คำสำคัญ: ธนบุรี ภาษา อังกฤษเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ธนบุรีใน 20 คำ

แนะนำสาขาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพธนบุรี

แนะนำสาขาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพธนบุรี

Keywords searched by users: คำสำคัญ: ธนบุรี ภาษา อังกฤษเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ธนบุรีใน 20 คำ ธนบุรี อ่านว่า, ธนบุรี ความหมาย, กรุงเทพ ภาษาอังกฤษ, ถนนกรุงธนบุรี ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ธนบุรี ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ธนบุรี ในภาษาอังกฤษคือ Thanaburi หรือ Thanaburi Bank ซึ่งเป็นชื่อของธนาคารในประเทศไทย [1]. ธนบุรีเป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าทั้งบุคคลและธุรกิจ โดยมีบริการหลากหลายรูปแบบ เช่น บัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจ การลงทุน การบริหารความเสี่ยง และบริการอื่นๆ [1].

ธนบุรีมีเป้าหมายในการเป็นธนาคารที่ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า และการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจ [1]. ธนบุรีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม [1].


Learn more:

 1. ธนบุรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ธนบุรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อาณาจักรธนบุรี – วิกิพีเดีย

การแปลคำว่า ธนบุรี เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ธนบุรี เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ธนบุรี เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ธนาคารที่ให้บริการทั่วไปและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย [1]. ธนบุรีเป็นชื่อของธนาคารในประเทศไทยที่มีบริการทางการเงินต่างๆ ให้แก่ลูกค้า รวมถึงบริการเงินกู้ บัตรเครดิต บัญชีเงินฝาก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน [1].

การแปลคำว่า ธนบุรี เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้ว่า Thanaburi Bank หรือ Thanaburi Commercial Bank เนื่องจาก ธนบุรี เป็นชื่อของธนาคารที่ให้บริการทั่วไป [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ธนบุรี ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. I have an account at Thanaburi Bank. (ฉันมีบัญชีที่ธนบุรีแบงค์) [1].
 2. Thanaburi Bank offers various financial services. (ธนบุรีแบงค์มีบริการทางการเงินต่างๆ) [1].

Learn more:

 1. ธนบุรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ธนบุรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จังหวัดธนบุรี – วิกิพีเดีย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ธนบุรี เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ธนบุรี เป็นภาษาอังกฤษ:

 1. ธนบุรี Bank is one of the leading financial institutions in Thailand. [1]
 2. I need to visit the ธนบุรี branch to withdraw some money. [1]
 3. The headquarters of ธนบุรี Bank is located in Bangkok. [1]
 4. ธนบุรี is known for its excellent customer service and innovative banking solutions. [1]
 5. Many people choose to open a savings account with ธนบุรี Bank due to its competitive interest rates. [1]

Learn more:

 1. ธนบุรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ธนบุรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ธนบุรี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ธนบุรีในสารานุกรม Longdo Dictionary

ธนบุรีในสารานุกรม Longdo Dictionary

ธนบุรี ในสารานุกรม Longdo Dictionary เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายและคำแปลในภาษาไทย ซึ่งสามารถหาความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องได้จากพจนานุกรม Longdo Dictionary [1].

ความหมายของคำว่า ธนบุรี คือ ชื่อของธนาคารที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินในหลากหลายด้าน รวมถึงบริการธนาคารออนไลน์และบริการทางการเงินอื่นๆ [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ธนบุรี:

 • ฉันเปิดบัญชีธนาคารที่ธนบุรี [1].
 • ธนบุรีเป็นธนาคารที่มีบริการดีมาก [2].

Learn more:

 1. ธนบุรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ธนบุรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ธนบุรีในวิกิพีเดีย

ธนบุรีในวิกิพีเดีย

ธนบุรีเป็นอาณาจักรที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งมีบทความเกี่ยวกับธนบุรีในวิกิพีเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ ดังนั้น การศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับธนบุรีในวิกิพีเดียจึงเป็นที่น่าสนใจและเหมาะสมสำหรับการทำ SEO ใน Google

เนื้อหาเกี่ยวกับธนบุรีในวิกิพีเดียมีรายละเอียดดังนี้:

 1. อาณาจักรธนบุรี

  • อาณาจักรธนบุรีเป็นอาณาจักรที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ระหว่าง พ.ศ. 2310-2325 [1]
  • มีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี [1]
  • สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ และย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน [1]
 2. การกอบกู้เอกราช

  • สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีรับราชการเป็นพระยาตากในระหว่างสงครามการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง [1]
  • พระยาตากได้ถอนตัวจากการป้องกันพระนครพร้อมกับทหารเพื่อไปตั้งตัวใหม่ [1]
  • พระยาตากได้รวบรวมกำลังและตีเมืองธนบุรีและอยุธยาคืนจากข้าศึก [1]
 3. การรวมชาติและการขยายตัว

  • พระเจ้ามังระแห่งอาณาจักรพม่าทรงทราบข่าวเรื่องการกอบกู้เอกราชของไทย และส่งกองทัพมาดูสถานการณ์ในดินแดนอาณาจักรอยุธยาเดิม [2]
  • ธนบุรีตีแตกกลับไปโดยกองทัพธนบุรี [2ธนบุรีในวิกิพีเดีย

อาณาจักรธนบุรี

อาณาจักรธนบุรีเป็นอาณาจักรที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดของไทย ระหว่าง พ.ศ. 2310–2325 ระยะเวลา 15 ปี [1] อาณาจักรนี้มีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ภายหลังอาณาจักรอยุธยาล่มสลายไปพร้อมกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ทว่า ในเวลาต่อมา สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ และทรงย้ายเมืองหลวงไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน [1]

ประวัติ

การกอบกู้เอกราช

เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีรับราชการเป็นพระยาตากในระหว่างสงครามการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง [1] พระยาตากได้ถอนตัวจากการป้องกันพระนครพร้อมกับทหารจำนวนหนึ่งเพื่อไปตั้งตัว โดยนำทัพผ่านบ้านโพสามหาร บ้านบางดง หนองไม้ทรุง เมืองนครนายก เมืองปราจีนบุรี พัทยา สัตหีบ ระยอง โดยกลุ่มผู้สนับสนุนพระยาตากได้ยกย่องให้เป็น เจ้า และตีจนได้เมืองจันทบุรีและตราด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2310 [1]

ในเวลาใกล้เคียงกัน ฝ่ายกองทัพพม่าได้คงกำลังควบคุมในเมืองหลวงและเมืองใกล้เคียงประมาณ 3,000 คน โดยมีสุกี้เป็นนายกอง ตั้งค่ายอยู่ที่บ้านโพธิ์สามต้น พร้อมกันนั้น พม่าได้ตั้งนายทองอินให้ไปเป็นผู้ดูแลรักษาเมืองธนบุรีไว้ อย่างไรก็ตาม ถ


Learn more:

 1. อาณาจักรธนบุรี – วิกิพีเดีย
 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 3. ไฟล์:พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (10).jpg – วิกิซอร์ซ

ธนบุรีในพจนานุกรม Thai2English

ธนบุรีในพจนานุกรม Thai2English

ธนบุรี ในพจนานุกรม Thai2English คือคำศัพท์ที่สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยใช้เครื่องมือหรือบริการออนไลน์ที่ชื่อว่า Thai2English ซึ่งเป็นพจนานุกรมอัตโนมัติที่สามารถแปลคำศัพท์หรือประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย [1].

คุณสมบัติของ Thai2English:

 • สามารถแปลคำศัพท์หรือประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้
 • มีความหมายของคำศัพท์และประโยคที่แปลมาให้
 • สามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • มีความแม่นยำในการแปลคำศัพท์และประโยค

วิธีการใช้งาน Thai2English:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Thai2English
 2. ป้อนคำศัพท์หรือประโยคที่ต้องการแปลในช่องค้นหา
 3. เลือกภาษาเป้าหมายที่ต้องการแปลไปยัง (เช่น จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
 4. กดปุ่ม แปล เพื่อทำการแปลคำหรือประโยค

ตัวอย่างประโยค:

 • ฉันต้องการแปลคำว่า ธนบุรี เป็นภาษาอังกฤษ [2].
 • คุณสามารถใช้ Thai2English เพื่อแปลประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ [1].

การใช้งาน Thai2English จะช่วยให้คุณสามารถแปลคำศัพท์หรือประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ [1].


Learn more:

 1. ธนบุรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กรุงธนบุรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: รวบรวม 87 ธนบุรี ภาษา อังกฤษ

แนะนำสาขาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพธนบุรี
แนะนำสาขาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพธนบุรี

[Thonburī] (n, exp) EN: Thonburi ; Thon Buri FR: Thonburi. เขตธนบุรี [Khēt Thon Burī] (n, prop) EN: Thon Buri district.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ธนบุรี อ่านว่า

ธนบุรี อ่านว่าคืออะไร?

ธนบุรี เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย ซึ่งมีการอ่านว่า ทน-บุ-รี [2] คำว่า ธน หมายถึงเงินหรือสกุลเงิน ส่วนคำว่า บุรี หมายถึงเมืองหรือจังหวัด ดังนั้น ธนบุรี อาจมีความหมายว่า เมืองหรือจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือสกุลเงิน [2]

ธนบุรี ในประเทศไทย

ในประเทศไทย มีจังหวัดที่มีชื่อลงท้ายด้วยคำว่า บุรี ซึ่งมีการอ่านว่า บุ-รี [1] นอกจากนี้ยังมีเขตธนบุรี ที่มีการอ่านว่า ทน-บุ-รี [1] และอำเภออื่น ๆ ที่มีการอ่านว่า บุรี เช่น ครบุรี (อ่านว่า คอน-บุ-รี) ชุมพลบุรี (อ่านว่า ชุม-พน-บุ-รี) พรหมบุรี และอื่น ๆ [1]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ธนบุรี มีจังหวัดอะไรบ้าง?

  • ธนบุรี มีจังหวัดทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี (อ่านว่า ชน-บุ-รี) ลพบุรี (อ่านว่า ลบ-บุ-รี) และ สุพรรณบุรี (อ่านว่า สุ-พัน-บุ-รี) [1]
 2. ธนบุรี มีความหมายว่าอะไร?

  • ธนบุรี มีความหมายว่า เมืองหรือจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือสกุลเงิน [2]

Learn more:

 1. การอ่านชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ลงท้ายด้วยคำว่า “บุรี” (๒๒ …
 2. ธนบุรี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ธนบุรี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
Language Center - Dhonburi Rajabhat University
Language Center – Dhonburi Rajabhat University
ม.ธนบุรี
ม.ธนบุรี
ม.ราชภัฏธนบุรี
ม.ราชภัฏธนบุรี

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของ ธนบุรี ในภาษาอังกฤษ
การแปลคำว่า ธนบุรี เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ธนบุรี เป็นภาษาอังกฤษ
ธนบุรีในสารานุกรม Longdo Dictionary
ธนบุรีในวิกิพีเดีย
ธนบุรีในพจนานุกรม Thai2English

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *