คนภาษาอังกฤษ: จุดเริ่มต้นสู่การเรียนรู้ภาษาสากล

40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ Family

Keywords searched by users: คนภาษาอังกฤษ: จุดเริ่มต้นสู่การเรียนรู้ภาษาสากล มนุษย์ ภาษาอังกฤษ, คนให้เข้ากัน ภาษาอังกฤษ, คน แปลภาษา, ชื่อคนภาษาอังกฤษ, 1คนภาษาอังกฤษ, ผู้คน ภาษาอังกฤษ, คน ภาษาอังกฤษ คำ อ่าน, 2 คน ภาษาอังกฤษ

เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า คนภาษาอังกฤษ

40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม

เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า คน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า คน ในภาษาอังกฤษมีหลายคำศัพท์ที่ใช้ในบริบทและความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. Person: คำว่า person หมายถึงบุคคลหรือคนในทั่วไป ไม่สำคัญว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง [1].

 2. Individual: คำว่า individual หมายถึงบุคคลเดียว หรือคนแต่ละคนในกลุ่มหรือสังคม [1].

 3. Human being: คำว่า human being หมายถึงมนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์ [1].

 4. Man: คำว่า man หมายถึงผู้ชาย หรือชายในทั่วไป [1].

 5. Woman: คำว่า woman หมายถึงผู้หญิง หรือหญิงในทั่วไป [1].

 6. Male: คำว่า male หมายถึงเพศชาย หรือผู้ชาย [1].

 7. Female: คำว่า female หมายถึงเพศหญิง หรือผู้หญิง [1].

การใช้คำเหล่านี้ขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมในการใช้ภาษาอังกฤษ และอาจมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไป


Learn more:

 1. globish ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน woman man why ทำไม เรียนรู้ เรียนออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
 2. เรียนรู้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 20 วิธีพูดคำว่า ชอบ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ

แนวทางการใช้คำว่า คนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการเรียกวันเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการเรียกวันเป็นภาษาอังกฤษ

แนวทางการใช้คำว่า คนภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากคำนี้มีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้หลากหลายวิธี ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาสำรวจแนวทางการใช้คำว่า คนภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน SEO ของ Google

หมายความของคำว่า คนภาษาอังกฤษ [1]

 • คำว่า คนภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษมักใช้เพื่ออธิบายคนที่เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารหลักในชีวิตประจำวัน

แนวทางการใช้คำว่า คนภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษ

 1. ใช้ในประโยคที่อธิบายความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของบุคคลหรือกลุ่มคน

  • เช่น He is an English speaker. (เขาเป็นคนภาษาอังกฤษ) [1]
 2. ใช้ในประโยคที่อธิบายคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

  • เช่น English speakers are in high demand in the job market. (คนภาษาอังกฤษเป็นที่ต้องการสูงในตลาดงาน) [1]
 3. ใช้ในประโยคที่อธิบายคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารหลัก

  • เช่น English speakers can easily communicate with people from different countries. (คนภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารกับคนจากประเทศต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย) [1]

Learn more:

 1. แนวทาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
 3. รวมคำศัพท์ writing ielts task 2 ให้ได้ 7.0 ขึ้นไป ใช้เขียน essay ภาษาอังกฤษก็ได้ ตัวอย่างการเขียน

ความหมายของคำว่า คนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ จากคนเริ่มต้น 0 👩🏻‍🦰📚 The Sissy G - Youtube
ภาษาอังกฤษ จากคนเริ่มต้น 0 👩🏻‍🦰📚 The Sissy G – Youtube

ความหมายของคำว่า คน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า คน ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า person หรือ people ซึ่งใช้เพื่ออธิบายเหล่ามนุษย์ทั่วไปที่มีคุณสมบัติเป็นมนุษย์ คำนี้เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในการอธิบายเหล่ามนุษย์ทั่วไปโดยไม่ส่งเฉพาะกลุ่มหรือเพศใดๆ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คน ในภาษาอังกฤษ:

 1. There are many people in the park. (มีคนจำนวนมากอยู่ในสวนสาธารณะ) [1]
 2. I saw a group of people waiting at the bus stop. (ฉันเห็นกลุ่มคนที่รออยู่ที่ป้ายรถเมล์) [1]
 3. The people in this town are very friendly. (คนในเมืองนี้เป็นมิตรมาก) [1]

คำว่า คน เป็นคำที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเหล่ามนุษย์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคนในกลุ่มเพศหรือกลุ่มอาชีพใดๆ ซึ่งทำให้คำนี้เป็นคำที่สำคัญและใช้ในทุกวันในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ [1].


Learn more:

 1. คน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -คน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

วิธีใช้คำว่า คนภาษาอังกฤษในประโยค

คนเก่งสนุกอ่านภาษาอังกฤษครอบครัวและตัวฉัน (3+)Books | ร้านหนังสือนายอินทร์
คนเก่งสนุกอ่านภาษาอังกฤษครอบครัวและตัวฉัน (3+)Books | ร้านหนังสือนายอินทร์

วิธีใช้คำว่า คน ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า คน ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น person หรือ people ซึ่งใช้ในการอธิบายบุคคลหรือกลุ่มคนในประโยค ดังนั้น การใช้คำว่า คน ในประโยคภาษาอังกฤษจะมีลักษณะเดียวกับการใช้คำว่า person หรือ people ในประโยคภาษาไทย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คน ในภาษาอังกฤษ:

 1. There are many people in the park. (มีคนหลายคนอยู่ในสวนสาธารณะ) [1]
 2. I saw a person walking down the street. (ฉันเห็นคนเดินลงมาทางถนน) [1]
 3. The people in the room were talking loudly. (คนในห้องกำลังพูดดัง) [1]
 4. She is a kind-hearted person. (เธอเป็นคนที่มีใจดี) [1]
 5. We need more people to help with the project. (เราต้องการคนเพิ่มเพื่อช่วยโครงการ) [1]

การใช้คำว่า คน ในประโยคภาษาอังกฤษจะมีลักษณะเดียวกับการใช้คำว่า person หรือ people ในประโยคภาษาไทย โดยสามารถนำคำว่า คน มาใช้ในประโยคที่เหมาะสมตามบทสนทนาหรือบทความที่เราต้องการแสดงความหมายเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มคนใด ๆ


Learn more:

 1. คน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำสรรพนาม | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 3. อธิบาย Pronoun ทั้ง 8 ประเภท แบบย่อยง่าย นำไปใช้ได้ทันที

คำแปลของ คนภาษาอังกฤษใน Longdo Dictionary

หนังสือฝึกแต่งประโยค ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน รู้ศัพท์น้อย และต้องการเริ่มฝึกแต่งประโยค | Lazada.Co.Th
หนังสือฝึกแต่งประโยค ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน รู้ศัพท์น้อย และต้องการเริ่มฝึกแต่งประโยค | Lazada.Co.Th

คำแปลของคำว่า คน ใน Longdo Dictionary คือ person [1]. คำว่า คน เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์ ซึ่งสามารถใช้ในบทสนทนาทั่วไปหรือเอกสารทางการได้ทั้งนั้น [2].

การแปลคำศัพท์ใน Longdo Dictionary เป็นการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และมีความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ [1]. ซึ่ง Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษ รวมถึงภาษาอื่นๆอีกมากมาย [1].

การใช้ Longdo Dictionary สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลคำศัพท์หรือประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเพียงแค่ป้อนคำหรือประโยคที่ต้องการแปลลงในช่องค้นหา แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมความหมาย [1].


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

คำแปลของ คนภาษาอังกฤษใน Babla Dictionary

คำแปลของ คนภาษาอังกฤษ ใน Babla Dictionary

ในการค้นหาคำแปลของ คนภาษาอังกฤษ ใน Babla Dictionary ไม่พบผลลัพธ์ที่แสดงผลอยู่ [1] ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า Babla Dictionary ไม่มีคำแปลสำหรับคำนี้ในฐานข้อมูลของพจนานุกรมนี้


Learn more:

 1. Google แปลภาษา
 2. dictionary แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทุกคน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า คนภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า คน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า คน ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า people หรือ person ซึ่งใช้เพื่ออธิบายมนุษย์หรือบุคคลในทั่วไป [1]. คำนี้เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในภาษาอังกฤษและมีความสำคัญในการสื่อสารและเขียนเอกสารในภาษาอังกฤษ.

คำว่า คน ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่แท้จริงและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. คำนาม (Noun): คน ใช้เป็นคำนามในประโยคเพื่ออธิบายมนุษย์หรือบุคคลในทั่วไป เช่น There are many people in the park (มีคนมากมายในสวน) [1].

 2. คำสรรพนาม (Pronoun): คน สามารถใช้เป็นคำสรรพนามบุคคลที่สามในประโยค เช่น He is a kind person (เขาเป็นคนที่ดี) [1].

 3. คำวิเศษณ์ (Adjective): คน สามารถใช้เป็นคำวิเศษณ์ในการบรรยายลักษณะของบุคคล เช่น She is a tall person (เธอเป็นคนที่สูง) [1].

 4. คำกริยา (Verb): คน สามารถใช้เป็นคำกริยาในประโยค เช่น He is a person who loves to travel (เขาเป็นคนที่รักการเดินทาง) [1].

นอกจากนี้ คน ยังสามารถใช้ในประโยคสำนวนหรือสำนวนที่ใช้ในภาษาอังกฤษ เช่น a person of interest (บุคคลที่น่าสนใจ) หรือ a person of authority (บุคคลที่มีอำนาจ) [1].


Learn more:

 1. คน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Google แปลภาษา
 3. ประโยคที่ใช้ขยายความหมายของคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

Categories: แบ่งปัน 94 คนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family
คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family

(n) human, See also: man, person, people, human being, Syn. มนุษย์, Example: ในสมัยก่อนคนยังอาศัยอยู่ในถ้ำ และใช้อาวุธง่ายๆ ในการล่าสัตว์, Count Unit: คน

See more: bdsdreamland.net/category/tech

มนุษย์ ภาษาอังกฤษ

มนุษย์ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า มนุษย์

คำว่า มนุษย์ เป็นคำที่ใช้เรียกผู้มีลักษณะเป็นมนุษย์ หรือคน ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีจิตใจสูงและมีความสามารถในการคิด รู้รอบรู้ และมีการพัฒนาทางปัญญา มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษา และมีการสร้างสรรค์เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม [1].

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ (English) เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทย และเป็นภาษาที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษมีความหลากหลายในรูปแบบการใช้งาน เช่น ภาษาอังกฤษทางวิชาการ, ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ, ภาษาอังกฤษทางการท่องเที่ยว เป็นต้น [1].

ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ และเป็นภาษาที่ใช้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การรู้จักและเข้าใจภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้จากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษยั# มนุษย์ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า มนุษย์

มนุษย์ เป็นคำที่ใช้เรียกผู้มีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการคิด รู้รอบ และมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างมนุษย์ทั่วโลก [1].

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารระหว่างประเทศ และเป็นภาษาที่ถูกนำมาใช้ในการสื่อสารทั่วโลกในหลายด้าน เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว การทำธุรกิจ และการสื่อสารในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ [1].

ประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีประโยชน์มากมาย ไม่เพียงแต่ในการสื่อสารระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เรามีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษได้มากขึ้น เช่น การอ่านหนังสือ เว็บไซต์ และบทความต่างๆ [1].

คำถามที่พบบ่อย

1. มนุษย์แปลว่าอะไร?

มนุษย์ แปลว่า human ในภาษาอังกฤษ [1].

2. มนุษย์ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?

มนุษย์ภาษาอังกฤษ แปลว่า English-speaking human ในภาษาอังกฤษ [1].

3. ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างไร?

ภาษาอังกฤษม


Learn more:

 1. มนุษย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มนุษย์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. HUMAN แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน บน Instagram: “Describing People | การบรรยายลักษณะ คน #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #… | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, แบบฝึกหัดภาษา
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน บน Instagram: “Describing People | การบรรยายลักษณะ คน #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #… | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, แบบฝึกหัดภาษา
อัพเดทน่ารู้ 108 คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษบรรยายลักษณะบุคลิก ท่าทาง นิสัยใจคอ ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง
อัพเดทน่ารู้ 108 คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษบรรยายลักษณะบุคลิก ท่าทาง นิสัยใจคอ ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ มีคำว่าอะไรบ้าง
สะกดชื่อภาษาอังกฤษ มาฝึกสะกดและเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษกันนะ ง่ายนิดเดียวเอง - ภาษาอังกฤษออนไลน์
สะกดชื่อภาษาอังกฤษ มาฝึกสะกดและเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษกันนะ ง่ายนิดเดียวเอง – ภาษาอังกฤษออนไลน์
What Kind Of Person Are You (3) | คุณเป็นคนประเภทไหน #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังก… | เรียนภาษาอังกฤษ, อังกฤษ, การเรียนรู้
What Kind Of Person Are You (3) | คุณเป็นคนประเภทไหน #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังก… | เรียนภาษาอังกฤษ, อังกฤษ, การเรียนรู้
ออม ภาษาอังกฤษเขียนยังไง? - Pantip
ออม ภาษาอังกฤษเขียนยังไง? – Pantip
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
หนังสือฝึกแต่งประโยค ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน รู้ศัพท์น้อย และต้องการเริ่มฝึกแต่งประโยค | Lazada.Co.Th
หนังสือฝึกแต่งประโยค ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน รู้ศัพท์น้อย และต้องการเริ่มฝึกแต่งประโยค | Lazada.Co.Th
คนเก่งสนุกอ่านภาษาอังกฤษครอบครัวและตัวฉัน (3+)Books | ร้านหนังสือนายอินทร์
คนเก่งสนุกอ่านภาษาอังกฤษครอบครัวและตัวฉัน (3+)Books | ร้านหนังสือนายอินทร์
ภาษาอังกฤษ จากคนเริ่มต้น 0 👩🏻‍🦰📚 The Sissy G - Youtube
ภาษาอังกฤษ จากคนเริ่มต้น 0 👩🏻‍🦰📚 The Sissy G – Youtube
คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการเรียกวันเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการเรียกวันเป็นภาษาอังกฤษ
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า คนภาษาอังกฤษ
แนวทางการใช้คำว่า คนภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า คนภาษาอังกฤษ
วิธีใช้คำว่า คนภาษาอังกฤษในประโยค
คำแปลของ คนภาษาอังกฤษใน Longdo Dictionary
คำแปลของ คนภาษาอังกฤษใน Babla Dictionary
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า คนภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *