มองดูภาษาอังกฤษ: เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษจาก 74 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน We Gointer.Com – เรียนต่อต่างปร | Pdf

เรียนภาษาอังกฤษ See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร เข้าใจง่าย

Keywords searched by users: มองดูภาษาอังกฤษ: เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ จ้องมอง ภาษาอังกฤษ, การมอง ภาษาอังกฤษ, เห็น ภาษาอังกฤษ กริยา 3 ช่อง, มุมมอง ภาษาอังกฤษ, สามารถมองเห็น ภาษาอังกฤษ, หม่อง ภาษาอังกฤษ, ฟังภาษาอังกฤษ, ดูภาษาอังกฤษเขียนยังไง

การเข้าใจความหมายของคำว่า มอง ในภาษาอังกฤษ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษจาก 74 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน We Gointer.Com – เรียนต่อต่างปร | Pdf
ฝึกพูดภาษาอังกฤษจาก 74 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน We Gointer.Com – เรียนต่อต่างปร | Pdf

การเข้าใจความหมายของคำว่า มอง ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากคำว่า มอง เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ดังนั้น เราจะมาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า มอง ในภาษาอังกฤษให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

คำว่า มอง ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. มองเห็น (See) – ใช้เมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆ หรือรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น I can see a beautiful sunset. [1]

 2. มองเข้าใจ (Understand) – ใช้เมื่อเราเข้าใจหรือเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ ตัวอย่างเช่น I understand what youre saying. [1]

 3. มองเป็น (Consider as) – ใช้เมื่อเราพิจารณาหรือพิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น Many people consider him as a genius. [1]

 4. มองเป็น (Regard as) – ใช้เมื่อเรามองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น I regard him as my best friend. [1]

 5. มองเห็นด้วย (Agree) – ใช้เมื่อเราเห็นด้วยหรือเห็นด้วยกับความคิดหรือความเห็นของคนอื่น ตัวอย่างเช่น I dont agree with you. [1]

 6. มองเห็นด้วย (Approve) – ใช้เมื่อเราเห็นด้วยหรืออนุมัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น The committee approved the proposal. [1]

 7. มองเห็นด้วย (Support) – ใช้เมื่อเราเห็นด้วยหรือสนับสนุนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น I support your decision. [1]

 8. มองเห็นด้วย (Endorse) – ใช้เมื่อเราเห็นด้วยหรือสนับสนุนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น The celebrity endorsed the new product. [1]

 9. มองเห็นด้วย (Perceive) – ใช้เมื่การเข้าใจความหมายของคำว่า มอง ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากคำว่า มอง เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบทสนทนาแตกต่างกันไป ต่อไปนี้คือความหมายของคำว่า มอง ในภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้:

 10. มองเห็น (See) – ใช้ในความหมายที่เห็นสิ่งต่างๆ หรือเห็นสถานการณ์ต่างๆ อย่างเช่น I can see a beautiful sunset. (ฉันสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม) [1]

 11. มองเห็นด้วยสายตาใจ (Perceive) – ใช้ในความหมายที่เข้าใจหรือรับรู้สิ่งต่างๆ อย่างเช่น She can perceive the hidden meaning behind his words. (เธอสามารถมองเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของเขาได้) [1]

 12. มองเห็นด้วยสายตาอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Witness) – ใช้ในความหมายที่เห็นเหตุการณ์หรือเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างเช่น I witnessed the accident this morning. (ฉันเป็นพยานเหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อเช้านี้) [1]

 13. มองเห็นด้วยสายตาอย่างเชิงวิเคราะห์ (Observe) – ใช้ในความหมายที่สังเกตหรือสำรวจสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด อย่างเช่น Scientists observe the behavior of animals in their natural habitat. (นักวิทยาศาสตร์สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ) [1]

 14. มองเห็นด้วยสายตาอย่างเชิงวิเคราะห์ (Analyze) – ใช้ในความหมายที่วิเคราะห์หรือสำรวจสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด อย่างเช่น The detective is analyzing the evidence. (นักสืบกำลังวิเคราะห์หลักฐาน) [1]

 15. มองเห็นด้วยสายตาอย่างเชิงวิเคราะห์ (Interpret) – ใช้ในความหมายที่ตีความหรือแปลอย่างเชี่ยวชาญ อย


Learn more:

 1. 50 สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนดี ความหมายโดน พร้อมคำแปล ใช้ได้ทั้งเรียน และ ทำงาน – OnDemand
 2. สำนวน | EF ประเทศไทย

วิธีใช้คำว่า ดู เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

20 วิธีพูดคำว่า 'ชอบ' เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
20 วิธีพูดคำว่า ‘ชอบ’ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ

วิธีใช้คำว่า ดู เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า ดู เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมาก ด้วยความสามารถในการเพิ่มพูนคำศัพท์ ประโยค และการฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษจากเนื้อหาของหนังหรือซีรีส์ที่เราชื่นชอบ ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้คำว่า ดู เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นได้ดังนี้:

 1. เลือกหนังหรือซีรีส์ที่เหมาะสม [1]

  • เลือกหนังหรือซีรีส์ที่คุณชื่นชอบและสนใจ เนื่องจากความสนใจจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
  • เลือกหนังหรือซีรีส์ที่มีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยในการเข้าใจและฝึกฟังภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
 2. ฟังและเข้าใจเนื้อหา [2]

  • ฟังและเข้าใจเนื้อหาของหนังหรือซีรีส์ที่คุณดู พยายามเข้าใจคำศัพท์ ประโยค และวลีที่ใช้ในเรื่อง
  • ใช้ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการเข้าใจเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง
 3. จดบันทึกคำศัพท์และประโยค [1]

  • จดบันทึกคำศัพท์ใหม่ที่คุณพบในเนื้อหาของหนังหรือซีรีส์ รวมถึงประโยคที่น่าสนใจ
  • ใช้สมุดหรือแอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึกคำศัพท์และประโยค เพื่อให้คุณสามารถฝึกศัพท์และประโยคเหล่านั้นได้ในภายหลัง
 4. ฝึกพูดภาษาอังกฤษ [2]

  • ใช้เนื้อหาขวิธีใช้คำว่า ดู เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า ดู เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมาก ด้วยความสามารถในการเพิ่มพูนคำศัพท์ ประโยค และการฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษจากเนื้อหาของหนังหรือซีรีส์ที่เราชื่นชอบ ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้คำว่า ดู เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นได้ดังนี้:

 1. เลือกหนังหรือซีรีส์ที่เหมาะสม [2]

  • เลือกหนังหรือซีรีส์ที่คุณชื่นชอบและสนใจ เนื่องจากความสนใจจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
  • เลือกหนังหรือซีรีส์ที่มีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการเข้าใจเนื้อหาและฝึกฟังภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
 2. ฟังและเข้าใจเนื้อหา [1]

  • ฟังและเข้าใจเนื้อหาของหนังหรือซีรีส์ที่คุณดู พยายามเข้าใจคำศัพท์ ประโยค และวลีที่ใช้ในเรื่อง
  • ใช้ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการเข้าใจและฝึกฟังภาษาอังกฤษ
 3. จดบันทึกคำศัพท์และประโยค [1]

  • จดบันทึกคำศัพท์ใหม่ที่คุณพบในเนื้อหาของหนังหรือซีรีส์ และทำความเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำศัพท์นั้น
  • จดบันทึกประโยคที่น่าสนใจหรือน่าใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 4. ฝึกพูดและออกเสียง [2]

  • ฝึกพูดและออกเสียงคำศัพท์และประ

Learn more:

 1. 8 เทคนิค ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการดูหนัง
 2. 8 เทคนิคฝึกภาษาอังกฤษจากหนังยังไงให้เป๊ะ พร้อมแนะนำหนังเรื่องเด็ด | Interpass
 3. แชร์!วิธีฝึกอังกฤษด้วยตัวเองจาก 4 หนัง(ฟีลกู๊ด)ใน Netflix🇬🇧 🗣️ | แกลเลอรีที่โพสต์โดย nursejk_ | Lemon8

การแปลคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ใน Longdo Dictionary

See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร? เข้าใจง่าย อย่างละเอียด - Youtube
See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร? เข้าใจง่าย อย่างละเอียด – Youtube

การแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นเรื่องที่สำคัญในการเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีคำศัพท์มากมาย และบ่งบอกถึงความหมายและความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยมีความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศแนบมาด้วย [1] ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของ Longdo Dictionary:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ: เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ [1]
 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา: ปัจจุบันรองรับภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน [1]
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: ในฐานข้อมูลของ Longdo มีพจนานุกรมหลายชุด เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1]
 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมอย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ, High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1]
 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม เครื่องจะแสดงความหมาการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจและใช้งานเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ อย่างไรก็ตามการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากความแตกต่างในคำศัพท์และไวยากรณ์ระหว่างภาษาทั้งสอง ด้วยเหตุนี้ Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องและรวดเร็ว [1].

นอกจากนี้ Longdo Dictionary ยังมีคุณสมบัติและบริการอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สะดวกในการเข้าถึงและใช้งานเนื้อหาภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. บริการติดโพย (PopThai): เป็นบริการที่ช่วยแปลคำหรือวลีภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความที่ต้องการแปลได้ทั้งประโยคหรือหน้าเว็บ ระบบจะแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศและแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหรือวลีนั้นๆ [1].

 2. ความหมายของคำ: ผู้ใช้สามารถเรียกดูความหมายของคำได้โดยการวางเมาส์เหนือคำหรือวลีที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ โดยอัตโนมัติ [1].

 3. ความหมายของคำที่แปรรูป: ระบบสามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำนั้นๆ ให้


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พจนานุกรม Longdo Dict – แอปพลิเคชันใน Google Play
 3. 10 แอพแปลภาษาที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง iOS และ Android

แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

5 สเต็ป ตั้งเป้าหมายยังไง ให้พูดอังกฤษเก่งสักที! | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
5 สเต็ป ตั้งเป้าหมายยังไง ให้พูดอังกฤษเก่งสักที! | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู

หากคุณกำลังมองหาแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เรามีข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณได้แก่:

 1. แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ EF ประเทศไทย [1]

  • EF ประเทศไทยเป็นแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายในการเรียนรู้ โดยมีแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จากจุดที่เหมาะสมกับคุณที่สุดในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีคู่มือไวยากรณ์และการใช้ฉบับสมบูรณ์ สำนวนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่สำคัญ และคำคมภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอีกด้วย
 2. 15 แหล่งเรียนภาษาอังกฤษฟรีที่รวมไว้ในบทความของพี่อั้มและ Study Guide [2]

  • บทความนี้รวบรวมแหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่มีให้เลือกเรียนฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ทุกแพลตฟอร์ม และมีความสนุกสนานและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Learn more:

 1. แหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 2. เปิดวาร์ป 15 แหล่งเรียนภาษาอังกฤษฟรี ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน รวมไว้ให้ครบ!
 3. เรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพ ได้ที่ไหนบ้าง? – International Research Assistance Qualification

วิธีใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook

Peep Out แปลว่า แอบมอง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Peep Out แปลว่า แอบมอง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

วิธีใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook

การใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook เป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารและเชื่อมต่อกับคนทั่วโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก ดังนั้นการเรียนรู้วิธีใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นี่คือวิธีใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook:

 1. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ:

  • เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐานของภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ, การฟังและพูดภาษาอังกฤษ [1].
  • ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น Duolingo, Rosetta Stone, หรือ Memrise เพื่อปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณ [1].
 2. การเข้าร่วมกลุ่มและหน้าเพจที่เกี่ยวข้อง:

  • เข้าร่วมกลุ่มที่มีคนที่สนใจเรื่องที่คุณสนใจ เช่น กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ, กลุ่มท่องเที่ยว, หรือกลุ่มเกี่ยวกับความสนใจเฉพาะของคุณ [1].
  • ติดตามหน้าเพจที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ เช่น หน้าเพจเรียนภาษาอังกฤษ, หน้าเพจข่าวสาร, หรือหน้าเพจของศิลปินที่คุณชื่นชอบ [1].
 3. การเขียนโพสต์และคอมเมนต์:

  • ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนโพสต์และคอมเมนต์ เพื่อฝึกทักษะการเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ [1].
  • ใช้ภาษาอวิธีใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook

การใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook เป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารและเชื่อมต่อกับคนทั่วโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ เพราะเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ดังนั้น การเรียนรู้วิธีใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก ดังนี้:

 1. การเรียนรู้ศัพท์และประโยคพื้นฐาน: เพื่อให้สามารถเข้าใจและสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ได้ดี ควรเรียนรู้ศัพท์และประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ เช่น การทักทาย (Hello, Hi), การแสดงความคิดเห็น (Like, Comment), การแชร์ (Share), การตอบกลับ (Reply) เป็นต้น [1].

 2. การอ่านและเขียนโพสต์: ในการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ เราควรฝึกทักษะการอ่านและเขียนโพสต์ให้เก่ง เพื่อให้สามารถเข้าใจและตอบกลับโพสต์ของผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม [1].

 3. การใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงอารมณ์: เพื่อให้สื่อสารอย่างชัดเจนและเข้าใจกันได้ดี ควรเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงอารมณ์ เช่น การใช้คำว่า Im happy เพื่อแสดงความสุข [1].

 4. การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนคำอธิบาย: เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นภาพของสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร ควรฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนคำอธิบาย เช่น การอธิบายรูปภาพ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ [1


Learn more:

 1. การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้ facebook – GotoKnow

Categories: อัปเดต 66 มอง ดู ภาษา อังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร เข้าใจง่าย
เรียนภาษาอังกฤษ See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร เข้าใจง่าย

(v) watch, See also: stare, look at, Syn. มอง, ดู, มุ่งดู, Example: หลายคนหันไปมองดูนายทหารที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีอย่างพินิจพิจารณาsee – เห็นหรือรับรู้บางอย่างด้วยตา look – จ้องมองไปที่บางอย่าง watch – ดูบางอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่นานขึ้นWatch (v.) หมายถึง เฝ้าดู, ชม

เป็นการตั้งใจจับตาดูอะไรบางอย่างเป็นระยะเวลานาน We watched the plane take off. (พวกเราเฝ้าดูเครื่องบินขึ้น)

See more: bdsdreamland.net/category/tech

Look And See ต่างกันอย่างไร

การใช้คำว่า see, look, และ watch ในภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันอย่างไร?

เมื่อเราพูดถึงการใช้คำเหล่านี้ในภาษาอังกฤษ มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้:

 1. See (เห็นหรือรับรู้บางอย่างด้วยตา) [1]

  • See ใช้เพื่อแสดงถึงการรับรู้สิ่งต่างๆ ด้วยการมองเห็นด้วยตา โดยไม่จำเป็นต้องมีการจ้องมองหรือดูในระยะเวลานาน
 2. Look (จ้องมองไปที่บางอย่าง) [1]

  • Look ใช้เพื่อแสดงถึงการจ้องมองหรือมองเห็นบางอย่างโดยมีการใช้สายตา อาจจะเป็นการสังเกตเห็นรายละเอียดหรือสิ่งที่ต้องการให้เห็นอย่างชัดเจน
 3. Watch (ดูบางอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่นานขึ้น) [1]

  • Watch ใช้เพื่อแสดงถึงการมองเห็นหรือสังเกตเห็นบางอย่างในช่วงระยะเวลาที่นานขึ้น อาจจะเป็นการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

ดังนั้น การใช้คำเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับบริบทและความต้องการของประโยคที่เราต้องการสื่อสารให้เข้าใจถูกต้อง คำว่า see เป็นการรับรู้สิ่งต่างๆ ด้วยการมองเห็น คำว่า look เป็นการจ้องมองหรือมองเห็นบางอย่าง และคำว่า watch เป็นการมองเห็นหรือสังเกตเห็นบางอย่างในช่วงระยะเวลาที่นานขึ้น [1].


Learn more:

 1. British Council Thailand – see, look, watch ใช้ต่างกันอย่างไร? 3 …
 2. จ้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มองดู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
เรียนภาษาอังกฤษ See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร เข้าใจง่าย - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษ See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร เข้าใจง่าย – Youtube
See / Look / Watch ต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล
See / Look / Watch ต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล
See, Look, Watch ไม่งงจะงงมาก
See, Look, Watch ไม่งงจะงงมาก
เรียนภาษาอังกฤษ See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร เข้าใจง่าย - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษ See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร เข้าใจง่าย – Youtube
See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร? เข้าใจง่าย อย่างละเอียด - Youtube
See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร? เข้าใจง่าย อย่างละเอียด – Youtube
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
คำว่า อร่อย นอกจาก Delicious แล้วมีคำไหนอีกบ้าง อร่อย ภาษาอังกฤษพูดยังไง
คำว่า อร่อย นอกจาก Delicious แล้วมีคำไหนอีกบ้าง อร่อย ภาษาอังกฤษพูดยังไง
คำว่า อร่อย นอกจาก Delicious แล้วมีคำไหนอีกบ้าง อร่อย ภาษาอังกฤษพูดยังไง
คำว่า อร่อย นอกจาก Delicious แล้วมีคำไหนอีกบ้าง อร่อย ภาษาอังกฤษพูดยังไง
Peep Out แปลว่า แอบมอง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Peep Out แปลว่า แอบมอง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
5 สเต็ป ตั้งเป้าหมายยังไง ให้พูดอังกฤษเก่งสักที! | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
5 สเต็ป ตั้งเป้าหมายยังไง ให้พูดอังกฤษเก่งสักที! | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร? เข้าใจง่าย อย่างละเอียด - Youtube
See, Look, Watch เห็น มอง ดู ใช้ต่างกันอย่างไร? เข้าใจง่าย อย่างละเอียด – Youtube
20 วิธีพูดคำว่า 'ชอบ' เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
20 วิธีพูดคำว่า ‘ชอบ’ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
ฝึกพูดภาษาอังกฤษจาก 74 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน We Gointer.Com – เรียนต่อต่างปร | Pdf
ฝึกพูดภาษาอังกฤษจาก 74 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน We Gointer.Com – เรียนต่อต่างปร | Pdf

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

การเข้าใจความหมายของคำว่า มอง ในภาษาอังกฤษ
วิธีใช้คำว่า ดู เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การแปลคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ใน Longdo Dictionary
แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
วิธีใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *