มลังเมลือง: เคล็ดลับสำหรับการออกแบบและสร้างเมืองยุคใหม่

งดงามมลังเมลือง! ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ไปเที่ยวตากแวะไปสักการะกัน - Youtube

#มลังเมลือง เฟื้องฟ้ารัย้าย้อย

Keywords searched by users: มลังเมลือง: เคล็ดลับสำหรับการออกแบบและสร้างเมืองยุคใหม่ มลังเมลือง หมายถึง

ความหมายและคำจำกัดความของ มลังเมลือง

งดงามมลังเมลือง! ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ไปเที่ยวตากแวะไปสักการะกัน - Youtube
งดงามมลังเมลือง! ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ไปเที่ยวตากแวะไปสักการะกัน – Youtube

ความหมายและคำจำกัดความของ มลังเมลือง

มลังเมลือง เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การเตรียมความพร้อมหรือการจัดเตรียมสิ่งของให้พร้อมใช้งาน [1] คำว่า มลัง หมายถึงการเตรียมความพร้อมหรือการจัดเตรียมสิ่งของ ส่วนคำว่า เมลือง หมายถึงสิ่งของที่เตรียมไว้ให้พร้อมใช้งาน [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มลังเมลือง:

 • ครูกำลังมลังเมลืองหนังสือเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอน [1]
 • ทีมงานกำลังมลังเมลืองอุปกรณ์เพื่อเตรียมสำหรับงานแสดงสินค้า [1]

คำว่า มลังเมลือง เป็นคำที่ใช้ในบริบทต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมในการทำงาน การเตรียมสิ่งของในการเดินทาง หรือการเตรียมความพร้อมในการจัดงานต่างๆ ซึ่งมักใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ [1]


Learn more:

 1. มลังเมลือง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภาษาไทยวันละคำ… | www.jirasak.com
 3. มลังเมลือง หรือ มะลังมะเลือง คำไหนเขียนถูก? | Wordy Guru

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มลังเมลือง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มลังเมลือง คืออะไร? คำว่า มลังเมลือง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือเร่งด่วน [1] ในทางเทคนิคการใช้คำว่า มลังเมลือง นั้นมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ อย่างเช่น การขับรถหรือการเคลื่อนที่ของคน ซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเร่งด่วน [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มลังเมลือง:

 1. เมื่อรถแข่งออกสตาร์ท มันเคลื่อนที่อย่างมลังเมลืองไปข้างหน้า [2]
 2. คนในเมืองใหญ่มักมีวิถีชีวิตที่มลังเมลืองและเร่งด่วน [1]
 3. การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นการเคลื่อนที่อย่างมลังเมลืองในอากาศ [2]
 4. การแข่งขันกีฬาต่างๆ มักมีการเคลื่อนที่อย่างมลังเมลืองและเร่งด่วน [1]

Learn more:

 1. มลังเมลือง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มลังเมลือง แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. ภาษาไทยวันละคำ… | www.jirasak.com

ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง จากพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง มีดังนี้:

 1. มลังเมลือง (มะลังมะเลือง) [1]
  • มีความหมายว่า สุกใส หรืออร่ามเรือง
  • มีความหมายว่า สุกใสยิ่ง หรืองามยิ่ง
  • มีความหมายว่า อร่ามยิ่ง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มลังเมลือง:

 • เธอมีความงามที่มลังเมลือง [1]
 • วิวที่เห็นจากด้านบนเขาสูงนั้นสวยมลังเมลือง [1]

Learn more:

 1. -เมลือง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. มลังเมลือง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภาคผนวก:รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด – วิกิพจนานุกรม

ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง จากพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ Lexitron

ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง จากพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำว่า มลังเมลือง เป็นคำที่พบในพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ LEXiTRON ซึ่งมีความหมายดังนี้:

มลังเมลือง [n.] – หมายถึง การเคลื่อนไหวของคนหรือสิ่งของในที่แคบและแออัด หรือสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายและคับคั่ง

ตัวอย่างประโยค:

 • การเดินทางในเวลาราชการอาจเกิดมลังเมลืองได้มาก เพราะมีคนจำนวนมากเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน [1]
 • การช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าในช่วงเทศกาลอาจทำให้เกิดมลังเมลืองในที่แคบได้ [1]

คำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง ที่พบในพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ LEXiTRON ได้แก่:

 1. ความวุ่นวาย
 2. ความคับคั่ง
 3. ความแออัด
 4. ความแคบและแออัด
 5. ความเคลื่อนไหว

Learn more:

 1. มลังเมลือง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง จากพจนานุกรมแปลไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง จากพจนานุกรมแปลไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

มลังเมลือง เป็นคำที่อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักในประเทศไทย แต่สำหรับคนที่มีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและวรรณคดีโบราณ อาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้าง ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง ตามพจนานุกรมแปลไทย-ไทยของอ.เปลื้อง ณ นคร

ความหมายของ มลังเมลือง [1]

 • มลังเมลือง มีความหมายว่า สิ่งที่เป็นกลางและเป็นศูนย์กลางของเมืองหรือชุมชน หรือสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของความสนใจหรือความสำคัญในบางเรื่อง

คำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง [1]

 • เมือง
 • ศูนย์กลาง
 • ศูนย์รวม
 • ศูนย์สำคัญ
 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 • ศูนย์การค้า
 • ศูนย์การเรียนรู้
 • ศูนย์การท่องเที่ยว
 • ศูนย์การประชุม
 • ศูนย์การสื่อสาร
 • ศูนย์การบริการ
 • ศูนย์การพัฒนา
 • ศูนย์การเมือง
 • ศูนย์การค้าส่ง
 • ศูนย์การค้าปลีก
 • ศูนย์การแพทย์
 • ศูนย์การศึกษา
 • ศูนย์การอบรม
 • ศูนย์การบริการสาธารณสุข
 • ศูนย์การบริการทางการเงิน
 • ศูนย์การบริการทางการขนส่ง
 • ศูนย์การบริการทางการท่องเที่ยว
 • ศูนย์การบริการทางการศึกษา
 • ศูนย์การบริการทางการเกษตร
 • ศูนย์การบริการทางการอาชีพ
 • ศูนย์การบริการทางการอุตสาหกรรม
 • ศูนย์การบริการทางการค้าระหว่างประเทศ
 • ศูนย์การบริการทางการท่องเที่ยวและการเความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง จากพจนานุกรมแปลไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

มลังเมลือง เป็นคำที่พบในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร ซึ่งเป็นผลงานของเปลื้อง ณ นคร นักวิชาการด้านภาษาไทย ซึ่งเป็นผู้แต่งปทานุกรมนักเรียนและพจนานุกรม และเคยเป็นประธานกรรมาธิการการวัฒนธรรมและสังคมในสภาผู้แทนราษฎรไทยชุดที่ 11 [1].

ความหมายของคำว่า มลังเมลือง ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดจากพจนานุกรมแปลไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร หากต้องการทราบความหมายของคำนี้ ควรพิจารณาจากบริบทและการใช้คำในประโยค เพื่อเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์กับคำอื่นๆ ในประโยคนั้นๆ


Learn more:

 1. เปลื้อง ณ นคร – วิกิพีเดีย
 2. มลังเมลือง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พจนานุกรม เปลื้อง ณ นคร – ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น : Inspired by LnwShop.com

มลังเมลืองในแง่ความหมายของคำว่า สุกใส และคำที่เกี่ยวข้อง

มลังเมลืองในแง่ความหมายของคำว่า สุกใส และคำที่เกี่ยวข้อง

คำว่า มลังเมลือง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสภาวะที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะสวยงามและสดใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงสีสัน คำนี้มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ภูมิทัศน์ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามและความสดใส

ส่วนคำว่า สุกใส เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสภาวะที่มีความสดใส สะอาด และไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสกปรก คำนี้มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับอากาศ สภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์และความสะอาด

คำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง และ สุกใส ได้แก่:

 1. สวยงาม
 2. สดใส
 3. สะอาด
 4. สว่างไสว
 5. สีสันสดใส
 6. บริสุทธิ์
 7. สะอาดปราศจากสิ่งกีดขวาง
 8. สดชื่น
 9. สวยงามอ่อนโยน
 10. สวยงามสดใส

การใช้คำเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถเล่าเรื่องราวหรืออธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะมลังเมลืองและสุกใสได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


Learn more:

 1. มลังเมลือง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภาษาไทยวันละคำ… | www.jirasak.com
 3. -เมลือง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มลังเมลือง จากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มลังเมลือง จากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ

มลังเมลืองเป็นเมืองหนึ่งในประเทศไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มลังเมลืองเป็นเมืองที่มีความเป็นสถานที่สำคัญในการศึกษาและการวิจัยในหลายด้าน นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับมลังเมลืองได้อีกด้วย

เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมลังเมลือง จากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ คุณสามารถใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานราชการท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมลังเมลือง

นอกจากนี้ยังมีหนังสือ บทความวิชาการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมลังเมลืองที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ คุณสามารถค้นหาหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดหรือฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์


Learn more:

 1. เพิ่มข้อมูลอ้างอิงในเอกสาร Word – ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

Categories: แบ่งปัน 86 มลังเมลือง

#มลังเมลือง เฟื้องฟ้ารัย้าย้อย
#มลังเมลือง เฟื้องฟ้ารัย้าย้อย

See more: bdsdreamland.net/category/tech

มลังเมลือง หมายถึง

มลังเมลือง หมายถึงอะไร

มลังเมลืองเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายว่า การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง [1]. คำว่า มลังเมลือง มาจากคำว่า มลัง ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และคำว่า เมลือง ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง [1]. ในบางกรณี คำว่า มลังเมลือง อาจใช้เพื่อเรียกเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง [1].

ความหมายของมลังเมลือง

การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงสามารถเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ดังนั้น มลังเมลืองอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ตัวอย่างเช่น:

 1. การเคลื่อนไหวของธุรกิจ: ในสถานการณ์ทางธุรกิจ มลังเมลืองอาจหมายถึงการเคลื่อนไหวของตลาดหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง เช่น การเปลี่ยนแปลงในการตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการแข่งขันที่เข้มข้น [1].

 2. การเคลื่อนไหวทางการเมือง: ในบริบททางการเมือง มลังเมลืองอาจหมายถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองอย่างรวดเร็วและรุนแรง เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การเลือกตั้ง หรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม [1].

 3. การเคลื่อนไหวทางธรรมชาติ: ในสถานการณ์ทางธรรมชาติ มลังเมลืองอาจหมายถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง เช่น แผ่นดินไหว พายุหรือน้ำท่วม [1].

คำถามที่พบบ่อย

 1. มลัมลังเมลือง หมายถึงอะไร?

มลังเมลือง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายว่า การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่มีระเบียบ [1]. คำว่า มลังเมลือง มาจากคำว่า มลายู ซึ่งหมายถึง เคลื่อนไหว และคำว่า เมลือง ซึ่งหมายถึง ไม่มีระเบียบ ดังนั้น มลังเมลือง หมายถึงสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่มีความเป็นระเบียบหรือความเรียบร้อย [1].

การใช้คำว่า มลังเมลือง สามารถนำมาใช้ในหลายบริบทต่างๆ เช่น การอธิบายสถานการณ์ที่มีความยุ่งเหยิงและไม่มีความเป็นระเบียบ เช่น การจราจรในเมืองใหญ่ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่มีความเรียบร้อย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มลังเมลือง:

 • การจราจรในเมืองใหญ่เป็นมลังเมลืองมาก [1].
 • สถานการณ์ในห้องประชุมเป็นมลังเมลืองจนทำให้เสียเวลา [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: มลังเมลือง หมายถึงอะไร?
A: มลังเมลือง หมายถึงสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่มีความเป็นระเบียบหรือความเรียบร้อย [1].


Learn more:

 1. มลังเมลือง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มลังเมลือง หรือ มะลังมะเลือง คำไหนเขียนถูก? | Wordy Guru
 3. มลังเมลือง – พจนานุกรมไทย-ไทย หมายถึง/ความหมาย
มลังเมลืองเรืองรุ้ง
มลังเมลืองเรืองรุ้ง” นิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 9
เมื่อจิตรกรรมมลังเมลืองของ Klimt กลายเป็นภาพถ่ายแฟชั่นอลังการ – Creativemove
เมื่อจิตรกรรมมลังเมลืองของ Klimt กลายเป็นภาพถ่ายแฟชั่นอลังการ – Creativemove
ม่วงเหลือง สีมลังเมลืองใน Hollywood | The Color List Ep03 - Youtube
ม่วงเหลือง สีมลังเมลืองใน Hollywood | The Color List Ep03 – Youtube
Supawan'S Colorful World] เมืองโบราณเฟิ่งหวง .. ในคืนที่มลังเมลืองอาบแสงไฟ ทิวทัศน์ยามค่ำคืนในเมืองนั้นสวยงามมาก .. กิจกรรมยามค่ำดูคึกคักมากมาย หลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
Supawan’S Colorful World] เมืองโบราณเฟิ่งหวง .. ในคืนที่มลังเมลืองอาบแสงไฟ ทิวทัศน์ยามค่ำคืนในเมืองนั้นสวยงามมาก .. กิจกรรมยามค่ำดูคึกคักมากมาย หลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
พุ่มเมือง
พุ่มเมือง”มลังเมลืองออกพรรษางาน”ชักพระบ้านดอน”
พุ่มเมือง
พุ่มเมือง”มลังเมลืองออกพรรษางาน”ชักพระบ้านดอน”
งดงามมลังเมลือง! ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ไปเที่ยวตากแวะไปสักการะกัน - Youtube
งดงามมลังเมลือง! ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ไปเที่ยวตากแวะไปสักการะกัน – Youtube

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายและคำจำกัดความของ มลังเมลือง
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มลังเมลือง
ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง จากพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง จากพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ LEXiTRON
ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับ มลังเมลือง จากพจนานุกรมแปลไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
มลังเมลืองในแง่ความหมายของคำว่า สุกใส และคำที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มลังเมลือง จากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *