โสเภณี ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ (Word Count: 20)

เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร - Youtube

เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร

Keywords searched by users: โสเภณี ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ (Word Count: 20) กระ หรี่ ภาษาอังกฤษ, โสเภณี ภาษาอังกฤษ อ่านว่า, โสเภณี ภาษาอังกฤษ pantip, สำส่อน ภาษาอังกฤษ คือ, ผู้หญิงกลางคืน ภาษาอังกฤษ, ซื้อขาย บริการ ภาษาอังกฤษ, โสเภณีชั้นสูง, เที่ยวผู้หญิง ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า โสเภณี ในภาษาอังกฤษ

เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร - Youtube
เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร – Youtube

การแปลคำว่า โสเภณี ในภาษาอังกฤษ

คำว่า โสเภณี เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงคนที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ หรือที่เรียกว่า โสเภณี ในภาษาไทย ในภาษาอังกฤษ คำนี้สามารถแปลได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. Prostitute: คำว่า prostitute เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ ซึ่งมักจะให้บริการโดยรับเงินเป็นตราบใดที่มีความต้องการ คำนี้มักมีความเสียหายในทางที่มักถูกใช้เป็นคำหยาบคายหรือเสียดสีต่อผู้หญิงที่มีอาชีพนี้ [1].

 2. Whore: คำว่า whore เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ คำนี้มักมีความเสียหายในทางที่มักถูกใช้เป็นคำหยาบคายหรือเสียดสีต่อผู้หญิงที่มีอาชีพนี้ [1].

 3. Harlot: คำว่า harlot เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ คำนี้มักมีความเสียหายในทางที่มักถูกใช้เป็นคำหยาบคายหรือเสียดสีต่อผู้หญิงที่มีอาชีพนี้ [1].

 4. Prostitute: คำว่า prostitute เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ คำนี้มักมีความเสียหายในทางที่มักถูกใช้เป็นคำหยาบคายหรือเสียดสีต่อผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีอาชีพนี้ [1].


Learn more:

 1. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โสเภณี คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ความหมายของคำว่า โสเภณี

เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร - Youtube
เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร – Youtube

ความหมายของคำว่า โสเภณี ในภาษาไทยหมายถึง ผู้หญิงที่มีอาชีพเป็นนางงาม หรือ นางประเวณี [1] คำว่า โสเภณี เป็นคำที่ใช้ในทางวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่ออธิบายถึงผู้หญิงที่มีอาชีพในการให้บริการทางเพศ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและถูกกฎหมายห้ามในหลายประเทศ ในบางกรณีคำว่า โสเภณี อาจถูกใช้เพื่อเสียดสีหรือล้อเลียนผู้หญิงที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการใช้คำนี้ควรใช้ในบทสนทนาหรือการเขียนที่เหมาะสมและเฉลียวฉลาด

ตัวอย่างประโยค:

 • เธอถูกเรียกว่าโสเภณีเนื่องจากเธอมีอาชีพในการให้บริการทางเพศ [1]
 • คำว่าโสเภณีถูกใช้ในวรรณคดีเพื่ออธิบายถึงผู้หญิงที่มีอาชีพในการให้บริการทางเพศ [2]

Learn more:

 1. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โสเภณี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 3. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โสเภณี

ภาษาอังกฤษฉบับ
ภาษาอังกฤษฉบับ “คนขายกี” – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

โสเภณี คือคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงคนที่มีอาชีพเป็นนางแบบหรือนางโสเภณี ซึ่งมักจะมีความหมายเชิงลบและเป็นคำสแลง โดยใช้ในบางกรณีเพื่อเรียกผู้หญิงที่มีอาชีพเป็นนางแบบหรือนางโสเภณีอย่างไม่เหมาะสมหรือเสียหาย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โสเภณี:

 1. เธอเป็นโสเภณีที่มีความสวยงามและเก่งในการแสดง [1].
 2. คนบางคนมองว่านางแบบเป็นโสเภณีที่ไม่มีความสามารถในด้านอื่นๆ [1].
 3. การทำงานเป็นโสเภณีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของบุคคล [1].

Learn more:

 1. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โสเภณี คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

การค้นหาคำว่า โสเภณี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำศัพท์ แจกศัพท์ ท่องศัพท์
คำศัพท์ แจกศัพท์ ท่องศัพท์ “โสเภณี” #Eng #Mututor #Online #กวดวิชา #ออนไลน์ #ภาษาอังกฤษ – Youtube

การค้นหาคำว่า โสเภณี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นการค้นหาคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับคำว่า โสเภณี ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบางครั้งเพื่ออธิบายถึงคนที่มีอาชีพเป็นนางแบบหรือนางโสเภณี หรือคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศ [1].

คำว่า โสเภณี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีความหมายเป็น prostitute, whore, harlot ในภาษาอังกฤษ [1]. นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น โสเภณีชาย หมายถึง male prostitute และ โสเภณีอ่อนวัย หมายถึง young prostitute [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โสเภณี ในภาพยนตร์และวรรณกรรม:

 • Well, friends Signora Vaccari will turn them into first-class whores [1].
 • What a whore [1].
 • Speak, dirty whore! [1].
 • Bitch, you little whore! [1].
 • I knew a hooker once named Minnie Mazola [1].
 • Shes a VC whore and were gonna have fun with her [1].
 • Wench! [1].
 • A prostitute? [1].
 • My co-founder just died in the bed of an underage black whore! [1].
 • The prostitutes given name was Natumbundra [1].
 • I swear I will kill you and your fucking whore mothers, if you dont get… [1].
 • Fuck you, fuck you! You scumface cunt! [1].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า โสเภณี ในภาษาอังกฤษ:

 • whore: คำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีอาชีพเป็นโสเภณี [1].
 • bawd: คำที่ใช้ในวรรณกรรมเก่าเพื่ออธิบายถึงโสเภณี [1].
 • chippy: คำสแลงที่ใช้เรียกโสเภณี [1].
 • courtesan: คำที่ใช้ในระดับสูงเพื่ออธิบายถึงโสเภณี [1].
 • harlot: คำที่ใช้เรียกโสเภณี [1].
 • prostitute: คำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีอาชีพเป็นโสเภณี [1].
 • call girl: คำสแลงที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีอาชีพเป็นโสเภณีที่ทำงานโดยการโทรศัพท์ [1].
 • tom: คำสแลงที่ใช้เรียกโสเการค้นหาคำว่า โสเภณี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นการค้นหาคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับคำว่า โสเภณี ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบางครั้งเพื่ออธิบายถึงคนที่มีอาชีพเป็นนางแบบหรือนางโสเภณี หรือคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศ [1].

คำว่า โสเภณี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีความหมายเป็น prostitute, whore, harlot ในภาษาอังกฤษ [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า โสเภณีชาย ที่หมายถึง male prostitute และ โสเภณีอ่อนวัย ที่หมายถึง young prostitute [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โสเภณี ในภาพยนตร์หรือวรรณกรรมได้แก่ Well, friends Signora Vaccari will turn them into first-class whores ในภาพยนตร์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975) [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า What a whore และ Speak, dirty whore! ในภาพยนตร์เดียวกัน [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า Bitch, you little whore! ในภาพยนตร์ I Spit on Your Grave (1978) [1].

นอกจากคำว่า โสเภณี ยังมีคำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เช่น bawd ที่หมายถึง โสเภณี ในคำเก่า [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า chippy ที่หมายถึง โสเภณี ในคำสแลง [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า courtesan ที่หมายถึง โสเภณี ในระดับสูง [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า harlot ที่หมายถึง โสเภณี และคำว่า prostitute ที่หมายถึง โสเภณี และคำว่า call girl ที่หมายถึง โสเภณี ในรูปแบบของนางทางโทรศัพท์ [1].

สรุปคำว่า โสเภณี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีความหมายเกี่ยวกับคนที่มีอาชีพเป็นนางแบบหรือนางโสเภณี


Learn more:

 1. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การค้นหาคำว่า โสเภณี ในพจนานุกรม Bab.La

Slut แปลว่า โสเภณี (คำหยาบ), หญิงสำส่อน, อีตัว, ผู้หญิงโสโครก, ผู้หญิงสกปรก, ผู้หญิงมั่วโลกีย์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Slut แปลว่า โสเภณี (คำหยาบ), หญิงสำส่อน, อีตัว, ผู้หญิงโสโครก, ผู้หญิงสกปรก, ผู้หญิงมั่วโลกีย์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

การค้นหาคำว่า โสเภณี ในพจนานุกรม bab.la เป็นการค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า โสเภณี ในภาษาอื่น ๆ ซึ่งอาจมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาษา [1].

นอกจากนี้ พจนานุกรม bab.la ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ โสเภณี ในภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ภาษาญี่ปุ่น มีคำว่า 売春 หมายถึง โสเภณี [1]. นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ เช่น デリバリーヘルス หมายถึง โสเภณี ในรูปแบบของบริการที่จัดส่งถึงที่ [1].

การค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรม bab.la เป็นวิธีที่ดีในการหาความหมายและการใช้งานของคำศัพท์ในภาษาต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ [1]. นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและคำที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันได้ด้วย [1].


Learn more:

 1. prostitution แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รายการความเข้าใจผิดที่พบบ่อย – วิกิพีเดีย
 3. (PDF) WUA BOON BUNG FAH WAY OF LIFE, BELIEF, RITUAL OF THAI-KUI PEOPLE หวัวบุญเบิกฟ้า: วิถีชีวิตความเชื่อพิธีกรรมฐานคติภาวะนิยมของชาวไทยกูย | Suriya Klangrit (โสรยา) – Academia.edu

Categories: สำรวจ 51 โสเภณี ภาษาอังกฤษ

เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร
เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร

(n) prostitute, See also: whore, harlot, Syn. หญิงงามเมือง, ผู้หญิงหากิน, กะหรี่, Count Unit: คน

See more: bdsdreamland.net/category/tech

กระ หรี่ ภาษาอังกฤษ

กระหรี่ภาษาอังกฤษ: ความหมายและความสำคัญ

ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารระหว่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น ยังมีวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษได้อีกด้วย กระหรี่ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมาก [1].

กระหรี่ภาษาอังกฤษคืออะไร?

กระหรี่ภาษาอังกฤษ (English muffin) เป็นอาหารเช้าที่มีลักษณะเป็นขนมปังกลมๆ ที่มีรูปร่างคล้ายกับขนมปังแบบอื่น ๆ แต่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไป ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ และมีรูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอ กระหรี่ภาษาอังกฤษมักจะมีรสชาติหวานน้อย ๆ และมีลักษณะเนื้อภายในอุ่น ๆ ที่นุ่มนวล ซึ่งทำให้เป็นอาหารเช้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก [1].

ความสำคัญของกระหรี่ภาษาอังกฤษ

 1. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: กระหรี่ภาษาอังกฤษเป็นวิธีการที่น่าสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเราสามารถฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ผ่านการฟังและพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่ใช้ใกระหรี่ภาษาอังกฤษ: ความหมายและความสำคัญ

ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น ยังมีวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระหรี่ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมาก [1].

กระหรี่ภาษาอังกฤษเป็นอะไร?

กระหรี่ภาษาอังกฤษ (English muffin) เป็นขนมปังที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ ๆ และมีรูปร่างทรงกลม โดยมักจะมีขนาดใหญ่กว่าขนมปังปกติ และมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ภายในมีโครงสร้างอยู่เป็นรูปร่างของรูปร่างของเซลล์ ทำให้กระหรี่ภาษาอังกฤษมีความนุ่มนวลและกรอบ ๆ พร้อมทั้งมีรสชาติที่หอมหวานอร่อย [1].

ความสำคัญของกระหรี่ภาษาอังกฤษ

 1. การใช้เป็นอาหารเช้า: กระหรี่ภาษาอังกฤษเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอาหารเช้า เนื่องจากมีรสชาติอร่อยและสามารถรับประทานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สามารถทานกับเนยและเจลลี่ หรือใส่เนยและน้ำผึ้ง หรือใส่เนยและเมล็ดมะม่วง ฯลฯ [1].

 2. การใช้เป็นอาหารว่าง: กระหรี่ภาษาอังกฤษเ


Learn more:

 1. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หญิงขายบริการ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

โสเภณี ภาษาอังกฤษ อ่านว่า

โสเภณี ภาษาอังกฤษ อ่านว่า

ในภาษาอังกฤษคำว่า โสเภณี อ่านว่า prostitute หรือ whore [1]. คำนี้เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ หรือที่เรียกว่า โสเภณี ในภาษาไทย คำนี้มักถูกใช้ในทางลบหรือเสียหาย และมักถูกพูดในทางที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น การใช้คำนี้ควรใช้ในบทสนทนาหรือการเขียนที่เหมาะสมเท่านั้น

ความหมายของโสเภณี

โสเภณีหมายถึงผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ หรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมตามค่านิยมทางสังคม คำนี้มักถูกใช้ในทางลบหรือเสียหาย และมักถูกพูดในทางที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น การใช้คำนี้ควรใช้ในบทสนทนาหรือการเขียนที่เหมาะสมเท่านั้น

ตัวอย่างประโยค

 • โสเภณี ในภาษาอังกฤษอ่านว่า prostitute หรือ whore [1].
 • คำว่า โสเภณี เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ [1].
 • คำว่า โสเภณี มักถูกใช้ในทางลบหรือเสียหาย [1].

คำที่เกี่ยวข้อง

 • prostitute: คำอื่นที่ใช้ในการอธิบายผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ [1].
 • whore: คำอื่นที่ใช้ในการอธิบายผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ [1].

FAQ

1. โสเภณีคืออะไร?

โสเภณีหมายถึงผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ หรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมตามค่านิยมทางสังคม [1].

2. คำว่า โสเภณี ในภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร?

คำว่า โสเภณี # โสเภณี ภาษาอังกฤษ อ่านว่า

ในภาษาอังกฤษ คำว่า โสเภณี มีความหมายว่า prostitute หรือ whore [1]. คำนี้เป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการเพศ หรือมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศ ในบางกรณี คำนี้อาจถูกใช้เป็นคำหยาบๆ หรือเป็นคำสแลงที่ใช้เสียหายต่อผู้หญิง ดังนั้น การใช้คำนี้ควรพิจารณาให้ดีก่อนใช้ เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายและความไม่สุภาพในการสื่อสาร

ตัวอย่างประโยค

 • She works as a prostitute. (เธอทำงานเป็นโสเภณี) [1]
 • He was caught soliciting a prostitute. (เขาถูกจับให้เป็นคนขอบริการโสเภณี) [1]

คำที่เกี่ยวข้อง

 • โสเภณีชาย (male prostitute) [1]
 • โสเภณีอ่อนวัย (young prostitute) [1]

คำที่คล้ายกัน

 • prostitute (โสเภณี) [1]
 • harlot (โสเภณี) [1]
 • whore (โสเภณี) [1]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. โสเภณีคืออะไร?

โสเภณีคือผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ หรือมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศ [1].

2. คำว่า โสเภณี ใช้ในประโยคอย่างไร?

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โสเภณี:

 • เธอทำงานเป็นโสเภณี [1]
 • เขาถูกจับให้เป็นคนขอบริการโสเภณี [1]

3. คำว่า โสเภณี คล้ายคลึงกับคำไหน?

คำที่คล้ายคลึงกับ โสเภณี ได้แก่ prostitute และ whore [1].

4. คำว่า โสเภณี มีความหมายเสียหายหรือไม่?

คำว่า โสเภณี เป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ แต่อาจถูกใช้เป็นคำห


Learn more:

 1. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โสเภณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โสเภณี คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
Harlotry แปลว่า การเป็นหญิงโสเภณี, อาชีพหญิงโสเภณี, การขายตัว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Harlotry แปลว่า การเป็นหญิงโสเภณี, อาชีพหญิงโสเภณี, การขายตัว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Prostie แปลว่า หญิงโสเภณี, ผู้หญิงขายตัว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Prostie แปลว่า หญิงโสเภณี, ผู้หญิงขายตัว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Eng ในข่าว] 😰 เรียน Vocab จากข่าวร้าย
Eng ในข่าว] 😰 เรียน Vocab จากข่าวร้าย “ค้ากามน้ำเพียงดิน” 😰 – Pantip
เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร - Youtube
เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร – Youtube
Slut แปลว่า โสเภณี (คำหยาบ), หญิงสำส่อน, อีตัว, ผู้หญิงโสโครก, ผู้หญิงสกปรก, ผู้หญิงมั่วโลกีย์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Slut แปลว่า โสเภณี (คำหยาบ), หญิงสำส่อน, อีตัว, ผู้หญิงโสโครก, ผู้หญิงสกปรก, ผู้หญิงมั่วโลกีย์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คำศัพท์ แจกศัพท์ ท่องศัพท์
คำศัพท์ แจกศัพท์ ท่องศัพท์ “โสเภณี” #Eng #Mututor #Online #กวดวิชา #ออนไลน์ #ภาษาอังกฤษ – Youtube
ภาษาอังกฤษฉบับ
ภาษาอังกฤษฉบับ “คนขายกี” – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร - Youtube
เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร – Youtube
เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร - Youtube
เมียน้อย ผู้หญิงร่าน แรด โสเภณี นางบำเรอ กิ๊ก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร – Youtube

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

การแปลคำว่า โสเภณี ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า โสเภณี
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โสเภณี
การค้นหาคำว่า โสเภณี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
การค้นหาคำว่า โสเภณี ในพจนานุกรม bab.la

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *