โกฏิ แปลว่า: ความหมายและความสำคัญในวิถีชีวิต (Translation: โกฏิ แปลว่า: ความหมายและความสำคัญในวิถีชีวิต)

ธรรม๙โกฏิคืออะไร??.. ภาษาธรรมภาษาเทพ ชีวิตที่ธรรมธรรมะดา ของ \”ปู่ฤาษีเทพมุณีนาคา ตาทิพย์\” จ.สระบุรี

Keywords searched by users: โกฏิ แปลว่า: ความหมายและความสำคัญในวิถีชีวิต (Translation: โกฏิ แปลว่า: ความหมายและความสำคัญในวิถีชีวิต) โกฏิ แต่งประโยค, ป. 6 แต่งประโยค คํา ว่า โกฏิ, โกฏิปี หมายถึง, โกฏิ ที่ใส่กระดูก, โกศ แปลว่า, โกฏิปี อ่านว่า, โกฏิ ปี คือกี่ปี, ปโกฏิ หมายถึง

โกฏิ แปลว่า

เศรษฐีนวโกฏิ หรือพระนวเศรษฐี | Lazada.Co.Th
เศรษฐีนวโกฏิ หรือพระนวเศรษฐี | Lazada.Co.Th

โกฏิ แปลว่าอะไร?

โกฏิ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายอย่างหลากหลาย โดยมักใช้ในบริบททางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โกฏิสามารถแปลว่า กฎหมาย หรือ กฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นกฎที่กำหนดให้ปฏิบัติตามในสังคมหรือองค์กรต่างๆ [1].

โกฏิ ยังสามารถแปลได้เป็น กฎ หรือ กฎบัตร ที่ใช้ในการกำหนดการกระทำหรือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมักใช้ในบริบททางศาสนาหรือธรรมชาติ [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โกฏิ:

 • ต้องปฏิบัติตามโกฏิที่รัฐบาลกำหนด [1].
 • ศาลต้องตัดสินตามโกฏิและกฎหมาย [2].

Learn more:

 1. โกฏิ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. โกฏิ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โกฏิ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: ยอดนิยม 30 โกฏิ แปลว่า

ธรรม๙โกฏิคืออะไร??.. ภาษาธรรมภาษาเทพ ชีวิตที่ธรรมธรรมะดา ของ \
ธรรม๙โกฏิคืออะไร??.. ภาษาธรรมภาษาเทพ ชีวิตที่ธรรมธรรมะดา ของ \”ปู่ฤาษีเทพมุณีนาคา ตาทิพย์\” จ.สระบุรี

See more: bdsdreamland.net/category/tech

1 โกฏิเป็นจำนวนเท่าไร

หากคุณกำลังสงสัยเกี่ยวกับ 1 โกฏิเป็นจำนวนเท่าไร ในภาษาไทย นี่คือข้อมูลที่คุณต้องการ:

โกฏิคือชื่อมาตรานับในภาษาไทย โดยมีค่าเท่ากับ 10 ล้าน [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า ปโกฏิ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 100,000,000 (เท่ากับสิบล้านโกฏิ) [1].


Learn more:

 1. โกฏิ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. รู้หรือไม่ โกฏิปีนั้น เป็นจำนวนกี่ปี (ลืมกันไปหรือยัง) | Dek-D.com
 3. บทความอย่ามโน !! รักแท้มันใหญ่มาก : เศรษฐีแห่งกรุงพาราณสี

2 โกติมีค่าเท่าใด

พระราชบัญญัติเงินทองและเงินแบงค์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้กำหนดระบบหน่วยเงินทองและเงินแบงค์ในประเทศไทย โดยใช้หลักเลขเป็นตัวบ่งชี้ค่าของเงินทองและเงินแบงค์ โดยหลักที่ ๖ เรียกว่า หลักแสน หลักที่ ๗ เรียกว่า หลักล้าน และหลักที่ ๘ เรียกว่า หลักโกฏิ [1].

ตัวอย่างการอ่านหลักเลขในระบบหน่วยเงินทองและเงินแบงค์คือ ถ้ามีตัวเลข ๒๓๔๕๖๗๘๙ จะอ่านว่า ๒ โกฏิ ๓ ล้าน ๔ แสน ๕ หมื่น ๖ พัน ๗ ร้อย ๘ สิบ ๙ (หน่วย) [1].


Learn more:

 1. สถานีหลักสอง – วิกิพีเดีย
 2. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-หลักสอง) ชมภาพล่าสุดทีมงานถ่ายเอง … พร้อมเปิดใช้ ส.ค. 62 | เช็คราคา.คอม
 3. แขวงหลักสอง – วิกิพีเดีย
โกทปี เท่ากับกี่ปีครับ - Pantip
โกทปี เท่ากับกี่ปีครับ – Pantip
Joojun-จู้จุ่น]
Joojun-จู้จุ่น] “ตัวข้าก็มีชอบนัก ล้างเท้าสุรารักษ์ถึงโกฏิปี” โกฏิปีนานแค่ไหน โกฎิปี เป็นจำนวน ๆ หนึ่งในมาตรานับแบบไทยโบราณ ซึ่งมาตรานับแบบไทยโบราณก็มีมากกกกกกกกกมายเหลือเกิน หลายท่านอาจคุ้นกับจำนวนนับแบบนี้ ๑-เอก
Simple Thing รวบรวมสิ่งที่คุณอยากรู้] ~โลกธาตุ~ โลกธาตุ ในทางพระพุทธศาสนานั้น มีแสนโกฏิจักรวาลหรือ 1 ล้านล้านจักรวาล คือ แบ่งเป็น
Simple Thing รวบรวมสิ่งที่คุณอยากรู้] ~โลกธาตุ~ โลกธาตุ ในทางพระพุทธศาสนานั้น มีแสนโกฏิจักรวาลหรือ 1 ล้านล้านจักรวาล คือ แบ่งเป็น
เศรษฐีนวโกฏิ หรือพระนวเศรษฐี | Lazada.Co.Th
เศรษฐีนวโกฏิ หรือพระนวเศรษฐี | Lazada.Co.Th

See more here: bdsdreamland.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *