พระปิตุลาหมายถึง: ความหมายและความสำคัญในวัฒนธรรมไทย

คำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ

คำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ

Keywords searched by users: พระปิตุลาหมายถึง: ความหมายและความสำคัญในวัฒนธรรมไทย พระปิตุจฉา หมายถึง, พระมาตุจฉา หมายถึง, พระอัยยิกา หมายถึง, พระเชษฐา หมายถึง, พระขนิษฐา หมายถึง, พระอนุชา หมายถึง, พระสุณิสา หมายถึง, พระสวามี หมายถึง

ความหมายของพระ ปิตุลา

ความหมายของพระปิตุลา

พระปิตุลาเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมักใช้ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ซึ่งมีความหมายต่างกันตามบทบาทของบุคคลในครอบครัว

คำว่า พระปิตุลา มีความหมายตามลำดับดังนี้ [1]:

 1. พระปิตุลา หมายถึง ลุงหรืออาชาย
 2. พระปิตุจฉา หมายถึง ป้าหรืออาหญิง
 3. พระมาตุลา หมายถึง ลุงหรือน้าชาย
 4. พระมาตุจฉา หมายถึง ป้าหรือน้าหญิง

เนื่องจากคำว่า พระปิตุลา เป็นคำที่ใช้ในบริบทของครอบครัว การใช้คำนี้อาจมีความสำคัญและเชื่อมโยงกับความเคารพและความเป็นศูนย์กลางของบุคคลในครอบครัว โดยมักใช้ในการเรียกเชื่อกันในครอบครัวเพื่อแสดงความเคารพและความเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว


Learn more:

 1. ช่อง GMM25 – คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ พระอัยกา หมายถึง ปู่หรือ …
 2. ปิตุลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช – วิกิพีเดีย

พระ ปิตุลา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พระ ปิตุลา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พระ ปิตุลา เป็นคำศัพท์ที่พบในพจนานุกรม Longdo Dictionary โดยมีความหมายว่า ลุง, อา, (พี่น้องผู้ชายฝ่ายพ่อ), ราชาศัพท์ว่า พระปิตุลา [1] ซึ่งหมายความว่าเป็นคำที่ใช้เรียกผู้ชายที่มีอายุมากกว่า หรือเป็นพี่น้องผู้ชายฝ่ายพ่อ และในราชาศัพท์จะใช้คำว่า พระปิตุลา

การใช้คำว่า พระ ปิตุลา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary นั้นเป็นการให้ความหมายและคำแปลของคำศัพท์นี้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและถูกต้อง ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการศึกษาหรือในการเรียนรู้ภาษาได้


Learn more:

 1. ปิตุลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ปิตุลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

พระ ปิตุลา ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

พระ ปิตุลา ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

พระ ปิตุลา เป็นคำศัพท์ที่พบในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๔ [1]. คำว่า ปิตุลา มีความหมายว่า ลุง, อา, หรือพี่น้องผู้ชายฝ่ายพ่อ [2]. ในราชาศัพท์ คำว่า พระปิตุลา ถูกใช้เพื่ออธิบายพระองค์ที่เป็นลุงหรือพี่น้องผู้ชายฝ่ายพ่อ [2].

การใช้คำว่า พระปิตุลา ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน สื่อถึงคำศัพท์ที่มีความหมายดังกล่าว และใช้ในบริบทของราชาศัพท์ [1]. การอธิบายคำศัพท์ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน เป็นที่สำคัญในการเพิ่มความเข้าใจและความรู้ให้กับผู้ใช้งาน [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระปิตุลา ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน:

 • พระปิตุลา คือ ลุงหรือพี่น้องผู้ชายฝ่ายพ่อ [2].
 • คำว่า พระปิตุลา ใช้ในราชาศัพท์เพื่ออธิบายพระองค์ที่เป็นลุงหรือพี่น้องผู้ชายฝ่ายพ่อ [1].

Learn more:

 1. ปิตุลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ปิตุลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ ปิตุลา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระปิตุลา ในภาษาไทย

พระปิตุลาเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อเรียกแสดงถึงความสำคัญและความเป็นที่เคารพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางศาสนา ซึ่งมักจะใช้ในการเรียกเกียรติและเคารพพระพุทธรูป พระธาตุ หรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่มีความสำคัญในศาสนาพุทธ นอกจากนี้ คำว่า พระปิตุลา ยังมีการใช้ในบางกรณีเพื่อเรียกเกียรติและเคารพความสำคัญของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ อีกด้วย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระปิตุลา ได้แก่

 1. พระปิตุลาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นที่เคารพและเคลื่อนไหวของคนในศาสนาพุทธ [1].
 2. เมื่อเข้าวัด เราควรทำพระปิตุลาและโบสถ์เพื่อแสดงความเคารพและเคลื่อนไหวต่อศาสนา [1].
 3. การทำบุญและการบูชาพระธาตุต้องเริ่มต้นด้วยการทำพระปิตุลาเสียก่อน [1].
 4. พระปิตุลาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นที่เคารพและเคลื่อนไหวของคนในศาสนาพุทธ [1].

Learn more:

 1. ปิตุลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปิตุลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำราชาศัพท์

สัญลักษณ์หรือภาพแทนพระ ปิตุลา

สัญลักษณ์หรือภาพแทนพระ ปิตุลา

สัญลักษณ์หรือภาพแทนพระ ปิตุลา เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนพระองค์ในประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในวัฒนธรรมไทย. สัญลักษณ์หรือภาพแทนพระ ปิตุลา มีหลายรูปแบบและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามพระองค์ที่แทน. ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างของสัญลักษณ์หรือภาพแทนพระ ปิตุลา ที่ใช้ในประเทศไทย:

 1. ตราประจำพระองค์ในประเทศไทย [1]

  • ตราประจำพระองค์พระมหากษัตริย์: เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระบรมวงศานุวงศ์ของพระองค์พระมหากษัตริย์ โดยจะนำพระปรมาภิไธยย่อหรือพระนามาภิไธยย่อของแต่ละพระองค์มาเป็นสัญลักษณ์ขึ้น พร้อมประดับตกแต่งสัญลักษณ์ด้วยมงกุฎหรือสัญลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงพระอิสริยยศของแต่ละพระองค์.
  • ตราประจำพระองค์พระนามาภิไธยย่อของพระอัครมเหสี: เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระองค์พระนามาภิไธยย่อของพระอัครมเหสี ซึ่งเป็นพระธิดาของพระมหากษัตริย์.
  • ตราประจำพระองค์พระนามาภิไธยย่อของพระบรมวงศานุวงศ์: เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระองค์พระนามาภิไธยย่อของพระบรมวงศานุวงศ์.
 2. ตราประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราช [1]

  • ตราประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราช: เป็นตราสัญลัสัญลักษณ์หรือภาพแทนพระ ปิตุลา

สัญลักษณ์หรือภาพแทนพระ ปิตุลา เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนพระองค์ในประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในวัฒนธรรมไทย. สัญลักษณ์หรือภาพแทนพระ ปิตุลา มีหลายรูปแบบและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามพระองค์ที่แทน. ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างของสัญลักษณ์หรือภาพแทนพระ ปิตุลา ที่สำคัญในประเทศไทย:

 1. ตราประจำพระองค์ในประเทศไทย [1]
  • ตราประจำพระองค์พระมหากษัตริย์: เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระบรมวงศานุวงศ์ของพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย. ตราประจำพระองค์พระมหากษัตริย์จะนำพระปรมาภิไธยย่อหรือพระนามาภิไธยย่อของพระองค์ นำตรามาเป็นสัญลักษณ์ขึ้น พร้อมประดับตกแต่งสัญลักษณ์ด้วยมงกุฎหรือสัญลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงพระอิสริยยศของพระองค์.
  • ตราประจำพระองค์พระนามาภิไธยย่อของพระอัครมเหสี: เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระอัครมเหสีในประเทศไทย. ตราประจำพระองค์พระนามาภิไธยย่อจะนำพระปรมาภิไธยย่อของพระองค์ นำตรามาเป็นสัญลักษณ์ขึ้น พร้อมประดับตกแต่งสัญลักษณ์ด้วยมงกุฎหรือสัญลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงพระอิสริยยศของพระองค์.
  • ตราประจำพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์: เป็นตราสัญ

Learn more:

 1. ตราประจำพระองค์ในประเทศไทย – วิกิพีเดีย
 2. ภาพชุดพระราชินีมารี เดอ เมดีซิส – วิกิพีเดีย
 3. Isis : The Mistress of Magic: พญาเหยี่ยวไอยคุปต์

ความสัมพันธ์ระหว่างพระ ปิตุลา และศาสนา

ความสัมพันธ์ระหว่างพระปิตุลาและศาสนา

พระปิตุลาเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในศาสนาหลายประเทศ ซึ่งมีความหมายและบทบาทที่แตกต่างกันไปในแต่ละศาสนา ในบทความนี้เราจะสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพระปิตุลาและศาสนาในประเทศไทย

 1. พระปิตุลาในศาสนาพุทธ:

  • พระปิตุลาในศาสนาพุทธเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง พระปิตุลาแทนตัวองค์พระพุทธเจ้าและสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น พระปิตุลาทรงเจดีย์ พระปิตุลาทรงเจดีย์เล็ก และพระปิตุลาทรงเจดีย์ใหญ่ [1]
  • พระปิตุลาในศาสนาพุทธมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติธรรมและทำบุญ ผู้ศรัทธาจะไปเยี่ยมชมและทำบุญที่พระปิตุลา เพื่อแสดงความเคารพและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา [1]
 2. พระปิตุลาในศาสนาฮินดู:

  • ในศาสนาฮินดู พระปิตุลาเรียกว่า มูर์ตี (Murti) ซึ่งเป็นรูปปั้นหรือสัญลักษณ์ที่แทนพระเจ้า มูร์ตีมีหลายรูปแบบ เช่น มูร์ตีของพระวิษณุเจ้า มูร์ตีของพระเจ้าราม และมูร์ตีของพระเจ้าคริช์นา [2]
  • พระปิตุลาในศาสนาฮินดูมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติธรรมและทำบุญ ผู้ศรัทธาจะไปเยี่ยมชมและทำบุญที่มูร์ตี เพื่อแสดงความเคารพและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในพระเจ้า [2]
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างพระปิตุลาและศาความสัมพันธ์ระหว่างพระปิตุลาและศาสนา

พระปิตุลาเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในศาสนาหลายประเทศ ซึ่งมีความหมายและบทบาทที่แตกต่างกันไปในแต่ละศาสนา ในบทความนี้เราจะสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพระปิตุลาและศาสนาในประเทศไทย

 1. พระปิตุลาในศาสนาพุทธ:

  • พระปิตุลาในศาสนาพุทธเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง มักจะเป็นรูปปั้นหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระพุทธเจ้าหรือพระองค์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญในศาสนาพุทธ
  • พระปิตุลาในศาสนาพุทธมักถูกนำมาใช้ในพิธีทางศาสนา เช่น การบูชาพระพุทธเจ้า การทำบุญ หรือการปฏิบัติธรรม
 2. พระปิตุลาในศาสนาฮินดู:

  • ในศาสนาฮินดู พระปิตุลาเรียกว่า ลิงกา และมักถูกนำมาใช้ในพิธีทางศาสนา เช่น การบูชาเทพเจ้า การทำบุญ หรือการปฏิบัติธรรม
  • ลิงกาในศาสนาฮินดูมักถูกสร้างเป็นรูปปั้นหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเทพเจ้าหรือพระองค์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญในศาสนาฮินดู
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างพระปิตุลาและศาสนาในประเทศไทย:

  • ในประเทศไทย พระปิตุลามักถูกนำมาใช้ในพิธีทางศาสนาของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพเจ้าหรือพระองค์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญ
  • การใช้พระปิตุลาในพิธีทางศาสนาในป

Learn more:

 1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 2. อาลีเยนอร์แห่งอากีแตน – วิกิพีเดีย

Categories: นับ 96 พระ ปิตุลา หมาย ถึง

คำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
คำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ

พระปิตุลา หมายถึง ลุงหรืออาชาย พระปิตุจฉา หมายถึง ป้าหรืออาหญิง พระมาตุลา หมายถึง ลุงหรือน้าชาย

See more: bdsdreamland.net/category/tech

พระปิตุจฉา หมายถึง

พระปิตุจฉา หมายถึงอะไร?

พระปิตุจฉา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมักใช้ในการเรียกเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันไปตามบุคคลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น [1].

เพื่อให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า พระปิตุจฉา หมายถึง ข้าพเจ้าจะอธิบายเนื้อหาในลักษณะของคำถามที่พบบ่อย พร้อมคำตอบที่เกี่ยวข้อง [2].

FAQs เกี่ยวกับ พระปิตุจฉา หมายถึง:

คำถาม 1: พระปิตุจฉา หมายถึงอะไร?
คำตอบ: พระปิตุจฉา หมายถึงคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมักใช้ในการเรียกเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน [1].

คำถาม 2: พระปิตุจฉา หมายถึงใคร?
คำตอบ: พระปิตุจฉา สามารถใช้เรียกเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันได้ เช่น ป้าหรืออาหญิง (พระปิตุจฉา), ลุงหรือน้าชาย (พระมาตุลา), ป้าหรือน้าหญิง (พระมาตุจฉา), สามี (พระสวามีหรือพระภัสดา) [1].

คำถาม 3: พระปิตุจฉา หมายถึงอะไรในประเทศไทย?
คำตอบ: ในประเทศไทย พระปิตุจฉา มักใช้ในการเรียกเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน และมักใช้ในบริบทของการเรียกเกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุมากกว่า เช่น ป้าหรืออาหญิง (พระปิตุจฉา), ลุงหรือน้าชาย (พระมาตุลา), ป้าหรือนพระปิตุจฉา หมายถึงอะไร?

พระปิตุจฉา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมักใช้ในการเรียกเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวที่มีตำแหน่งสูงกว่า หรือเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า อย่างเช่น ปู่หรือย่า หรืออาจใช้เรียกเกี่ยวข้องกับคนที่มีตำแหน่งสำคัญในสังคม อย่างเช่น พระมหากษัตริย์ หรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงในศาสนา อย่างเช่น พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้า

เพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า พระปิตุจฉา หมายถึง สามารถดูความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

 1. ช่อง GMM25 – คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ พระอัยกา หมายถึง ปู่หรือ… [1]

  • พระปิตุจฉา หมายถึง ป้าหรืออาหญิง
  • พระมาตุลา หมายถึง ลุงหรือน้าชาย
  • พระมาตุจฉา หมายถึง ป้าหรือน้าหญิง
  • พระสวามีหรือพระภัสดา หมายถึง สามี
 2. ปิตุจฉา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ [2]

  • ปิตุจฉา หมายถึง คำที่ใช้ในการเรียกเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือมีอายุมากกว่า

Learn more:

 1. ช่อง GMM25 – คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ พระอัยกา หมายถึง ปู่หรือ …
 2. ปิตุจฉา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พระปิตุจฉา หมายถึงอะไร? | Wordy Guru

พระมาตุจฉา หมายถึง

พระมาตุจฉา หมายถึงอะไร?

พระมาตุจฉา เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นญาติพี่น้อง หรือความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติใกล้ชิด อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างป้าหรือน้ากับลูกชายหรือลูกสาว หรือระหว่างลุงหรือน้าชายกับลูกชายหรือลูกสาว หรือระหว่างสามีกับภรรยา [1].

การใช้คำว่า พระมาตุจฉา นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์หมวดเครือญาติ ซึ่งใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ในครอบครัว และมีความหมายเฉพาะเจาะจงตามบทบาทและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง [1].

ตัวอย่างความหมายของคำศัพท์หมวดเครือญาติ:

 • พระอัยกา หมายถึง ปู่หรือย่า
 • พระมาตุลา หมายถึง ลุงหรือน้าชาย
 • พระมาตุจฉา หมายถึง ป้าหรือน้าหญิง
 • พระสวามีหรือพระภัสดา หมายถึง สามีหรือภรรยา [1].

การใช้คำศัพท์หมวดเครือญาตินี้ช่วยให้เราสามารถอธิบายความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง และช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น [1].


Learn more:

 1. ช่อง GMM25 – คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ พระอัยกา หมายถึง ปู่หรือ …
 2. มาตุจฉา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พระมาตุจฉา หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
Wordy Guru On X:
Wordy Guru On X: “พระปิตุลา คำสามัญ ลุงหรืออาชาย หมวดหมู่ เครือญาติ #คำราชาศัพท์ Https://T.Co/Atjxxv864E Https://T.Co/4Rjgex1Nbq” / X
คำราชา - Flip Ebook Pages 1-6 | Anyflip
คำราชา – Flip Ebook Pages 1-6 | Anyflip

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของพระ ปิตุลา
พระ ปิตุลา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
พระ ปิตุลา ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ ปิตุลา
สัญลักษณ์หรือภาพแทนพระ ปิตุลา
ความสัมพันธ์ระหว่างพระ ปิตุลา และศาสนา

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *