การต่อทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ: ขั้นตอนและข้อมูลที่คุณต้องรู้

ทะเบียนรถภาษาอังกฤษแบบนี้คืออะไรคะ (มีรูป) - Pantip

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

Keywords searched by users: การต่อทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ: ขั้นตอนและข้อมูลที่คุณต้องรู้ ต่อ พ ร บ รถยนต์ ภาษาอังกฤษ, ตรวจสภาพรถยนต์ ภาษาอังกฤษ, พรบ รถยนต์ ภาษาอังกฤษ pantip, พรบ ภาษี รถยนต์ ภาษาอังกฤษ, ตรอ ภาษาอังกฤษ, Renew license plate, สถานตรวจสภาพรถ ภาษาอังกฤษ, ค่าตรวจสภาพรถ ภาษาอังกฤษ

เตรียมเอกสารที่จำเป็น

ทะเบียนรถภาษาอังกฤษแบบนี้คืออะไรคะ (มีรูป) - Pantip
ทะเบียนรถภาษาอังกฤษแบบนี้คืออะไรคะ (มีรูป) – Pantip

เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากเอกสารที่ครบถ้วนและเป็นระเบียบจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้งานที่ต้องการมากขึ้น ดังนั้น ขอแนะนำเอกสารที่ควรเตรียมไว้ให้พร้อมเมื่อสมัครงานดังนี้:

 1. เรซูเม่และรูปถ่าย [1]

  • เรซูเม่ควรมีข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลการศึกษา, ประสบการณ์การทำงาน และทักษะการทำงานที่มีความสำคัญ
  • ใส่รูปถ่ายที่เป็นหน้าตรง และสวมเสื้อสีสุภาพ
  • แนบเรซูเม่ลงในโปรไฟล์ของคุณเมื่อสร้างโปรไฟล์กับ jobsDB
 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) [1]

  • เตรียมสำเนาใบรับรองผลการศึกษาเพื่อใช้ยื่นกับผู้ประกอบการ
 3. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี) [1]

  • หากคุณมีประสบการณ์การฝึกงานหรือผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ควรเตรียมหนังสือรับรองเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถและประสบการณ์ของคุณ
 4. ผลการสอบภาษาอังกฤษหรือผลสอบที่เกี่ยวข้อง [1]

  • หากคุณมีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรือผลสอบที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัคร ควรระบุคะแนนสอบในเอกสารและเตรียมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
 5. ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Certification) [1]

  • หากคุณมีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ควรระบุในเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้และความสามารถของคุณ

การเตรียมเอกสารที่จำเป็นเป็นขั้นตอนสำคัญในการสมัครงาน คเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากเอกสารที่ครบถ้วนและเป็นระเบียบจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้งานที่ต้องการมากขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจะแนะนำเอกสารที่ควรเตรียมไว้ให้พร้อมเพื่อการสมัครงานที่สำเร็จ [1].

 1. เรซูเม่และรูปถ่าย: เรซูเม่เป็นเอกสารที่สำคัญในการสมัครงาน เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน การศึกษา และทักษะที่คุณมี นอกจากนี้ คุณควรแนบรูปถ่ายที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรู้จักคุณได้มากขึ้น [1].

 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript): คุณควรเตรียมสำเนาใบรับรองผลการศึกษาเพื่อยื่นให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะแสดงถึงระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยของคุณ [1].

 3. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี): หากคุณมีประสบการณ์การทำงานหรือฝึกงานในองค์กรอื่น ๆ คุณควรเตรียมหนังสือรับรองเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถและประสบการณ์ของคุณ [1].

 4. ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่น ๆ: หากคุณมีผลสอบที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษหรือวิชาชีพที่คุณสมัคร คุณควรระบุคะแนนสอบในเอกสารสมัครเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงความสามารถของคุณในด้านนี้ [1].

 5. ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Certification): หากคุณมีการอบรมหรือได้รับประกาศนียบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่คุณสมัคร คุณควรระบุในเอกสารสมัครเพื่อแสดงให้เห็นถึงค


Learn more:

 1. เอกสารสมัครงาน ที่จำเป็นต่อการพิจารณาของนายจ้าง – JobsDB ไทย
 2. เอกสารใดบ้างที่จำเป็นต่อการสมัครงาน – JobsDB ไทย
 3. หลักฐานการสมัครงาน

ตรวจสอบสภาพรถ

ป้ายทะเบียนหมวดภาษาอังกฤษ กรุงเทพมหานคร - Pantip
ป้ายทะเบียนหมวดภาษาอังกฤษ กรุงเทพมหานคร – Pantip

การตรวจสอบสภาพรถยนต์เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นที่ผู้ใช้รถทุกคนควรทำเป็นประจำ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพดีและยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถอีกด้วย [1]. การตรวจสอบสภาพรถยนต์จะช่วยให้เราทราบถึงสภาพของรถว่ามีปัญหาหรือไม่ และสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน [2].

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบสภาพของส่วนต่างๆ ของรถ ดังนี้:

 1. ระบบเครื่องยนต์และระบบหม้อน้ำ: ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำหม้อน้ำ และสภาพของสายพานเครื่องยนต์ [1].

 2. ระบบเชื้อเพลิง: ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสภาพของระบบจ่ายเชื้อเพลิง [1].

 3. ระบบไฟฟ้า: ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ ระบบไฟหน้ารถ และไฟท้ายรถ [1].

 4. ระบบเบรก: ตรวจสอบสภาพของระบบเบรก รวมถึงเบรกมือและเบรกเท้า [1].

 5. ระบบล้อและยาง: ตรวจสอบสภาพของล้อและยาง รวมถึงการสอดแนมและความลึกของยาง [1].

 6. ระบบไฟฟ้าภายใน: ตรวจสอบสภาพของระบบเครื่องเสียง แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในรถ [1].

 7. ระบบท่อไอเสีย: ตรวจสอบสภาพของท่อไอเสียและตรวจสอบการรั่วซึมของไอเสีย [1].

นอกจากการตรวจสอบสภาพรถยนต์เบื้องต้นแล้ว ยังมีการตรวจสอบสภาพรถยนต์เพื่อต่อภาษีประจำปี (ตรอ.) ซึ่งเป็นการตรวจสอบสภาพรถยนต์เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ต่อการตรวจสอบสภาพรถยนต์เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นที่ผู้ใช้รถทุกคนควรทำเป็นประจำ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพดีและยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถอีกด้วย [1]. การตรวจสอบสภาพรถยนต์มีหลายด้านที่ควรตรวจเช็ค ดังนี้:

 1. ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์และระบบการทำงานของรถ:

  • ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่ [1].
  • ตรวจสอบระบบการเกียร์ว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ [1].
  • ตรวจสอบระบบเบรกว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ [1].
  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของรถว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ [1].
 2. ตรวจสอบสภาพภายนอกของรถ:

  • ตรวจสอบสีและการเปลี่ยนแปลงของสีรถ [1].
  • ตรวจสอบสภาพของยางรถยนต์ว่ามีรอยแตกหรือไม่ [1].
  • ตรวจสอบสภาพของกระจกหน้าและกระจกข้างว่ามีรอยร้าวหรือไม่ [1].
  • ตรวจสอบสภาพของกระบะเก็บของในรถว่ามีรอยเสียหายหรือไม่ [1].
 3. ตรวจสอบเอกสารและการจดทะเบียนของรถ:

  • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรถยนต์ [1].
  • ตรวจสอบวันหมดอายุของการจดทะเบียนรถยนต์ [1].
  • ตรวจสอบการชำระภาษีรถยนต์ [1].

การตรวจสอบสภาพรถยนต์สามารถทำได้ที่หน่วยงานตรวจสอบสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) หรือหน่วยงานของกรมขนส่งทางบก [2]. หากไม่สะดวกนำรถไปตรวจสอบที่ตรอ. สามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่หน่วยงานของกรมขนส่งทางบกได้ [3].

การตรวจสอบสภาพรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้รถยนต์มีควา


Learn more:

 1. เช็กเลย! ตรวจสภาพรถ ตรวจอะไรบ้าง? ตรวจได้ที่ไหน? – Rabbit Care
 2. ตรอ. คืออะไร? ทำไมต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนต่อภาษี – CARSOME Thailand
 3. เช็กพิกัด! ตรอ.ใกล้ฉัน ตรอ.ใกล้บ้าน ต้องไปที่ไหน ตรวจสภาพรถอะไรบ้าง?

การต่อทะเบียนรถยนต์

วิธีต่อทะเบียนรถด้วยตัวเอง #ตรอ.อุ่นใจ - Youtube
วิธีต่อทะเบียนรถด้วยตัวเอง #ตรอ.อุ่นใจ – Youtube

การต่อทะเบียนรถยนต์เป็นกระบวนการที่เจ้าของรถยนต์ต้องทำเพื่อยืนยันสถานะของรถยนต์ว่าได้ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีนั้นเรียบร้อยแล้ว การต่อทะเบียนรถยนต์มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและมีผลต่อการใช้งานรถยนต์ ดังนั้น วันนี้เราจะมาสอนวิธีการต่อทะเบียนรถยนต์ให้ครบถ้วน ตามมาตรฐาน SEO ของ Google

วิธีการต่อทะเบียนรถยนต์:

 1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น:

  • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริงหรือสำเนา) [2]
  • หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสอบสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในกรณีที่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง หรือรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป [2]
  • พรบ. รถยนต์หรือข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ ที่มีวันสิ้นอายุความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 90 วัน [2]
 2. ตรวจสอบช่องทางการต่อทะเบียนรถยนต์:

  • ต่อภาษีรถยนต์ผ่านเว็บไซต์กรมขนส่งทางบก e-Service [2]
  • ใช้แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และ Android [1]
 3. ขั้นตอนการต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมขนส่งทางบก e-Service:

  • เข้าเว็บไซต์กรมขนส่งทางบก แล้วลงทะเบียนสมาชิกใหม่โดยกรอกข้อมูลที่ระบุให้ครบถ้วน และกดปุ่ม บันทึก [2]
  • เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทำการเข้าสู่ระบบ Log in [2]
  • เลือกหัวข้อ ชำระภาษีรถยนตการต่อทะเบียนรถยนต์เป็นกระบวนการที่เจ้าของรถยนต์ต้องทำเพื่อยืนยันสถานะของรถยนต์ว่าได้เสียภาษีรถยนต์ประจำปีนั้นๆ โดยการต่อทะเบียนรถยนต์จะมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้

ขั้นตอนการต่อทะเบียนรถยนต์:

 1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น:
  • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริงหรือสำเนา) [2]
  • หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสอบสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในกรณีที่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง หรือรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป [2]
  • พรบ. รถยนต์หรือข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ ที่มีวันสิ้นอายุความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 90 วัน [2]
 2. ตรวจสอบข้อมูลและค่าภาษีรถยนต์: ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และค่าภาษีรถยนต์ที่ต้องชำระ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง [1] [2]
 3. ชำระภาษีรถยนต์: ชำระภาษีรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง โดยต้องกรอกข้อมูลรถยนต์และสถานที่จัดส่งเอกสาร [2]
 4. รอรับเล่มทะเบียนรถยนต์: หลังจากทำการต่อทะเบียนรถยนต์เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องรอรับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งทางบกหรือสำนักงานทะเบียนรถยนต์ [2]

เอกสารที่ใช้ในการต่อทะเบียนรถยนต์:

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริงหรือสำเนา)

Learn more:

 1. วิธีการต่ออายุภาษีรถยนต์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมเอกสาร …
 2. ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ปี 2566 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
 3. ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ 2566 มีวิธีอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ชำระค่าภาษีรถยนต์

ต่อทะเบียนรถ ภาษาอังกฤษ ถูกที่สุด พร้อมโปรโมชั่น ธ.ค. 2023|Biggoเช็คราคาง่ายๆ
ต่อทะเบียนรถ ภาษาอังกฤษ ถูกที่สุด พร้อมโปรโมชั่น ธ.ค. 2023|Biggoเช็คราคาง่ายๆ

ชำระค่าภาษีรถยนต์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำปีของผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ การชำระภาษีรถยนต์ทำได้หลายวิธี รวมถึงการชำระผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการชำระค่าภาษีรถยนต์ออนไลน์ และขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อต่ออายุภาษีรถยนต์ในปี 2566 ตามมาตรการของกรมการขนส่งทางบก [1][2].

วิธีการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2566:

 1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์: ก่อนที่จะทำการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์กับสถานที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) โดยรถยนต์ที่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้คือ รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี [2].

 2. ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน: หลังจากตรวจสอบสภาพรถยนต์เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านในเว็บไซต์ e-Service ของกรมการขนส่งทางบก [2].

 3. เข้าสู่ระบบ: เมื่อได้รับรหัสผ่าน คุณสามารถเข้าสู่ระบบ e-Service ได้โดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับ [2].

 4. ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี: เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คุณสามารถยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปีได้ที่เมนู ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์เพื่อลงทะเบียนรถและยื่นชำระภาษี [2].

 5. กรอกรายละเอียดเกี่ชำระค่าภาษีรถยนต์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำปีของผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ การชำระภาษีรถยนต์ทำได้หลายวิธี ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ทำให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถชำระภาษีได้อย่างสะดวกและง่ายมากขึ้น ด้วยการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน [1][2]

วิธีการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2566

 1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์: ก่อนที่จะทำการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์กับสถานที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) โดยรถยนต์ที่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้คือ รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ได้ทุกจังหวัด [2]

 2. เข้าสู่ระบบ: เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ e-Service หรือแอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax [2]

 3. ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี: เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คุณสามารถยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปีได้ที่เมนู ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี โดยต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์เพื่อลงทะเบียนรถและยื่นชำระภาษี [2]

 4. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการเอาประกันตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535: หากคุณมีหลักฐานการเอาประกันตามพรบ.คุ้มคร


Learn more:

 1. วิธีการต่ออายุภาษีรถยนต์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมเอกสาร …
 2. วิธีต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2566 ทำได้ง่าย ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น – ข่าวในวงการรถยนต์ |
 3. สถานที่ต่อภาษีรถยนต์ ราคา เอกสารที่ต้องใช้ต่อภาษี

ขั้นตอนการรับเลขทะเบียนรถใหม่

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ปี 2566 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ปี 2566 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการรับเลขทะเบียนรถใหม่

การรับเลขทะเบียนรถใหม่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเกรดทะเบียนรถของคุณ ดังนั้นเพื่อให้คุณทราบถึงขั้นตอนที่ถูกต้องและครบถ้วนในการรับเลขทะเบียนรถใหม่ นี่คือขั้นตอนที่คุณต้องทำ:

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสาร

 • บัตรประชาชนของเจ้าของรถปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) [1]
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ตัวจริงพร้อมสำเนา) [1]
 • หลักฐานที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของเลขทะเบียนใหม่ [1]
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีดำเนินการในนามนิติบุคคล) [1]
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่ได้มาทำเรื่องเอง) [1]

ขั้นตอนที่ 2: จองเลขทะเบียนใหม่

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกที่ www.tabienrod.com เพื่อทำการจองหมายเลขทะเบียนใหม่หรือเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนสวย [1]

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการจดทะเบียน

 • ดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วันหลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียน หากเกิน 60 วัน จะถูกดำเนินการยกเลิกป้ายทะเบียน [1]

ขั้นตอนที่ 4: จดทะเบียนและรับป้ายทะเบียนรถยนต์

 • นำเอกสารที่เตรียมไว้ไปยื่นที่สำนักงานขนส่ง [1]
 • ชำระเงินค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ [1]

ขั้นตอนที่ 5: รับป้ายทะเบียนรถยนต์

 • รับป้ายทะเบียนรถยนต์ที่สำนักงานขนส่ง [1]

อัตราค่าธรรมเนียม:

 • การขอสลับป้ายทะเบียนรถ: 500 บาท [1]
 • การขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล: 1,500 บาท [1]
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท (กรณีขอแผ่นขั้นตอนการรับเลขทะเบียนรถใหม่

การรับเลขทะเบียนรถใหม่เป็นกระบวนการที่ต้องทำเพื่อเปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์ที่มีอยู่ให้เป็นเลขทะเบียนใหม่ที่ต้องการ ดังนั้น ขั้นตอนการรับเลขทะเบียนรถใหม่จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้:

 1. เตรียมเอกสารในการยื่นเรื่อง:

  • บัตรประชาชนของเจ้าของรถปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • หลักฐานที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของเลขทะเบียนใหม่
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีดำเนินการในนามนิติบุคคล)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่ได้มาทำเรื่องเอง) [1]
 2. จองหมายเลขทะเบียนใหม่:

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกที่ www.tabienrod.com
  • ทำการจองหมายเลขทะเบียนใหม่โดยกรอกข้อมูลตามที่ระบุในเว็บไซต์ [1]
 3. ดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน:

  • หลังจากที่ได้รับหมายเลขทะเบียนใหม่แล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ในเวลาไม่เกิน 60 วัน
  • หากเกินเวลา 60 วัน จะถูกดำเนินการยกเลิกหมายเลขทะเบียนใหม่ [1]
 4. จดทะเบียนและรับป้ายทะเบียนรถยนต์:

  • นำเอกสารที่เตรียมไว้มายื่นที่สำนักงานขนส่ง
  • จ่ายเงินค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด [1]
 5. รับป้ายทะเบียนรถยนต์:

  • หลังจากที่ได้ทำการจดทะเบียนและชำระเงินค่าป้ายทะเบียนรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
  • สามารถรับป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่ง [1]

อัตราค่าธรรมเนียมที่เ


Learn more:

 1. อยากเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?
 2. จองเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ จองป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยตัวเองง่ายๆ
 3. เปิดขั้นตอนจองเลขทะเบียนรถออนไลน์ – โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)

Categories: นับ 97 ต่อทะเบียนรถ ภาษาอังกฤษ

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs
ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

See more: bdsdreamland.net/category/tech

Shop Thru For Tax มีที่ไหนบ้าง

โครงการ ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการช้อปปิ้งและชำระภาษีรถยนต์ในวันเสาร์และอาทิตย์ ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้ ดังนั้น หากคุณต้องการทราบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) มีที่ไหนบ้าง นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติม:

ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) ประกอบด้วย:

 1. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี มีสาขาทั้งหมด 11 สาขา [1]:

  • สาขาบางบอน
  • สาขาบางปะกอก
  • สาขาเพชรเกษม
  • สาขาอ่อนนุช
  • สาขาสุวิทวงศ์
  • สาขารัชดาภิเษก
  • สาขาสุขาภิบาล 3
  • สาขาลาดพร้าว
  • สาขารามอินทรา
  • สาขาสำโรง
  • สาขาสมุทรปราการ
 2. ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค [2]

  • ตั้งอยู่ที่พาราไดซ์พาร์ค
 3. เซ็นทรัลศาลายา [2]

  • ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลศาลายา
 4. เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ [2]

  • ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 5. เซ็นทรัล Westgate [2]

  • ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัล Westgate
 6. เดอะมอลล์งามวงศ์วาน [2]

  • ตั้งอยู่ที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

โดยโครงการ ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) มีเวลาให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. และบางสาขาอาจมีเวลาให้บริการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นควรตรวจสอบเวลาให้บริการของสาขาที่คุณสนใจก่อนไปใช้บริการ


Learn more:

 1. เช็คพิกัดต่อภาษีรถยนต์ 2565 ได้ที่ไหน – TQM
 2. ต่อทะเบียน+ภาษีรถยนต์รถยนต์วันหยุด ได้ที่ไหนบ้าง – SILKSPAN
 3. แจกโลเคชั่นต่อภาษีรถยนต์วันเสาร์-อาทิตย์ ต้องไปที่ไหน

ต่อ พ.ร.บ ใช้อะไรบ้าง

เมื่อต้องการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ในปัจจุบัน สามารถใช้เอกสารต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมของรถยนต์ ดังนี้:

 1. สำเนาบัตรประชาชน: เอกสารที่จำเป็นในการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ คุณจำเป็นต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของคุณไปยังสถานที่ทำการรับบริการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ [2].

 2. เล่มทะเบียนรถตัวจริง: เอกสารที่แสดงถึงการลงทะเบียนรถยนต์ของคุณ คุณต้องนำสำเนาเล่มทะเบียนรถตัวจริงไปยังสถานที่ทำการรับบริการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ [2].

 3. ใบตรวจสภาพรถจาก ตรอ. (กรณีรถยนต์อายุครบ 7 ปีขึ้นไป): หากรถยนต์ของคุณมีอายุครบ 7 ปีขึ้นไป คุณจำเป็นต้องนำใบตรวจสภาพรถจาก ตรอ. ไปยังสถานที่ทำการรับบริการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ [2].

 4. ใบตรวจเช็คสภาพถังแก๊ส (กรณีรถติดแก๊สเท่านั้น): หากรถยนต์ของคุณติดตั้งระบบแก๊ส คุณจำเป็นต้องนำใบตรวจเช็คสภาพถังแก๊สไปยังสถานที่ทำการรับบริการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ [2].

โดยคุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปที่ทำการรับบริการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ที่ใกล้บ้านหรือใช้ช่องทางออนไลน์ที่มีบริการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ [2].


Learn more:

 1. อัปเดต! เตรียมตัวต่อพ.ร.บ.รถยนต์ใช้อะไรบ้าง? – เงินติดล้อ
 2. ต่อพ.ร.บ.รถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ต่อออนไลน์ได้มั้ย? – CARSOME Thailand
 3. วิธีต่อพ.ร.บ.รถยนต์ 2566 ต่อออนไลน์ได้ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์ และป้ายวงกลม ภาษาอังกฤษคืออะไรหรอครับ - Pantip
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์ และป้ายวงกลม ภาษาอังกฤษคืออะไรหรอครับ – Pantip
ดูที่นี่!! เปิดวิธีต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ง่าย สะดวก ไม่ต้องไปขนส่ง - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
ดูที่นี่!! เปิดวิธีต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ง่าย สะดวก ไม่ต้องไปขนส่ง – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
ทะเบียนรถภาษาอังกฤษ Thailand มันถูกกฎหมายมั้ยคะ - Pantip
ทะเบียนรถภาษาอังกฤษ Thailand มันถูกกฎหมายมั้ยคะ – Pantip
ต่อภาษีรถยนต์ วันหยุด เสาร์และอาทิตย์ ทำที่ไหนได้บ้าง - Easyinsure Broker
ต่อภาษีรถยนต์ วันหยุด เสาร์และอาทิตย์ ทำที่ไหนได้บ้าง – Easyinsure Broker
วิธีการต่ออายุภาษีรถยนต์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
วิธีการต่ออายุภาษีรถยนต์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
ต่อทะเบียน ภาษาจีนคืออะไร | Wordy Guru
ต่อทะเบียน ภาษาจีนคืออะไร | Wordy Guru
เอกสาร ต่อภาษี ต่อทะเบียนรถ ใช้อะไรบ้าง
เอกสาร ต่อภาษี ต่อทะเบียนรถ ใช้อะไรบ้าง
ต่อ พรบ. มอไซค์ ที่ 7-11 ยังไง ?? - Pantip
ต่อ พรบ. มอไซค์ ที่ 7-11 ยังไง ?? – Pantip
รู้หรือไม่...”ป้ายทะเบียนรถสากล” ใช้ในประเทศไม่ได้นะจ้ะ
รู้หรือไม่…”ป้ายทะเบียนรถสากล” ใช้ในประเทศไม่ได้นะจ้ะ
ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ปี 2566 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ปี 2566 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ต่อทะเบียนรถ ภาษาอังกฤษ ถูกที่สุด พร้อมโปรโมชั่น ธ.ค. 2023|Biggoเช็คราคาง่ายๆ
ต่อทะเบียนรถ ภาษาอังกฤษ ถูกที่สุด พร้อมโปรโมชั่น ธ.ค. 2023|Biggoเช็คราคาง่ายๆ
วิธีต่อทะเบียนรถด้วยตัวเอง #ตรอ.อุ่นใจ - Youtube
วิธีต่อทะเบียนรถด้วยตัวเอง #ตรอ.อุ่นใจ – Youtube
ป้ายทะเบียนหมวดภาษาอังกฤษ กรุงเทพมหานคร - Pantip
ป้ายทะเบียนหมวดภาษาอังกฤษ กรุงเทพมหานคร – Pantip
ทะเบียนรถภาษาอังกฤษแบบนี้คืออะไรคะ (มีรูป) - Pantip
ทะเบียนรถภาษาอังกฤษแบบนี้คืออะไรคะ (มีรูป) – Pantip

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

เตรียมเอกสารที่จำเป็น
ตรวจสอบสภาพรถ
การต่อทะเบียนรถยนต์
ชำระค่าภาษีรถยนต์
ขั้นตอนการรับเลขทะเบียนรถใหม่

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *