านทั้งหมด 3 ด้าน และมีมุมทั้งหมด 3 มุม โดยที่มุมทั้ง 3 มุมมีค่ารวมเท่ากับ 180 องศา [1].

ความหมายของเหลี่ยมในภาษาอังกฤษยังมีความหมายอื่น ๆ ที่น่าสนใจดังนี้:

 1. เหลี่ยมคู (Trick) – เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายเทคนิคหรือวิธีการที่มีความชำนาญและฉลาด ในบางครั้งอาจมีความหมายเชิงลบเมื่อใช้ในบางบริบท [1].

ตัวอย่างประโยค: เขาเต็มไปด้วยเหลี่ยมคูที่พวกเราตามไม่ทันหรอก (He is full of tricks that we cant keep up with) [1].

 1. เหลี่ยมจัด (Tricky) – เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายคนที่มีความชั่วร้ายหรือมีเล่ห์เหลี่ยมมาก อาจมีความหมายเชิงลบหรือเชิงบวกขึ้นอยู่กับบริบท [1].

ตัวอย่างประโยค: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ (Because of his tricky nature in society, its difficult for anyone to get close to him) [1].

 1. เหลี่ยมลูกบาศก์ (Cubic) – เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายรูปทรงที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมลูกบาศก์ ซึ่งมีด้านสูง กว้าง และยาวเท่ากัน [1].

ตัวอย่างประโยค: ถังนี้จุได้สองเหลี่ยมลูกบาศก์เมตร (This tank can hold two cubic meters) [1].


Learn more:

 1. เหลี่ยม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เหลี่ยม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เหลี่ยม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ลักษณะและลักษณะเฉพาะของเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Shapes) - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Shapes) – Youtube

ลักษณะและลักษณะเฉพาะของเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ

เหลี่ยม (rectangle) เป็นรูปหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากรูปร่างอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษ โดยเหลี่ยมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีทั้งสี่ด้านเป็นเส้นตรง และมุมภายในทั้งสี่มุมเป็นมุมฉาก (right angle) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 90 องศา [1].

ลักษณะเฉพาะของเหลี่ยม:

 1. ทุกด้านของเหลี่ยมมีความยาวเท่ากัน (equal sides) [1].
 2. มุมทั้งสี่มุมของเหลี่ยมเป็นมุมฉาก (right angles) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 90 องศา [1].
 3. มีสองแนวทแยงมุม (diagonals) ที่มีความยาวเท่ากันและตัดกันที่จุดกึ่งกลางของเหลี่ยม [1].

เหลี่ยมสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบตามลักษณะเฉพาะของด้านและมุม ดังนี้:

 1. เหลี่ยมผืนผ้า (square): เหลี่ยมที่มีทุกด้านเท่ากันและมุมทั้งสี่มุมเป็นมุมฉาก [1].
 2. เหลี่ยมด้านขนาน (parallelogram): เหลี่ยมที่มีด้านที่ตรงข้ามเป็นขนานกัน และมุมที่ตรงข้ามเท่ากัน [1].
 3. เหลี่ยมสี่เหลี่ยม (rectangle): เหลี่ยมที่มีมุมทั้งสี่มุมเป็นมุมฉาก และมีด้านที่ตรงข้ามมีความยาวเท่ากัน [1].
 4. เหลี่ยมสามเหลี่ยม (triangle): เหลี่ยมที่มีด้านสามด้าน และมุมทั้งสามมุมรวมกันได้เท่ากับ 180 องศา [1].

Learn more:

 1. เหลี่ยม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เหลี่ยม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก – วิกิพีเดีย

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ

ชิ้นกระดาษ Epp หกเหลี่ยม | การตัดกระดาษภาษาอังกฤษ
ชิ้นกระดาษ Epp หกเหลี่ยม | การตัดกระดาษภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ เราสามารถพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหลี่ยมได้หลายคำ ซึ่งเหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่เราสามารถใช้ในการอธิบายรูปร่างและลักษณะของเหลี่ยมต่างๆ ดังนี้:

 1. สามเหลี่ยม (Triangle)

  • สามเหลี่ยมมุมฉาก (Right triangle)
  • สามเหลี่ยมมุมแหลม (Acute triangle)
  • สามเหลี่ยมมุมป้าน (Obtuse triangle)
  • สามเหลี่ยมด้านเท่า (Equilateral triangle)
  • สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า (Scalene triangle)
 2. สี่เหลี่ยม (Quadrilateral)

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle)
  • สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square)
  • สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)
  • สี่เหลี่ยมด้านขนาน (Parallelogram)
  • สี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoid)
 3. วงรี (Circle)

  • รัศมี (Radius)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter)
  • รอบวง (Circumference)
  • พื้นที่วงกลม (Area of a circle)
 4. ทรงกลม (Sphere)

  • รัศมีทรงกลม (Radius of a sphere)
  • เส้นผ่าศูนย์กลางทรงกลม (Diameter of a sphere)
  • ปริมาตรทรงกลม (Volume of a sphere)
  • พื้นที่ผิวทรงกลม (Surface area of a sphere)
 5. ทรงกรวย (Cone)

  • รัศมีฐาน (Radius of the base)
  • เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน (Diameter of the base)
  • ความสูงของทรงกรวย (Height of the cone)
  • ปริมาตรทรงกรวย (Volume of the cone)
  • พื้นที่ผิวทรงกรวย (Surface area of the cone)
 6. ทรงกระบอก (Cylinder)

  • รัศมีฐาน (Radius of the base)
  • เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน (Diameter of the base)
  • ความสูงของทรงกระบอก (Height of the cylinder)
  • ปริมาตรทรงกระบอก (Volume of the cylinder)
  • พื้นที่ผิวทรงกระบอก (Surface area of the cylinder)
 7. ทรงปิรามิด (Pyramid)

  • พื้นฐาน (Base)
  • ความสูงของทรงปิรามิด (Height of the pyramid)
  • ปริมาตรทรงปิรามิด (Volume of theคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ

เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหลี่ยมในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาภาษาอังกฤษ ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายรูปร่างและลักษณะของเหลี่ยมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหลี่ยมในภาษาอังกฤษกันเถอะ!

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรูปทรงเรขาคณิต

 1. Circle (วงกลม) [1]
 2. Triangle (สามเหลี่ยม) [1]
 3. Square (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) [1]
 4. Rectangle (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) [1]
 5. Rhombus (สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน) [1]
 6. Pentagon (ห้าเหลี่ยม) [1]
 7. Hexagon (หกเหลี่ยม) [1]
 8. Octagon (แปดเหลี่ยม) [1]

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายรูปร่างและลักษณะของเหลี่ยมต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ในการอธิบายรูปร่างของวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันได้


Learn more:

 1. เรียนรู้คำศัพท์ รูปทรงภาษาอังกฤษ (shapes) ~ English Conversation
 2. รูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี วงกลม ทรงกลม… – ภาษาอังกฤษออนไลน์
 3. เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กับ Shape in English ที่คุณควรรู้ | Scholarship.in.th

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เหลี่ยม ในภาษาอังกฤษ

สีเหลี่ยมผืนผ้า ภาษาอังกฤษ Rectangular ออกเสียง | Aeyducation - Youtube
สีเหลี่ยมผืนผ้า ภาษาอังกฤษ Rectangular ออกเสียง | Aeyducation – Youtube

เหลี่ยม (Triangle) คือรูปทรงที่มีด้านสามด้าน และมุมภายในรวมกันเป็น 180 องศา ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Triangle ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายรูปทรงเหลี่ยม หรือในบางกรณีอาจใช้คำอื่นๆ เช่น Geometric shape หรือ Polygon ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในคณิตศาสตร์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เหลี่ยม ในภาษาอังกฤษ:

 1. The triangle has three sides and three angles [1].
  (เหลี่ยมมีด้านสามด้านและมุมสามมุม)
 2. The area of a triangle can be calculated using the formula: 1/2 * base * height [1].
  (พื้นที่ของเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร: 1/2 * ฐาน * ความสูง)
 3. The Pythagorean theorem states that in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides [1].
  (ทฤษฎีพีทาโกรัสกล่าวว่าในเหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่ของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลรวมของพื้นที่ของด้านอื่นๆ สองด้าน)
 4. The Bermuda Triangle is a region in the western part of the North Atlantic Ocean where several aircraft and ships have disappeared under mysterious circumstances [1].
  (เหลี่ยมเบอร์มิวด้าเป็นพื้นที่ในภาคตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่เกิดการหายตัวของเครื่องบินและเรือหลายลำในสถานการณ์ลึกลับ)

Learn more:

 1. เหลี่ยม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เหลี่ยม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า เหลี่ยมจัด ( ADJ ) ในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า เหลี่ยม ในประโยคและบทสนทนาในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า เหลี่ยม ในประโยคและบทสนทนาในภาษาอังกฤษ

เหลี่ยม (Triangle) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายรูปร่างที่มีสามเหลี่ยมมุม โดยมีลักษณะเป็นรูปร่างที่มีสามด้านและสามมุม การใช้คำว่า เหลี่ยม ในประโยคและบทสนทนาในภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ ดังนี้:

 1. การอธิบายรูปร่าง:
 • The triangle has three sides and three angles [1].
  (เหลี่ยมมีสามด้านและสามมุม)
 1. การอธิบายคุณสมบัติของเหลี่ยม:
 • An equilateral triangle has three equal sides [1].
  (เหลี่ยมด้านเท่ามีด้านทั้งสามเท่ากัน)
 • A right triangle has one right angle [1].
  (เหลี่ยมมุมฉากมีมุมฉากหนึ่งมุม)
 • An isosceles triangle has two equal sides [1].
  (เหลี่ยมด้านเท่ามีด้านที่เท่ากันสองด้าน)
 1. การอธิบายการคำนวณพื้นที่ของเหลี่ยม:
 • The area of a triangle is calculated by multiplying the base by the height and dividing by two [1].
  (พื้นที่ของเหลี่ยมคำนวณโดยการคูณด้านฐานกับความสูงแล้วหารด้วยสอง)
 1. การอธิบายการใช้เหลี่ยมในสถานการณ์ต่าง ๆ:
 • The construction worker used a triangle to ensure the corners of the building were square [1].
  (คนงานก่อสร้างใช้เหลี่ยมเพื่อให้มุมของอาคารเป็นมุมฉาก)
 • The teacher asked the students to draw a triangle on the board [1].
  (ครูให้นักเรียนวาดเหลี่ยมบนกระดาน)
 • The children played with colorful triangle-shaped blocks [1].
  (เด็กๆ เล่นกับบล็อกรูปเหลี่ยมที่มีสีสันสดใส)

Learn more:

 1. เหลี่ยม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ประโยคอนาคตกาล ( Future Simple Tense ): โครงสร้างและแบบฝึกหัด

Categories: อัปเดต 15 เหลี่ยม ภาษา อังกฤษ

รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l Learn shapes
รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l Learn shapes

See more: bdsdreamland.net/category/tech

นิสัยเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ

นิสัยเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ

นิสัยเหลี่ยม เป็นหนึ่งในหลายรูปแบบของรูปทรงที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน ในภาษาอังกฤษ เราเรียกนิสัยเหลี่ยมว่า Square Traits ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายลักษณะและคุณสมบัติของรูปทรงเหลี่ยม ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับนิสัยเหลี่ยมในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด

หน้าที่ของบทความ:

 • ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับนิสัยเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ
 • อธิบายและอธิบายความหมายของนิสัยเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ
 • อธิบายคุณสมบัติและลักษณะของนิสัยเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ

นิสัยเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ:
นิสัยเหลี่ยมในภาษาอังกฤษถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของรูปทรงที่เราคุ้นเคยกันดี นิสัยเหลี่ยมมีลักษณะเป็นรูปทรงที่มีสี่ด้านที่เป็นเส้นตรงและมุมภายในมีมุมฉาก นิสัยเหลี่ยมมีคุณสมบัติที่น่าสนใจและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน นิสัยเหลี่ยมมีลักษณะเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีความเป็นรูปทรงที่มีคนิสัยเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ

นิสัยเหลี่ยม เป็นหนึ่งในหลักการทางคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปทรงเหลี่ยม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Properties of Rectangles หรือ Characteristics of Rectangles ซึ่งเป็นคำแปลที่ใกล้เคียงกัน [1].

นิสัยเหลี่ยม ภาษาอังกฤษมีหลายอย่าง ซึ่งจะถูกอธิบายต่อไปนี้:

 1. ความยาวด้าน (Length of Sides): นิสัยเหลี่ยมมีสองด้านที่มีความยาวเท่ากัน ซึ่งเรียกว่า Equal Sides หรือ Congruent Sides [1].

 2. มุมฉาก (Right Angles): นิสัยเหลี่ยมมีสี่มุมฉาก หรือมุมที่มีค่าเท่ากับ 90 องศา ซึ่งเรียกว่า Right Angles [1].

 3. ความยาวของเส้นทแยงมุม (Diagonal Length): นิสัยเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมที่เชื่อมต่อระหว่างมุมของเหลี่ยม ซึ่งมีความยาวเท่ากับรากที่สองของผลบวกของความยาวด้านกำลังสอง [1].

 4. พื้นที่ (Area): นิสัยเหลี่ยมมีพื้นที่เท่ากับผลคูณระหว่างความยาวด้านสองด้านที่มีความยาวเท่ากัน [1].

 5. เส้นรอบรูป (Perimeter): นิสัยเหลี่ยมมีเส้นรอบรูปเท่ากับผลบวกของความยาวด้านสี่ด้าน [1].

นิสัยเหลี่ยมเป็นรูปทรงที่มีความสำคัญในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์และคำวลีที่เกี่ยวข้องกับนิสัยเหลี่ยมที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลที่แนบไว้ในส่วนอ้างอิงด้านล่างของบทความนี้.

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q: นิสัยเหลี่ยมมีกี่ประเภท?
A: นิสัยเหลี่ยมมีหลายประเ


Learn more:

 1. เหลี่ยมจัด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เหลี่ยม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า เหลี่ยมจัด ( ADJ ) ในภาษาอังกฤษ
Shapes | รูปทรง #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษ #Learnenglishwithcartoo… | เรียนภาษาอังกฤษ, สื่อการสอนคณิตศาสตร์, ประเภทคำ
Shapes | รูปทรง #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษ #Learnenglishwithcartoo… | เรียนภาษาอังกฤษ, สื่อการสอนคณิตศาสตร์, ประเภทคำ
Xchange English On X:
Xchange English On X: “3 เหลี่ยมรูปแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้าง มาดูกัน #Dek62 Https://T.Co/2Werdijbxp” / X
รูปทรงแบบต่างๆในภาษาอังกฤษ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
รูปทรงแบบต่างๆในภาษาอังกฤษ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
มาทำความรู้จักกับเรขาคณิตในภาษาอังกฤษกันเถอะ | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
มาทำความรู้จักกับเรขาคณิตในภาษาอังกฤษกันเถอะ | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
สีเหลี่ยมผืนผ้า ภาษาอังกฤษ Rectangular ออกเสียง | Aeyducation - Youtube
สีเหลี่ยมผืนผ้า ภาษาอังกฤษ Rectangular ออกเสียง | Aeyducation – Youtube
ชิ้นกระดาษ Epp หกเหลี่ยม | การตัดกระดาษภาษาอังกฤษ
ชิ้นกระดาษ Epp หกเหลี่ยม | การตัดกระดาษภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Shapes) - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Shapes) – Youtube
ศัพท์ รูปทรงเรขาคณิต เป็นภาษาอังกฤษ [Geometric Shape] – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ศัพท์ รูปทรงเรขาคณิต เป็นภาษาอังกฤษ [Geometric Shape] – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ
ลักษณะและลักษณะเฉพาะของเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหลี่ยมในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เหลี่ยม ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า เหลี่ยม ในประโยคและบทสนทนาในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *