โปรดปราน หมายถึง: ความหมายและความสำคัญในการให้ความเคารพในภาษาไทย

\”คนที่พระเจ้าทรงโปรดปราน\” คำเทศนาโดย อ.บลู เอลิกา พลอยอัมพร

Keywords searched by users: โปรดปราน หมายถึง: ความหมายและความสำคัญในการให้ความเคารพในภาษาไทย โปรดปราน แปล อังกฤษ, โปรยปราย หมายถึง, โปรดปราน แต่งประโยค, โปรดปราน อ่านว่า, โปรดปราน ภาษาคาราโอเกะ, โปรดปราน เขียน อย่างไร, ชื่อ โปรดปราน, สัญญาณ หมายถึง

1. ความหมายของโปรดปราน

ความหมายของคำว่า โปรดปราน ในภาษาไทยหมายถึงการชอบหรือรักใครบางคนหรือบางสิ่งอย่างอย่างมาก โดยมักใช้ในบริบทที่แสดงถึงความชื่นชอบหรือความชอบมากที่สุด [1] [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โปรดปราน:

 1. เธอเป็นคนที่ผมโปรดปรานมากที่สุดในโลกนี้ [2]
 2. ฉันชอบดูหนังแอ็คชั่นมาก โปรดปรานเลย [1]

คำที่เกี่ยวข้อง:

 • ชอบ: หมายถึงการมีความชื่นชอบหรือความสนใจในบางสิ่ง [2]
 • รัก: หมายถึงความรู้สึกที่มีความผูกพันหรือความห่วงใยต่อบุคคลหรือสิ่งของ [2]

Learn more:

 1. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โปรดปราน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

2. การใช้คำว่าโปรดปรานในประโยค

การใช้คำว่า โปรดปราน ในประโยคเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารในภาษาไทย โดยคำว่า โปรดปราน มีความหมายว่าชอบหรือถนัด แสดงถึงความชื่นชอบหรือความชอบใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือแสดงถึงการแสดงความกรุณาต่อผู้อื่น ดังนั้นการใช้คำว่า โปรดปราน ในประโยคจะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร

ตัวอย่างประโยคการใช้คำว่า โปรดปราน ในประโยค:

 1. เขาชอบการแข่งม้ามากที่สุด [1]
 2. ฉันโปรดปรานการอ่านหนังสือ [2]
 3. เธอเป็นคนที่ผู้คนโปรดปราน [2]

Learn more:

 1. โปรดปราน – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโปรดปราน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โปรดปราน ในประโยคภาษาไทยที่ตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google ได้แก่:

หัวข้อ: ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โปรดปราน ในประโยคภาษาไทย

เนื้อหา:
โปรดปรานเป็นคำที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงถึงความชอบหรือความชื่นชอบต่อบางสิ่งหรือบุคคล ดังนั้น เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โปรดปราน ในประโยคภาษาไทยกันเลยครับ:

 1. ฉันชอบอาหารไทยมากที่สุด โปรดปรานกับรสชาติที่เข้ากันได้ของเครื่องปรุง [1].
 2. เขาเป็นคนที่โปรดปรานความเงียบสงบและความสงบ [2].
 3. ฉันเป็นแฟนโปรดปรานของวงดนตรีเพลงลูกทุ่ง [1].
 4. คุณครูเป็นคนที่โปรดปรานการเรียนรู้และการพัฒนาของนักเรียน [2].
 5. ฉันเป็นแฟนโปรดปรานของการเดินป่าและการสำรวจธรรมชาติ [1].

Learn more:

 1. โปรดปราน – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

4. ความหมายของโปรดปรานในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายของคำว่า โปรดปราน ในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานมีความหมายเป็น รักใคร่ หรือ ชอบเป็นพิเศษ [1] โดยมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า โปรด หรือ ชอบ ซึ่งแสดงถึงความชื่นชอบหรือความชอบใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงบวก [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โปรดปราน ในประโยคไทย:

 • การแข่งม้าเป็นกีฬาที่เขาโปรดปรานที่สุด [1]

คำว่า โปรดปราน ใช้ในทางบวกเพื่อแสดงความชื่นชอบหรือความชอบใจต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถใช้เพื่อแสดงความชื่นชอบหรือความชอบใจต่อบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของต่าง ๆ ได้ [2]


Learn more:

 1. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา – ราชบัณฑิตยสภา

5. ความหมายของโปรดปรานในพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ Lexitron

ความหมายของคำว่า โปรดปราน ในพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ LEXiTRON มีอยู่สองคำนิยาม คำแรกคือ fond of หรือ ชอบ และคำที่สองคือ show kindness on หรือ แสดงความกรุณา [1].

คำว่า โปรดปราน เป็นคำกริยา (verb) ที่ใช้เพื่อแสดงถึงความชอบหรือความชื่นชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการแสดงความกรุณาต่อบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ในประเทศไทย คำนี้มักใช้ในบริบทที่แสดงถึงความชื่นชอบหรือความชอบอย่างมาก โดยมักใช้ในประโยคที่เกี่ยวข้องกับความชื่นชอบหรือความชอบเป็นพิเศษ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โปรดปราน จากพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ LEXiTRON ได้แก่ การแข่งม้าเป็นกีฬาที่เขาโปรดปรานที่สุด หมายความว่าการแข่งม้าเป็นกีฬาที่เขาชื่นชอบอย่างมาก [1].


Learn more:

 1. โปรดปราน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

6. ความหมายของโปรดปรานในอื่นๆพจนานุกรมและแหล่งข้อมูลอื่นๆ

ความหมายของคำว่า โปรดปราน นั้นมีหลายความหมายตามพจนานุกรมและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถค้นหาได้ ดังนี้:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary:
 • โปรดปราน (v) หมายถึง ชอบ, มีความชื่นชอบ, มีความสนใจ, มีความชอบใจ, มีความชื่นชม, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีควาความหมายของคำว่า โปรดปราน นั้นมีหลายความหมายตามพจนานุกรมและแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้:
 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary:
 • โปรดปราน (v) หมายถึง ชอบ, มีความชื่นชอบ, มีความสนใจ, มีความชอบใจ, มีความชื่นชม, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความชื่นชมใจ, มีความช

Learn more:

 1. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การแปลด้วยเครื่องคืออะไร – คำอธิบายเกี่ยวกับการแปลด้วยเครื่อง – AWS

Categories: แบ่งปัน 62 โปรดปราน หมายถึง

\
\”คนที่พระเจ้าทรงโปรดปราน\” คำเทศนาโดย อ.บลู เอลิกา พลอยอัมพร

See more: bdsdreamland.net/category/tech

โปรดปราน แปล อังกฤษ

โปรดปราน แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?

โปรดปราน (โปรด-ปราน) เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย และสามารถแปลได้เป็นหลายคำในภาษาอังกฤษ ดังนี้

 1. Fond of: คำว่า fond of หมายถึงชอบหรือรักใครบางคน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมาก [1]
 2. Show kindness on: คำว่า show kindness on หมายถึงแสดงความกรุณาต่อใครบางคน หรือทำให้ใครบางคนรู้สึกดี [1]
 3. Like: คำว่า like หมายถึงชอบหรือถนัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]
 4. Have a liking for: คำว่า have a liking for หมายถึงมีความชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]
 5. Prefer: คำว่า prefer หมายถึงมีความชอบมากกว่าเรื่องอื่น [1]
 6. Favour: คำว่า favour หมายถึงชอบหรือสนับสนุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โปรดปราน ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. She is fond of playing the piano. [1]
  เธอชอบเล่นเปียโน

 2. He always shows kindness on his friends. [1]
  เขาแสดงความกรุณาต่อเพื่อนๆ เสมอ

 3. I like chocolate ice cream. [1]
  ฉันชอบไอศกรีมช็อกโกแลต

 4. She has a liking for romantic movies. [1]
  เธอชอบหนังโรแมนติก

 5. I prefer tea over coffee. [1]
  ฉันชอบชามากกว่ากาแฟ

 6. He always favors his younger sister. [1]
  เขาสนับสนุนน้องสาวเสมอ


Learn more:

 1. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โปรดปราน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โปรดปราน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
20 วิธีพูดคำว่า 'ชอบ' เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
20 วิธีพูดคำว่า ‘ชอบ’ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
เฝ้าเดี่ยว | ปีแห่งการโปรดปรานมาถึงแล้ว | ลูกา 4:18-19 | อิ่มเอมประจำวัน : 4 ธันวาคม 2022 - Youtube
เฝ้าเดี่ยว | ปีแห่งการโปรดปรานมาถึงแล้ว | ลูกา 4:18-19 | อิ่มเอมประจำวัน : 4 ธันวาคม 2022 – Youtube
20 วิธีพูดคำว่า 'ชอบ' เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
20 วิธีพูดคำว่า ‘ชอบ’ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
คนที่พระเจ้าทรงโปรดปราน
คนที่พระเจ้าทรงโปรดปราน” คำเทศนาโดย อ.บลู เอลิกา พลอยอัมพร – Youtube

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

1. ความหมายของโปรดปราน
2. การใช้คำว่าโปรดปรานในประโยค
3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโปรดปราน
4. ความหมายของโปรดปรานในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
5. ความหมายของโปรดปรานในพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ LEXiTRON
6. ความหมายของโปรดปรานในอื่นๆพจนานุกรมและแหล่งข้อมูลอื่นๆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *