ยี่หระ: เคล็ดลับในการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

ผีพนันไม่ยี่หระ! โดนบุกจับสุมหัวตั้ง2วงเล่นไพ่ ยังยิ้มยกแก้วดื่มไม่เกรงกลัว - ข่าวสด

ป๋าเสรีไม่ยี่หระม็อบไล่แค่ด้อมเด็กๆ ลั่นประยุทธ์ไปแล้วจับมือได้ทุกพรรค | ลุยชนข่าว | ข่าวช่อง8

Keywords searched by users: ยี่หระ: เคล็ดลับในการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ยี่หระ หมายถึง, ชานุ แปลว่า

1. ความหมายของคำว่า ยี่หระ

ผีพนันไม่ยี่หระ! โดนบุกจับสุมหัวตั้ง2วงเล่นไพ่ ยังยิ้มยกแก้วดื่มไม่เกรงกลัว - ข่าวสด
ผีพนันไม่ยี่หระ! โดนบุกจับสุมหัวตั้ง2วงเล่นไพ่ ยังยิ้มยกแก้วดื่มไม่เกรงกลัว – ข่าวสด

ความหมายของคำว่า ยี่หระ ในภาษาไทยคืออะไร?

คำว่า ยี่หระ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลาย ดังนี้:

 1. ความหมายทางไวยากรณ์: ในทางไวยากรณ์ภาษาไทย, ยี่หระ เป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อแสดงความกังวลหรือความเป็นห่วงใย [2].

 2. ความหมายทางความรู้: ในความหมายทางความรู้, ยี่หระ หมายถึงการใส่ใจหรือความเอาใจใส่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยี่หระ:

 1. เขายี่หระกับสุขภาพของตนเอง [2].
 2. ครูให้คำแนะนำด้วยความยี่หระ [2].

Learn more:

 1. ยี่หระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ยี่หระ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. ยี่หร่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

2. คำแปลของคำว่า ยี่หระ

อนุทิน' แจง 'แพทย์ชนบท' เรียกร้องนายกฯลาออกทำในนามส่วนตัว ไม่ผูกพันสธ. 'บิ๊กตู่' ไม่ยี่หระ
อนุทิน’ แจง ‘แพทย์ชนบท’ เรียกร้องนายกฯลาออกทำในนามส่วนตัว ไม่ผูกพันสธ. ‘บิ๊กตู่’ ไม่ยี่หระ

คำว่า ยี่หระ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความกังวลหรือความเป็นห่วงเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [2]. คำนี้สามารถแปลได้หลายแบบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับบริบทและวลีที่ใช้ร่วมกัน ดังนี้:

 1. ความหมายของ ยี่หระ เป็นคำกริยาที่แสดงถึงความกังวลหรือความเป็นห่วงเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [2]. ในบางกรณี ยี่หระ อาจแปลเป็น to care หรือ to be concerned ในภาษาอังกฤษ [2]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยี่หระ ได้แก่ เขายังยี่หระว่าเขายังมีชีวิตอยู่ หรือ เขากังวลว่าเขาจะได้รับผลกระทบ [2].

Learn more:

 1. ยี่หระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ยี่หระ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. (ถาม) ยี่หระ หรือ หยี่ระ | Dek-D.com

3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยี่หระ

โวย'วราวุธ'ดองแก้ทับลาน ชาวบ้านวังนํ้าเขียวแฉ ไม่
โวย’วราวุธ’ดองแก้ทับลาน ชาวบ้านวังนํ้าเขียวแฉ ไม่

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยี่หระ ในประโยคภาษาไทย:

 1. คำว่า ยี่หระ หมายถึง การเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: หนังสือเรื่องนี้มีเนื้อหาที่ยี่หระมาก ต้องใช้เวลาในการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อเข้าใจได้ถูกต้อง [1].
 2. คำว่า ยี่หระ อาจใช้เพื่อบ่งบอกถึงความซับซ้อนหรือความยากในการแก้ไขปัญหา [2].

  • ตัวอย่างประโยค: การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายย่อยนั้นเป็นเรื่องที่ยี่หระมาก ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาได้ [2].
 3. คำว่า ยี่หระ อาจใช้เพื่อบ่งบอกถึงความซับซ้อนหรือความยากในการทำงานหรือการดำเนินงาน [1].

  • ตัวอย่างประโยค: การสร้างโครงสร้างองค์กรใหม่ในบริษัทนี้เป็นเรื่องที่ยี่หระมาก ต้องมีการวางแผนและการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ [1].

Learn more:

 1. ยี่หระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ยี่หระ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. (ถาม) ยี่หระ หรือ หยี่ระ | Dek-D.com

4. ความหมายของคำว่า ยี่หระ จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

คำว่า ยี่หระ มีความหมายในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ ของ อ.สอ เสถบุตร ว่า หวั่น, สนใจ และบางครั้งก็ใช้ในประโยคที่หมายความว่า ไม่ยี่หระ หมายความว่า ไม่หวั่น ไม่สนใจ [1].

คำว่า ยี่หระ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่หลากหลาย อาจมีการใช้ในบริบทต่างๆ ตามความเหมาะสมของบุคคลที่ใช้คำนั้นๆ อยู่ ดังนั้น การใช้คำว่า ยี่หระ อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบริบทต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้คำนั้นๆ [2].


Learn more:

 1. ยี่หระ – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร – Sanook
 2. ยี่หระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สอ เสถบุตร – วิกิพีเดีย

5. ความหมายของคำว่า ยี่หระ จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คำว่า ยี่หระ เป็นคำที่พบในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งมีความหมายดังนี้:

ความหมายของคำว่า ยี่หระ [1]:

 • คำนามที่ใช้เรียกชื่อของเครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายที่มีลวดลายหรือรูปลายที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน มักใช้ในการประดับตัวในงานพิธีทางศาสนาหรืองานพิธีที่สำคัญ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยี่หระ [1]:

 • เธอสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลวดลายยี่หระสวยงามในงานแต่งงาน

Learn more:

 1. ยี่หระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ยี่หระ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. ยี่หร่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

6. ความหมายอื่นๆของคำว่า ยี่หระ จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ

คำว่า ยี่หระ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ในพจนานุกรมเล่มอื่นๆ นอกเหนือจากพจนานุกรมที่คุ้นเคย เราสามารถหาความหมายอื่นๆของคำว่า ยี่หระ ได้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ดังต่อไปนี้:

 1. พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร – Sanook [1]

  • ในพจนานุกรมนี้ระบุว่า ยี่หระ หมายถึง หวั่น, สนใจ หรือ มักพูดว่า ไม่ยี่หระ คือ ไม่หวั่น ไม่สนใจ
 2. พจนานุกรม Longdo Dictionary [2]

  • ในพจนานุกรมนี้ไม่ได้ระบุความหมายของคำว่า ยี่หระ โดยตรง แต่สามารถใช้บริการติดโพย (PopThai) เพื่อหาความหมายของคำได้

Learn more:

 1. ยี่หระ – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร – Sanook
 2. ยี่หระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ยี่หร่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: ยอดนิยม 43 ยี่หระ

ป๋าเสรีไม่ยี่หระม็อบไล่แค่ด้อมเด็กๆ ลั่นประยุทธ์ไปแล้วจับมือได้ทุกพรรค | ลุยชนข่าว | ข่าวช่อง8
ป๋าเสรีไม่ยี่หระม็อบไล่แค่ด้อมเด็กๆ ลั่นประยุทธ์ไปแล้วจับมือได้ทุกพรรค | ลุยชนข่าว | ข่าวช่อง8

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ยี่หระ หมายถึง

ยี่หระ หมายถึงอะไร?

ยี่หระ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นคู่สัมพันธ์หรือคู่ความสัมพันธ์ โดยมักใช้ในบทสนทนาหรือบทกวีที่มีลักษณะเป็นคำถามและคำตอบ ในบางกรณี ยี่หระ อาจเป็นการเรียกชื่อคู่รักหรือคู่สมรสในภาษาไทยด้วย [1].

หมายถึง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงความหมายหรือความจริงของคำหรือวลี โดยมักใช้ในบทสนทนาหรือบทกวีที่มีลักษณะเป็นคำถามและคำตอบ หรือใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงความเห็นหรือความคิดเห็น [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • คุณรู้ไหมว่า ยี่หระ หมายถึงอะไร? [1]
 • หมายถึงว่าอะไรนะ? [1]

ในการใช้คำว่า ยี่หระ หมายถึง ควรใช้ในบทสนทนาหรือบทกวีที่มีลักษณะเป็นคำถามและคำตอบ หรือใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงความเห็นหรือความคิดเห็น [1].


Learn more:

 1. ยี่หระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ยี่หระ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. ไม่ยี่หระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ชานุ แปลว่า

ชานุ แปลว่าอะไร?

ชานุ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า เจ้านาย หรือ ผู้มีอำนาจ [1]. คำว่า ชานุ มาจากภาษาสันสกฤตภาษาอินโด-อีสาน ซึ่งมีความหมายเดียวกัน [1].

ในปัจจุบัน คำว่า ชานุ มักใช้ในบริบททางธุรกิจหรือการทำงาน เพื่ออธิบายถึงบุคคลที่มีตำแหน่งสูง หรือมีอำนาจในการตัดสินใจ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ชานุ:

 • ผู้บริหารบริษัทเป็นชานุในการตัดสินใจทางธุรกิจ [1].
 • ชานุในการเลือกตั้งคือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการเลือกตั้ง [1].

Learn more:

 1. ชานุ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ชานุ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ชานุ – พจนานุกรมไทย-ไทย หมายถึง/ความหมาย
ประยุทธ์ไปต่อ – ไม่ยี่หระสหบาทาม็อบ | Inn News | Line Today
ประยุทธ์ไปต่อ – ไม่ยี่หระสหบาทาม็อบ | Inn News | Line Today
โอเล กุนนาร์ โซลชาร์ ไม่ยี่หระกระแสข่าวจ่อโดนผีแดงเด้ง ยันไร้ปัญหากับเรื่องนี้ | Khaosod | Line Today
โอเล กุนนาร์ โซลชาร์ ไม่ยี่หระกระแสข่าวจ่อโดนผีแดงเด้ง ยันไร้ปัญหากับเรื่องนี้ | Khaosod | Line Today
อมรัตน์
อมรัตน์” ไม่ยี่หระ ยุบอนาคตใหม่ไม่พอ จะยุบก้าวไกล เหมือนฝีแตก ยิ่งกดยิ่งโต : Matichon Tv – Youtube
นอท
นอท” ไม่ยี่หระ กสทช.ห้ามโฆษณาสลากออนไลน์ | เนชั่นทันข่าวเที่ยง | Nationtv22 – Youtube
หุ้นตก ยอดขายไอโฟนฮวบ! แอปเปิลไม่หยี่หระ บทเรียนรายได้พลาดเป้า
หุ้นตก ยอดขายไอโฟนฮวบ! แอปเปิลไม่หยี่หระ บทเรียนรายได้พลาดเป้า
โวย'วราวุธ'ดองแก้ทับลาน ชาวบ้านวังนํ้าเขียวแฉ ไม่
โวย’วราวุธ’ดองแก้ทับลาน ชาวบ้านวังนํ้าเขียวแฉ ไม่
อนุทิน' แจง 'แพทย์ชนบท' เรียกร้องนายกฯลาออกทำในนามส่วนตัว ไม่ผูกพันสธ. 'บิ๊กตู่' ไม่ยี่หระ
อนุทิน’ แจง ‘แพทย์ชนบท’ เรียกร้องนายกฯลาออกทำในนามส่วนตัว ไม่ผูกพันสธ. ‘บิ๊กตู่’ ไม่ยี่หระ
ผีพนันไม่ยี่หระ! โดนบุกจับสุมหัวตั้ง2วงเล่นไพ่ ยังยิ้มยกแก้วดื่มไม่เกรงกลัว - ข่าวสด
ผีพนันไม่ยี่หระ! โดนบุกจับสุมหัวตั้ง2วงเล่นไพ่ ยังยิ้มยกแก้วดื่มไม่เกรงกลัว – ข่าวสด

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

1. ความหมายของคำว่า ยี่หระ
2. คำแปลของคำว่า ยี่หระ
3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยี่หระ
4. ความหมายของคำว่า ยี่หระ จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
5. ความหมายของคำว่า ยี่หระ จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
6. ความหมายอื่นๆของคำว่า ยี่หระ จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *