เฉย ภาษาอังกฤษ: สองคำที่บอกถึงความเป็นไปในประเทศไทย

50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น

คำเชย ๆ – Big \U0026 The Superband (Cover By Palm)

Keywords searched by users: เฉย ภาษาอังกฤษ: สองคำที่บอกถึงความเป็นไปในประเทศไทย รู้สึกเฉยๆ ภาษาอังกฤษ, เฉยๆ งั้นๆ ภาษาอังกฤษ, เฉยเลย, เชย ภาษาอังกฤษ, เฉยๆ, เฉย ๆ, เฉย แปลว่า, เฉยๆ ภาษาอีสาน

1. ความหมายของเฉยในภาษาอังกฤษ

50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น
50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น

ความหมายของคำว่า เฉย ในภาษาอังกฤษแปลว่า indifferent หรือ neutral ซึ่งมีความหมายว่าไม่มีความรู้สึกหรือไม่มีความสนใจใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวถึง [1] ในบางกรณี เฉย อาจหมายถึงความเป็นไปตามปกติหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เฉย ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. She remained indifferent to his comments. (เธอยังคงเฉยเมื่อเขาแสดงความคิดเห็น) [1]
 2. He had a neutral expression on his face. (เขามีหน้าตาเฉยเมื่อเขาพูด) [1]
 3. The teams performance was mediocre, neither good nor bad. (ผลงานของทีมเป็นเฉย ไม่ดีแต่ไม่เลว) [1]

คำว่า เฉย ในภาษาอังกฤษอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบางกรณี ดังนั้น ความหมายของคำนี้ควรต้องได้รับการตรวจสอบและอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เป็นที่น่าเชื่อถือ [1].


Learn more:

 1. เฉย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เฉย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เฉย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

2. การใช้เฉยในประโยคภาษาอังกฤษ

เฉลยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ กศน | Pdf
เฉลยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ กศน | Pdf

การใช้คำว่า เฉย ในประโยคภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย และสามารถนำมาใช้ในบริบทต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. เฉยในความหมายของ be still หมายถึงการเคลื่อนไหวน้อยลงหรือไม่เคลื่อนไหวเลย [1] ตัวอย่างประโยค: She sat there quietly, just being still and calm [1].

 2. เฉยในความหมายของ be indifferent หมายถึงไม่สนใจหรือไม่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆ [1] ตัวอย่างประโยค: He seemed completely indifferent to the news [1].

 3. เฉยในความหมายของ be silent หมายถึงไม่พูดหรือไม่มีเสียงออกมา [1] ตัวอย่างประโยค: The room fell silent as everyone waited for her response [1].

 4. เฉยในความหมายของ keep ones peace หมายถึงการไม่พูดหรือไม่แสดงความคิดเห็น [1] ตัวอย่างประโยค: Despite the criticism, she kept her peace and didnt respond [1].

 5. เฉยในความหมายของ be apathetic หมายถึงไม่มีความรู้สึกหรือไม่สนใจอะไร [1] ตัวอย่างประโยค: He showed an apathetic attitude towards the situation [1].

 6. เฉยในความหมายของ be unconcerned หมายถึงไม่กังวลหรือไม่สนใจเรื่องนั้นๆ [1] ตัวอย่างประโยค: She remained unconcerned about the outcome [1].

การใช้คำว่า เฉย ในประโยคภาษาอังกฤษนั้นสามารถนำมาใช้ในบริบทต่างๆ ตามความเหมาะสมของประโยคและบทสนทนา อาจเป็นคำบอกความรู้สึก คำอธิบายสถานการณ์ หรือคำอธิบายพฤติกรรมของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง [1]


Learn more:

 1. เฉย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วางเฉย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเฉยในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเฉยในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณต้องการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเฉยในภาษาอังกฤษ เพื่อให้ตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google นี่คือคำศัพท์ที่คุณสามารถใช้ได้:

 1. Indifferent – เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึง ไม่สนใจ, เฉยเมย [1]
 2. Apathetic – เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึง ไม่สนใจ, เฉยเมย [1]
 3. Unconcerned – เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึง ไม่สนใจ, เฉยเมย [1]
 4. Nonchalant – เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึง เมินเฉย, ไม่ใส่ใจ [2]
 5. Detached – เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง, เฉยเมย [2]
 6. Uninterested – เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึง ไม่สนใจ, เฉยเมย [2]

นอกจากนี้ยังมีคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความเฉย ได้แก่:

 1. Be indifferent – เป็นกริยาที่หมายถึง เป็นเฉย, ไม่สนใจ [1]
 2. Be apathetic – เป็นกริยาที่หมายถึง เป็นเฉย, ไม่สนใจ [1]
 3. Be unconcerned – เป็นกริยาที่หมายถึง เป็นเฉย, ไม่สนใจ [1]
 4. Keep ones peace – เป็นกริยาที่หมายถึง สงบเงียบ, เฉยเมย [1]

คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสื่อถึงความเฉยในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google อย่างเหมาะสม


Learn more:

 1. เฉย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. คำในข่าว – หลากคำศัพท์ว่าด้วยการ “ไม่สนไม่แคร์”
 3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายแฝง เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ IELTS TOEFL

4. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเฉยในภาษาอังกฤษ

เฉยในภาษาอังกฤษแปลว่า indifferent หรือ unconcerned ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงสภาวะที่ไม่สนใจหรือไม่สนใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในบางครั้งคำว่า เฉย อาจถูกใช้เพื่อแสดงถึงความเย็นชา หรือความไม่สนใจอย่างเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เฉย ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. She remained indifferent to his pleas for help. [1]
  เธอยังคงเฉยเมยต่อการขอความช่วยเหลือของเขา

 2. Despite the criticism, he stayed calm and indifferent. [1]
  ถึงแม้จะถูกวิจารณ์ แต่เขายังคงความสงบและเฉยเมย

 3. The teachers indifference towards the students progress was disheartening. [1]
  ความเฉยเมยของครูต่อความคืบหน้าของนักเรียนทำให้ผิดหวัง

 4. He shrugged his shoulders in indifference. [1]
  เขายักไหล่เพื่อแสดงถึงความเฉยเมย


Learn more:

 1. เฉย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เฉย แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. เฉย คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

5. คำแปลของเฉยในภาษาอังกฤษ

คำว่า เฉย ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลายแบบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้:

 1. เฉย (v) – หมายถึงการเป็นอยู่ในสภาวะนิ่งเฉย โดยไม่แสดงอารมณ์หรือความสนใจใดๆ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: แม่เฉยจนพ่อแปลกใจ (The mother was silent, which surprised the father) [1]
 2. เฉย (adv) – หมายถึงการเป็นอยู่ในสภาวะนิ่งเงียบ โดยไม่แสดงอาการหรือเสียงออกมา [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อได้รับยาแล้วผู้ป่วยก็นอนเฉยไม่แสดงอาการทุรนทุรายเหมือนทุกวัน (After taking the medicine, the patient lay quietly without showing any signs of discomfort as usual) [1]
 3. เฉยชา (adj) – หมายถึงการไม่สนใจหรือไม่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆ โดยแสดงอารมณ์เย็นชา [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สามีหล่อนมองหล่อนด้วยท่าทีเฉยชา (Her husband looked at her with a cold and indifferent expression) [1]
 4. เฉยเมย (v) – หมายถึงการเป็นอยู่ในสภาวะไม่สนใจหรือไม่สนใจเหตุการณ์ใดๆ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขายังคงเฉยเมย ไม่ยินดียินร้ายต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ (He remained indifferent and did not react negatively to any criticism) [1]
 5. เฉยเมย (adj) – หมายถึงการไม่สนใจหรือไม่แสดงความสนใจในเรื่องนั้นๆ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ท่าที่เฉยเมยของเขาสร้างความพลุ่งพล่านต่อฝ่ายตรงกันข้ามได้เป็นอย่างมาก (His indifferent attitude caused a lot of turmoil among the opposing party) [1]

Learn more:

 1. เฉย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เฉย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เฉย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

6. คำแนะนำในการใช้คำเฉยในภาษาอังกฤษ

หากคุณต้องการใช้คำเฉยในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐาน SEO ของ Google นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้:

 1. ใช้คำเฉยให้เหมาะสมกับบริบท: คำเฉยในภาษาอังกฤษสามารถใช้ในหลายบริบทต่าง ๆ เช่น การแสดงความไม่สนใจในเรื่องที่ไม่สำคัญ, การไม่แสดงความเห็นหรือความรู้สึก, หรือการไม่ตอบสนองอย่างเฉยเมย ดังนั้นควรใช้คำเฉยให้เหมาะสมกับบริบทที่เกี่ยวข้อง [1].

 2. ใช้คำเฉยในปริมาณที่เหมาะสม: การใช้คำเฉยมากเกินไปอาจทำให้เนื้อหาดูไม่น่าสนใจหรือไม่มีความหมาย ในขณะที่การใช้คำเฉยน้อยเกินไปอาจทำให้เนื้อหาดูไม่สมบูรณ์ ดังนั้นควรใช้คำเฉยในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เนื้อหาดูมีความสมบูรณ์และน่าสนใจ [1].

 3. ใช้คำเฉยในประโยคที่ชัดเจน: เพื่อให้เนื้อหาดูมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ควรใช้คำเฉยในประโยคที่มีความกระชับและไม่ซับซ้อน [1].

 4. ใช้คำเฉยในการตอบกลับ: เมื่อคุณต้องการใช้คำเฉยในการตอบกลับคำถามหรือความคิดเห็นของผู้อื่น ควรใช้คำเฉยที่สุภาพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง [1].


Learn more:

 1. เฉย ๆ ไม่สน ไม่แคร์ ไม่กระตือรือร้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
 2. เพิกเฉย เมินเฉย ละเลย เขลา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
 3. เฉย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

7. เทคนิคในการปรับใช้คำว่าเฉยให้ถูกต้องในบริบทต่าง ๆ

เทคนิคในการปรับใช้คำว่า เฉย ให้ถูกต้องในบริบทต่าง ๆ

การใช้คำว่า เฉย ในบริบทต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับบางคน เนื่องจากคำนี้มีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ได้ในหลายบริบท ดังนั้น เพื่อให้การใช้คำนี้ถูกต้องและเหมาะสม นี่คือเทคนิคที่สามารถช่วยให้เราปรับใช้คำว่า เฉย ให้ถูกต้องในบริบทต่าง ๆ:

 1. เข้าใจความหมายของคำ เฉย ในบริบทที่ต้องการใช้

  • คำว่า เฉย สามารถมีความหมายที่แตกต่างกันได้ในบริบทต่าง ๆ ดังนั้น เราควรทำความเข้าใจในความหมายของคำนี้ในบริบทที่ต้องการใช้ โดยอ่านและศึกษาตัวอย่างประโยคที่ใช้คำ เฉย ในบริบทนั้น ๆ [1].
  • เช่น คำว่า เฉย ในบริบทของการพูดหรือการตอบกลับอาจมีความหมายว่าไม่สนใจ ไม่สนใจหรือไม่มีความรู้สึกอะไรต่อเรื่องนั้น ๆ อย่างเฉยเมย ในบริบทนี้ เราควรใช้คำ เฉย ในประโยคที่แสดงถึงความไม่สนใจหรือไม่มีความรู้สึก [2].
 2. พิจารณาบริบทและวัตถุประสงค์ของการใช้คำ เฉย

  • เมื่อเราเข้าใจความหมายของคำ เฉย ในบริบทที่ต้องการใช้ ควรพิจารณาว่าการใช้คำนี้เหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่ ถ้าคำ เฉย ไม่สอดคล้องกับบริบทหรือวัตถุประสงค์ เราควรพิจารณาใช้คำอื่นที่เหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ และสื่อความหมายที่ต้องการ [1].
 3. อ่านและศึกษาตัวอย่างประโยคที่ใช้คำ เฉย ในบริบทที่เกี่ยวข้อง

  • เเทคนิคในการปรับใช้คำว่า เฉย ให้ถูกต้องในบริบทต่าง ๆ

การใช้คำว่า เฉย ในบริบทต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับบางคน เนื่องจากคำนี้มีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ได้ในหลายประเภทของบริบท ดังนั้น เพื่อให้การใช้คำ เฉย เป็นไปตามหลักภาษาและเพื่อให้เข้ากับบริบทที่แท้จริง นี่คือเทคนิคที่สามารถช่วยให้เราปรับใช้คำ เฉย ให้ถูกต้องในบริบทต่าง ๆ:

 1. เข้าใจความหมายของคำ เฉย ในบริบทที่ใช้

  • คำว่า เฉย สามารถมีความหมายที่แตกต่างกันได้ในบริบทต่าง ๆ ดังนั้น เราควรทำความเข้าใจในบริบทที่ใช้คำนี้อย่างถูกต้อง [1].
  • ตัวอย่างเช่น ในบริบทที่เกี่ยวกับอารมณ์หรือความรู้สึก คำ เฉย อาจหมายถึงการไม่มีความรู้สึกหรือไม่แสดงอารมณ์ออกมา [1].
  • ในบริบทที่เกี่ยวกับการตอบสนองหรือการตอบกลับ คำ เฉย อาจหมายถึงการไม่แสดงความสนใจหรือไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น [1].
 2. พิจารณาบริบทและประโยคที่ใช้คำ เฉย

  • เมื่อใช้คำ เฉย ในบริบทต่าง ๆ เราควรพิจารณาว่าคำนี้เหมาะสมกับบริบทและประโยคที่ใช้หรือไม่ [2].
  • ตัวอย่างเช่น ในบริบทที่เกี่ยวกับการพูดคุยหรือการสื่อสาร การใช้คำ เฉย อาจเป็นการแสดงความไม่สนใจหรือไม่ต้องการเข้าร่วมในการสนทนา [2].
  • ในบริบทที่เกี่ยวกับการทำงานหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ การใช้คำ เฉย อาจหมายถึงการไม่แสดงความตั้งใจหรือไม่ให้ความสำคัญกับงา

Learn more:

 1. 3 เทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ จากการอ่าน | Study UK by APSThai
 2. แจกทริคทำ Reading ให้ง่าย น้อง ม.ต้น ก็เก่งได้ – enconcept

Categories: รวบรวม 72 เฉย ภาษาอังกฤษ

คำเชย ๆ - big & the superband (Cover by Palm)
คำเชย ๆ – big & the superband (Cover by Palm)

(v) be still, See also: be indifferent, be silent, keep one’s peace, be apathetic, be unconcerned, Syn. นิ่ง, เฉยเมย, ไม่แยแส, Ant. ลุกลี้ลุกลน, กระตือรือร้น, Example: แม่เฉยจนพ่อแปลกใจ เฉย (adv) quietly, See also: silently, Syn. นิ่ง, สงบ, Example: เมื่อได้รับยาแล้วผู้ป่วยก็นอนเฉยไม่แสดงอาการทุรนทุรายเหมือนทุกวัน2. ส่วน so-so เราใช้เมื่อต้องการสื่อว่า “ธรรมดา เฉย ๆ ไม่ดีไม่แย่” ครับ เช่น: – A: How are you today? B: So-so. – The movie was so-so.(ฉะเหฺลย) ก. อธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหาต่าง ๆ ให้เข้าใจ เช่น เฉลยปัญหา เฉลยความ.

tired (ไท’เออด) adj. เหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย, เบื่อหน่าย, รำคาญ, จืดชืด, มียางออก, มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued, weary, enervated
dog-tired (ดอก’ไทเออดฺ) adj. เหนื่อยมากที่สุด
retired (รีไท’เออร์ด) adj. ถอนตัว, ปลดเกษียณ, อยู่อย่างสันโดษ, See also: retired lyadv. retiredness n., Syn. withdrawn

See more: bdsdreamland.net/category/tech

So So ใช้ยังไง

วิธีใช้คำว่า so-so ในประโยคภาษาไทย

so-so เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความรู้สึกหรือสถานะที่ไม่ดีไม่แย่ หรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่เฉย ๆ หรือธรรมดา ในภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่า ธรรมดา เฉย ๆ ไม่ดีไม่แย่ เพื่อแสดงความหมายเดียวกันได้ [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า so-so ในภาษาไทย:

 • A: สบายดีไหมวันนี้? B: ธรรมดาเลยครับ (So-so) [2].
 • ภาพยนตร์นั้นเป็นแบบธรรมดาเลย (So-so) [2].

Learn more:

 1. เคล็ดลับการใช้ “so-and-so” และ “so-so” อย่างไม่สับสน – PrinEnglish
 2. so-so แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. so-so แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
เฉยๆ ไม่สน ไม่แคร์ ภาษาอังกฤษว่าไง - Youtube
เฉยๆ ไม่สน ไม่แคร์ ภาษาอังกฤษว่าไง – Youtube
เฉลยและทบทวนแบบฝึกหัดหนังสือ Smile ชั้นป.6 บทที่ 5 (Unit 5) - Youtube
เฉลยและทบทวนแบบฝึกหัดหนังสือ Smile ชั้นป.6 บทที่ 5 (Unit 5) – Youtube
เฉลยและทบทวนภาษาอังกฤษจากหนังสือ Smile ชั้นป.6 บทที่ 1 (Unit 1) - Youtube
เฉลยและทบทวนภาษาอังกฤษจากหนังสือ Smile ชั้นป.6 บทที่ 1 (Unit 1) – Youtube
เฉลยแบบฝึกหัด Smile 2(ป.2) หน้า 27-29 - Youtube
เฉลยแบบฝึกหัด Smile 2(ป.2) หน้า 27-29 – Youtube
เฉลยและทบทวนใบงานวิชาภาษาอังกฤษ Dltv ป.4 (Week 2 สัปดาห์ที่ 2) - Youtube
เฉลยและทบทวนใบงานวิชาภาษาอังกฤษ Dltv ป.4 (Week 2 สัปดาห์ที่ 2) – Youtube
เพิกเฉย เมินเฉย ละเลย เขลา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
เพิกเฉย เมินเฉย ละเลย เขลา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
เฉลยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ กศน | Pdf
เฉลยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ กศน | Pdf
50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น
50 แคปชั่นเหนื่อยล้า ท้อ หมดแรง ภาษาอังกฤษ เหนื่อยใจ มาระบายด้วยแคปชั่น

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

1. ความหมายของเฉยในภาษาอังกฤษ
2. การใช้เฉยในประโยคภาษาอังกฤษ
3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเฉยในภาษาอังกฤษ
4. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเฉยในภาษาอังกฤษ
5. คำแปลของเฉยในภาษาอังกฤษ
6. คำแนะนำในการใช้คำเฉยในภาษาอังกฤษ
7. เทคนิคในการปรับใช้คำว่าเฉยให้ถูกต้องในบริบทต่าง ๆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *