กศน. ย่อมาจาก: สารคดีเบื้องหลังและบทบาทในการศึกษา (20 คำ)

กศน.คืออะไร | อายุเท่าไหร่เรียนได้ | เรียนที่ไหน | การศึกษาทางเลือก | มันเรียนอะไร (Ep11.)

กศน.คืออะไร | อายุเท่าไหร่เรียนได้ | เรียนที่ไหน | การศึกษาทางเลือก | มันเรียนอะไร (Ep11.)

Keywords searched by users: กศน. ย่อมาจาก: สารคดีเบื้องหลังและบทบาทในการศึกษา (20 คำ) กศน คือ การศึกษานอกระบบ, กศน.อำเภอ ย่อมาจาก, ก ศ น. เปลี่ยนชื่อ, ก ศ น. ชื่อ ใหม่, ผอ.กศน. ย่อมาจาก, ก ศ น ย่อ มา จาก ภาษา อังกฤษ, ก ศ น. เรียน ยัง ไง, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คือ

วิกิพจนานุกรม

วิกิพจนานุกรมคืออะไร?

วิกิพจนานุกรม (Wiktionary) เป็นโครงการที่สร้างพจนานุกรมเสรีในทุกภาษา [3] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำศัพท์ วลี หรือประโยคที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำอ่าน ความหมาย คำที่เกี่ยวข้อง และคำแปลในภาษาอื่น ๆ [1] วิกิพจนานุกรมเปรียบเสมือนพจนานุกรมทุกภาษาในที่เดียวกัน [1] โดยมีให้ใช้งานถึง 182 ภาษา [1] การทำงานของเว็บไซต์คล้ายกับวิกิพีเดียที่เปิดให้ใครก็ได้สามารถเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาได้ [1] วิกิพจนานุกรมใช้ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิเช่นเดียวกับวิกิพีเดีย [1]

คุณสมบัติของวิกิพจนานุกรม:

 • วิกิพจนานุกรมไม่มีข้อจำกัดในการพิจารณาพื้นที่พิมพ์ [1] ทำให้วิกิพจนานุกรมส่วนใหญ่มีคำอธิบายและคำแปลของศัพท์จากหลายภาษา [1]
 • บางรุ่นของวิกิพจนานุกรมยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่มักพบในอรรถาภิธานด้วย [1]

การใช้งานและการอภิปราย:

 • วิกิพจนานุกรมเป็นโครงการที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้วิกิพจนานุกรมที่ยอดเยี่ยม [3]
 • ผู้ใช้สามารถเข้ามาเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาในวิกิพจนานุกรมได้ [1]
 • มีการอภิปรายและการสนับสนุนโดยกลุ่มผู้ใช้วิกิพจนานุกรมที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาต่าง ๆ [3]

Learn more:

 1. วิกิพจนานุกรม – วิกิพีเดีย
 2. Wiktionary – วิกิพจนานุกรม
 3. วิกิพจนานุกรม – Meta

การออกเสียง

การออกเสียงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสื่อสารภาษา ภาษาไทยไม่แตกต่างจากภาษาอื่นๆ ในเรื่องการออกเสียง การออกเสียงถูกนิยามว่าเป็นการออกเสียงเสียงพยัญชนะและสระให้ถูกต้อง โดยใช้เสียงที่ถูกต้องตามกฎเสียงของภาษาไทย [1]

1. การออกเสียงในภาษาไทย

การออกเสียงในภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการออกเสียงที่ถูกต้องจะช่วยให้คนอื่นเข้าใจและเกิดการสื่อสารที่ราบรื่น นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในการสื่อสารทางวัฒนธรรมและการสื่อสารทางธุรกิจ [2]

2. การออกเสียงและการสะกดคำ

การออกเสียงและการสะกดคำเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาไทย การออกเสียงคำให้ถูกต้องจะช่วยให้คนอื่นเข้าใจความหมายของคำที่พูด ในภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่ต้องใช้ในการออกเสียงคำ [1]

3. การออกเสียงและการสื่อสาร

การออกเสียงที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร การออกเสียงที่ชัดเจนและถูกต้องจะช่วยให้คนอื่นเข้าใจและตอบสนองตามที่เราต้องการ นอกจากนี้ยังมีการใช้เสียงเพื่อสร้างความเข้าใจและความสนใจในการสื่อสาร [2]

4. การออกเสียงและการเรียนรู้ภาษาไทย

การออกเสียงถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาไทย การออกเสียงคำให้ถูกต้องจะช่วยให้เราเข้าใจและสื่อสารได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีการใช้เสียงในการเรียนรู้คำศัพท์ การอ่านออกเสียง และการฟังเพื่อเข้าใจคำพูด [1]


Learn more:

 1. thai-language.com – ออกเสียง
 2. การออกเสียง – Wiktionary, the free dictionary
 3. Thai Notes ๏ ภาษาไทย๕นาที

คำวิสามานยนาม

คำวิสามานยนาม หรือ คำนามวิสามัญ เป็นคำนามที่ใช้เพื่อระบุชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ โดยเจาะจงและเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งนั้นๆ [2]. คำนามวิสามัญมักจะเป็นคำนามที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นหลายส่วนได้ และมักจะเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรกของคำนั้นๆ [1].

คำนามวิสามัญมักใช้เพื่อระบุชื่อของบุคคล เช่น ชื่อคน เช่น สมชาย หรือ สมศรี [2]. นอกจากนี้ยังมีคำนามวิสามัญที่ใช้เพื่อระบุชื่อของสัตว์ เช่น ช้าง หรือ นก [1]. นอกจากนี้ยังมีคำนามวิสามัญที่ใช้เพื่อระบุชื่อของสิ่งของ เช่น รถยนต์ หรือ โทรทัศน์ [2]. นอกจากนี้ยังมีคำนามวิสามัญที่ใช้เพื่อระบุชื่อของสถานที่ เช่น กรุงเทพฯ หรือ ปารีส [1].

คำนามวิสามัญมักจะเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรกของคำนั้นๆ เพื่อให้เห็นความแตกต่างจากคำนามสามานยนาม ที่มักจะเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด [2]. ตัวอย่างของคำนามวิสามัญที่เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่คือ กรุงลอนดอน หรือ ดาวพฤหัสบดี [1].

คำนามวิสามัญบางคำยังอาจอยู่ในรูปพหูพจน์ เพื่อระบุสิ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ เช่น ครอบครัวเฮนเดอร์สัน หรือ อะโซร์ส (กลุ่มเกาะ) [2]. นอกจากนี้ยังมีคำนามวิสามัญบางคำที่สามารถพบในการใช้ชุดรองเช่นกัน เพื่อแทนคำนามสามานยนาม เช่น การขยายนาม หรือ การผจญภัยอะโซคำวิสามานยนามคืออะไร?

คำวิสามานยนามหรือคำนามวิสามัญเป็นคำนามที่ใช้เพื่อระบุชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่เฉพาะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รู้ชัดเจนว่าเป็นใครหรืออะไร [1]. คำวิสามานยนามมักจะเป็นคำที่ไม่สามารถแทนที่ได้ด้วยคำนามทั่วไป (common noun) เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป [2].

ตัวอย่างของคำวิสามานยนามได้แก่ ชื่อคน เช่น สมชาย หรือ สมศรี ชื่อสัตว์ เช่น ดักแด้ หรือ ช้าง ชื่อสถานที่ เช่น กรุงเทพมหานคร หรือ เขาใหญ่ [1].

คำวิสามานยนามแตกต่างจากคำนามทั่วไป (common noun) ที่ใช้เรียกกลุ่มของสิ่งต่างๆ เช่น เมือง ดาวเคราะห์ บุคคล หรือบริษัท [2]. คำนามทั่วไปมักจะไม่เจาะจงเป็นคนหรือสิ่งเฉพาะ แต่เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกหลายคนหรือสิ่งที่มีหลายองค์ประกอบ [2].

คำวิสามานยนามบางคำอาจอยู่ในรูปพหูพจน์ เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ เช่น ครอบครัวเฮนเดอร์สัน หรือ อะโซร์ส (กลุ่มเกาะ) [2]. บางคำวิสามานยนามยังสามารถใช้ชุดรองเพื่อแทนที่ได้ เช่น การขยายนามหรือการใช้ชื่ออื่นแทนคำวิสามานยนามเดิม [2].


Learn more:

 1. คำนามคืออะไรและชนิดของ คำนาม? – Twinkl
 2. วิสามานยนาม – วิกิพีเดีย
 3. คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ลักษณนาม สมุหนาม อาการนาม. – ppt ดาวน์โหลด

การศึกษานอกโรงเรียน

การศึกษานอกโรงเรียนเป็นหนึ่งในรูปแบบการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากวิถีการเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการการเรียนรู้ที่หลากหลายในแทบทุกกิจกรรมของสังคม การศึกษานอกโรงเรียนเป็นการศึกษาที่ไม่จำกัดอายุ รูปแบบการเรียนการสอน หรือสถานที่ และมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้เรียน [1].

การศึกษานอกโรงเรียนมีหลายรูปแบบและกิจกรรมที่สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ เช่น

 1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน: เป็นสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมักจะมีอาจารย์ประจำและอาจารย์อาสาสมัครที่เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน [1].
 2. โครงการการศึกษานอกโรงเรียน: เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความสามารถที่ไม่ได้เรียนในระบบการศึกษาปกติ เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ [2].
 3. กิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบ: เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การเข้าร่วมค่ายการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร หรือการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา [2].

การศการศึกษานอกโรงเรียนเป็นหนึ่งในรูปแบบการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากวิถีการเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าขององค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ตลอดจนพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based Economy) ทำให้เกิดความต้องการการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในแทบทุกกิจกรรมของสังคม ดังนั้น การศึกษานอกโรงเรียนเป็นทางเลือกที่สำคัญในการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในสังคมวิถีการเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบัน

ความหมายของการศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษานอกโรงเรียนหรือ Non-formal Education (NFE) หมายถึง การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ แต่นอกกรอบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ โดยมุ่งบริการให้คนกลุ่มต่างๆ ของประชากร ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก [2]. การศึกษานอกโรงเรียนเน้นการเรียนรู้ (Learning) และมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งที่เป็นทัศนคติ ทักษะ และความรู้ ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบนี้มีความยืดหยุ่นกว่าการเรียนในระบบโรงเรียนทั่วไป [2]. สมรรถนะที่เกิดจากการศึกษานอกโรงเรียนมีความหลากหลาย ตั้งแต่ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ไข ความขัดแย้งการแลกเปลี่ย


Learn more:

 1. การศึกษานอกระบบ – วิกิพีเดีย
 2. การศึกษานอกระบบ
 3. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ – วิกิพีเดีย

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย [1]. กรมการศึกษานอกโรงเรียนเคยเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2483 เป็นกองการศึกษาผู้ใหญ่ และจัดตั้งเป็นกรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 ในชื่อ กรมการศึกษานอกโรงเรียน หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า กศน. [1].

ประวัติ

 • ยุคกองการศึกษาผู้ใหญ่: การศึกษาผู้ใหญ่เริ่มมีอย่างเป็นทางการในปี 2483 โดยรัฐบาลในขณะนั้นได้ให้มีการจัดตั้ง กองการศึกษาผู้ใหญ่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผู้ใหญ่โดยตรง และได้ริเริ่มโครงการรณรงค์การรู้หนังสือทั่วประเทศ พร้อมกับประกาศใช้กฎหมายบังคับให้ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 45 ปี เสียค่าเล่าเรียนเป็นรายปี จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้รู้หนังสือแล้ว แต่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2.

 • ยุคกรมการศึกษานอกโรงเรียน: ต่อมาในช่วงปี 2513-2523 ได้มีการขยายโอกาสการศึกษาผู้ใหญ่อย่างกว้างขวาง รัฐบาลจึงได้ยกฐานะกกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย [1]. กรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของประชาชนที่ไม่ได้เข้าระบบการศึกษาทางโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ [2].

ประวัติของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

 • ยุคกองการศึกษาผู้ใหญ่: การศึกษาผู้ใหญ่เริ่มมีอย่างเป็นทางการในปี 2483 โดยรัฐบาลได้จัดตั้ง กองการศึกษาผู้ใหญ่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผู้ใหญ่โดยตรง [1].
 • ยุคกรมการศึกษานอกโรงเรียน: ในช่วงปี 2513-2523 รัฐบาลได้ขยายโอกาสการศึกษาผู้ใหญ่อย่างกว้างขวาง จึงได้ยกฐานะกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นเป็น กรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับประชาชนในวันที่ 24 มีนาคม 2522 [2].
 • ยุคสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการยุบรวมกรมต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนถูกยุบรวมเป็นสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรง

Learn more:

 1. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ – วิกิพีเดีย
 2. เปลี่ยนผ่าน ‘กศน.’ สู่ ‘กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีหน้าที่อะไรบ้าง
 3. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ – Wikiwand

ประวัติและสารบัญ

ประวัติและสารบัญ

ประวัติและสารบัญเป็นส่วนสำคัญของเอกสารหรือหนังสือที่ช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในบทความนี้เราจะสอดคล้องกับมาตรฐาน SEO ของ Google และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและสารบัญอย่างละเอียด

ประวัติ

ประวัติเป็นส่วนที่สำคัญของเอกสารหรือหนังสือที่อธิบายเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ประวัติมักจะเรียงลำดับตามลำดับเวลา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและติดตามเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน

สารบัญ

สารบัญเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้งานสามารถค้นหาและเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สารบัญมักจะรวมถึงหัวข้อหรือเรื่องย่อยๆ ที่อยู่ในเอกสารหรือหนังสือ โดยมักจะแสดงลำดับหัวข้อและหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

การเขียนเนื้อหาที่ตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google

เพื่อให้เนื้อหาของคุณตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google และมีโอกาสปรากฏในผลการค้นหาอันดับสูง คุณควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การค้นหาคำสำคัญ: กำหนดคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ คำสำคัญควรเป็นคำที่ผู้ค้นหาอาจใช้เมื่อต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ

 2. การเขียนเนื้อหา: เนื้อหาควรเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน คุณควรเขียนเนื้อหาให้สม่ำเสมอและมีความยาวที่เพียงพอ เพื่อให้ Google รับรู้ประวัติและสารบัญ

ประวัติและสารบัญเป็นส่วนสำคัญของเอกสารหรือหนังสือที่ช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในบทความนี้เราจะสอดคล้องกับมาตรฐาน SEO ของ Google โดยจะเน้นการเขียนเนื้อหาที่ครอบคลุมและลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติและสารบัญ โดยไม่ใช้ข้อมูลจากการค้นหาในเว็บไซต์

หัวข้อที่ 1: ประวัติ

 • อธิบายถึงความหมายของประวัติและความสำคัญของการรู้จักประวัติ
 • อธิบายถึงประเภทของประวัติ เช่น ประวัติบุคคลสำคัญ ประวัติประเทศ หรือประวัติศาสตร์
 • อธิบายถึงวิธีการศึกษาประวัติ และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

หัวข้อที่ 2: สารบัญ

 • อธิบายถึงความหมายของสารบัญและประโยชน์ของการใช้สารบัญ
 • อธิบายถึงโครงสร้างของสารบัญ เช่น หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และหมายเลขหน้า
 • อธิบายถึงวิธีการสร้างสารบัญที่มีความเรียบเรียงและเข้าใจง่าย
 • อธิบายถึงการใช้เครื่องหมายที่ช่วยในการเรียงลำดับสารบัญ เช่น ตัวอักษรตัวหนา ตัวอักษรตัวเอียง หรือตัวเลข

หัวข้อที่ 3: การเขียนเนื้อหาที่เป็นมาตรฐาน SEO

 • อธิบายถึงความสำคัญของการเขียนเนื้อหาที่เป็นมาตรฐาน SEO ในการเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาของ Google
 • อธิบายถึงการใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหัวข้อและเนื้อหาของบทความ
 • อธิบายถึงการใช้หัวข

Categories: ยอดนิยม 79 กศน. ย่อมาจาก

กศน.คืออะไร | อายุเท่าไหร่เรียนได้ | เรียนที่ไหน | การศึกษาทางเลือก | มันเรียนอะไร (Ep11.)
กศน.คืออะไร | อายุเท่าไหร่เรียนได้ | เรียนที่ไหน | การศึกษาทางเลือก | มันเรียนอะไร (Ep11.)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีการโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( สำนักงาน กศน.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ให้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) กระทรวงศึกษาธิการ

See more: bdsdreamland.net/category/tech

กศน คือ การศึกษานอกระบบ

กศน คือ การศึกษานอกระบบ

กศน หมายถึง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [1] ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย หน้าที่หลักของกศน คือ การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างครบถ้วน

หน่วยงานสังกัดของกศน มีหลายระดับ ซึ่งประกอบไปด้วย [1]:

 1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกศน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแผนงานในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนทั้งในระดับชาติและภูมิภาค และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกศน
 2. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน. จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกศนในพื้นที่นั้น
 3. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหรือเขต (สำนกศน คือ การศึกษานอกระบบ

กศน หมายถึง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [1] ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย โดยเน้นการศึกษาที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนและตามความต้องการของบุคคล กศน มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ประกอบการ โดยการศึกษานอกระบบนี้สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่ต้องการในการพัฒนาตนเองในสายอาชีพที่ต้องการ [1]

หน่วยงานสังกัดของกศน

กศน มีหน่วยงานสังกัดหลายระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) [1]

  • เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกศน. ที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนงานในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับประเทศ
  • เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทในสังกัดกศน.
 2. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน. จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร) [1]

  • เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสน

Learn more:

 1. กศน. คือ อะไร – GotoKnow
 2. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ – วิกิพีเดีย
 3. สอบเทียบเท่า ม.6 ด้วย GED VS กศน. | House of Griffin
จุดเน้นการดำเนินงาน กศน 2566 - สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร
จุดเน้นการดำเนินงาน กศน 2566 – สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร
กศน.เดินหน้าปรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ – ศธ.360 องศา
กศน.เดินหน้าปรับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ – ศธ.360 องศา
สอบเทียบเท่า ม.6 ด้วย Ged Vs กศน. | House Of Griffin
สอบเทียบเท่า ม.6 ด้วย Ged Vs กศน. | House Of Griffin
📕รอบรู้การศึกษา​ กศน Ep 3
📕รอบรู้การศึกษา​ กศน Ep 3 ” กศน.เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วน๊าาาา​ ” – Youtube
วิจัยในชั้นเรียน กศน.ตำบลโพธิ์วงศ์ - Flip Ebook Pages 1-36 | Anyflip
วิจัยในชั้นเรียน กศน.ตำบลโพธิ์วงศ์ – Flip Ebook Pages 1-36 | Anyflip

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

วิกิพจนานุกรม
การออกเสียง
คำวิสามานยนาม
การศึกษานอกโรงเรียน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ประวัติและสารบัญ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *