ออนไลน์ แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในโลกดิจิทัล

แปลภาษาขณะสนทนาได้ทันที

Keywords searched by users: ออนไลน์ แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในโลกดิจิทัล onlineแปลภาษาไทย, online แปลภาษาอังกฤษ-ไทย, go online แปลว่า, ออนไลน์ ภาษาอังกฤษ, offline แปลว่า, online update แปลว่า, Online, onsite แปลว่า

ออนไลน์ แปล ว่า: ความหมายและแนวคิด

I Suppose ที่ฝรั่งชอบใช้ แปลว่าอะไรกันแน่ | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
I Suppose ที่ฝรั่งชอบใช้ แปลว่าอะไรกันแน่ | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู

ออนไลน์ แปลว่าอะไร: ความหมายและแนวคิด

คำว่า ออนไลน์ เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ online ซึ่งมีความหมายว่า เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือ ทำงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต [1] ในปัจจุบันคำว่า ออนไลน์ มักใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การศึกษา การทำธุรกิจ และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ [2]

ความหมายของ ออนไลน์ ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงสมัยที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและการทำงานของคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำธุรกิจ การเรียนรู้ การสร้างความรู้ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล [2]

นอกจากนี้ ออนไลน์ ยังเป็นที่นิยมในการใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลก และเป็นช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความรู้และการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น [2]


Learn more:

 1. ONLINE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนโลก และอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ!!!!! – สวนดอกวาไรตี้ Suandok Variety
 3. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร ? พร้อมตัวช่วยในยุคนี้

ความสำคัญของการเข้าใจคำว่า ออนไลน์

10 รหัสลับฉบับภาษาจีน -- Serazu ร้านหนังสือออนไลน์
10 รหัสลับฉบับภาษาจีน — Serazu ร้านหนังสือออนไลน์

ความสำคัญของการเข้าใจคำว่า ออนไลน์

การเข้าใจคำว่า ออนไลน์ เป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมายอย่างกว้างขวางในยุคดิจิทัลที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน คำว่า ออนไลน์ หมายถึงการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์หรือโลกที่เชื่อมต่อกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่สำคัญในการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในปัจจุบัน [1].

ความสำคัญของการเข้าใจคำว่า ออนไลน์ มีหลายด้านที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้:

 1. การสื่อสารและการเชื่อมต่อ: โลกออนไลน์เป็นสื่อที่สำคัญในการสื่อสารและการเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลก ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ การส่งข้อความ หรือการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ [1].

 2. การเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้: โลกออนไลน์เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่มากมาย ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ การอ่านบทความ หรือการเรียนรู้ผ่านทางคอร์สออนไลน์ [1].

 3. การพัฒนาทักษะดิจิทัล: การเข้าใจคำว่า ออนไลน์ ช่วยให้เรามีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ การสื่อสารผ่านทางอีเมล การใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น [1].

 4. การเข้าถึงโอกาสและการสร้างรายได้: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราสร้างรายได้หรือทความสำคัญของการเข้าใจคำว่า ออนไลน์

การเข้าใจคำว่า ออนไลน์ เป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมายอย่างกว้างขวางในยุคดิจิทัลที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน คำว่า ออนไลน์ หมายถึงการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์หรือโลกที่เชื่อมต่อกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่สำคัญในการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในปัจจุบัน [1].

ความสำคัญของการเข้าใจคำว่า ออนไลน์ มีหลายด้านที่ควรให้ความสนใจ ดังนี้:

 1. การสื่อสาร: การเข้าใจคำว่า ออนไลน์ เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในยุคดิจิทัล ทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ โพสต์ภาพหรือวิดีโอ หรือแชทผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ [1].

 2. การเข้าถึงข้อมูล: การเข้าใจคำว่า ออนไลน์ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่มีอยู่บนโลกออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นทรัพยากรมหาศาลที่มีประโยชน์ในการศึกษา การทำงาน และการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ การอ่านบทความ หรือการเรียนออนไลน์ [1].

 3. การสร้างความรู้และการเรียนรู้: การเข้าใจคำว่า ออนไลน์ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความรู้และการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทำให้เราสามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ วิดีโอการสอน หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อื่น ๆ ที่มีอยู่บนโลกออนไลน์ [1].

 4. การทำธุรกิจ: การเข้าใจคำว่า ออนไลน์ เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจในยุคด


Learn more:

 1. การเข้าใจดิจิทัล | Digital Literacy – 3.การสื่อสารยุคดิจิทัล
 2. สื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนโลก และอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ!!!!! – สวนดอกวาไรตี้ Suandok Variety
 3. Digital Literacy ทักษะความสามารถสำหรับการรู้ดิจิทัลสำคัญอย่างไรต่อองค์กรของเรา – JobsDB ไทย

ประโยชน์และการใช้งานของคำว่า ออนไลน์

Mou ย่อมาจาก คำว่าอะไร แปลว่าอะไร?
Mou ย่อมาจาก คำว่าอะไร แปลว่าอะไร?

ประโยชน์และการใช้งานของคำว่า ออนไลน์

สื่อออนไลน์เป็นสื่อดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบัน มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่เราสามารถได้รับจากการใช้งานสื่อออนไลน์ด้วย ดังนี้:

 1. เข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้อย่างรวดเร็ว: สื่อออนไลน์ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารใหม่ๆ หรือความรู้ทางการศึกษา ทำให้เราสามารถอัพเดตข้อมูลและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา [1]

 2. สื่อสารและเชื่อมต่อกับผู้คน: สื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่สามารถใช้สื่อสารและเชื่อมต่อกับผู้คนได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ โพสต์ภาพหรือวิดีโอ หรือแชทกับเพื่อน ทำให้เราสามารถเข้าถึงคนที่อยู่ห่างไกลได้และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ [1]

 3. การทำธุรกิจออนไลน์: สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน มันช่วยให้เราสามารถสร้างและติดต่อกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ หรือให้บริการผ่านเว็บไซต์ ทำให้เราสามารถเข้าถึงตลาดกว้างขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ [2]

 4. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง: สื่อออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายให้เราเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางอาชีประโยชน์และการใช้งานของคำว่า ออนไลน์

สื่อออนไลน์เป็นสื่อดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบัน มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่เราสามารถได้รับจากการใช้งานสื่อออนไลน์ด้วย ดังนี้:

 1. เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ได้ทันที: สื่อออนไลน์ช่วยให้เราสามารถเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอนานเหมือนกับการลงโฆษณาในทีวี วิทยุ หรือโปสเตอร์ต่างๆ [1].

 2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายกว่า: สื่อออนไลน์ช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารที่เราต้องการสื่อถึงเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น [1].

 3. สะดวกและรวดเร็ว: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สื่อออนไลน์สามารถใช้งานได้ทุกเมื่อที่เราต้องการ และไม่ต้องรอให้ถึงเวลาหรือวันหยุด [1].

 4. ไม่มีวันหยุด: สื่อออนไลน์ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของวันและเวลาทำงาน สามารถใช้งานและเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา [1].

 5. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร: การใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความเข้าใจในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ [1].

 6. การตัดสินใจง่ายขึ้น: สื่อออนไลน์ช่วยให้ผู้ใช้ระบบสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เช่น การเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และการเรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นก่อนตั


Learn more:

 1. สื่อออนไลน์ หมายถึงอะไร มีกี่ประเภท? มาดูกัน | Digimusketeers
 2. สื่อออนไลน์ ประโยชน์เยอะ ภัยร้ายแยะ – สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA
 3. บทที่ 1 สังคมออนไลน์ (Social Network) | อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ

ความแตกต่างระหว่าง ออนไลน์ กับ ออฟไลน์

Ep9 : เรียนภาษาจีนออนไลน์
Ep9 : เรียนภาษาจีนออนไลน์ “卷” Juǎn คำแสลงภาษาจีน แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร ?? #Nteducationเรียนต่อจีน – Youtube

ความแตกต่างระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์

การเปรียบเทียบระหว่างโหมดออนไลน์และโหมดออฟไลน์เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากทั้งสองโหมดนี้มีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านต่าง ๆ ดังนี้:

โหมดออฟไลน์:

 • โหมดออฟไลน์หมายถึงการทำงานหรือการใช้งานโดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต [1].
 • ข้อมูลที่กรอกเข้าไปในโหมดออฟไลน์จะถูกบันทึกอยู่บนอุปกรณ์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ [1].
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงคนเดียว [1].
 • โหมดออฟไลน์มีความปลอดภัยสูงกว่าโหมดออนไลน์ เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เอง [1].

โหมดออนไลน์:

 • โหมดออนไลน์ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อทำงาน [1].
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต [1].
 • ข้อมูลที่กรอกเข้าไปในโหมดออนไลน์จะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและบันทึกอยู่บนคลาวด์ [1].
 • โหมดออนไลน์อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล แบ่งปัน และปรับปรุงข้อมูลได้พร้อมกัน [1].

การเลือกใช้โหมดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทหรือผู้ใช้ หากคุณใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเพียงคนเดียวและไม่จำเป็นต้องมีผู้ใช้หลายคน และ/หรือเว็บแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช้โหมดออฟไลน์ได้ [1]. แต่หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลจากหลายอุปกรณ์และเว็บไซต์พร้อมกัน และต้องการแบ่งปันและปรับปรุงข้อมูลได้พร้อมกัน คุณควรเลือกใช้โหมดออนไลน์ [1].

การเความแตกต่างระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์

การเปรียบเทียบระหว่างโหมดออนไลน์และโหมดออฟไลน์เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากทั้งสองโหมดนี้มีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านต่างๆ ดังนี้:

โหมดออฟไลน์:

 • โหมดออฟไลน์หมายถึงการทำงานหรือการใช้งานโดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต [1].
 • ข้อมูลที่กรอกเข้าไปในโหมดออฟไลน์จะถูกบันทึกอยู่บนอุปกรณ์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ [1].
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงคนเดียว [1].
 • โหมดออฟไลน์เหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีความจำเป็นในการทำงานแบบเดี่ยวหรือไม่ต้องการการแชร์ข้อมูลกับผู้อื่น [1].

โหมดออนไลน์:

 • โหมดออนไลน์ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา [1].
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ได้ที่หลายอุปกรณ์พร้อมกัน [1].
 • ข้อมูลที่กรอกเข้าไปในโหมดออนไลน์จะถูกเชื่อมต่อและบันทึกอยู่บนคลาวด์ตามเวลาจริง [1].
 • โหมดออนไลน์อนุญาตให้ผู้ใช้และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล แบ่งปัน และปรับปรุงข้อมูลได้พร้อมกัน [1].
 • โหมดออนไลน์เหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการการทำงานแบบร่วมกันหรือการแชร์ข้อมูลกับผู้อื่น [1].

การเลือกใช้โหมดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของธุรกิจหรือองค์กรของคุณ [1]. หากคุณต้องการใช้งานโดยเดี่ยวและไม่ต้องการการแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นอาจเลือกใช้โหมดออฟไลน์ [1]. แต่หากคุณต้องการทำงานแบ


Learn more:

 1. ฐานข้อมูลความรู้ – ความแตกต่างระหว่างโหมดออฟไลน์ และออนไลน์
 2. Online หรือ Offline แบบไหนดีกว่ากัน? – MAZZที่สุดแห่งกระเป๋าแฟชั่น : Inspired by LnwShop.com
 3. ออนไลน์และออฟไลน์ – วิกิพีเดีย

การนำ ออนไลน์ มาใช้ในประเด็นต่างๆ

การนำออนไลน์มาใช้ในประเด็นต่างๆ

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเติบโตอย่างรวดเร็ว การนำออนไลน์มาใช้ในประเด็นต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผลกระทบใหญ่ต่อการดำเนินชีวิตของเราทั้งในด้านส่วนบุคคลและองค์กร ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อและสื่อสารที่สูงขึ้น สื่อสังคมออนไลน์ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานและการสื่อสารในหลายด้าน ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ไปประยุกต์ใช้ในประเด็นต่างๆอย่างเหมาะสม

 1. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารและเชื่อมต่อความสัมพันธ์ [1]
 • สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ แชท โพสต์ภาพหรือวิดีโอ หรือแชร์ความคิดเห็น ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้จากคนอื่นได้ง่ายขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคนในวงกว้าง
 1. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงออกเอง [1]
 • สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่ดีในการแสดงออกเอง ผู้ใช้สามารถแชร์สถานะ รูปภาพ วิดีโอ หรือเรื่องราวส่วนตัวของตนเองได้ ทำให้เราสามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก หรือความสำคัญของเรื่องต่างๆได้อย่างอิสระ
 1. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ [1]
 • สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ใช้สามารการนำออนไลน์มาใช้ในประเด็นต่างๆ

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเติบโตอย่างรวดเร็ว การนำออนไลน์มาใช้ในประเด็นต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผลกระทบในหลายด้านของชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นในด้านการสื่อสาร, การศึกษา, การธุรกิจ, การเมือง, และอื่นๆ ซึ่งการนำออนไลน์มาใช้ในประเด็นต่างๆนั้นมีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาในการใช้งาน ดังนี้:

ข้อดีของการนำออนไลน์มาใช้ในประเด็นต่างๆ:

 1. การสื่อสาร: สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อคนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย [1]. เราสามารถสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเวลาและสถานที่ ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับเพื่อน, ญาติ, หรือคนที่ไม่รู้จักได้มากขึ้น

 2. การเผยแพร่ข้อมูล: การนำออนไลน์มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลทำให้เราสามารถแชร์ความรู้, ข่าวสาร, และเรื่องราวต่างๆได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง [1]. เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร, ความรู้, หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ

 3. การตลาดออนไลน์: การนำออนไลน์มาใช้ในการตลาดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการโฆษณาและสร้างความนิยมสำหรับธุรกิจ [1]. เราสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้อย่างเป็นกลาง และเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขาย

 4. การเรียนรู้ออนไลน์: การนำอ


Learn more:

 1. สื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนโลก และอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ!!!!! – สวนดอกวาไรตี้ Suandok Variety
 2. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
 3. bangkok bank sme รวมข้อมูล ข่าว สาระความรู้ เพื่อคนทำธุรกิจ เอสเอ็มอี

Categories: นับ 87 ออนไลน์ แปล ว่า

แปลภาษาขณะสนทนาได้ทันที
แปลภาษาขณะสนทนาได้ทันที

See more: bdsdreamland.net/category/tech

คำว่าออนไลน์แปลว่าอะไร

คำว่า ออนไลน์ แปลว่าอะไร?

ออนไลน์ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย โดย ออนไลน์ หมายถึงสถานะของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ๆ [1].

ในทางตรงกันข้าม ออฟไลน์ หมายถึงสถานะของการไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือไม่ได้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ [2].

ในความหมายทั่วไป คำว่า ออนไลน์ อาจหมายถึงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์ [2].


Learn more:

 1. ONLINE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. online แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ออนไลน์และออฟไลน์ – วิกิพีเดีย

คำว่าออนไลน์มาจากประเทศอะไร

คำว่า ออนไลน์ มาจากคำภาษาอังกฤษ online [1]. ในภาษาอังกฤษ, คำนี้ใช้เป็นคำขยาย แต่ในภาษาไทย เราใช้เป็นคำขยายหรือคำกริยาก็ได้ [1]. เมื่อใช้เป็นคำกริยาในภาษาไทย คำว่า ออนไลน์ หมายถึงการเชื่อมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เมื่อเราถามว่า ตอนนี้คุณออนไลน์อยู่หรือเปล่า? หมายความว่าเราถามว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่ และถ้าคุณออนไลน์ คุณอาจจะส่งไฟล์เอกสารไปให้ผู้อื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ [1].


Learn more:

 1. ออนไลน์ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 2. ONLINE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ออนไลน์และออฟไลน์ – วิกิพีเดีย
จีนจีนออนไลน์ By Mona] ตัวจีนที่เขียนคล้ายกันวันนี้ คือ 庆 Qìng กับ 床 Chuáng 庆 จะมี 大Dà อยู่ข้างใน แปลว่า เฉลิมฉลอง เช่น 国庆节 Guó Qìng Jié วันชาติ 庆祝 Qìng Zhù เฉลิมฉลอง
จีนจีนออนไลน์ By Mona] ตัวจีนที่เขียนคล้ายกันวันนี้ คือ 庆 Qìng กับ 床 Chuáng 庆 จะมี 大Dà อยู่ข้างใน แปลว่า เฉลิมฉลอง เช่น 国庆节 Guó Qìng Jié วันชาติ 庆祝 Qìng Zhù เฉลิมฉลอง
คุณชนะอยากเล่า :
คุณชนะอยากเล่า : “พส.” ศัพท์ฮิตวัยรุ่น แปลว่าอะไร? | 08-09-64 | ตะลอนข่าว – Youtube
ธัญวลัย | นิยาย นวนิยาย นิยายออนไลน์ เขียนนิยายออนไลน์
ธัญวลัย | นิยาย นวนิยาย นิยายออนไลน์ เขียนนิยายออนไลน์
One อ่านว่า วัน แปลว่า หนึ่ง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค - ภาษาอังกฤษออนไลน์
One อ่านว่า วัน แปลว่า หนึ่ง คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค – ภาษาอังกฤษออนไลน์
Ep9 : เรียนภาษาจีนออนไลน์
Ep9 : เรียนภาษาจีนออนไลน์ “卷” Juǎn คำแสลงภาษาจีน แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร ?? #Nteducationเรียนต่อจีน – Youtube
Mou ย่อมาจาก คำว่าอะไร แปลว่าอะไร?
Mou ย่อมาจาก คำว่าอะไร แปลว่าอะไร?
10 รหัสลับฉบับภาษาจีน -- Serazu ร้านหนังสือออนไลน์
10 รหัสลับฉบับภาษาจีน — Serazu ร้านหนังสือออนไลน์
I Suppose ที่ฝรั่งชอบใช้ แปลว่าอะไรกันแน่ | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
I Suppose ที่ฝรั่งชอบใช้ แปลว่าอะไรกันแน่ | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ออนไลน์ แปล ว่า: ความหมายและแนวคิด
ความสำคัญของการเข้าใจคำว่า ออนไลน์
ประโยชน์และการใช้งานของคำว่า ออนไลน์
ความแตกต่างระหว่าง ออนไลน์ กับ ออฟไลน์
การนำ ออนไลน์ มาใช้ในประเด็นต่างๆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *