มหา แปลว่า: ความยิ่งใหญ่และทรงพลังในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยคืออะไร | 5 Minutes Podcast EP.532

มหาวิทยาลัยคืออะไร | 5 Minutes Podcast Ep.532

Keywords searched by users: มหา แปลว่า: ความยิ่งใหญ่และทรงพลังในประเทศไทย พระมหา แปลว่า, มหา ภาษาอังกฤษ, ชาติ แปลว่า, ทิด หมายถึง, ราช แปลว่า, นิกาย หมายถึง, อัศจรรย์แปลว่า, มหากาพย์

การแปลคำว่า มหา

การแปลคำว่า มหา ในภาษาไทย

คำว่า มหา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่หลากหลาย โดยมักใช้เพื่อเสริมความหมายหรือเน้นความสำคัญของคำนั้น ๆ ในบางกรณี คำว่า มหา อาจเป็นส่วนหนึ่งของคำนามหรือคำนามเอกที่ใช้เรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีความยิ่งใหญ่ หรือมีความสำคัญมากกว่าปกติ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มหา:

 • มหาวิทยาลัย: เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียง ซึ่งให้การศึกษาในระดับสูง โดยมักให้ปริญญาตรีและปริญญาโท [2].
 • มหาสมุทร: เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อทะเลที่มีขนาดใหญ่และกว้างขวาง [2].
 • มหาอุปราชา: เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อผู้มีอำนาจหรือตำแหน่งสูงสุดในองค์กรหรือราชการ [2].

Learn more:

 1. thai แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. Google แปลภาษา

ความหมายของคำว่า มหา

คำว่า มหา เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ใหญ่ หรือ ยิ่งใหญ่ [1]. คำนี้มักถูกใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเน้นถึงขนาดหรือความสำคัญของสิ่งนั้น ๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มหา:

 1. เจดีย์วัดพระประธมเป็นมหาเจดีย์ ใหญ่กว่าพระเจดีย์ในสยามประเทศทุกๆ แห่ง [1]
 2. ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย [1]
 3. หนังสือของท่านได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน [1]
 4. วันนี้ที่วัดมีเทศน์มหาชาติในกัณฑชูชกและมหาพน [1]
 5. นักดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัยเพื่อเป็นการให้เกียรติประธานในพิธี [1]

ในบางกรณี มหา ยังมีความหมายเพิ่มเติมเช่นในคำว่า มหานคร ที่หมายถึง เมืองใหญ่ หรือ เมืองหลวง [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า มหาภัย ที่หมายถึง ภัยพิบัติที่ร้ายแรงมาก [1].


Learn more:

 1. มหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มหา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. มหา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำนำหน้าที่มีคำว่า มหา

คำนำหน้าที่มีคำว่า มหา เป็นคำนำหน้าที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อเน้นความยิ่งใหญ่และสำคัญของบุคคลหรือสิ่งของที่ถูกนำมาใช้ คำนำหน้า มหา มักใช้ในบทความทางวรรณกรรม หรือในการพูดถึงบุคคลที่มีความสำคัญในสังคม นอกจากนี้ยังมีคำนำหน้า มหา ที่ใช้ในภาษาบาลีและภาษาเขมร ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน [2] [3].

นี่คือบางตัวอย่างของคำนำหน้าที่มีคำว่า มหา ในภาษาไทย:

 1. มหาเจดีย์: เป็นคำนำหน้าที่ใช้ในการพูดถึงเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่และสำคัญ เช่น มหาเจดีย์พระบรมศพ หรือ มหาเจดีย์เจ้าพระยา [1].

 2. มหาวิทยาลัย: เป็นคำนำหน้าที่ใช้ในการพูดถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [1].

 3. มหาอุปราชา: เป็นคำนำหน้าที่ใช้ในการพูดถึงบุคคลที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลในสังคม เช่น มหาอุปราชาชาวไทย [1].

 4. มหาสมุทร: เป็นคำนำหน้าที่ใช้ในการพูดถึงทะเลที่มีขนาดใหญ่และสำคัญ เช่น มหาสมุทรแปซิฟิก [1].

คำนำหน้าที่มีคำว่า มหา ในภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่ใช้ในการเน้นความยิ่งใหญ่และสำคัญของบุคคลหรือสิ่งของที่ถูกนำมาใช้ และมีความหมายที่คล้ายคลึงกันในภาษาบาลีและภาษาเขมร [2] [3].


Learn more:

 1. คำที่ขึ้นต้นด้วย มหา
 2. มหา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. มหา – วิกิพจนานุกรม

คำอื่นที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกันกับ มหา

คำอื่นที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกันกับ มหา คือคำที่มีความหมายที่ใกล้เคียงหรือคล้ายกันกับคำ มหา โดยมักจะมีการใช้คำเหล่านี้ในประโยครวมหรือเป็นประธานหลัก [1].

นี่คือบางคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ มหา:

 1. องค์กร – หมายถึงสถาบันหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีอิทธิพลมาก [1].
 2. สงคราม – หมายถึงการต่อสู้หรือการปะทะกันระหว่างกลุ่มคนหรือประเทศ [1].
 3. พระ – หมายถึงคำนำหน้าที่ใช้เรียกนายท่านในศาสนา [1].
 4. อันดับ – หมายถึงลำดับหรือตำแหน่งที่สูงของบุคคลหรือสิ่งของใด ๆ [1].
 5. สมบัติ – หมายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคลหรือสิ่งของ [1].

คำเหล่านี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกับ มหา ในทางที่มีความใหญ่โตและมีอิทธิพลมากเช่นกัน และสามารถใช้แทนคำ มหา ในบางกรณีได้ [1].


Learn more:

 1. คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน – GotoKnow
 2. สำนวน ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน | Boostup.in.th
 3. คำไวพจน์ 590 คำ พร้อมความหมาย | ติวฟรี.คอม

ความหมายของ มหา จากพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ

ความหมายของคำว่า มหา จากพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษมีความหมายว่า ใหญ่ หรือ ยิ่งใหญ่ [1] ซึ่งเป็นคำนามที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงขนาดหรือขอบเขตที่ใหญ่มาก ๆ หรือมากที่สุดในหมวดหมู่หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มหา ในประโยค:

 • มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่ใหญ่และมีชื่อเสียง [1]
 • มหาสมุทรเป็นชื่อที่ใช้เรียกทะเลที่ใหญ่มากที่สุดในโลก [1]

Learn more:

 1. มหา – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. มหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

ความหมายของ มหา จากพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายของคำว่า มหา ตามพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า ใหญ่ หรือ ยิ่งใหญ่ [1] ซึ่งเป็นคำเชิงบวกที่ใช้ในการบรรยายถึงขนาดหรือของของที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ หรือมีความสำคัญมาก ๆ ในบางกรณีอาจใช้คำว่า มหา เพื่อเน้นความสำคัญและเป็นที่ยอมรับในสังคม อย่างเช่น มหาวิทยาลัย หรือ มหาเทพศาสตร์ [1]

การใช้คำว่า มหา ในประโยค:

 • มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากในการพัฒนาสังคม [1]
 • มหาเทพศาสตร์เป็นวิทยาเขตที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ และมีความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ [1]

Learn more:

 1. มหา – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน – วิกิพีเดีย
 3. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 – วิกิพีเดีย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มหา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มหา มีดังนี้:

 1. มหาเจดีย์วัดพระธาตุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในประเทศไทย [1].
 2. ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาตมะที่ยิ่งใหญ่ [1].
 3. มหาชนได้ร่วมกันเดินขบวนเพื่อเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ [1].
 4. มหาภัยที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างมาก [1].
 5. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ [1].

Learn more:

 1. มหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มหา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง

Categories: ยอดนิยม 68 มหา แปลว่า

มหาวิทยาลัยคืออะไร | 5 Minutes Podcast EP.532
มหาวิทยาลัยคืออะไร | 5 Minutes Podcast EP.532

See more: bdsdreamland.net/category/tech

พระมหา แปลว่า

พระมหา แปลว่าอย่างไร?

พระมหาเป็นคำสมณศักดิ์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อนำหน้าชื่อพระภิกษุที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไปจนถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค [1]. คำว่า มหา มาจากศัพท์ในภาษาบาลี (มหนฺต ลดรูปเป็น มหา) ซึ่งใช้เพื่อนำหน้าพระเถระผู้มีร่างกายสูงใหญ่ในสมัยพุทธกาล เช่น พระมหากัสสปเถระ และพระมหาโมคคัลลานะ [1]. นอกจากนี้ คำว่า พระมหา ยังใช้เรียกนำหน้ายกย่องพระเถระผู้เป็นที่น่าเคารพนับถือว่า พระมหาเถระ แปลว่า พระเถระผู้ใหญ่ [1].

ในอดีต พระมหากษัตริย์ไทยถวายพัดยศสมณศักดิ์สายเปรียญธรรม หรือ พัดยศมหาเปรียญ แก่พระสงฆ์โดยยกย่องถวายคำว่า มหา เพื่อใช้นำหน้าพระภิกษุผู้สอบไล่ได้ ประโยคบาลี เพื่อเป็นการถวายกำลังใจแก่พระสงฆ์ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาและมีความรู้สอบไล่ได้สายเปรียญธรรมบาลีตั้งแต่ชั้นเปรียญตรีขึ้นไปจนถึงปัจจุบันนี้ [1]. ในปัจจุบัน พัดยศมหาเปรียญนั้นจะแบ่งเป็นสีและระบุเลขลำดับชั้นเปรียญ เพื่อแสดงความสำคัญและฐานะของผู้ได้รับพระราชทาน [1].


Learn more:

 1. พระมหา – วิกิพีเดีย
 2. [อ่านไรกัน] พระมหา กับ พระครูต่างกันอย่างไร ? พระมหา คือ พระภิกษุผู้สอบไล่ได้ในระดับชั้นการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป เทียบวุฒิผู้สอบได้ในชั้นนี้ให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น อย่
 3. มหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

มหา ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: มหา ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

มหา ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในภาษาที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ และเป็นภาษาที่ถูกนำมาใช้ในหลายด้าน เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว การทำธุรกิจ และการสื่อสารระหว่างประชากรทั่วโลก

ภาษาอังกฤษมีลักษณะเป็นภาษาเสียงและเป็นภาษาเขียน โดยมีตัวอักษรอังกฤษทั้ง 26 ตัว ภาษาอังกฤษมีระบบไวยากรณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่ก็ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้หลากหลาย

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถทำได้ในหลายวิธี อาทิเช่น การเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ การฟังเพลงภาษาอังกฤษ และการสนทนากับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้จากทั่วโลกได้มากขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ในหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปะ

การใช้ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นักท่องเที่ยวควรรู้ เพื่อให้สะดวกในการสหัวข้อหลัก: มหาภาษาอังกฤษ: ความหมายและความสำคัญ

คำว่า มหาภาษาอังกฤษ เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงภาษาอังกฤษในลักษณะที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อระดับโลก ภาษาอังกฤษถือเป็นหนึ่งในภาษาที่มีการใช้งานและเรียนรู้มากที่สุดในโลก ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ การค้าข้ามชาติ การท่องเที่ยว การศึกษา และการสื่อสารในสายงานต่างๆ ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนรู้และการสื่อสารในสายวิชาการหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วรรณคดี ศิลปะ และอื่นๆ [1].

ความสำคัญของมหาภาษาอังกฤษ:

 1. การสื่อสารระหว่างประเทศ: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ ทำให้คนทั่วโลกสามารถเข้าใจและสื่อสารกันได้ [1].
 2. การศึกษา: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วโลก นักเรียนและนักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ในภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษได้ [1].
 3. การท่องเที่ยว: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสื่อสารกับคนในประเทศที่เข้าพักได้ง่ายขึ้น [1].
 4. การทำธุรกิจ: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการทำธุรกิจระหว่างประเ

Learn more:

 1. ทำความเข้าใจ College vs. University ในสหรัฐฯ จะแตกต่างกันหรือไม่ หาคำตอบได้ที่นี่ | Scholarship.in.th
 2. อยากเรียนต่อต่างประเทศ หาข้อมูลเรียนต่อสายวิทย์ มาดูรายชื่อคณะ สาขาในภาษาอังกฤษกัน
 3. คำศัพท์พระมหาไพรวัลย์ภาษาอังกฤษ แปลธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ เอาไปคุยกับเพื่อนฝรั่งได้
สาธุ แปลว่าอะไร | พูดจาภาษาวัด | วิหารออนไลน์ - Youtube
สาธุ แปลว่าอะไร | พูดจาภาษาวัด | วิหารออนไลน์ – Youtube
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี | Ppt
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี | Ppt
Gap Year คืออะไร ? ทำไมเด็กๆควรมี Gap Year? - ลงทุนมัม
Gap Year คืออะไร ? ทำไมเด็กๆควรมี Gap Year? – ลงทุนมัม
สาระนาจีน] “高 อ่านว่า เกา
สาระนาจีน] “高 อ่านว่า เกา” เดิมแล้วคำนี้ในภาษาจีน มีความหมายแปลว่า Pavilion หรือคือ สถานที่ประทับชั่วคราวของพระมหากษัตริย์ หรือ เชื้อพระวงศ์ รูปคำของ 高 จะล้อลายเส้นมาจากรูปสถานที่ดังกล่าว ดังรูปบรรทัดบนซ้ายมือสุ
สิทธิโชค แปลว่า ? - Youtube
สิทธิโชค แปลว่า ? – Youtube
สา มทฺที ในมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี แปลว่าอะไร - Pantip
สา มทฺที ในมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี แปลว่าอะไร – Pantip

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

การแปลคำว่า มหา
ความหมายของคำว่า มหา
คำนำหน้าที่มีคำว่า มหา
คำอื่นที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกันกับ มหา
ความหมายของ มหา จากพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ
ความหมายของ มหา จากพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มหา

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *