ถ่ายภาษาอังกฤษ: เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

Google แปลภาษา บน App Store

ถ่ายรูปขึ้นกล้อง, ตัวจริงดูดีกว่าในรูป ภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: ถ่ายภาษาอังกฤษ: เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ถ่ายอุจจาระ ภาษาอังกฤษ, ขับถ่าย ภาษาอังกฤษ, ถ่าน ภาษาอังกฤษ, แปลภาษา ถ่ายรูป ฟรี, ถ่ายแปลภาษา, ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ, ถ่ายวิดีโอ ภาษาอังกฤษ, ชาด หมายถึง

ความหมายของ ถ่าย ในภาษาอังกฤษ

Google แปลภาษา บน App Store
Google แปลภาษา บน App Store

ความหมายของ ถ่าย ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ถ่าย ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ถ่ายภาพ (Take a picture) [1]

  • คำว่า ถ่าย ในบริบทนี้หมายถึงการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อบันทึกภาพหรือสร้างภาพขึ้นมาใหม่
  • ตัวอย่างประโยค: ฉันถ่ายรูปที่สวยงามในสวนสาธารณะ (I took beautiful pictures in the park)
 2. ถ่ายทอด (Broadcast) [1]

  • คำว่า ถ่าย ในบริบทนี้หมายถึงการส่งสัญญาณเสียงหรือภาพผ่านทางสื่อการสื่อสารเพื่อให้คนอื่นเห็นหรือได้ยิน
  • ตัวอย่างประโยค: ทีวีถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลสด (The TV broadcasts live football matches)
 3. ถ่ายเท (Transfer) [1]

  • คำว่า ถ่าย ในบริบทนี้หมายถึงการย้ายสิ่งของหรือข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง
  • ตัวอย่างประโยค: ฉันถ่ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์เก่าไปยังคอมพิวเตอร์ใหม่ (I transferred files from the old computer to the new one)
 4. ถ่ายเทความรู้ (Share knowledge) [1]

  • คำว่า ถ่าย ในบริบทนี้หมายถึงการแบ่งปันความรู้หรือข้อมูลกับผู้อื่น
  • ตัวอย่างประโยค: เขาถ่ายความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารให้กับผู้เข้าอบรม (He shared his knowledge about cooking with the trainees)

Learn more:

 1. ถ่าย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ถ่ายของ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เรียนเหอะ อยากสอน

คำแปลและความหมายของ ถ่าย ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

Nez Legal Translation] โพสต์ที่แล้วอธิบายความรู้ทั่วไปเพื่อปูพื้น โพสต์นี้จะมาอธิบายเพื่อตอบคำถามว่าการถ่ายรูปในที่สาธารณะแล้วติดหน้าคนอื่นมาเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย Pdpa ของไทยหรือไม่พร้อมแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็น
Nez Legal Translation] โพสต์ที่แล้วอธิบายความรู้ทั่วไปเพื่อปูพื้น โพสต์นี้จะมาอธิบายเพื่อตอบคำถามว่าการถ่ายรูปในที่สาธารณะแล้วติดหน้าคนอื่นมาเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย Pdpa ของไทยหรือไม่พร้อมแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็น

คำแปลและความหมายของคำว่า ถ่าย ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำว่า ถ่าย เป็นคำกริยาที่มีความหมายหลากหลายในพจนานุกรม Longdo Dictionary ซึ่งมีคำแปลและความหมายต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ถ่าย (v) – ในความหมายของการโยกย้ายหรือส่งต่อ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: คนงานถ่ายกระสอบข้าวลงในเรือสินค้า [1]
  • ความหมาย: เอาออกจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่ง
 2. ถ่าย (v) – ในความหมายของการอุจจาระหรือขับถ่าย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: วันนี้เขาถ่ายทั้งวัน สงสัยจะท้องเสีย [1]
  • ความหมาย: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก
 3. ถ่าย (v) – ในความหมายของการถ่ายภาพหรือถ่ายรูป [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ภาพสวยๆ เหล่านี้ ผมวานให้น้องถ่ายให้ [1]
  • ความหมาย: จำลองหรือบันทึกภาพด้วยวิธีฉายเงาบนวัสดุไวแสง
 4. ถ่ายทำ (v) – ในความหมายของการถ่ายภาพยนตร์หรือทำภาพยนตร์ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องกาเหว่าที่บางเพลงมีขึ้นที่จังหวัดในภาคกลางของไทย [1]
  • ความหมาย: สร้างภาพยนตร์
 5. ถ่ายยา (v) – ในความหมายของการกินยาถ่ายหรือขับถ่าย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาท้องผูกจนต้องถ่ายยาเป็นประจำ [1]
  • ความหมาย: กินยาเพื่อขับถ่าย
 6. ถ่ายเท (v) – ในความหมายของการระบายหรือระบายออก [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เราควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก [1]
  • ความหมาย: ให้ระบายเข้าออกได้ (มักใช้แก่น้ำหรืออากคำแปลและความหมายของ ถ่าย ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำว่า ถ่าย เป็นคำที่มีหลายความหมายในพจนานุกรม Longdo Dictionary [1]. ดังนี้:

 1. ถ่าย (v) – หมายถึงการโยกย้ายหรือโอนย้ายสิ่งของหรือบุคคลจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง ตัวอย่างประโยค: คนงานถ่ายกระสอบข้าวลงในเรือสินค้า [1]. ในทางอื่น ๆ คำนี้ยังหมายถึงการเอาออกจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่ง

 2. ถ่าย (v) – หมายถึงการอุจจาระหรือขับถ่าย ตัวอย่างประโยค: วันนี้เขาถ่ายทั้งวัน สงสัยจะท้องเสีย [1]. ในทางอื่น ๆ คำนี้ยังหมายถึงการขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก

 3. ถ่าย (v) – หมายถึงการถ่ายภาพหรือถ่ายรูป ตัวอย่างประโยค: ภาพสวยๆ เหล่านี้ ผมวานให้น้องถ่ายให้ [1]. ในทางอื่น ๆ คำนี้ยังหมายถึงการจำลองหรือบันทึกภาพด้วยวิธีฉายเงาบนวัสดุไวแสง

 4. ถ่ายทำ (v) – หมายถึงการสร้างภาพยนตร์หรือไฟล์วิดีโอ ตัวอย่างประโยค: การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องกาเหว่าที่บางเพลงมีขึ้นที่จังหวัดในภาคกลางของไทย [1].

 5. ถ่ายยา (v) – หมายถึงการใช้ยาเพื่อเร่งการขับถ่ายหรือบรรเทาอาการท้องผูก ตัวอย่างประโยค: เขาท้องผูกจนต้องถ่ายยาเป็นประจำ [1].

 6. ถ่ายเท (v) – หมายถึงการระบายหรือระบายอากาศ ตัวอย่างประโยค: เราควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก [1]. ในทางอื่น ๆ คำนี้ยังหมายถึงการระบายเข้าออกได้ (มักใช้แก่น้ำหรืออากาศ)

 7. ถ่ายเท (


Learn more:

 1. ถ่าย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถ่าย ในภาษาอังกฤษ

ช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อย อิน อิงลิช??? - Pantip
ช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อย อิน อิงลิช??? – Pantip

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถ่าย ในภาษาอังกฤษ:

 1. I love to take photos of beautiful landscapes. [2]
  (ฉันรักที่จะถ่ายรูปทิวทัศน์ที่สวยงาม)

 2. She always carries her camera to capture special moments. [2]
  (เธอมักจะพกกล้องถ่ายรูปไปตลอดเพื่อจับช่วงเวลาที่พิเศษ)

 3. The photographer asked us to pose for a group shot. [2]
  (ช่างภาพขอให้เราวางท่าสำหรับการถ่ายภาพกลุ่ม)

 4. I need to develop the film from my last photo shoot. [2]
  (ฉันต้องพัฒนาฟิล์มจากการถ่ายภาพครั้งล่าสุดของฉัน)

 5. The wildlife photographer spent hours waiting to capture the perfect shot of the rare bird. [2]
  (ช่างภาพสัตว์ป่าใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรอคอยเพื่อจับภาพที่สมบูรณ์แบบของนกหายาก)


Learn more:

 1. ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเวลาถ่ายรูป | วิดีโอที่เผยแพร่โดย 木木 | Lemon8
 2. ถ่าย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บทสนทนาภาษาอังกฤษ การขอให้ช่วยถ่ายรูป (Picture) ~ English Conversation

คำแปลและความหมายของคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ถ่าย ในพจนานุกรม Bab.La

คำว่า ถ่าย เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและมีคำแปลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพจนานุกรม bab.la ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแปลภาษาออนไลน์ ดังนี้:

 1. ถ่ายรูป (Take a photo) – หมายถึงการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อบันทึกภาพหรือสถานการณ์ต่างๆ [1].
  ตัวอย่างประโยค: ฉันถ่ายรูปที่สวยงามในสวนสาธารณะ [1].

 2. ถ่ายทอด (Capture, convey) – หมายถึงการบันทึกหรือส่งต่อข้อมูลหรือความรู้ให้กับผู้อื่น [1].
  ตัวอย่างประโยค: นักข่าวถ่ายทอดข่าวสารจากสถานที่เกิดเหตุการณ์ [1].

 3. ถ่ายทอดสด (Live broadcast) – หมายถึงการส่งสัญญาณวิดีโอหรือเสียงในเวลาเดียวกันที่เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้น [1].
  ตัวอย่างประโยค: สถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา [1].

 4. ถ่ายภาพยนตร์ (Film, shoot a movie) – หมายถึงการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อสร้างภาพยนตร์ [1].
  ตัวอย่างประโยค: ผู้กำกับภาพยนตร์ถ่ายภาพในสถานที่ที่สวยงาม [1].

 5. ถ่ายทอดอารมณ์ (Express, convey emotions) – หมายถึงการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกผ่านทางภาพหรือเสียง [1].
  ตัวอย่างประโยค: นักแสดงถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้อย่างเก่งกาจ [1].

 6. ถ่ายทอดความรู้ (Transfer knowledge) – หมายถึงการส่งต่อความรู้หรือข้อมูลให้กับผู้อื่น [1].
  ตัวอย่างประโยค: ครูถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในห้องเรียน [1].

 7. ถ่ายทอดสมาธิ (Meditate, practice mindfulness) – หมายถึงการฝึกสมาธิหรือการปฏิบัติตนให้มีสติสัมปชัญญะ [1].
  ตัวอย่างประโยค: เขาถ่ายทอดสมาธิเพื่คำแปลและความหมายของคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ถ่าย ในพจนานุกรม bab.la

คำว่า ถ่าย เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้คือคำแปลและความหมายของคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ถ่าย ที่พบในพจนานุกรม bab.la:

 1. ถ่ายภาพ (Take a photo)

  • คำแปล: ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป
  • ความหมาย: การใช้กล้องถ่ายภาพหรือถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพหรือสถานการณ์ต่างๆ [1]
 2. ถ่ายทอด (Transmit)

  • คำแปล: ถ่ายทอด, ส่งต่อ
  • ความหมาย: การส่งข้อมูลหรือสื่อต่างๆ จากที่หนึ่งไปยังที่อื่นโดยใช้เทคโนโลยีหรือสื่อต่างๆ เช่น การถ่ายทอดภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ [1]
 3. ถ่ายภาพยนตร์ (Film)

  • คำแปล: ถ่ายภาพยนตร์
  • ความหมาย: การบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือเรื่องราวต่างๆ ลงบนฟิล์มหรือสื่ออื่นๆ เพื่อสร้างภาพยนตร์ [1]
 4. ถ่ายทอดสด (Live broadcast)

  • คำแปล: ถ่ายทอดสด
  • ความหมาย: การส่งภาพหรือเสียงสดๆ จากสถานที่เกิดเหตุการณ์ไปยังผู้ชมหรือผู้ฟังในเวลาเดียวกัน [1]
 5. ถ่ายทอดความรู้ (Share knowledge)

  • คำแปล: ถ่ายทอดความรู้, แบ่งปันความรู้
  • ความหมาย: การแบ่งปันหรือส่งต่อความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้อื่นเพื่อเพิ่มความรู้หรือประโยชน์ในการเรียนรู้ [1]

Learn more:

 1. ขี้- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภาคผนวก:1000 คำภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน – วิกิพจนานุกรม

วิธีการใช้คำว่า ถ่าย ในประโยคภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้คำว่า ถ่าย ในประโยคภาษาอังกฤษ

เมื่อเราต้องการใช้คำว่า ถ่าย ในประโยคภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความหมายได้ตามบริบทที่เหมาะสม ดังนี้:

 1. Take a photo: ใช้เมื่อต้องการให้คนอื่นถ่ายรูปภาพของเรา หรือเมื่อต้องการถ่ายรูปภาพของคนอื่น [1].

  • Example: Can you take a photo of me in front of the monument? [1]
 2. Capture an image: ใช้เมื่อต้องการบันทึกภาพหรือภาพลักษณ์ที่เห็นด้วยกล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์อื่น ๆ [1].

  • Example: I captured a beautiful sunset image with my camera. [1]
 3. Shoot a picture: ใช้เมื่อต้องการถ่ายภาพหรือภาพถ่ายในทางเทคนิค หรือเมื่อพูดถึงการถ่ายภาพที่มีความสวยงามหรือน่าสนใจ [1].

  • Example: The photographer shot a stunning picture of the city skyline. [1]
 4. Snap a photo: ใช้เมื่อต้องการถ่ายรูปภาพอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อพูดถึงการถ่ายรูปในทางเป็นภาพสถานการณ์ [1].

  • Example: Lets snap a photo of us together at the beach. [1]
 5. Take a snapshot: ใช้เมื่อต้องการถ่ายภาพหรือภาพถ่ายในทางเป็นภาพสถานการณ์หรือภาพที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่ [1].

  • Example: I took a snapshot of the beautiful flowers while walking in the park. [1]

Learn more:

 1. เรียนเหอะ อยากสอน
 2. ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเวลาถ่ายรูป | วิดีโอที่เผยแพร่โดย 木木 | Lemon8
 3. ถ่ายทำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: อัปเดต 48 ถ่าย ภาษาอังกฤษ

ถ่ายรูปขึ้นกล้อง, ตัวจริงดูดีกว่าในรูป ภาษาอังกฤษ
ถ่ายรูปขึ้นกล้อง, ตัวจริงดูดีกว่าในรูป ภาษาอังกฤษ

(v) take a picture, See also: photograph, Syn. ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, Example: ภาพสวยๆ เหล่านี้ ผมวานให้น้องถ่ายให้, Thai Definition: จำลองหรือบันทึกภาพด้วยวิธีฉายเงาบนวัสดุไวแสงphotographer. (n) ช่างถ่ายรูป, ตากล้อง, ช่างภาพ เพิ่มคำศัพท์‘In transit’ (Phrase) หมายถึง อยู่ระหว่างการจัดส่ง ⠀⠀⠀⠀ คำอธิบายของวลีนี้ กล่าวคือ ใช้อธิบายสถานะของพัสดุว่ากำลังจัดส่งจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ช่างถ่ายภาพเรียกว่าอะไร

ช่างถ่ายภาพเรียกว่าอะไร

ช่างถ่ายภาพเป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพ ซึ่งมีหลายคำศัพท์ที่ใช้เรียกช่างถ่ายภาพในภาษาไทย ดังนี้:

 1. ช่างถ่ายรูป: เป็นคำที่ใช้ในการเรียกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพ [1].
 2. ตากล้อง: เป็นคำที่ใช้ในการเรียกผู้ที่ใช้กล้องถ่ายภาพ [1].
 3. ช่างภาพ: เป็นคำที่ใช้ในการเรียกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพ [1].

ดังนั้น ช่างถ่ายภาพเรียกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจากคำศัพท์ดังกล่าวข้างต้น [1].


Learn more:

 1. photographer แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. ช่างภาพ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ช่างภาพ – วิกิพีเดีย
Shooting แปลว่า การถ่ายทำภาพยนตร์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Shooting แปลว่า การถ่ายทำภาพยนตร์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Photographer แปลว่า ตากล้อง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Photographer แปลว่า ตากล้อง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
5 ประโยค พูดขอฝรั่ง
5 ประโยค พูดขอฝรั่ง “ถ่ายเซลฟี” เป็นภาษาอังกฤษ ง่ายๆ
แอพแปลภาษา ถ่ายรูปก็แปลได้ ง่ายๆ แค่ยกกล้องถ่าย อัพเดต 2022
แอพแปลภาษา ถ่ายรูปก็แปลได้ ง่ายๆ แค่ยกกล้องถ่าย อัพเดต 2022
ช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อย อิน อิงลิช??? - Pantip
ช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อย อิน อิงลิช??? – Pantip
Nez Legal Translation] โพสต์ที่แล้วอธิบายความรู้ทั่วไปเพื่อปูพื้น โพสต์นี้จะมาอธิบายเพื่อตอบคำถามว่าการถ่ายรูปในที่สาธารณะแล้วติดหน้าคนอื่นมาเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย Pdpa ของไทยหรือไม่พร้อมแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็น
Nez Legal Translation] โพสต์ที่แล้วอธิบายความรู้ทั่วไปเพื่อปูพื้น โพสต์นี้จะมาอธิบายเพื่อตอบคำถามว่าการถ่ายรูปในที่สาธารณะแล้วติดหน้าคนอื่นมาเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย Pdpa ของไทยหรือไม่พร้อมแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็น
Google แปลภาษา บน App Store
Google แปลภาษา บน App Store

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของ ถ่าย ในภาษาอังกฤษ
คำแปลและความหมายของ ถ่าย ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถ่าย ในภาษาอังกฤษ
คำแปลและความหมายของคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ถ่าย ในพจนานุกรม bab.la
วิธีการใช้คำว่า ถ่าย ในประโยคภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *