สิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์และการเรียนรู้เบื้องต้น

ศัพท์อุปกรณ์การก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: สิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์และการเรียนรู้เบื้องต้น อุปกรณ์ก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ, ตึก ภาษาอังกฤษ, Construction, Building, Architecture, Structure, สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก, สถาปัตยกรรม

ความหมายของ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Meaning Of สิ่งก่อสร้าง In English)

Noun คืออะไร อธิบายคำนามภาษาอังกฤษอย่างละเอียด กระจ่างแจ้ง - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
Noun คืออะไร อธิบายคำนามภาษาอังกฤษอย่างละเอียด กระจ่างแจ้ง – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์

ความหมายของคำว่า สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษคือ construction [1]. คำว่า สิ่งก่อสร้าง เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้วัสดุอิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่ [1]. สิ่งก่อสร้างสามารถเป็นอาคารที่ใช้ในการพักอาศัย เช่น บ้านหรืออาคารสำนักงาน หรืออาจเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการผลิตหรือบริการ เช่น โรงงาน โรงแรม หรือโรงพยาบาล [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สิ่งก่อสร้าง ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ The construction of the new building is almost complete (การสร้างอาคารใหม่กำลังจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว) [1].


Learn more:

 1. สิ่งก่อสร้าง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สิ่งก่อสร้าง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สิ่งก่อสร้าง แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

การแปลคำว่า สิ่งก่อสร้าง (Translation Of สิ่งก่อสร้าง In English)

การแปลคำว่า สิ่งก่อสร้าง เป็นภาษาอังกฤษมีหลายคำแปลที่เป็นไปได้ ตามที่พบในผลการค้นหา ดังนี้:

 1. Construction [1]
 2. Building [1]
 3. Structure [1]

การแปลคำว่า สิ่งก่อสร้าง เป็น Construction หมายถึง การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โดยใช้วัสดุอย่างเช่น อิฐและปูน [1] ซึ่งเป็นคำแปลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงกว้าง

การแปลคำว่า สิ่งก่อสร้าง เป็น Building หมายถึง การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ [1] ซึ่งเป็นคำแปลที่ใช้บ่อยในการอธิบายเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทั่วไป

การแปลคำว่า สิ่งก่อสร้าง เป็น Structure หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่มีโครงสร้างและรูปร่างตามที่ออกแบบไว้ [1] ซึ่งคำนี้ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่มีโครงสร้างภายในที่สำคัญ

ดังนั้น การแปลคำว่า สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษมีหลายคำแปลที่เป็นไปได้ แต่คำแปลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ Construction, Building, และ Structure [1]


Learn more:

 1. สิ่งก่อสร้าง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Building : English to Thai dictionary translation online | Tamilcube
 3. ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Construction เป็นภาษาไทย

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Related Vocabulary To สิ่งก่อสร้าง In English)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Related Vocabulary to สิ่งก่อสร้าง in English)

สิ่งก่อสร้าง (Construction) เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างอยู่มากมาย ดังนี้:

 1. Engineer – เอนจินเนียร์ [1]

 2. Architect – อาร์คิเทคท์ [1]

 3. Foreman – ฟอร์เมน [1]

 4. Construction worker – คันสทรัคเชินเวิร์คเกอร์ [1]

 5. Painter – เพนเทอร์ [1]

 6. Mason – เมสัน [1]

 7. Plumber – พลัมเบอร์ [1]

 8. Welder – เวลเดอร์ [1]

 9. Safety helmet – เซฟทีเฮลเม็ต [1]

 10. Blueprint – บลูพริ้นท์ [1]

 11. Scaffolding – สแคฟโฟลดิง [1]

 12. Crane – เครน [1]

 13. Pile – ไพล์ [1]

 14. Excavator – เอ็กซ์คาเวเตอร์ [1]

 15. Bulldozer – บูลโดเซอร์ [1]

 16. Cement mixer truck – เซเมนต์มิกเซอร์ทรัค [1]

 17. Girder – เกิร์เดอร์ [1]

 18. Hook – ฮุค [1]

 19. Steel rod – สตีลรอด [1]

 20. Wire – ไวร์ [1]

 21. Cement – เซเมนต์ [1]

 22. Gravel – แกรเวล [1]

 23. Sand – แซนด์ [1]

 24. Sawdust – ซอว์ดัสท์ [1]

 25. Plank – แพลงค์ [1]

 26. Plywood – พลาวูด [1]

 27. Sawhorse – ซอว์ฮอร์ส [1]

 28. Concrete post – คอนกรีตโพสต์ [1]

 29. Brick – บริค [1]

 30. Crowbar – โครว์บาร์ [1]

 31. Shovel – ชั๊ฟเวิล [1]

 32. Stepladder – สเต็ปแลดเดอร์ [1]

 33. Toolbox – ทูลบ๊อกซ์ [1]

 34. Axe – แอ็กซ์ [1]

 35. Saw – ซอว์ [1]

 36. Hacksaw – แฮ็กซอว์ [1]

 37. Spokeshave – สโพคเชฟ [1]

 38. Tape measure – เทปเมจเชอร์ [1]

 39. Pickaxe – พิคแอ็กซ์ [1]

 40. Sledgehammer – สเลดจแฮมเมอร์ [1]

 41. Hammer – แฮมเมอร์ [1]

 42. Nail – เนล [1]

 43. Screw – สกรู [1]

 44. Screwdriver – สกรูไดร์เวอร์ [1]

 45. Electric drill – อิเล็กทริคดริล [1]

 46. Pliers – ไพเลอร์ส [1]

 47. Chain – เชน [1]

 48. Rust – รัสคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษ (Related Vocabulary to Construction in English)

 49. Engineer – เอนจินเนียร์ [1]

  • คำแปล: วิศวกร
  • คำอ่าน: เอนจินเนียร์
 50. Architect – อาร์คิเทคท์ [1]

  • คำแปล: สถาปนิก
  • คำอ่าน: อาร์คิเทคท์
 51. Foreman – ฟอร์เมน [1]

  • คำแปล: หัวหน้าคนงาน
  • คำอ่าน: ฟอร์เมน
 52. Construction worker – คันสทรัคเชินเวิร์คเกอร์ [1]

  • คำแปล: คนงานก่อสร้าง
  • คำอ่าน: คันสทรัคเชินเวิร์คเกอร์
 53. Painter – เพนเทอร์ [1]

  • คำแปล: ช่างทาสี
  • คำอ่าน: เพนเทอร์
 54. Mason – เมสัน [1]

  • คำแปล: ช่างก่ออิฐ
  • คำอ่าน: เมสัน
 55. Plumber – พลัมเมอร์ [1]

  • คำแปล: ช่างประปา
  • คำอ่าน: พลัมเมอร์
 56. Welder – เวลเดอร์ [1]

  • คำแปล: ช่างเชื่อม, ช่างบัดกรี, ช่างเชื่อมโลหะ
  • คำอ่าน: เวลเดอร์
 57. Safety helmet – เซฟทีเฮลเม็ท [1]

  • คำแปล: หมวกนิรภัย
  • คำอ่าน: เซฟทีเฮลเม็ท
 58. Blueprint – บลูพรินท์ [1]

  • คำแปล: พิมพ์เขียว
  • คำอ่าน: บลูพรินท์

Learn more:

 1. คำศัพท์ บริเวณก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
 2. English in Construction Management – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงานก่อสร้าง by noprompt for cmstudy01

คำอธิบายและความหมายของ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Description And Definition Of สิ่งก่อสร้าง In English)

คำอธิบายและความหมายของ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Description and Definition of สิ่งก่อสร้าง in English)

สิ่งก่อสร้าง (Construction) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายหรืออธิบายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งของที่มีความซับซ้อน อาทิเช่น อาคาร สะพาน ถนน อุปกรณ์สาธารณะ และโครงสร้างอื่น ๆ [2].

คำอธิบายและความหมายของ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Description and Definition of สิ่งก่อสร้าง in English) สามารถอธิบายได้ดังนี้:

 1. สิ่งก่อสร้าง (Construction) [2]:

  • คำนามที่ใช้ในการอธิบายหรืออธิบายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งของที่มีความซับซ้อน
  • อาทิเช่น อาคาร สะพาน ถนน อุปกรณ์สาธารณะ และโครงสร้างอื่น ๆ
 2. คำนาม สิ่งก่อสร้าง (Construction) ใช้ในประโยคต่อไปนี้ [2]:

  • ผมจำสิ่งก่อสร้างอันนี้ไม่ได้ (I dont remember those towers)
  • สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมี เหล่าผู้กล้าแห่งไนท์วอท์ช ที่พำนักท่ามกลางหิมะของไวท์วอล์กเกอร์ (The greatest structure ever built, the intrepid men of The Nights Watch, the wintry abode of the White Walkers)
  • สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่อย่างนี้ ต้องการแหล่งพลังงาน (A building this sophisticated requires an energy source)
  • สิ่งก่อสร้างแบบปัจจุบัน 12 ชั้น ส่วนมากยังว่าง (Current building– 12 floors, mostly vacant)
  • ระบบนี้ตั้งอยู่บนกฏของสิ่งก่อสร้าง (The system is based on the rules of a building)
 3. คำกริยา สิ่งก่อสร้าง (Construction) ใช้ในประโยคต่อไปนี้ [2]:

  • ทำให้สิ่งก่อสร้างเป็นมวลแข็ง (to form into a solid mass: solidify)
  • ทำให้เป็นจริงหรือเป็นจริง: ทำให้มีคุณสมบัติเหมือนจริง (to make actual or real: cause to take on the qualities of reality)
  • ทคำอธิบายและความหมายของ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Description and Definition of สิ่งก่อสร้าง in English)

สิ่งก่อสร้าง (Construction) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายการสร้างสิ่งของที่มีโครงสร้างและสามารถใช้งานได้ ซึ่งสิ่งก่อสร้างสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่มีการสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการใช้งานหรือการอาศัย สิ่งก่อสร้างสามารถเป็นอาคารที่ใช้ในการทำงาน เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน หรืออาคารที่ใช้ในการอาศัย เช่น บ้าน อพาร์ทเมนท์ และอาคารอื่นๆ ที่มีการสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการค้าหรือบริการ เช่น โรงแรม ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ สิ่งก่อสร้างยังสามารถเป็นสิ่งก่อสร้างทางพลศึกษา เช่น ทางหลวง สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ [2].

คำว่า สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษมีคำแปลว่า Construction ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคำว่า สิ่งก่อสร้าง ในภาษาไทย [1].

สิ่งก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ดังนี้:

 1. อาคารที่ใช้ในการอาศัย: เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการอาศัย อาคารที่ใช้ในการอาศัยสามารถเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ หรือคอนโดมิเนียม [2].

 2. อาคารที่ใช้ในการทำงานและการบริการ: เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำงานหรือการให้บริการ เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงแรม ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ [2].

 3. สิ่งก่อสร้างทางพลศึ


Learn more:

 1. Concrete Definition & Meaning – Merriam-Webster
 2. สิ่งก่อสร้าง แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. Minecraft Wiki:รายการคำศัพท์และคำแปล/หมวดเกม – Minecraft Wiki

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Example Sentences Using สิ่งก่อสร้าง In English)

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Example Sentences Using สิ่งก่อสร้าง in English):

 1. The construction of the new bridge is almost complete. [1]
  การก่อสร้างสะพานใหม่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 2. The government is investing in infrastructure development. [1]
  รัฐบาลกำลังลงทุนในการพัฒนาสาธารณูปโภค

 3. The construction industry plays a vital role in the economy. [1]
  อุตสาหกรรมก่อสร้างมี peran penting dalam perekonomian

 4. The building was designed by a renowned architect. [1]
  อาคารนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง

 5. The construction site is temporarily closed due to safety concerns. [1]
  สถานที่ก่อสร้างปิดชั่วคราวเนื่องจากความกังวลในเรื่องความปลอดภัย


Learn more:

 1. สิ่งก่อสร้าง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สิ่งก่อสร้าง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. File:Seiroka gardens-2.jpg – Wikipedia

คำแนะนำในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Tips For Further Learning About สิ่งก่อสร้าง In English)

คำแนะนำในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษ (Tips for Further Learning About Construction in English)

การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ในวงการสิ่งก่อสร้าง ด้วยความเป็นอุตสาหกรรมที่กว้างขวางและมีความซับซ้อน การเรียนรู้เพิ่มเติมจะช่วยให้คุณเข้าใจและเชี่ยวชาญในหลายด้านของสิ่งก่อสร้างอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

นี่คือคำแนะนำเพื่อช่วยในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษ:

 1. อ่านหนังสือและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง: การอ่านหนังสือและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ทางวิชาการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง

 2. ศึกษาคอร์สออนไลน์: มีหลายแหล่งที่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ เช่น Coursera, Udemy, และ edX ซึ่งมีคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งก่อสร้าง การจัดการโครงการสิ่งก่อสร้าง หรือการวางแผนสิ่งก่อสร้าง

 3. เข้าร่วมองค์กรและสมาคมที่เกี่ยวข้อง: การเข้าร่วมองค์กรและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษ

 4. ศึกษาเว็บไซต์คำแนะนำในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษ (Tips for Further Learning About Construction in English)

การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ในวงการสิ่งก่อสร้าง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการนี้ ดังนั้นการเรียนรู้เพิ่มเติมในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและทราบข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นี่คือคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษ:

 1. อ่านหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง: การอ่านหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษ คุณสามารถค้นหาหนังสือเกี่ยวกับหลักการสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีในสิ่งก่อสร้าง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจ

 2. ติดตามเว็บไซต์และบล็อก: มีเว็บไซต์และบล็อกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษที่มีข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ คุณสามารถติดตามเว็บไซต์ขององค์กรสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสิ่งก่อสร้างชั้นนำ หรือบล็อกของผู้เชี่ยวชาญในวงการนี้ เพื่ออัพเดตข่าวสารและข้อมูลล่าสุด

 3. ร่วมอบรมและสัมมนา: มีการอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างในภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นอย่า

ข้อมูลแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Additional Reference Materials About สิ่งก่อสร้าง In English)

ข้อมูลแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Additional Reference Materials About สิ่งก่อสร้าง in English)

สิ่งก่อสร้างเป็นหัวข้อที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ซึ่งอาจจะต้องใช้ข้อมูลแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับลึกขึ้น ดังนั้น ข้อมูลแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาและการวิจัยในสาขานี้

นี่คือรายการของแหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ:

 1. Reference Resources – Building Construction – Research Guides at Pennsylvania College of Technology [1]
 • แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มีคอลเลกชันของพจนานุกรม สารานุกรม ไดเรกทอรี คู่มือ และหนังสือแนะนำเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง
 • สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในสารบัญห้องสมุดหรือขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์

Learn more:

 1. Reference Resources – Building Construction – Research Guides at Pennsylvania College of Technology
 2. AMPP: Association for Materials Protection and Performance | LinkedIn
 3. แม่แบบ:กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง/doc – วิกิพีเดีย

Categories: รายละเอียด 26 สิ่งก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ

ศัพท์อุปกรณ์การก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ
ศัพท์อุปกรณ์การก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ

(n) construction, See also: building, edifice, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Example: สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ, Thai Definition: สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุที่แข็งแรง คงทน

See more: bdsdreamland.net/category/tech

อุปกรณ์ก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ

อุปกรณ์ก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ

ในงานก่อสร้าง อุปกรณ์เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องมีเพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในงานก่อสร้างอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่างก่อสร้างควรรู้จัก ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอุปกรณ์ก่อสร้างที่สำคัญในภาษาอังกฤษ

 1. Power Tools (เครื่องมือไฟฟ้า)
 • Power Drill (เครื่องเจาะไฟฟ้า)
 • Circular Saw (เลื่อยวงกลม)
 • Power Sander (เครื่องขัดไฟฟ้า)
 • Angle Grinder (เครื่องเจียร์ไฟฟ้า)
 • Power Planer (เครื่องเรียบผิวไฟฟ้า) [1]
 1. Construction Tools (เครื่องมือช่างก่อสร้าง)
 • Hammer (ค้อน)
 • Screwdriver (ไขควง)
 • Tape Measure (เครื่องวัด)
 • Level (ระดับ)
 • Chisel (สลัก) [1]
 1. Hand Tools (เครื่องมือช่างทั่วไป)
 • Pliers (คีม)
 • Wrench (ก้านปรับ)
 • Saw (เลื่อย)
 • Screwdriver (ไขควง)
 • Utility Knife (มีดหนีบ) [1]

เครื่องมือช่างเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้ในงานก่อสร้าง อุปกรณ์อื่นๆ อาจมีมากมายและหลากหลายกว่านี้ การรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสื่อสารและเข้าใจงานก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q: อุปกรณ์ก่อสร้างภาษาอังกฤษคืออะไรบ้าง?
A: อุปกรณ์ก่อสร้างภาษาอังกฤษมีหลายชนิด เช่น เครื่องมือไฟฟ้า (Power Tools) เครื่องมือช่างก่อสร้าง (Construction Tools) และเครื่องมือช่างทั่วไป (Hand Tools) [1]

Q: ทำไมการรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอุปอุปกรณ์ก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ

ในงานก่อสร้าง อุปกรณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในงานก่อสร้างอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่างก่อสร้างควรรู้จัก ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอุปกรณ์ก่อสร้างที่สำคัญในภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ [1].

 1. Power Tools (เครื่องมือไฟฟ้า)

  • Drill (เครื่องเจาะ)
  • Circular Saw (เลื่อยวงกลม)
  • Power Planer (เครื่องเรียบผิวไม้)
  • Angle Grinder (เครื่องเจียร์มุม)
  • Electric Screwdriver (ไขควงไฟฟ้า)
  • Heat Gun (เครื่องเป่าความร้อน)
  • Electric Sander (เครื่องขัดผิว)
  • Rotary Hammer (เครื่องตีค้อน)
  • Jigsaw (เลื่อยไฟฟ้า)
  • Power Mixer (เครื่องผสมปูน)
 2. Construction Tools (เครื่องมือช่างก่อสร้าง)

  • Trowel (พาย)
  • Concrete Mixer (เครื่องผสมคอนกรีต)
  • Brick Trowel (พายอิฐ)
  • Plumb Bob (ลูกหม้อ)
  • Chalk Line (เส้นชัก)
  • Spirit Level (ระดับน้ำ)
  • Concrete Vibrator (เครื่องสั่นคอนกรีต)
  • Rebar Cutter (เครื่องตัดเหล็กคาร์บอน)
  • Masonry Saw (เลื่อยก่อสร้าง)
  • Concrete Screed (เครื่องราดคอนกรีต)
 3. Hand Tools (เครื่องมือช่างทั่วไป)

  • Hammer (ค้อน)
  • Screwdriver (ไขควง)
  • Wrench (กุญแจ)
  • Pliers (คีม)
  • Tape Measure (เมตร)
  • Utility Knife (มีดหน้าปากกา)
  • Chisel (สลัก)
  • Handsaw (เลื่อยมือ)
  • Level (ระดับ)
  • Clamps (หนีบ)

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: อุปกรณ์ก่อสร้างภาษาอังกฤษคืออะไรบ้าง?
A: อุปกรณ์ก่อสร้างภาษาอังกฤษมีหลายชนิ


Learn more:

 1. เครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ
 2. วัสดุก่อสร้าง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 50 คำศัพท์เครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ (Handyman Tools) ~ English Conversation

ตึก ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา: ตึก ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ตึก ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า ตึก และความหมายในภาษาอังกฤษ โดยจะอธิบายถึงความหมายของคำว่า ตึก ในภาษาอังกฤษ และให้ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตึก ในประโยค นอกจากนี้ยังมีส่วน FAQ ที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ตึก ในภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

ตึก ภาษาอังกฤษ

คำว่า ตึก ในภาษาอังกฤษแปลว่า building [1] ซึ่งหมายถึงอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่และใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อย่างเช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน หรืออาคารสาธารณะ เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตึก ในภาษาอังกฤษ:

 1. The new office building is located in the city center. [1]
  (อาคารสำนักงานใหม่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง)

 2. The apartment building has a swimming pool and a gym. [1]
  (อาคารแอปาร์ตเมนต์มีสระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกาย)

 3. The historical building is a popular tourist attraction. [1]
  (อาคารประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม)

 4. The construction company is building a new residential building. [1]
  (บริษัทก่อสร้างกำลังก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยใหม่)

 5. The government plans to renovate the old government building. [1]
  (รัฐบาลวางแผนที่จะปรับปรุงอาคารรัฐบาลเก่า)

FAQ:

Q: ตึก ภาษาอังกฤษ แปลว่าอะไร?
A: คำว่า ตึก ในภาษาอังกฤษแปลว่า building [1]

Q: คำว่า ตึก ใช้ในประโยคอย่างไร?
A: ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตึก ในภาษาอังกเนื้อหา: ตึก ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ตึก ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

ตึกเป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า building หรือ อาคาร ในภาษาอังกฤษ [1] คำว่า ตึก เป็นคำที่ใช้ในทางเทคนิคและทางทั่วไปในการอธิบายสิ่งก่อสร้างที่มีโครงสร้างและรูปร่างที่สูงและมีขนาดใหญ่ อาคารที่เราเห็นรอบตัวเราเช่น อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย หรืออาคารสาธารณะ เป็นต้น จะถูกเรียกว่า ตึก ในภาษาไทย [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตึก ในภาษาอังกฤษ:

 • The new office building is located in the city center. [1]
 • The construction of the apartment building is almost complete. [1]
 • The skyscraper is an iconic landmark of the city. [1]

ตึกเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญในการพัฒนาเมืองและสังคม อาคารที่มีความสูงและมีขนาดใหญ่ส่งผลให้เราสามารถใช้พื้นที่ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างสรรค์ที่สำคัญในการเพิ่มความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเมือง [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตึก ในภาษาไทย:

 • ตึกสำนักงานใหม่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง [1]
 • การก่อสร้างอาคารพักอาศัยกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ [1]
 • ตึกสูงเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมือง [1]

ในปัจจุบัน การออกแบบและการก่อสร้างตึกได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่ในการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความต้องการในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีความปลอดภัยและทนทาน [1]

ในการออกแบบและก่อสร้างต


Learn more:

 1. ตึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตึก – Thai / English dictionary meaning – ภาษาอังกฤษ แปล ความหมาย
 3. ตึก แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
เครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ
เครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ
English In Construction Management – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงานก่อสร้าง By Noprompt For Cmstudy01
English In Construction Management – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงานก่อสร้าง By Noprompt For Cmstudy01
Occupations (5) | อาชีพต่างๆ #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษ #Learnenglishwithcartoo… | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์, ประเภทคำ
Occupations (5) | อาชีพต่างๆ #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnenglish #เรียนภาษาอังกฤษ #Learnenglishwithcartoo… | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์, ประเภทคำ
Premises แปลว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Premises แปลว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ศัพท์อาคารและงานก่อสร้าง Pdf | Pdf
ศัพท์อาคารและงานก่อสร้าง Pdf | Pdf
Works Area Hand-Over Date แปลว่า? | Wordy Guru
Works Area Hand-Over Date แปลว่า? | Wordy Guru
Noun คืออะไร อธิบายคำนามภาษาอังกฤษอย่างละเอียด กระจ่างแจ้ง - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
Noun คืออะไร อธิบายคำนามภาษาอังกฤษอย่างละเอียด กระจ่างแจ้ง – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Meaning of สิ่งก่อสร้าง in English)
การแปลคำว่า สิ่งก่อสร้าง (Translation of สิ่งก่อสร้าง in English)
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Related Vocabulary to สิ่งก่อสร้าง in English)
คำอธิบายและความหมายของ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Description and Definition of สิ่งก่อสร้าง in English)
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Example Sentences Using สิ่งก่อสร้าง in English)
คำแนะนำในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Tips for Further Learning About สิ่งก่อสร้าง in English)
ข้อมูลแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้าง ในภาษาอังกฤษ (Additional Reference Materials About สิ่งก่อสร้าง in English)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *