พรรณราย แปล ว่า: ความสวยงามที่ไม่มีเครื่องหมาย

หนึ่งเดียวคือแม่ - พลอย พรรณราย (ต้นฉบับ)

หนึ่งเดียวคือแม่ – พลอย พรรณราย (ต้นฉบับ)

Keywords searched by users: พรรณราย แปล ว่า: ความสวยงามที่ไม่มีเครื่องหมาย พรรษา หมายถึง, พรรณรายณ์, แพรวพรรณราย, ตระหนี่ หมายถึง, รพี แปลว่า, เอกา แปลว่า, พราย แปลว่า, พรรณ แปลว่า

ความหมายของ พรรณราย

ความหมายของคำว่า พรรณราย ในภาษาไทยหมายถึงการระบุหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงลึกและละเอียด ซึ่งสามารถใช้ในหลายบริบทต่างๆ เช่น การอธิบายลักษณะของสิ่งของ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือการรายงานข้อมูลทางสถิติ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • การเขียนรายงานทางสถิติเกี่ยวกับประชากรในเขตพื้นที่ต้องระบุพรรณรายเกี่ยวกับอายุ เพศ อาชีพ และรายละเอียดอื่นๆ [1].
 • หนังสือเรียนในวิชาวรรณคดีจะมีการพรรณรายเกี่ยวกับตัวละคร สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ [2].

Learn more:

 1. พรรณราย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พรรณราย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พรรณราย แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ พรรณราย | ชื่อมงคล

พรรณราย ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พรรณราย ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พรรณรายเป็นบริการในพจนานุกรมออนไลน์ Longdo Dictionary ที่มีความหมายว่า การแสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ [1] ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการติดโพย (PopThai) ซึ่งเปิดให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้งานทั่วไป โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา แล้วระบบจะทำการแสดงความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศอัตโนมัติ [1].

คุณสมบัติของพรรณราย:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ: ผู้ใช้สามารถวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย แล้วระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ [1].
 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา: ปัจจุบันรองรับภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: ในฐานข้อมูลของ Longdo มีพจนานุกรมหลายชุด เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง [1].
 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมให้โดยอัตโนมัติ [1].

วิธีใช้งาน:

 1. ป้อนข้อความหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แนบความหมายในช่องค้นหา.
 2. เลือกบริการพรรณรายที่ต้องการ.
 3. ระบบจะแสดงความหมายของคำหรือวลีอัตโนมัติ.

ตัวอย่างการใช้งพรรณราย ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พรรณรายเป็นบริการในพจนานุกรมออนไลน์ Longdo Dictionary ที่มีความหมายว่า การแสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ [1] ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการติดโพย (PopThai) ซึ่งเปิดให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้งานทั่วไป โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความที่ต้องการค้นหาลงในกล่องค้นหา แล้วระบบจะแสดงความหมายของคำหรือวลีนั้นๆ อัตโนมัติ [1].

คุณสมบัติของพรรณราย:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ: ผู้ใช้สามารถวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย แล้วระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ โดยอัตโนมัติ [1].
 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา: พรรณรายสามารถแสดงความหมายของคำในหลายภาษาได้ เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: พรรณรายสามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายแห่งในฐานข้อมูลของ Longdo ได้ เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: พรรณรายสามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ, High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].
 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม: พรรณรายสามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม เครื่องจะแส

Learn more:

 1. พรรณราย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พรรณราย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พจนานุกรม Longdo Dict – แอปพลิเคชันใน Google Play

พรรณราย ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

พรรณราย ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

พรรณราย (พันนะ-) เป็นคำที่พบในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปรับปรุงล่าสุดในปี พ.ศ. 2554 [1]. คำว่า พรรณราย มีความหมายเป็น สีพราย ๆ, สีเลื่อมระยับ, งามผุดผ่อง [1].

การใช้คำว่า พรรณราย ในประโยค:

 • ดอกไม้ที่มีสีพราย ๆ และสวยงามเป็นพรรณราย [1].
 • สีของท้องฟ้าในวันที่มีเมฆเล็กน้อยเป็นพรรณราย [2].

Learn more:

 1. พรรณราย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค … – Longdo Dict
 2. พรรณราย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความหมายของคำว่า พรรณราย

พรรณราย ในพจนานุกรม Pleang Dictionary

พรรณราย ในพจนานุกรม Pleang Dictionary

พรรณรายเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม Pleang Dictionary ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาและค้นหาความหมายของคำศัพท์ในหลากหลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย [1].

คุณสมบัติของ Pleang Dictionary:

 1. บริการแปลภาษา: Pleang Dictionary สามารถแปลคำศัพท์จากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น ๆ และจากภาษาอื่น ๆ เป็นภาษาไทยได้ ซึ่งสนับสนุนภาษาหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, และภาษาเยอรมัน [1].
 2. ค้นหาความหมายของคำศัพท์: Pleang Dictionary มีฐานข้อมูลพจนานุกรมหลายชุด เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ได้ในหลายแหล่งพจนานุกรมพร้อมกัน [1].
 3. แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: Pleang Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง), High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].
 4. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม Pleang Dictionary จะแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมโดยอัตโนมัติ [1].

การใช้งาน Pleang Dictionary:

 1. ในช่องใส่ข้อความค้นหา ป้อนคำศัพท์ที่ต้องการแปลหรือค้นหาความหมาย
 2. เลือกภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทางที่ต้องการ
 3. กดปุ่มค้นหาหรือ Enter เพื่อแสดงผลลัพธ์

Learn more:

 1. พรรณราย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พรรณราย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Pleco Chinese Dictionary – แอปพลิเคชันใน Google Play

การวิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรรณราย

การวิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรรณราย

การวิเคราะห์และตรวจสอบชื่อเป็นกระบวนการที่นิยมใช้ในการหาความหมายและลักษณะเฉพาะของชื่อบุคคล ซึ่งชื่อ พรรณราย เป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกวิเคราะห์และตรวจสอบอย่างแพร่หลายในวงกว้าง โดยเฉพาะในวงการดูดวงและชื่อมงคล [2].

ความหมายของชื่อ พรรณราย สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์

 • ชื่อ พรรณราย หมายถึง งามผุดผ่อง โดยมีตัวอักษร พ เป็นตัวอักษรตัวแรก ซึ่งเป็น มูละ กับคนที่เกิดวันจันทร์ [2].
 • ชื่อนี้เน้นที่ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในทรัพย์สิน มรดก บิดา มารดา บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และการลงหลักปักฐาน [2].
 • อักษรทักษากาลกิณีที่เป็นอักษรต้องห้าม รวมอยู่ในชื่อพรรณราย [2].

การวิเคราะห์ชื่อ พรรณราย ตามมหาทักษาสำหรับคนเกิดวันจันทร์ [2]:

 • ทักษาบริวาร: ไม่มีตัวอักษรที่เป็นทักษานี้เลย ช่วยส่งเสริมให้สังคมและบริวารเชื่อฟังหรือคอยสนับสนุนไปสู่ความสำเร็จ [2].
 • ทักษาอายุ: ไม่มีตัวอักษรที่เป็นทักษานี้เลย ช่วยส่งเสริมให้แคล้วคลาดต่ออุบัติเหตุและสุขภาพที่ไม่ดีของเจ้าชะตาให้แข็งแร็งยิ่งขึ้น [2].
 • ทักษาเดช: มีตัวอักษรทักษาเดชอยู่ 1 ตัว ช่วยส่งเสริมให้ไปสู่ความสำเร็จและการมีชื่อเสียงในทางที่ดีได้ในอนาคต [2].
 • ทักษาศรี: ไม่มีตัวอักษรที่เป็นทักษานี้เลย ช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภการวิเคราะห์และตรวจสอบชื่อเป็นกระบวนการที่นิยมใช้ในการหาความหมายและลักษณะเฉพาะของชื่อบุคคล ซึ่งชื่อ พรรณราย เป็นหนึ่งในชื่อที่มีความนิยมในวงกว้างในประเทศไทย ในบทความนี้จะวิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรรณราย เพื่อให้ได้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและลักษณะเฉพาะของชื่อนี้

ความหมายของชื่อ พรรณราย
ชื่อ พรรณราย มีความหมายว่า งามผุดผ่อง โดยการวิเคราะห์ชื่อนี้ตามหลักทักษาของคนเกิดวันจันทร์ ได้ความหมายดังนี้ [1]:

 • ชื่อ พรรณราย เป็นชื่อที่มีตัวอักษร พ เป็นตัวอักษรตัวแรก ซึ่งเป็น มูละ กับคนที่เกิดวันจันทร์ ชื่อนี้เน้นด้านทรัพย์สิน มรดก บิดา มารดา บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ลงหลักปักฐาน และมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง
 • ชื่อ พรรณราย เป็นชื่อที่มีตัวอักษร ย เป็นตัวอักษรตัวสุดท้าย ซึ่งเป็น อุตสาหะ กับคนที่เกิดวันจันทร์ ชื่อนี้เน้นด้านความเพียร ความพยายาม มานะ และการงานที่จะปฏิบัติ การศึกษาหาความรู้

ตรวจสอบชื่อ พรรณราย
การตรวจสอบชื่อ พรรณราย เพื่อหาความหมายและลักษณะเฉพาะของชื่อนี้สามารถทำได้โดยใช้หลักการวิเคราะห์ชื่อตามมหาทักษา ซึ่งแบ่งออกเป็นหลักทักษาบริวาร ทักษาอายุ ทักษาเดช ทักษาศรี ทักษามูละ และทักษากาลกิณี [1]

ทักษาบริวาร ของชื่อ พรรณราย สำหรับเกิดวันจันทร์:

 • ไม่ม

Learn more:

 1. พรรณราย แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ พรรณราย | ชื่อมงคล
 2. พรรณราย หาความหมายและตรวจสอบชื่อ
 3. พรรณรายณ์ หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

Categories: รวบรวม 47 พรรณราย แปล ว่า

หนึ่งเดียวคือแม่ - พลอย พรรณราย (ต้นฉบับ)
หนึ่งเดียวคือแม่ – พลอย พรรณราย (ต้นฉบับ)

See more: bdsdreamland.net/category/tech

พรรษา หมายถึง

พรรษา หมายถึงอะไร?

พรรษา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในบริบทของฤดูฝน และการบวชของพระภิกษุสงฆ์ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับความหมายและการใช้งานของคำว่า พรรษา อย่างละเอียด

ความหมายของพรรษา:
พรรษา หมายถึงช่วงระยะเวลาที่มีความยาวประมาณ 3 เดือนในฤดูฝน [1] ซึ่งเริ่มต้นจากเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ในช่วงเวลานี้ มักจะมีฝนตกบ่อยและอากาศเย็นสบาย ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้คำว่า พรรษา เป็นที่มาของคำพ้องความสุขและความสงบสุข

การใช้งานของพรรษา:

 1. ในศาสนาพุทธ: พรรษาเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ในการบวช ซึ่งมักจะเป็นเวลา 3 เดือน หรือ พระภิกษุสงฆ์จะต้องอยู่ในการบวชเป็นเวลาที่กำหนด ก่อนที่จะสามารถเข้าสู่สังฆมณฑลได้ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พรรษา:

 1. เข้าพรรษา: เป็นการเข้าสู่ช่วงเวลาพรรษา หรือการเริ่มต้นการบวชของพระภิกษุสงฆ์ [1]
 2. จำพรรษา: เป็นการอยู่ในช่วงเวลาพรรษา หรือการอยู่ในการบวชของพระภิกษุสงฆ์ [1]
 3. บวช 3 พรรษา: เป็นการบวชเป็นเวลา 3 พรรษา หรือ 3 ปี [1]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

คำถาม: พรรษากับฤดูฝนมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ พรรษาเป็นช่วงเวลาในฤดูฝน ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน และมักจะมีฝนพรรษา หมายถึงอะไร?

พรรษาเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายช่วงระยะเวลาที่มีความสำคัญหรือมีความเฉพาะเจาะจงในฤดูฝน ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ในช่วงนี้จะมีฝนตกบ่อยและอากาศเย็นลง ทำให้เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย [1].

ในประเพณีไทย พรรษามักถูกใช้ในการบวชเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้บวชต้องอยู่ในสภาพของการสงบเสงี่ยมและการฝึกฝนธรรมชาติ ในช่วงนี้ผู้บวชจะต้องปฏิบัติธรรมและฝึกฝนตนเองเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีในอนาคต [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พรรษา:

 • เข้าพรรษา: หมายถึงการเข้าสู่ช่วงเวลาพรรษา [1].
 • จำพรรษา: หมายถึงการอยู่ในสภาพของการสงบเสงี่ยมและการฝึกฝนธรรมชาติในช่วงพรรษา [1].
 • บวช 3 พรรษา: หมายถึงการบวชเป็นเวลา 3 เดือน [1].

Learn more:

 1. พรรษา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. พรรษา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พรรษา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
พรรณราย อ่านว่า? | Wordy Guru
พรรณราย อ่านว่า? | Wordy Guru
ความสุขเล็กๆ จากน้ำอัดลมของ 'แพรว' - แพรวพรรณรายณ์ ศันสนะพิทยากร - Youtube
ความสุขเล็กๆ จากน้ำอัดลมของ ‘แพรว’ – แพรวพรรณรายณ์ ศันสนะพิทยากร – Youtube
เดอะ พรรณรายโฮเต็ล อุดรธานี - อัปเดตราคาปี 2023
เดอะ พรรณรายโฮเต็ล อุดรธานี – อัปเดตราคาปี 2023
โรงแรมพรรณราย กรุงเทพฯ - อัปเดตราคาล่าสุด
โรงแรมพรรณราย กรุงเทพฯ – อัปเดตราคาล่าสุด

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของ พรรณราย
พรรณราย ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
พรรณราย ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
พรรณราย ในพจนานุกรม Pleang Dictionary
การวิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พรรณราย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *