ไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ: สารานุกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคหวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ

ทำความเข้าใจวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

How To ป่วยไข้หวัดใหญ่ จะอธิบายอาการเป็นภาษาอังกฤษยังไง | English On Earth

Keywords searched by users: ไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ: สารานุกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคหวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ เป็นไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ, เขาเป็นไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ, ไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ อ่านว่า, ไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ ตัว ย่อ, ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ a ภาษาอังกฤษ, ไข้หวัด ภาษาอังกฤษ, ไข้หวัดใหญ่ระบาด ภาษาอังกฤษ, ไข้หวัดใหญ่อาการ

ไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ: บทความแนะนำและข้อมูลอธิบาย

ทำความเข้าใจวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ทำความเข้าใจวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

บทความแนะนำและข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ โดยส่วนมากจะมีอาการเด่นคือไข้สูง อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาการเจ็บคอ และอาการปวดศีรษะ [1]. โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านทางละอองน้ำละอองที่เกิดจากการไอ จาม หรือพูดคุย และสัมผัสกับพื้นผิวของวัตถุที่มีเชื้อโรค [1].

อาการของไข้หวัดใหญ่

 • ไข้สูง
 • อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • อาการเจ็บคอ
 • อาการปวดศีรษะ
 • อาการเหนื่อยหอบ
 • อาการไอแห้ง
 • อาการจาม
 • อาการมีน้ำมูก
 • อาการเจ็บคอ
 • อาการเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก (ในบางกรณีรุนแรง) [1]

การป้องกันและการรักษา

 • การล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือใช้เจลทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์
 • การหลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก หรือปากด้วยมือที่ไม่สะอาด
 • การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่
 • การใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ความเสี่ยงสูง เช่น ในสถานที่แออัด หรือในระหว่างการเดินทาง
 • การรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี [1]

เมื่อควรพบแพทย์

 • หากมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจถี่
 • หากมีอาการเวียนศีรษะ
 • หากมีอาการชัก
 • หากมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
 • หากมีโรคประจำตัวกำเริบหรือทรุดตัว [1]

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • การสัมผัสเชื้อไวรัสจากละไข้หวัดใหญ่ (Influenza) คือโรคติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น จมูก ลำคอ และปอด โรคนี้เกิดจากไวรัสที่มีสายพันธุ์ต่างกัน ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการท้องเสียและอาเจียนได้ [1].

อาการของไข้หวัดใหญ่มักเริ่มต้นด้วยอาการเหมือนกับไข้หวัดธรรมดา แต่มักมีความรุนแรงและเกิดอย่างรวดเร็วกว่า อาการที่พบบ่อยได้แก่ [1]:

 • ไข้ หนาวสั่น และเหงื่อออก
 • ปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • เจ็บคอและไอแห้ง
 • ปวดตา
 • มีน้ำมูก จาม
 • หายใจถี่
 • ท้องเสียและอาเจียน (พบบ่อยในเด็ก)

สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ควรพบแพทย์โดยทันที เช่น [1]:

 • เจ็บหน้าอก หายใจถี่
 • เวียนศีรษะ
 • ชัก
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
 • โรคประจำตัวกำเริบหรือทรุดตัว

สำหรับเด็ก ควรพบแพทย์โดยทันที เมื่อพบอาการดังต่อไปนี้ [1]:

 • เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก
 • ภาวะขาดน้ำ
 • ปากเขียว
 • ชัก
 • ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
 • โรคประจำตัวกำเริบหรือทรุดตัว

การแพร่เชื้อของไข้หวัดใหญ่สามารถเกิดขึ้นผ่านทางการสัมผัสเชื้อที่ติดอยู่บนพื้นผิวของวัตถุ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือคีย์บอร์ด หรือผ่านทางละอองฝอยในอากาศเมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรือพูดคุย [1].

การป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถทำได้โดย [1]:

 1. การล้างมือ: ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลล้างมือที่

Learn more:

 1. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การรักษาและการป้องกัน | MedPark Hospital
 2. ไข้หวัดใหญ่ – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
 3. ไข้หวัดใหญ่ – วิกิพีเดีย

อธิบายความหมายของไข้หวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ

โรค ไข้หวัดใหญ่ - Praram 9 Hospital
โรค ไข้หวัดใหญ่ – Praram 9 Hospital

อธิบายความหมายของ ไข้หวัดใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

ไข้หวัดใหญ่ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายโรคหวัดที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นกว่าหวัดปกติ โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) [1].

การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสกับละอองน้ำลายหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อไวรัสอยู่ โดยส่วนใหญ่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรัสในช่วงฤดูหนาว และสามารถติดต่อได้ผ่านทางการหายใจ เช่น การไอ การจาม หรือการพูดคุยกับคนที่ติดเชื้อ [1].

อาการของไข้หวัดใหญ่มักจะเริ่มต้นด้วยอาการไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ และเจ็บคอ ในบางกรณีอาจมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน หรืออาการแสบร้อนในตา [1].

การป้องกันและรักษาไข้หวัดใหญ่มีหลายวิธี เช่น

 • การล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ
 • การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่เป็นโรคหวัด
 • การใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ความเสี่ยงสูง เช่น ในสถานที่แออัดหรือในระหว่างการเดินทาง
 • การรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี [1].

หากมีอาการของไข้หวัดใหญ่ ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม แพทย์อาจสั่งให้พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ เพื่อรักษาความชื้นในร่างกาย และรับประทานยาลดอาการไข้หวัดใหญ่ตามที่แพทย์สั่ง [1].


Learn more:

 1. Flu – definition of flu by The Free Dictionary
 2. FLUS – definition of FLUS by The Free Dictionary
 3. Final Approach: Advanced Thai Words to Get You Home

อาการและอาการของไข้หวัดใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

มารู้จัก ยาละลายเสมหะ คืออะไร? ออกฤทธิ์อย่างไร?
มารู้จัก ยาละลายเสมหะ คืออะไร? ออกฤทธิ์อย่างไร?

อาการและอาการของไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในภาษาอังกฤษ

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งรวมถึงจมูก ลำคอ และปอด โดยเกิดจากไวรัสที่ไม่เหมือนกันกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดธรรมดา ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านทางละอองฝอยที่เกิดจากการไอ จาม หรือพูดคุย [1].

อาการของไข้หวัดใหญ่มักเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา โดยอาการที่พบบ่อยได้แก่ [1]:

 1. ไข้: ผู้ป่วยมีไข้สูง อาจมีอาการหนาวสั่นและเหงื่อออก
 2. อาการทางเดินหายใจ: ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดคอ ไอแห้ง หรือมีเสมหะ
 3. อาการทางกล้ามเนื้อ: ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรืออ่อนแรง
 4. อาการอื่น ๆ: ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดตา มีน้ำมูก จาม หรือมีอาการท้องเสียและอาเจียน

ควรไปพบแพทย์เมื่อใด:

 • ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนควรไปพบแพทย์โดยทันที เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจถี่ ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง หรือมีโรคประจำตัวกำเริบหรือทรุดตัว [1].

สาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่:

 • โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายผ่านทางละอองฝอยที่เกิดจากการไอ จาม หรือพูดคุย โดยคนทั่วไปสามารถสูดรับเชื้อโรคทางลมหายใจหรือสัมผัสเชื้อที่ติดอยู่บนพื้นผิวของวัตถุ เช่น โทรศัพท์มือถอาการและอาการของไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในภาษาอังกฤษ

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ โดยส่วนมากจะมีอาการที่คล้ายกับโรคไข้หวัดธรรมดา แต่อาการของไข้หวัดใหญ่มักมีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างฉับพลันมากกว่า [1].

อาการของไข้หวัดใหญ่:

 1. มีไข้ หนาวสั่น และเหงื่อออก
 2. ปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 3. เจ็บคอและไอแห้ง
 4. ปวดตา
 5. มีน้ำมูก จาม
 6. หายใจถี่
 7. ท้องเสียและอาเจียนซึ่งพบได้บ่อยในเด็ก [1].

ควรไปพบแพทย์เมื่อใด:

 • เจ็บหน้าอก หายใจถี่

 • เวียนศีรษะ

 • ชัก

 • กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง

 • โรคประจำตัวกำเริบหรือทรุดตัวในผู้ใหญ่ [1].

 • เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก

 • ภาวะขาดน้ำ

 • ปากเขียว

 • ชัก

 • ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง

 • โรคประจำตัวกำเริบหรือทรุดตัวในเด็ก [1].

สาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่:

 • คนทั่วไปสามารถสัมผัสเชื้อไวรัสจากละอองฝอยในอากาศ เมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรือพูดคุย [1].

 • คนทั่วไปสามารถสูดรับเชื้อโรคทางลมหายใจหรือสัมผัสเชื้อที่ติดอยู่บนพื้นผิวของวัตถุ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคีย์บอร์ด [1].

 • ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนแสดงอาการ และยังสามารถแพร่เชื้อได้ต่อไปอีก 5 วันหลังแสดงอาการ [1].

 • ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจะสามารถ


Learn more:

 1. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การรักษาและการป้องกัน | MedPark Hospital
 2. ไข้หวัดใหญ่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ไข้หวัดใหญ่ – วิกิพีเดีย

วิธีป้องกันและการรักษาไข้หวัดใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

วิธีป้องกันและการรักษาไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการป้องกันและการรักษาไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรค ดังนี้:

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่:

 1. ฉีดวัคซีน: การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง แนะนำให้ฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือเด็กเล็ก [1].

 2. รักษาความสะอาด: ล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส [1].

 3. เลี่ยงการสัมผัส: หลีกเลี่ยงการสัมผัสตามหน้า จมูก หรือปาก เพราะเชื้อไวรัสสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเดินหายใจได้ง่าย [1].

 4. ป้องกันการแพร่กระจาย: เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการไปที่ที่คนหนาแน่น เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนมากๆ อีกทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด [1].

วิธีรักษาไข้หวัดใหญ่:

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ: ให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนเพียงพอเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านเชื้อไวรัส [1].

 2. รับประทานอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกัน: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน เช่น วิธีป้องกันและการรักษาไข้หวัดใหญ่ (Influenza) คือเรื่องที่สำคัญในการรักษาสุขภาพของเรา โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการป้องกันและรักษาไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อปกป้องคนรอบข้างไม่ติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรค ดังนี้คือวิธีป้องกันและการรักษาไข้หวัดใหญ่:

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่:

 1. ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือใช้เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ 70% [1].
 2. เว้นระยะห่างจากผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เมตร [1].
 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก หรือปากโดยตรงเมื่อมีการไอหรือจาม [1].
 4. ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือใกล้ผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ [1].
 5. หมั่นออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่เพิ่มภูมิต้านทานโรค เช่น ผัก ผลไม้ และโปรตีนที่เพียงพอ [1].
 6. รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัส [1].

วิธีการรักษาไข้หวัดใหญ่:

 1. พักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำมาก เพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้รวดเร็ว [1].
 2. รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล หรืออาจใช้ยาลดอาการอื่นๆ ตามคำแนะนำของแพทย์ [1].
 3. หากมีอาการแทรกซ้อนหรืออาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก หรือมีอาการเจ็บหน้าอก ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม [1].
 4. หลีกเลี่

Learn more:

 1. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การรักษาและการป้องกัน | MedPark Hospital
 2. ไข้หวัดใหญ่ อาการแบบไหน ป้องกันอย่างไร | ไทยนครินทร์
 3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ

ไข้หวัดใหญ่หรือ Influenza เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและควรรู้จัก เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ ดังนี้:

 1. Influenza – ไข้หวัดใหญ่ [2]
 2. Virus – ไวรัส [2]
 3. Fever – ไข้ [2]
 4. Cough – ไอ [2]
 5. Sore throat – เจ็บคอ [2]
 6. Runny nose – น้ำมูกไหล [2]
 7. Sneezing – จาม [2]
 8. Fatigue – อ่อนเพลีย [2]
 9. Body aches – ปวดร่างกาย [2]
 10. Headache – ปวดหัว [2]
 11. Chills – คัดสนิท [2]
 12. Nasal congestion – คัดจมูก [2]
 13. Respiratory symptoms – อาการทางเดินหายใจ [2]
 14. Contagious – ติดเชื้อ [2]
 15. Prevention – การป้องกัน [2]
 16. Vaccination – การฉีดวัคซีน [2]
 17. Hand hygiene – การรักษาความสะอาดของมือ [2]
 18. Isolation – การกักบริเวณ [2]
 19. Quarantine – การกักกัน [2]
 20. Antiviral medication – ยาต้านไวรัส [2]

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในการอธิบายเกี่ยวกับอาการ การรักษา และการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้ในการเรียนรู้และสื่อสารเกี่ยวกับโรคนี้ได้เป็นอย่างดี


Learn more:

 1. คำศัพท์เกี่ยวกับ Cold และ Flu – KruMon English Academy | kru-mon.com
 2. รวมคำศัพท์น่ารู้ สู้ COVID 19 | Serene
 3. ไข้หวัดใหญ่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: แบ่งปัน 68 ไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ

How to ป่วยไข้หวัดใหญ่ จะอธิบายอาการเป็นภาษาอังกฤษยังไง | English on Earth
How to ป่วยไข้หวัดใหญ่ จะอธิบายอาการเป็นภาษาอังกฤษยังไง | English on Earth

(n) influenza, See also: flu, Example: ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด ทุกคนควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ, Thai Definition: โรคติดต่อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว ไอเจ็บหน้าอก หนาวสั่นและอ่อนเพลีย พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔Flu คือ ไข้หวัดใหญ่ Cold คือ ไข้หวัดธรรมดา บางทีเราจะได้ยินคนพูดว่า common cold คือหวัดธรรมดานั่นเอง (common คือ พบได้ทั่วไป) Phrase ที่ใช้บอกว่าเราติดหวัดคือ catch a cold หรือ catch the flu.(อินฟลูเอน’ซะ) n. โรคไข้หวัดใหญ่, See also: influenzal adj., Syn. flu. Nontri Dictionary.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

Flu กับ Cold ต่างกันยังไง

Flu กับ Cold ต่างกันยังไง?

เมื่อพูดถึง Flu และ Cold ในทางการแพทย์, ความแตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นอยู่ที่เชื้อสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการป่วย และอาการที่เกิดขึ้นในร่างกายของผู้ป่วย [1][3].

Flu (ไข้หวัดใหญ่):

 • เกิดจากไวรัสชนิด Influenza A และ Influenza B [3].
 • อาการที่พบบ่อยคือไข้สูง, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก, อ่อนเพลียตลอดเวลา, คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องเสีย, คัดจมูก, น้ำมูกไหล, เจ็บคอ [3].
 • การรักษาไข้หวัดใหญ่รวมถึงการรักษาตามอาการเช่นการรับประทานยาบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอลและยาแก้ไอ และการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี [3].

Cold (ไข้หวัดธรรมดา):

 • เกิดจากไวรัสต่างๆ เช่นไรโนไวรัส (Rhinovirus) และโคโรนาไวรัส (Coronavirus) [3].
 • อาการที่พบบ่อยคือไข้ต่ำๆ, ไม่ค่อยพบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, อ่อนเพลียเล็กน้อย, ไม่ค่อยพบอาการคลื่นไส้, อาเจียน, และท้องเสีย, พบอาการคัดจมูก, น้ำมูกไหล, เจ็บคอในระยะแรกเริ่ม [3].
 • การรักษาไข้หวัดธรรมดาเน้นการรักษาตามอาการ เช่นการรับประทานยาบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอลและยาแก้ไอ [3].

ดังนั้น, ความแตกต่างระหว่าง Flu กับ Cold อยู่ที่เชื้อสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการป่วยและอาการที่เกิดขึ้นในร่างกายของผู้ป่วย [1][3].


Learn more:

 1. คำศัพท์เกี่ยวกับ Cold และ Flu – KruMon English Academy
 2. โรคไข้หวัด(Cold) | โรงพยาบาลพญาไท
 3. ไข้หวัดใหญ่ Vs ไข้หวัดธรรมดา ต่างกันอย่างไร? | โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล | โทร : 055 909 888
ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ป้องกันได้อย่างไร | โรงพยาบาลเปาโล - Paolo Hospital
ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ป้องกันได้อย่างไร | โรงพยาบาลเปาโล – Paolo Hospital
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A H1N1) | โรงพยาบาลเปาโล - Paolo Hospital
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A H1N1) | โรงพยาบาลเปาโล – Paolo Hospital
We Mahidol - Youtube
We Mahidol – Youtube
คำแนะนำป้องกันตนเองจากโรค 'โควิด-19' 3 ภาษา 'ไทย พม่า มลายู' | Hfocus.Org
คำแนะนำป้องกันตนเองจากโรค ‘โควิด-19’ 3 ภาษา ‘ไทย พม่า มลายู’ | Hfocus.Org
มารู้จัก ยาละลายเสมหะ คืออะไร? ออกฤทธิ์อย่างไร?
มารู้จัก ยาละลายเสมหะ คืออะไร? ออกฤทธิ์อย่างไร?
โรค ไข้หวัดใหญ่ - Praram 9 Hospital
โรค ไข้หวัดใหญ่ – Praram 9 Hospital
ทำความเข้าใจวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ทำความเข้าใจวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ: บทความแนะนำและข้อมูลอธิบาย
อธิบายความหมายของไข้หวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ
อาการและอาการของไข้หวัดใหญ่ ในภาษาอังกฤษ
วิธีป้องกันและการรักษาไข้หวัดใหญ่ ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *