รัช แปลว่า: ความหมายและบทบาทในวัฒนธรรมไทย

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อจริงผู้หญิง ตั้งชื่อจริงลูกสาวเพราะๆ ตั้งชื่อความหมายดี ชื่อมงคลทันสมัย

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อจริงผู้หญิง ตั้งชื่อจริงลูกสาวเพราะๆ ตั้งชื่อความหมายดี ชื่อมงคลทันสมัย

Keywords searched by users: รัช แปลว่า: ความหมายและบทบาทในวัฒนธรรมไทย รัชดา แปลว่า, รัชพล แปลว่า, รัชนีกรแปลว่า, รัชกาล แปลว่า, รัชตะ แปลว่า, รัตน์ แปลว่า, รัฐ แปลว่า, รัชชานนท์ แปลว่า

1. รัช แปลว่าคืออะไร

รัช แปลว่าอะไร?

คำว่า รัช เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย ดังนี้:

 1. รัช (n) – หมายถึง ฝุ่น, ละออง, ผง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่พายุผ่านไป ฟ้ากลับสดใสและไม่มี รัช [1]
 2. รัช (n) – หมายถึง ความเป็นพระราชา, ราชสมบัติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขามีความภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากพระองค์และมีความเคารพต่อ รัช [1]
 3. รัช (n) – หมายถึง ทรัพย์สมบัติของพระราชา, ราชย์, ราชสมบัติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พระองค์ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์และปกป้อง รัชอย่างดี [1]
 4. รัชนี (n) – หมายถึง คืน, เวลามืด [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เดินทางกลางคืนต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษ เพราะเป็นเวลาที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุใน รัชนี [1]
 5. รัชกาล (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์, ราชกาล [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ประตูป้อมนี้เป็นประตูเก่าของวังหน้า สร้างในสมัยราชกาลที่ 5 [1]
 6. รัชนีกร (n) – หมายถึง พระจันทร์ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ในคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง ฉันรู้สึกสดชื่นและมีความสุข [1]
 7. รัชสมัย (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระองค์, ราชสมัย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำรุงการละครและปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ตลอดรัชสมัยของพระองครัช แปลว่าอะไร?

คำว่า รัช เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย ดังนี้:

 1. รัช (n) – หมายถึง ฝุ่น, ละออง, ผง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่เกิดไฟไหม้ในโรงงาน ฝุ่นรัชกระจายไปทั่วท้องเมือง [1]
 2. รัช (n) – หมายถึง ความเป็นพระราชา, ราชสมบัติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องปกป้องราชสมบัติอย่างเคร่งครัด [1]
 3. รัช (n) – หมายถึง ทรัพย์สินของพระราชา, ราชย์, ราชสมบัติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พระราชสมบัติที่มีค่ามากมายถูกเก็บรักษาอย่างดี [1]
 4. รัชนี (n) – หมายถึง คืน, เวลามืด [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เดินทางในรัชนีกรมอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นในเวลากลางคืน [1]
 5. รัชกาล (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์, ราชกาล [1]

  • ตัวอย่างประโยค: รัชกาลที่ 5 เป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ [1]
 6. รัชนีกร (n) – หมายถึง พระจันทร์ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ในวันพระจันทร์เต็มดวง รัชนีกรจะสวยงามและสดใสมาก [1]
 7. รัชสมัย (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์, ราชสมัย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนมีความเจริญรุ่งเรือง [1]
 8. รัชทายาท (n) – หมายถึง ผู้สืบราชสมบัติ, ผู้สืบสันดา


Learn more:

 1. รัช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ฉลองรัชธรรม – ครู ลิลลี่
 3. รัช แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

2. ความหมายของรัช

ความหมายของรัช

รัช เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนี้:

 1. รัช (n) – หมายถึง ฝุ่น, ละออง, ผง [1]
  ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่พายุผ่านมา ฟางข้าวและรัชกระจายอยู่ทั่วไป [1]

 2. รัช (n) – หมายถึง ความเป็นพระราชา, ราชสมบัติ [1]
  ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำรุงการละครและปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ [1]

 3. รัช (n) – หมายถึง ทรัพย์สินของพระราชา, ราชย์, ราชสมบัติ [1]
  ตัวอย่างประโยค: พระราชสมบัติและราชย์ของพระองค์ถูกนำออกจากพระราชวัง [1]

 4. รัชนี (n) – หมายถึง คืน, เวลามืด [1]
  ตัวอย่างประโยค: ในรัชนีกร คนมักจะนอนหลับในเวลานี้ [1]

 5. รัชกาล (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ๆ [1]
  ตัวอย่างประโยค: ประตูป้อมนี้เป็นประตูเก่าของวังหน้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 [1]

 6. รัชนีกร (n) – หมายถึง พระจันทร์ [1]
  ตัวอย่างประโยค: ในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต พระจันทร์ถูกเรียกว่ารัชนีกร [1]

 7. รัชสมัย (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่พระองค์ครองราชสมบัติ [1]
  ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระไชยราชาธิราชมีความสำคัญต่อการพัฒนาวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระองค์ [1]

 8. รัชทายาท (n) – หมายถึง ผู้สืบความหมายของรัช

รัช เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนี้:

 1. รัช (n) – หมายถึง ฝุ่น, ละออง, ผง [1]
  ตัวอย่างประโยค: ในวันที่มีลมแรง รัชจะกระจายไปทั่วทุกที่ [1]

 2. รัช (n) – หมายถึง ความเป็นพระราชา, ราชสมบัติ [1]
  ตัวอย่างประโยค: เธอมีความภูมิใจที่ได้รับราชสมบัติและเป็นสมาชิกในตระกูลราช [1]

 3. รัช (n) – หมายถึง ทรัพย์สินของพระราชา, ราชย์, ราชสมบัติ [1]
  ตัวอย่างประโยค: พระราชามีราชย์มากมายที่เก็บรักษาเป็นทรัพย์สินของสถาบันราชวงศ์ [1]

 4. รัชนี (n) – หมายถึง คืน, เวลามืด [1]
  ตัวอย่างประโยค: เดินทางในรัชนีก็ต้องระวังความปลอดภัย [1]

 5. รัชกาล (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์, ราชกาล [1]
  ตัวอย่างประโยค: ประตูป้อมนี้เป็นประตูเก่าของวังหน้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 [1]

 6. รัชนีกร (n) – หมายถึง พระจันทร์ [1]
  ตัวอย่างประโยค: ในวันพระจันทร์เต็มดวง รัชนีกรจะสว่างแจ้งบนท้องฟ้า [1]

 7. รัชสมัย (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์, ราชสมัย [1]
  ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำรุงการละครและปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ [1]

 8. รัชทายาท (n) – หมายถึง ผู้จะสืบราชสมบัติ, ผ


Learn more:

 1. รัช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รัช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รัช หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่ารัช

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รัช ในภาษาไทย:

 1. รัชแปลว่า อากาศที่มีฝุ่นละออง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: วันนี้มีรัชเยอะมาก ต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น [1]
 2. รัชแปลว่า สถานะการเป็นพระราชา [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขามีความฝันที่จะได้รับรัชและเป็นกษัตริย์ในอนาคต [1]
 3. รัชแปลว่า สมบัติที่เป็นของพระราชา [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พระราชามีรัชมากมาย เช่น ทองคำ อัญมณี และเพชร [1]
 4. รัชนีแปลว่า กลางคืน [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เดินทางในรัชนีควรระวังตัวเอง เพราะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นในเวลากลางคืน [1]
 5. รัชกาลแปลว่า ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ประตูป้อมนี้เป็นประตูเก่าของวังหน้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 [1]
 6. รัชนีกรแปลว่า พระจันทร์ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ในวันพระจันทร์เต็มดวง ฉันรู้สึกสดชื่นและมีความสุข [1]
 7. รัชสมัยแปลว่า ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำรุงการละครและปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ [1]
 8. รัชทายาทแปลว่า ผู้จะสืบราชสมบัติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ขุนวรวงศาธิราชลอบวางยาพิษปลงพระชนม์สมเด็จพระไชยราชาธิราช รัชทายาทของสมเด็จพระไชยราชาธิราช [1]
 9. รัชชูปการแปลว่า เงินตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รัช ในภาษาไทย:

 10. รัชแปลว่า อากาศที่มีฝุ่นละออง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: วันนี้มีรัชเยอะมาก ต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น [1]
 11. รัชแปลว่า สถานะการเป็นพระราชา [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขามีความฝันที่จะได้รับรัชและเป็นกษัตริย์ในอนาคต [1]
 12. รัชแปลว่า สมบัติที่เป็นของพระราชา [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พระราชามีรัชมากมาย เช่น ทรงพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [1]
 13. รัชนีแปลว่า กลางคืน [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เดินทางในรัชนีควรระวังตัวเอง เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ [1]
 14. รัชกาลแปลว่า ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ในรัชกาลที่ 5 สร้างประตูป้อมที่วังหน้า [1]
 15. รัชนีกรแปลว่า พระจันทร์ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ในคืนที่มีรัชนีกรสว่างแจ้ง เราสามารถมองเห็นพระจันทร์ในท้องฟ้า [1]
 16. รัชสมัยแปลว่า ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองในสังคม [1]
 17. รัชทายาทแปลว่า ผู้จะสืบราชสมบัติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เจ้าชายเป็นรัชทายาทของพระองค์ และจะได้รับราชสมบัติในอนาคต [1]
 18. รัชชูปการแปลว่า เงินรัชชูปการ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลกำหนดเกณฑ์การเสียภาษีรัชชูปการตามรายได้ของแต่

Learn more:

 1. รัช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รัช- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

4. การใช้คำว่ารัชในประเภทคำศัพท์ต่าง ๆ

การใช้คำว่า รัช ในประเภทคำศัพท์ต่าง ๆ มีความหมายและการใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้:

 1. รัช (n) – หมายถึง ฝุ่น, ละออง, ผง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: วันนี้มีรัชลงมาก เราควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน [1]
 2. รัช (n) – หมายถึง ความเป็นพระราชา, ราชสมบัติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขามีความภูมิใจที่ได้รับราชสมบัติในวันนี้ [1]
 3. รัช (n) – หมายถึง ทรัพย์สินของพระราชา, ราชย์, ราชสมบัติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พระราชามีรัชมากมายที่สะสมมา [1]
 4. รัชนี (n) – หมายถึง คืน, เวลามืด [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เดินทางในรัชนีก็ต้องระวังความปลอดภัย [1]
 5. รัชกาล (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์, ราชสมบัติของพระองค์หนึ่ง ๆ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ประตูป้อมนี้เป็นประตูเก่าของวังหน้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 [1]
 6. รัชนีกร (n) – หมายถึง พระจันทร์ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ในคืนนี้พระจันทร์สว่างแจ่มใส [1]
 7. รัชสมัย (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระองค์หนึ่ง ๆ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำรุงการละครและปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ [1]
 8. รัชทายาท (n) – หมายถึง ผู้จะสืบราชสมบัติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ขุนวรวงศาธิราชลอบวางยาพิษปลงพระชนม์สมเการใช้คำว่า รัช เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายประเภทของคำศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนี้:
 9. รัช (n) – หมายถึง ฝุ่น, ละออง, ผง [1]
  ตัวอย่างประโยค: วันนี้มีรัชลงมาก ฉันต้องใส่หน้ากากอนามัย [1]

 10. รัช (n) – หมายถึง ความเป็นพระราชา, ราชสมบัติ [1]
  ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบของความรักษ์สมบัติและความเป็นราชา [1]

 11. รัช (n) – หมายถึง ทรัพย์สมบัติของพระราชา, ราชย์, ราชสมบัติ [1]
  ตัวอย่างประโยค: พระราชสมบัติที่เก็บรวบรวมมากมายถูกจัดเก็บในหอพระราชสมบัติ [1]

 12. รัชนี (n) – หมายถึง คืน, เวลากลางคืน [1]
  ตัวอย่างประโยค: เดินทางในรัชนีก็ต้องระวังตัวเองให้ดี [1]

 13. รัชกาล (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์, ราชกาล [1]
  ตัวอย่างประโยค: ประตูป้อมนี้เป็นประตูเก่าของวังหน้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 [1]

 14. รัชนีกร (n) – หมายถึง พระจันทร์ [1]
  ตัวอย่างประโยค: ในวันรัชนีกร เราสามารถเห็นพระจันทร์สว่างได้ [1]

 15. รัชสมัย (n) – หมายถึง ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์, ราชสมัย [1]
  ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระไชยราชาธิราชมีความสำคัญในรัชสมัยของพระองค์ [1]

 16. รัชทายาท (n) – หมายถึง ผู้สืบราชสมบัติ, ผู้สืบทอ


Learn more:

 1. รัช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รัช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

5. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่ารัช

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า รัช

คำว่า รัช เป็นคำที่มีความหมายว่า การครองราชย์หรือการเป็นกษัตริย์ในภาษาไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองแบบกษัตริย์ในประเทศไทย หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า รัช นี่คือบางแหล่งที่อาจเป็นประโยชน์:

 1. พระมหากษัตริย์ไทย – วิกิพีเดีย [1]
  • บทความในวิกิพีเดียเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งเป็นประมุขของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทความนี้จะอธิบายถึงบทบาทและอำนาจของพระมหากษัตริย์ รวมถึงความเคารพและการคุ้มครองที่พระมหากษัตริย์ได้รับจากประชาชนชาวไทย

Learn more:

 1. พระมหากษัตริย์ไทย – วิกิพีเดีย
 2. ในหลวง ร.9 : 9 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่ประดับไว้ในใจไทย – BBC News ไทย
 3. แหล่งข้อมูลและเครื่องมือการจัดการชั้นเรียน – Google for Education

Categories: รวบรวม 79 รัช แปลว่า

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อจริงผู้หญิง ตั้งชื่อจริงลูกสาวเพราะๆ ตั้งชื่อความหมายดี ชื่อมงคลทันสมัย
ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อจริงผู้หญิง ตั้งชื่อจริงลูกสาวเพราะๆ ตั้งชื่อความหมายดี ชื่อมงคลทันสมัย

See more: bdsdreamland.net/category/tech

รัชดา แปลว่า

รัชดา แปลว่าอะไร?

รัชดา เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย แต่หากต้องการความหมายที่ถูกต้องและเป็นทางการ ควรอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่นพจนานุกรม หรือค้นหาผลการค้นหาจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและเป็นทางการที่สุด

ตามผลการค้นหา รัชดา แปลว่าเงิน ในสมัยรัชกาลที่ 5 คำว่า รัชดา มาจากคำว่า รชต ซึ่งมีความหมายว่า เงิน [1]. ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อพระราชพิธีว่า รชฎาภิเษก ซึ่งคำว่า รัชดา น่าจะเป็นการลดรูปในสมัยปฏิวัติภาษาไทยยุคจอมพล ป.ที่ลดรูปอักษรลงเหลือแค่ตามเสียง เพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงและการเข้าใจ [1].


Learn more:

 1. ชื่อบ้าน นามเมือง on X: คำว่ารัชดา มาจากคำว่า รชต (ระ-ชะ-ตะ) แปล …
 2. รัชดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รัชดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

1. รัช แปลว่าคืออะไร
2. ความหมายของรัช
3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่ารัช
4. การใช้คำว่ารัชในประเภทคำศัพท์ต่าง ๆ
5. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่ารัช

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *