นอบน้อม: ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนทำสิ่งใดในชีวิต

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า

Keywords searched by users: นอบน้อม: ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนทำสิ่งใดในชีวิต นอบน้อม หมายถึง, นอบน้อม ภาษาอังกฤษ, นอบน้อมถ่อมตน, นอบน้อมและหนักแน่น คือคติประจําใจในการใช้ชีวิตของฉันค่ะ, อ่อนน้อม แปลว่า, น้อม น้อม, เคารพ, อ่อนน้อมถ่อมตน

ความหมายของ นอบน้อม

ความหมายของ นอบน้อม ในภาษาไทยหมายถึงการแสดงความเคารพและเคารพบูชาอย่างสูงต่อบุคคลหรือสิ่งของที่มีความสำคัญ ซึ่งมักใช้ในบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมไทย [1]

นอบน้อมเป็นคำที่ใช้ในการบรรยายพฤติกรรมที่แสดงถึงความเคารพและเคารพบูชาอย่างสูง โดยมักใช้ในการแสดงความเคารพต่อพระราชาและพระองค์ที่มีอำนาจสูง หรือใช้ในการบูชาและเคารพบูชาต่อพระพุทธรูปหรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญในศาสนา นอบน้อมเป็นการแสดงความเคารพและเคารพบูชาอย่างสูงที่แสดงออกทางกายภาพ อาจเป็นการไหว้หัว หรือก้มหัวลง แสดงถึงความเคารพและเคารพบูชาอย่างสูง [1]

นอบน้อมเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำอื่น ๆ เช่น นบ หรือ น้อม ซึ่งหมายถึงการแสดงความเคารพและเคารพบูชาอย่างสูงในลักษณะเดียวกัน แต่อาจมีบางคำที่มีความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อย อย่างเช่น นบมือ หมายถึงการยื่นมือขวาออกไปรับของโดยมือซ้ายประคองแขนขวา ซึ่งใช้ในการแสดงความเคารพและเคารพบูชาต่อผู้ใหญ่หรือฆราวาสชายทำต่อภิกษุเพื่อแสดงความนอบน้อม [1]

นอบน้อมเป็นคำที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทย และมักใช้ในบริบททางศาสนา การแสดงความเคารพและเคารพบูชาอย่างสูงเป็นสิ่งที่ถือว่าสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทย และเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไทย [1]


Learn more:

 1. นอบน้อม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นอบน้อม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นอบน้อม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นอบน้อม มีดังนี้:

 1. การนอบน้อมเป็นท่าทางที่แสดงความเคารพและเอาใจใส่ต่อผู้อื่น [1].

  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อพบกับครูผู้ใหญ่ นักเรียนจะทำการนอบน้อมเพื่อแสดงความเคารพ [1].
 2. การนอบน้อมยังสามารถใช้เพื่อแสดงความยินดีหรือขอบคุณ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อได้รับของขวัญจากเพื่อนสนิท ฉันจะนอบน้อมเพื่อแสดงความขอบคุณ [1].
 3. การนอบน้อมยังสามารถใช้เพื่อแสดงความเกรงกลัวหรือความยอมรับ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อพบกับผู้บังคับบัญชา พนักงานจะทำการนอบน้อมเพื่อแสดงความเกรงกลัวและความยอมรับ [1].
 4. การนอบน้อมเป็นท่าทางที่สำคัญในการแสดงความเคารพในวัฒนธรรมไทย [1].

  • ตัวอย่างประโยค: ในพิธีการทางศาสนา ผู้คนจะทำการนอบน้อมเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูป [1].

Learn more:

 1. นอบน้อม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นอบน้อม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม Longdo Dictionary

ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ในหลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1] ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ หรือในการศึกษาต่อในต่างประเทศ

การใช้งานในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยสามารถป้อนคำหรือประโยคที่ต้องการแปลหรือค้นหาลงในช่องค้นหาได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ [1] ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหรือวลีนั้น [1]

ความสามารถของพจนานุกรม Longdo Dictionary ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่แปลคำเดียว แต่ยังสามารถแสดงความหมายของคำผสมหรือวลีได้อย่างถูกต้อง [1] ตัวอย่างเช่น คำว่า Secretary of State จะแปลว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ และคำว่า High school จะแปลว่า โรงเรียนมัธยมปลาย [1]

นอกจากนี้ พจนานุกรม Longdo Dictionary ยังสามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ [1] เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ [1]

การใช้งานพจนานุกรม Longdo Dictionary ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน โดยสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายโดยการกดปุ่ม PopThai บนเครื่องมือ Longdo Toolbar [1] นอกจากนี้ยังมีบริการความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ในหลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1] นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหรือวลีที่ต้องการทราบความหมาย [1]

การใช้งานในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ของ Longdo Dictionary โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการ [2]
 2. ในช่องค้นหาที่มีอยู่ด้านบนของหน้าเว็บ ป้อนคำศัพท์หรือประโยคที่ต้องการแปลหรือค้นหา [2]
 3. กด Enter หรือคลิกที่ปุ่มค้นหาเพื่อดำเนินการค้นหา [2]
 4. ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นทันทีแสดงความหมายของคำหรือวลีที่คุณค้นหา [2]
 5. หากต้องการแปลหรือค้นหาคำศัพท์เพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 [2]

ความสามารถอื่นๆ ของพจนานุกรม Longdo Dictionary ที่ควรรู้:

 • ความหมายของคำจะปรากฏขึ้นมาเมื่อเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ [1]
 • สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง [1]
 • สามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ [1]

การใช้งานพจนานุกรม Longdo Dictionary จะช่วยให้คุณสามารถแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นในภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือเยอรมัน [1]


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การใช้งาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พจนานุกรม Longdo Dict – แอปพลิเคชันใน Google Play

ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นพจนานุกรมที่ราชบัณฑิตยสถาน (ชื่อเดิมคือ ราชบัณฑิตยสถาน) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเขียนหนังสือไทยให้เป็นระเบียบเดียวกัน โดยมีการปรับปรุงแก้ไขตามลำดับเรื่อยมา [1]. พจนานุกรมนี้มีความสำคัญอย่างมากในการใช้ภาษาไทยในระดับที่เป็นทางการ เช่นในการเขียนหนังสือราชการและการศึกษา [1].

ความหมายของพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถานคือการรวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยพร้อมกับอธิบายความหมายของแต่ละคำ [1]. พจนานุกรมนี้มีความครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเป็นทางการในหลายสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ ภาษาศาสตร์ และอื่น ๆ [1].

การใช้งานในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถานมีความสำคัญอย่างมากในการเขียนและสื่อสารในระดับที่เป็นทางการ โดยเฉพาะในการเขียนหนังสือราชการ หนังสือเอกสารทางการศึกษา และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ [1]. การใช้พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถานช่วยให้ผู้เขียนหรือผู้อ่านสามารถใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเป็นทางการได้ และช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในความหมายของคำนั้น ๆ [1].


Learn more:

 1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน – วิกิพีเดีย
 2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 – วิกิพีเดีย
 3. งาน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม อ.สอ เสถบุตร

ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม อ.สอ เสถบุตร

พจนานุกรม อ.สอ เสถบุตร เป็นพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยที่ถือว่าเป็นหนึ่งในพจนานุกรมที่มีชื่อเสียงและความนิยมในประเทศไทย [1] พจนานุกรมนี้ถูกเขียนขึ้นโดย อ.สอ เสถบุตร ซึ่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพันตรีควง อภัยวงศ์ และเป็นผู้แต่งพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยฉบับนี้ [1]

ความหมายของพจนานุกรม อ.สอ เสถบุตร

 • พจนานุกรม อ.สอ เสถบุตร เป็นการรวบรวมคำศัพท์และคำแปลจากภาษาอังกฤษเข้าสู่ภาษาไทย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหาความหมายและคำแปลของคำศัพท์อังกฤษได้ในภาษาไทยได้อย่างง่ายดาย [1]

การใช้งานในพจนานุกรม อ.สอ เสถบุตร

 • ผู้ใช้งานสามารถใช้พจนานุกรม อ.สอ เสถบุตร เพื่อหาความหมายและคำแปลของคำศัพท์อังกฤษที่ไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจในภาษาไทยได้ [1]
 • พจนานุกรม อ.สอ เสถบุตร เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ศัพท์ใหม่ และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาอังกฤษได้ [1]
 • ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้พจนานุกรม อ.สอ เสถบุตร เพื่อช่วยในการเขียนและค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ [1]

Learn more:

 1. สอ เสถบุตร – วิกิพีเดีย
 2. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พ.เสถบุตร เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัลBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
 3. สอ เศรษฐบุตร นักธรณีผู้แปลอังกฤษเป็นไทย – วิชาการธรณีไทย GeoThai.net

ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม Babla

ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม Babla

พจนานุกรม Babla เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลภาษาออนไลน์ ซึ่งมีความหมายและการใช้งานที่น่าสนใจ นอกจากนี้ พจนานุกรม Babla ยังเป็นที่นิยมในการใช้งานเพราะความสะดวกและความถูกต้องของการแปลที่มีอยู่ในระบบ [1].

ความหมายของคำในพจนานุกรม Babla จะปรากฏขึ้นมาเมื่อเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่ต้องการทราบความหมาย โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ [1]. นอกจากนี้ พจนานุกรม Babla ยังสามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ [1].

การใช้งานในพจนานุกรม Babla ก็ง่ายและสะดวก คุณสามารถป้อนข้อความที่ต้องการแปลได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องป้อนคำทีละคำ ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหนึ่งๆ ทำให้คุณสามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น [1].

ความสามารถของพจนานุกรม Babla ไม่ได้รับการจำกัดเพียงแค่การแปลภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่นและเยอรมันอีกด้วย [1].


Learn more:

 1. การใช้งาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การแปลด้วยเครื่องคืออะไร – คำอธิบายเกี่ยวกับการแปลด้วยเครื่อง – AWS
 3. ใช้งาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: สรุป 76 นอบน้อม

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า

See more: bdsdreamland.net/category/tech

นอบน้อม หมายถึง

นอบน้อม หมายถึงอะไร?

นอบน้อม เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงการแสดงความเคารพหรืออาการที่แสดงให้เห็นถึงความยินดีหรือความเคารพอย่างสูงต่อบุคคลหรือสิ่งของใด ๆ นอกจากนี้ นอบน้อมยังสามารถหมายถึงการยอมรับหรือการเคารพต่อความเชื่อหรือค่านิยมของผู้อื่นด้วย

การนอบน้อมสามารถแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ เช่น การกดหัวใจหรือการพูดคำที่เชื่อมโยงถึงความเคารพ การกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพ หรือการให้ความเคารพผ่านทางภาษาบุคคล การนอบน้อมเป็นสิ่งที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคารพและความเคารพอย่างสูงต่อผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นอบน้อม:

 • เมื่อพบกับครูผู้สอน นักเรียนจะทักทายด้วยคำนอบน้อมเพื่อแสดงความเคารพ [1].
 • การนอบน้อมพระราชาที่มีความสำคัญในพิธีกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในประเทศไทย [1].
 • การนอบน้อมในการสื่อสารภาษาบุคคล เช่น การใช้คำนอบน้อมในการขออนุญาตหรือขอบคุณ [2].

Learn more:

 1. นอบน้อม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นอบน้อม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน

นอบน้อม ภาษาอังกฤษ

นอบน้อม ภาษาอังกฤษ

นอบน้อม เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การทำให้ตัวเองหรือความคิดของตนเองเป็นที่ยอมรับหรือเคารพนับถือต่อผู้อื่น โดยแสดงความเคารพและเอาใจใส่ในการพูดจาหรือปฏิบัติต่อผู้อื่น ภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า deferential เพื่อแสดงความหมายเดียวกัน [1].

การนอบน้อมเป็นทัศนคติที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น โดยการแสดงความเคารพและเอาใจใส่ในความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่น การนอบน้อมช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความเชื่อมั่น [1].

นอบน้อมเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานที่ทำงาน การแสดงความเคารพและเอาใจใส่ในความคิดเห็นและความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน ช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความเชื่อมั่น [1].

การนอบน้อมเป็นทัศนคติที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การแสดงความเคารพและเอาใจใส่ในความคิดเห็นและความรู้สึกของสมาชิกครอบครัว ช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัว และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความเชื่อมั่น [1].

การนอบน้อมเป็นทัศนคติที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดนอบน้อม ภาษาอังกฤษ

นอบน้อม เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การทำให้ตัวเองหรือความคิดของตนเองเป็นที่ยอมรับและเคารพ โดยแสดงออกทางพฤติกรรมหรือการพูดที่เรียบร้อยและสุภาพ [1] คำว่า นอบน้อม เป็นคำที่ใช้ในทางบวกเมื่อเราต้องการให้ความเคารพหรือเสียสละต่อบุคคลหรือสิ่งของใดๆ อย่างเช่น การนอบน้อมความคิดของผู้อื่น การนอบน้อมความเชื่อหรือความเป็นอยู่ของผู้อื่น หรือการนอบน้อมความเชื่อมั่นของผู้อื่น [1]

ในภาษาอังกฤษ คำว่า นอบน้อม สามารถแปลได้หลายคำ เช่น humble หรือ polite ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน [1] นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ เช่น deferential หรือ prone ที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการนอบน้อม [1]

การนอบน้อมเป็นคุณธรรมที่สำคัญในสังคมที่มีการเคารพและมีมารยาท การนอบน้อมช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและในผู้อื่น [1] การนอบน้อมยังเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารภาษาอังกฤษ [2]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. นอบน้อมแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?
  คำว่า นอบน้อม สามารถแปลได้หลายคำ เช่น humble หรือ polite [1]

 2. การนอบน้อมเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในสังคมอย่างไร?
  การนอบน้อมช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและในผู้อื่น [1]

 3. การนอบน้อมมีบทบาทอย่างไรในการสื่อสารระห


Learn more:

 1. นอบน้อม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความนอบน้อม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นอกจากคำนั้น ยังมีคำอื่นไหม ที่เธอจะลองใช้ และพอพูดมันได้อยู่
นอบน้อมต่อธรรมชาติ - Youtube
นอบน้อมต่อธรรมชาติ – Youtube
09.00 Index นอบน้อม ถ่อมตน คนเท่ากัน พลานุภาพ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
09.00 Index นอบน้อม ถ่อมตน คนเท่ากัน พลานุภาพ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
เอ็นดูพ่อคุณ! ส่องน้องเรซซิ่ง เมื่อเจอพระมหาสมปอง นอบน้อมอย่างน่ารัก!
เอ็นดูพ่อคุณ! ส่องน้องเรซซิ่ง เมื่อเจอพระมหาสมปอง นอบน้อมอย่างน่ารัก!

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของ นอบน้อม
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นอบน้อม
ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม อ.สอ เสถบุตร
ความหมายและการใช้งานในพจนานุกรม Babla

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *