มอเตอร์ไซค์ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้รถจักรยานยนต์เบื้องต้น

ซื้อสินค้า Kawasaki:คู่มือบำรุงรักษามอเตอร์ไซค์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ภาษาญี่ปุ่น] Zr400-C - Webike Thailand

ภาษาอังกฤษ#ศัพท์มอร์ไซค์

Keywords searched by users: มอเตอร์ไซค์ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้รถจักรยานยนต์เบื้องต้น motorbike กับ motorcycle ต่างกันอย่างไร, จักรยานภาษาอังกฤษ, รถเครื่องภาษาอังกฤษ, เรือภาษาอังกฤษ, มอเตอร์ไซค์มือสอง ภาษาอังกฤษ, เครื่องบินภาษาอังกฤษ, รถยนต์ภาษาอังกฤษ, ขี่มอเตอร์ไซค์ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ มอเตอร์ไซค์ ในภาษาอังกฤษ

ซื้อสินค้า Kawasaki:คู่มือบำรุงรักษามอเตอร์ไซค์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ภาษาญี่ปุ่น] Zr400-C - Webike Thailand
ซื้อสินค้า Kawasaki:คู่มือบำรุงรักษามอเตอร์ไซค์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ภาษาญี่ปุ่น] Zr400-C – Webike Thailand

ความหมายของคำว่า มอเตอร์ไซค์ ในภาษาอังกฤษคือ motorcycle [1]. มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่มีล้อสองล้อและใช้เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อน มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากมีความคล่องตัว สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และสามารถผ่านทางที่แคบได้ง่าย [1].

ความหมายของคำว่า มอเตอร์ไซค์ ในภาษาอังกฤษยังเกี่ยวข้องกับคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น:

 1. รถจักรยานยนต์ (Motorbike) – คำนี้ใช้แทนคำว่า มอเตอร์ไซค์ ในบางครั้ง [1].
 2. รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต (Sportbike) – คือรถจักรยานยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความเร็วสูงและมีลักษณะที่สปอร์ต [1].
 3. รถจักรยานยนต์แบบครอส (Crossbike) – คือรถจักรยานยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการขี่ในทางลุ่มหรือทางดินที่ลาดชัน [1].

การขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เนื่องจากมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่มีความเร็วสูงและเป็นอันตราย ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด [1].


Learn more:

 1. มอเตอร์ไซค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มอเตอร์ไซค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รถมอเตอร์ไซค์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลของ มอเตอร์ไซค์ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

English For All : ชีวิตเปลี่ยนเพราะภาษา..พี่จ้อน วินมอเตอร์ไซค์อินเตอร์ !! - Youtube
English For All : ชีวิตเปลี่ยนเพราะภาษา..พี่จ้อน วินมอเตอร์ไซค์อินเตอร์ !! – Youtube

คำแปลของ มอเตอร์ไซค์ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary หมายถึงอะไร?

ในพจนานุกรม Longdo Dictionary คำว่า มอเตอร์ไซค์ ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า motorcycle [1]. มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่มีล้อสองล้อและใช้เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อน มักใช้ในการเดินทางที่สั้น ๆ หรือในการเลื่อนที่ในที่แคบที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าได้ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มอเตอร์ไซค์ ในประโยค:

 • เขาใช้ มอเตอร์ไซค์ เพื่อเดินทางไปที่ทำงานทุกวัน [1].
 • มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมในเมืองใหญ่ [1].

Learn more:

 1. มอเตอร์ไซค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มอเตอร์ไซค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พจนานุกรม Longdo Dict – แอปพลิเคชันใน Google Play

คำแปลของ มอเตอร์ไซค์ ในพจนานุกรม Bab.La

ซื้อสินค้า Kawasaki:คู่มือบำรุงรักษามอเตอร์ไซค์ (ฉบับดั้งเดิม) [ภาษาอังกฤษ] Zx-10R - Webike Thailand
ซื้อสินค้า Kawasaki:คู่มือบำรุงรักษามอเตอร์ไซค์ (ฉบับดั้งเดิม) [ภาษาอังกฤษ] Zx-10R – Webike Thailand

มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่มีล้อสองหรือสามล้อ และใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและเข้าถึงที่จุดที่ยากต่อการเข้าถึงได้ง่าย มอเตอร์ไซค์มีความสำคัญในการเดินทางในเมืองหรือในที่แคบที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ มอเตอร์ไซค์ยังเป็นยานพาหนะที่มีความคล่องตัว ใช้พื้นที่น้อย และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ต่ำกว่ารถยนต์ [1].

คำแปลของ มอเตอร์ไซค์ ในพจนานุกรม bab.la ยังไม่สามารถหาได้ในผลการค้นหา [1].


Learn more:

 1. รถมอเตอร์ไซค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มอเตอร์ไซค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มอเตอร์ไซค์ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ยานพาหนะ Vehicles ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล - ภาษาอังกฤษออนไลน์
คำศัพท์ยานพาหนะ Vehicles ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษออนไลน์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มอเตอร์ไซค์ ในภาษาอังกฤษ:

 1. I enjoy riding my motorcycle on the open road. [1]
  (ฉันชอบขี่มอเตอร์ไซค์ของฉันบนทางหลวง)

 2. Motorcycles are a popular mode of transportation in many countries. [1]
  (มอเตอร์ไซค์เป็นรถที่นิยมใช้เป็นยานพาหนะในหลายประเทศ)

 3. He bought a new motorcycle to commute to work. [1]
  (เขาซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่เพื่อใช้เดินทางไปทำงาน)

 4. Motorcycles offer a sense of freedom and adventure. [1]
  (มอเตอร์ไซค์ให้ความรู้สึกเสรีภาพและการผจญภัย)

 5. She wears a helmet for safety when riding her motorcycle. [1]
  (เธอสวมหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยเมื่อขี่มอเตอร์ไซค์)


Learn more:

 1. มอเตอร์ไซค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รถมอเตอร์ไซค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Facebook में लॉग इन करें

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มอเตอร์ไซค์ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์ในภาษาอังกฤษ

การขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้น แต่ในการเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ในภาษาอังกฤษอาจเป็นอุปสรรคบ้างสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษานี้เป็นภาษาแม่ ดังนั้น เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ในภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น นี่คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์ในภาษาอังกฤษที่คุณอาจพบบ่อยๆ:

 1. Motorcycle – มอเตอร์ไซค์
 2. Helmet – หมวกกันน็อค
 3. Engine – เครื่องยนต์
 4. Handlebar – แฮนด์บาร์
 5. Brake – เบรค
 6. Accelerator – แอคเซลเลอร์
 7. Clutch – คลัทช์
 8. Gear – เกียร์
 9. Exhaust pipe – ท่อไอเสีย
 10. Headlight – ไฟหน้า
 11. Taillight – ไฟหลัง
 12. Turn signal – ไฟเลี้ยว
 13. Rearview mirror – กระจกมองหลัง
 14. Kickstand – ก้านยาง
 15. Chain – โซ่
 16. Tire – ยาง
 17. Suspension – ระบบโช้คอัพ
 18. Speedometer – สปีดโมเตอร์
 19. Fuel tank – ถังน้ำมัน
 20. Ignition switch – สวิตช์เปิดเครื่อง

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์อีกมากมาย ซึ่งคุณสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์หรือพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย


Learn more:

 1. 60 คำและวลีภาษาอังกฤษสำหรับการขับขี่ – BestKru
 2. แนะนำ 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถ ยานพาหนะต่างๆ ในการขนส่ง มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกันะ
 3. ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง : คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับรถ ยานพาหนะ การขนส่ง (Transportation)

Categories: รายละเอียด 84 มอเตอร์ไซค์ ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ#ศัพท์มอร์ไซค์
ภาษาอังกฤษ#ศัพท์มอร์ไซค์

(n) motorcycle, See also: motorbike, Syn. จักรยานยนต์, รถจักรยานยนต์, รถเครื่อง, มอเตอร์ไซค์, Example: ปี 2526 รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ในกทม.หายทั้งสิ้น 495 คัน, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์motorcycle = motorbike เห็น k. สมัยยังไม่มีหลักทับศัพท์ก็สะกด ค์ มอเตอร์ไบค์ มอเตอร์ไซเคิล เพี้ยนมาเป็น มอเตอร์ไซค์ ก็ได้ครับ(โม’เทอไซเคิล) n., v. (ขับขี่) รถจักรยานยนต์สองล้อ., See also: motorcyclist n. Nontri Dictionary.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

Motorcycle กับ Motorbike ต่างกันยังไง

รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) และมอเตอร์ไบค์ (Motorbike) เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายยานพาหนะที่มีล้อสองล้อและใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางอย่างระหว่างคำสองคำนี้ [1].

ความแตกต่างระหว่าง Motorcycle กับ Motorbike:

 1. คำสะกด: ในอดีต คำว่า มอเตอร์ไบค์ มักจะถูกสะกดเป็น มอเตอร์ไซเคิล หรือ มอเตอร์ไซค์ แต่ในปัจจุบันมักจะใช้คำว่า มอเตอร์ไบค์ ในการสะกด [1].
 2. ความหมาย: ทั้ง Motorcycle และ Motorbike มีความหมายเดียวกัน คือยานพาหนะที่มีล้อสองล้อและใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน [1].

Learn more:

 1. MOTORBIKE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จักรยานยนต์ – วิกิพีเดีย
 3. มารู้จักมอเตอร์ไซค์กัน มันมีกี่แบบ – Riding with Keng
Chris Jobs - Motorbike Taxi | Thai Pbs รายการไทยพีบีเอส
Chris Jobs – Motorbike Taxi | Thai Pbs รายการไทยพีบีเอส
Chris Jobs - สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : มอเตอร์ไซค์รับจ้างในภาษาอังกฤษ | Thai Pbs รายการไทยพีบีเอส
Chris Jobs – สาระน่ารู้จาก Chris Jobs : มอเตอร์ไซค์รับจ้างในภาษาอังกฤษ | Thai Pbs รายการไทยพีบีเอส
มอเตอร์ไซค์รับจ้างในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (5 ม.ค. 63) - Youtube
มอเตอร์ไซค์รับจ้างในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (5 ม.ค. 63) – Youtube
คำศัพท์ของอะไหล่มอเตอร์ไซค์ที่คุณควรรู้ (ตัวเต็ม) - Youtube
คำศัพท์ของอะไหล่มอเตอร์ไซค์ที่คุณควรรู้ (ตัวเต็ม) – Youtube
คำศัพท์ยานพาหนะ Vehicles ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล - ภาษาอังกฤษออนไลน์
คำศัพท์ยานพาหนะ Vehicles ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษออนไลน์
ซื้อสินค้า Kawasaki:คู่มือบำรุงรักษามอเตอร์ไซค์ (ฉบับดั้งเดิม) [ภาษาอังกฤษ] Zx-10R - Webike Thailand
ซื้อสินค้า Kawasaki:คู่มือบำรุงรักษามอเตอร์ไซค์ (ฉบับดั้งเดิม) [ภาษาอังกฤษ] Zx-10R – Webike Thailand
English For All : ชีวิตเปลี่ยนเพราะภาษา..พี่จ้อน วินมอเตอร์ไซค์อินเตอร์ !! - Youtube
English For All : ชีวิตเปลี่ยนเพราะภาษา..พี่จ้อน วินมอเตอร์ไซค์อินเตอร์ !! – Youtube
ซื้อสินค้า Kawasaki:คู่มือบำรุงรักษามอเตอร์ไซค์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ภาษาญี่ปุ่น] Zr400-C - Webike Thailand
ซื้อสินค้า Kawasaki:คู่มือบำรุงรักษามอเตอร์ไซค์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ภาษาญี่ปุ่น] Zr400-C – Webike Thailand

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของ มอเตอร์ไซค์ ในภาษาอังกฤษ
คำแปลของ มอเตอร์ไซค์ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
คำแปลของ มอเตอร์ไซค์ ในพจนานุกรม bab.la
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มอเตอร์ไซค์ ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มอเตอร์ไซค์ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *