ป้อมยาม ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ ป้อมยาม

ป้อมรปภ. ป้อมยามสำเร็จรูป รุ่นGb12 ภายใต้แบรนด์ The Easy House

เป็นเเค่ยามพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าต่างชาติ #ตาทิพย์ Tathiphy

Keywords searched by users: ป้อมยาม ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ ป้อมยาม ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ, guardhouse แปลว่า, ป้อม ภาษาอังกฤษ, Guardhouse, ป้อมยาม ภาษาญี่ปุ่น, รักษาความปลอดภัย ภาษาอังกฤษ, Fort security, โรงจอดรถ ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ป้อมยาม เป็นภาษาอังกฤษ

ป้อมรปภ. ป้อมยามสำเร็จรูป รุ่นGb12 ภายใต้แบรนด์ The Easy House
ป้อมรปภ. ป้อมยามสำเร็จรูป รุ่นGb12 ภายใต้แบรนด์ The Easy House

การแปลคำว่า ป้อมยาม เป็นภาษาอังกฤษ

ป้อมยาม เป็นคำภาษาไทยที่มีความหมายว่า สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีหรือการบุกรุก โดยมักใช้ในบริบทของการป้องกันทหารหรือการป้องกันการโจมตีทางทหาร [1].

การแปลคำว่า ป้อมยาม เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น fortress หรือ fort ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีหรือการบุกรุก [1].

ตัวอย่างประโยค:

 1. The ancient city was protected by a massive fortress. [1]
  (เมืองโบราณได้รับการปกครองด้วยป้อมยามที่มีขนาดใหญ่มาก)

 2. The soldiers defended the fort against enemy attacks. [1]
  (ทหารป้องกันป้อมยามจากการโจมตีของศัตรู)


Learn more:

 1. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ป้อมยาม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลของ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ

คำแปลของ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษคือ Fortress of Victory [1]. คำว่า ป้อม หมายถึงสถานที่ที่ใช้เพื่อป้องกันศัตรูหรือการโจมตี ในขณะที่คำว่า ยาม หมายถึงช่วงเวลาหรือช่วงเวลาที่สำคัญ ดังนั้น ป้อมยาม หมายถึงสถานที่ที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถือในช่วงเวลาที่สำคัญ [1].

ป้อมยามเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเท่านั้น และไม่มีคำแปลที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้แทนคำว่า ป้อมยาม ได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม คำว่า Fortress of Victory ถือเป็นคำแปลที่ใกล้เคียงและสื่อความหมายของ ป้อมยาม ได้ใกล้เคียงกันมากที่สุด [1].


Learn more:

 1. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ป้อมยาม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษคือ Fortress หรือ Fort [1]. คำว่า ป้อม หมายถึงสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีหรือการบุกรุก ซึ่งมักใช้เป็นฐานทัพหรือฐานที่ใช้ในการป้องกันทางทหาร ในขณะที่คำว่า ยาม หมายถึงเวลาหรือช่วงเวลาที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ ดังนั้น ป้อมยาม หมายถึงสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ [1].

ป้อมยามเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย มีหลายป้อมยามที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางทหาร นอกจากนี้ ป้อมยามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย [1].

ตัวอย่างป้อมยามที่มีความสำคัญในประเทศไทยได้แก่:

 1. ป้อมยามกรุงเทพมหานคร: เป็นป้อมยามที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการโจมตีและการรักษาความปลอดภัยของเมือง ป้อมยามกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความนิยมและเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร [1].

 2. ป้อมยามอยุธยา: เป็นป้อมยามที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการโจมตีและการรักษาความปลอดภัยของเมืองอยุธยา ป้อมยามอยุธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของความหมายของคำว่า ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษคือ Fortress หรือ Fort [1]. คำว่า ป้อม หมายถึงสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีหรือการบุกรุก ซึ่งมักใช้เป็นฐานที่มีการติดตั้งอาวุธรบกวน เช่น ปืนใหญ่ หรือปืนใหญ่ที่ใช้ในสงคราม ส่วนคำว่า ยาม หมายถึงช่วงเวลาหรือเวลาที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่มีการเฝ้าระวังหรือป้องกันมากขึ้น [1].

ป้อมยามเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในการป้องกันและป้องกันการโจมตี โดยมักใช้ในการป้องกันการโจมตีจากศัตรูหรือกองทัพศัตรู ป้อมยามมักถูกสร้างขึ้นบนที่สูงเพื่อให้มีมุมมองที่ดีและสามารถมองเห็นพื้นที่รอบๆได้ง่าย นอกจากนี้ ป้อมยามยังมีการติดตั้งอาวุธรบกวนเพื่อป้องกันการโจมตี อาวุธเหล่านี้อาจ包括ปืนใหญ่ ระเบิด หรืออาวุธอื่นๆที่ใช้ในการป้องกันและป้องกันการโจมตี [1].


Learn more:

 1. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ป้อมยาม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำเหมือนกับ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ

คำเหมือนกับ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษคือ fortress หรือ fort. คำเหล่านี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกันกับ ป้อมยาม ในภาษาไทย ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีหรือการรุกรานจากศัตรู ป้อมยามมักถูกสร้างขึ้นบนที่สูง เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น [2].

เมื่อเทียบกับคำว่า fortress หรือ fort ในภาษาอังกฤษ คำ ป้อมยาม มีความเฉพาะเจาะจงกว่า เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไทย โดยเฉพาะในสมัยอดีต ป้อมยามเป็นสถานที่ที่สำคัญในการปกครองและป้องกันประเทศชาติ และมักถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูหรือกองทัพภายนอก [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • The ancient city had a massive fortress to protect it from invaders [2].
  (เมืองโบราณมีป้อมยามขนาดใหญ่เพื่อปกป้องตัวจากการบุกรุกของศัตรู)

Learn more:

 1. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ป้อมยาม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. ป้อมยาม คือ ความหมาย แปลว่า ตัวอย่าง

การอ่านและการออกเสียงของ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ

การอ่านและการออกเสียงของ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ

ป้อมยาม เป็นคำศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายว่า fortress หรือ citadel ในภาษาอังกฤษ [1]. คำว่า ป้อมยาม มาจากคำว่า ป้อม ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่ใช้เพื่อป้องกันการโจมตี และคำว่า ยาม ซึ่งหมายถึงเวลาหรือช่วงเวลาที่สำคัญ [1].

การอ่านและการออกเสียงของคำว่า ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษสามารถอธิบายได้ดังนี้:

การอ่าน:

 • การอ่านคำว่า ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษสามารถอ่านได้ว่า pom-yam [1].

การออกเสียง:

 • เสียง p ในคำว่า pom ในภาษาอังกฤษมีเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงการอ่านและการออกเสียงของ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ

การอ่านและการออกเสียงของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจกันได้ ในกรณีของคำว่า ป้อมยาม ภาษาอังกฤษมักจะอ่านและออกเสียงว่า Pom Yum โดย Pom อ่านว่า /pɒm/ และ Yum อ่านว่า /jʌm/ [1].

การอ่านและการออกเสียงของคำว่า ป้อมยาม นั้นสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้ดังนี้:

 1. การอ่านและการออกเสียงของคำว่า ป้อม (Pom):

  • การอ่าน: /pɒm/
  • การออกเสียง: พยัญชนะเสียง /p/ ที่มีการออกเสียงจากปากและเสียงสระเสียง /ɒ/ ที่มีการออกเสียงจากลิ้นและปาก [1].
 2. การอ่านและการออกเสียงของคำว่า ยาม (Yum):

  • การอ่าน: /jʌm/
  • การออกเสียง: เสียงสระเสียง /j/ ที่มีการออกเสียงจากลิ้นและปาก และเสียงสระเสียง /ʌ/ ที่มีการออกเสียงจากลิ้นและปาก พร้อมกับเสียงพยัญชนะเสียง /m/ ที่มีการออกเสียงจากปาก [1].

ดังนั้น การอ่านและการออกเสียงของคำว่า ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษจะเป็น Pom Yum โดย Pom อ่านว่า /pɒm/ และ Yum อ่านว่า /jʌm/ [1].


Learn more:

 1. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภาษาไทใหญ่ – วิกิพีเดีย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ:

 1. The Phra Samut Chedi is a famous temple located in Samut Prakan province, Thailand [1].
 2. The Phra Samut Chedi is known for its beautiful architecture and historical significance [1].
 3. Visitors can admire the intricate details of the Phra Samut Chedi and learn about its cultural importance [1].
 4. The Phra Samut Chedi is a popular tourist attraction, attracting both locals and foreigners [1].
 5. Many people visit the Phra Samut Chedi to pay their respects and make merit [1].
 6. The Phra Samut Chedi is a symbol of Thai Buddhism and represents the faith and devotion of the Thai people [1].
 7. The Phra Samut Chedi is located near the Chao Phraya River, offering a picturesque view for visitors [1].
 8. The Phra Samut Chedi is a place of tranquility and spiritual reflection [1].
 9. The Phra Samut Chedi is an important cultural heritage site that showcases Thailands rich history [1].
 10. The Phra Samut Chedi is a must-visit destination for those interested in Thai culture and history [1].

Learn more:

 1. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ป้อมยาม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Categories: นับ 25 ป้อมยาม ภาษาอังกฤษ

เป็นเเค่ยามพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าต่างชาติ #ตาทิพย์ TATHIPHY
เป็นเเค่ยามพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าต่างชาติ #ตาทิพย์ TATHIPHY

guardhouse. (การ์ด’เฮาซฺ) n. ป้อมยาม, บ้านทหารยาม, ที่พักทหารยาม Nontri Dictionary. guardhouse.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ

ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ: ความหมายและความสำคัญ

ในภาษาไทย คำว่า ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร? ในบทความนี้เราจะมาสำรวจความหมายและความสำคัญของคำนี้ในภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ [1].

ความหมายของ ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ

ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ และเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนรู้ทั่วไปในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทย [1].

ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก มีผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การศึกษาต่อไปในต่างประเทศ และการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ [1]. นอกจากนี้ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังช่วยให้เรามีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้จากทั่วโลกที่เป็นภาษาอังกฤษได้มากขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น การทำงานในบริษัทระหว่างประเทศ การศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นๆ [1].

การเรียนรู้ภาษาอป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ: ความหมายและความสำคัญ

เมื่อพูดถึงคำว่า ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ นั้นเป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้างขวางในภาษาไทย และมักใช้ในบทสนทนาหรือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในบทความนี้เราจะมาสำรวจความหมายและความสำคัญของคำว่า ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ

 • ป้อม ในภาษาอังกฤษหมายถึง fortress หรือ fort ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการกำจัดป้องกันหรือป้องกันการโจมตี
 • ร ป ในภาษาอังกฤษหมายถึง shape หรือ form ซึ่งเป็นลักษณะหรือรูปแบบของสิ่งต่างๆ
 • ภ ในภาษาอังกฤษหมายถึง knowledge หรือ wisdom ซึ่งเป็นความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับ
 • ภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษหมายถึง English language หรือ the English language ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศอังกฤษและหลายประเทศทั่วโลก

ความสำคัญของ ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ

 • ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายหรืออธิบายเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 • คำว่า ป้อม ร ป ภ ภาษาอังกฤษ เป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาหรือการสื่อสารในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศและในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการพ

Learn more:

 1. ป้อมยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. guardhouse แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Guardhouse แปลว่า ป้อมยาม, ที่พักยาม, บ้านพักทหารยาม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

Guardhouse แปลว่า

หากคุณกำลังมองหาคำแปลของ guardhouse ในภาษาไทย คำว่า guardhouse สามารถแปลว่า ป้อมยาม หรือ ที่พักยาม หรือ บ้านพักทหารยาม [1] ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อป้องกันและควบคุมการเข้าออกของบุคคลหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย

ในบทความนี้ เราจะสร้างเนื้อหาที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่อง guardhouse แปลว่า เพื่อช่วยเพิ่มอันดับการค้นหาของ Google ตามที่คุณต้องการ โดยเราจะอธิบายและอธิบายหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นรายละเอียด

หัวข้อหลัก: guardhouse แปลว่าอะไร?

เนื้อหา:

 1. ป้อมยามคืออะไร?

 2. ประโยชน์ของป้อมยาม

 3. การออกแบบและโครงสร้างของป้อมยาม

 4. การใช้ป้อมยามในปัจจุบัน

 5. ตัวอย่างป้อมยามที่มีชื่อเสียง

 6. การดูแลรักษาและการปรับปรุงป้อมยาม

 7. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับป้อมยาม

 8. ป้อมยามคืออะไร?
  ป้อมยามหรือ guardhouse เป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อควบคุมการเข้าออกของบุคคลหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย [1] ป้อมยามมักจะตั้งอยู่ที่ทางเข้าหรือทางออกของสถานที่หรือพื้นที่ที่ต้องการความคุ้มครอง โดยมักจะมีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้าออก และอาจมีการตรวจสอบเอกสารหรือการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม

 9. ประโยชน์ของป้อมยาม

 • ความปลอดภัย: ป้อมยามช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าออกของบุคคลหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเขหากคุณกำลังมองหาคำแปลของ guardhouse ในภาษาไทย คำว่า guardhouse สามารถแปลว่า ป้อมยาม หรือ ที่พักยาม หรือ บ้านพักทหารยาม [1] ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อป้องกันและควบคุมการเข้าออกของบุคคลหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีความสำคัญ ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับ guardhouse แปลว่าอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

ป้อมยาม (Guardhouse) คืออะไร?

ป้อมยามหรือ guardhouse เป็นสถานที่ที่มีการตั้งป้อมยามหรือที่พักยามของทหารหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมการเข้า-ออก หรือรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีความสำคัญ เช่น โรงงาน โครงการก่อสร้าง สนามบิน หรือที่อื่น ๆ ที่ต้องการการควบคุมเข้า-ออก ป้อมยามมักจะมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด รั้ว หรือระบบการเข้า-ออกที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด [1]

ประโยชน์ของป้อมยาม

การตั้งป้อมยามหรือที่พักยามในพื้นที่ที่มีความสำคัญมีประโยชน์หลายด้าน ดังนี้:

 1. ความปลอดภัย: ป้อมยามช่วยในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีความสำคัญ โดยมีการควบคุมการเข้า-ออกอย่างเข้มงวด และมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมหรืออันตราย [1]

 2. การควบคุมการเข้า-ออก: ป้อมยามเป็นสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีความสำคัญ เช่น การตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะก่อนเข้า-ออก หรือการตรวจสอบเอกสารที่เก


Learn more:

 1. guardhouse แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. -guardhouse- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Guardhouse แปลว่า ป้อมยาม, ที่พักยาม, บ้านพักทหารยาม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ป้อมยาม ตู้ยาม ป้อมยามสำเร็จรูป ป้อมรปภ. Guard House | อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด
ป้อมยาม ตู้ยาม ป้อมยามสำเร็จรูป ป้อมรปภ. Guard House | อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด
ป้อมยามสำเร็จรูป ขนาด 200X200X210Cm (ราคายังไม่รวมจัดส่งโปรดติดต่อร้านก่อนสั่งซื้อ) | Lazada.Co.Th
ป้อมยามสำเร็จรูป ขนาด 200X200X210Cm (ราคายังไม่รวมจัดส่งโปรดติดต่อร้านก่อนสั่งซื้อ) | Lazada.Co.Th
ป้อมรปภ. ป้อมยามสำเร็จรูป รุ่นGb12 ภายใต้แบรนด์ The Easy House
ป้อมรปภ. ป้อมยามสำเร็จรูป รุ่นGb12 ภายใต้แบรนด์ The Easy House
ป้อมยาม ตู้ยาม สำเร็จรูป ราคาถูก คุณภาพดี ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปที่ ต่างๆ
ป้อมยาม ตู้ยาม สำเร็จรูป ราคาถูก คุณภาพดี ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปที่ ต่างๆ
ป้อมยามสำเร็จรูป ขนาด 1.5X1.5 ม.
ป้อมยามสำเร็จรูป ขนาด 1.5X1.5 ม.
ป้อมรปภ. ป้อมยามสำเร็จรูป รุ่นGb12 ภายใต้แบรนด์ The Easy House
ป้อมรปภ. ป้อมยามสำเร็จรูป รุ่นGb12 ภายใต้แบรนด์ The Easy House

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

การแปลคำว่า ป้อมยาม เป็นภาษาอังกฤษ
คำแปลของ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ
คำเหมือนกับ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ
การอ่านและการออกเสียงของ ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ป้อมยาม ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *