กฤษฎา แปลว่า: ความหมายและความสำคัญของคำนี้ในวรรณคดีไทย

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP181:กฤษฎา แปลว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep181:กฤษฎา แปลว่า

Keywords searched by users: กฤษฎา แปลว่า: ความหมายและความสำคัญของคำนี้ในวรรณคดีไทย อลังการ แปลว่า, กฤษฎา อ่านว่า, กฤษณา แปลว่า, กฤษณา อ่านว่า, กฤษฎีกา แปลว่า, กฤษฎี แปลว่า, หฤหรรษ์ อ่านว่า, ตฤณ อ่านว่า

ความหมายของคำว่า กฤษฎา

คำว่า กฤษฎา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่น่าสนใจ ตามที่ค้นหาได้จากผลการค้นหาในเว็บไซต์ Longdo Dictionary [1] ซึ่งเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาและความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ในภาษาไทย

คำว่า กฤษฎา มีความหมายว่า คนที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะ วรรณกรรม หรือวรรณคดี [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบททางวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

เพื่อให้การเขียนของคุณตอบสนองต่อเกณฑ์ SEO ของ Google ดังนั้น คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเน้นความลึกซึ้งได้ดังนี้:

หัวข้อ: ความหมายของคำว่า กฤษฎา

เนื้อหา:

 1. คำว่า กฤษฎา คืออะไร?

  • คำว่า กฤษฎา ในภาษาไทยมีความหมายว่า คนที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะ วรรณกรรม หรือวรรณคดี [1]
 2. การใช้คำว่า กฤษฎา ในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

  • คำว่า กฤษฎา เป็นคำที่ใช้ในบริบททางวรรณคดีและวรรณกรรมไทย เพื่ออธิบายคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะ วรรณกรรม หรือวรรณคดี [1]
 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กฤษฎา

  • เขาเป็นกฤษฎาที่มีความเชี่ยวชาญในการแต่งกลอนไทย [1]

Learn more:

 1. -กฤษฎา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กฤษฎา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กฤษฎา แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ กฤษฎา | ชื่อมงคล

การแปลคำว่า กฤษฎา

การแปลคำว่า กฤษฎา เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย แต่ไม่สามารถหาความหมายที่แน่ชัดได้จากการค้นหาในเว็บไซต์ Longdo Dictionary [1][2] ซึ่งเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาต่างๆ อย่างไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย


Learn more:

 1. -กฤษฎา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กฤษฎา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กฤษฎา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กฤษฎา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กฤษฎา ในประโยคภาษาไทย:

 1. กฤษฎา เป็นชื่อหญิงที่มีความหมายว่า ความรู้สึกสุขและมีความสุข [1].
 2. เมื่อเห็นกฤษฎา คนที่เรารัก ใจเต้นเร็วขึ้นและรู้สึกอบอุ่น [1].
 3. กฤษฎา เป็นชื่อที่มีความหมายเชิงบวกและแสดงถึงความสุข [1].

Learn more:

 1. -กฤษฎา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กฤษฎา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กฤษฎา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับคำว่า กฤษฎา

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับคำว่า กฤษฎา เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการหาความหมายและความหมายของคำว่า กฤษฎา ในภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูง เนื่องจากพจนานุกรมนี้เป็นผลงานของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ในการให้บริการความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

คำว่า กฤษฎา มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. กฤษฎา [กฺริดสะดา] (โบกลอน) – คำนี้มาจากคำว่า กฤด และใช้ในบริบทของการทำและการสร้างสรรค์ เช่น เพื่อพระราชกฤษฎา แต่กี้ [1]

 2. กฤษฎา [กฺริดสะ-] (โบกลอน) – คำนี้มาจากคำว่า กฤดาภินิหาร และใช้ในบริบทของการเชิญชมและการยกย่อง เช่น เชิญชมชื่นกฤษฎา (ม. คําหลวง ฉกษัตริย์) [1]

 3. กฤษฎา [กฺริดสะดา -ดาน -ดานชะลิด -ดานชะลี -ดานชะวะลิดตะวา -ดานชะวะลิด -ดานชะวะเลด-ดานชุลี] (โบกลอน) – คำนี้มาจากคำว่า กฤดาญชลี และใช้ในบริบทของการถวายอภิวันทกฤษฎาญ กฤษฎาการกราบเกล้า (ม. คําหลวง มัทรี ฉกษัตริย์) [1]

ดังนั้น พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับคำว่า กฤษฎา เป็นทรัพยากรที่มีความหลากหลายและครอบคลุมความหมายของคำว่า กฤษฎา ในบรพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับคำว่า กฤษฎา เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการหาความหมายและคำจำกัดความของคำว่า กฤษฎา ในภาษาไทย โดยพจนานุกรมนี้เป็นผลงานของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีของประเทศไทย [1].

คำว่า กฤษฎา มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. กฤษฎา [กฺริดสะดา] (โบกลอน) – เป็นคำที่มาจากคำว่า กฤด และใช้ในบริบทของการทำและการสร้างสรรค์ เช่น เพื่อพระราชกฤษฎา แต่กี้ (ราชกิจที่ทรงทํามาแล้ว) [1].

 2. กฤษฎา [กฺริดสะ-] (โบกลอน) – เป็นคำที่มาจากคำว่า กฤดาภินิหาร และใช้ในบริบทของการชมเชยและเคารพ เช่น เชิญชมชื่นกฤษฎา (ม. คําหลวง ฉกษัตริย์) [1].

 3. กฤษฎา [กฺริดสะดา -ดาน -ดานชะลิด -ดานชะลี -ดานชะวะลิดตะวา -ดานชะวะลิด -ดานชะวะเลด-ดานชุลี] (โบกลอน) – เป็นคำที่มาจากคำว่า กฤดาญชลี และใช้ในบริบทของการถวายอภิวันทกฤษฎาญ กฤษฎาการกราบเกล้า (ม. คําหลวง มัทรี ฉกษัตริย์) และกฤษฎาญชลิตไหว้ (มาลัยคําหลวง) [1].

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับคำว่า กฤษฎา เป็นทรัพยากรที่มีความเป็นมาตรฐานสูงและเชื่อถือได้สำหรับการหาความหมายและคำจำกัดความของคำว่า กฤษฎา ในภาษาไทย [1].


Learn more:

 1. กฤษฎา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. -กฤษฎา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กฤษฎา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

พจนานุกรมแปลภาษา คำศัพท์ Longdo Dictionary เกี่ยวข้องกับคำว่า กฤษฎา

พจนานุกรมแปลภาษา คำศัพท์ Longdo Dictionary เกี่ยวข้องกับคำว่า กฤษฎา

พจนานุกรมแปลภาษาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการแปลคำศัพท์หรือวลีจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง ในที่นี้เราจะพูดถึงพจนานุกรมแปลภาษา คำศัพท์ Longdo Dictionary ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า กฤษฎา ในภาษาไทย

Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่มีความครอบคลุมในหลายภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน และอื่นๆ [1] โดยมีความสามารถในการแปลคำศัพท์และวลีให้เป็นภาษาต่างๆ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การแสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติเมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย [1]

การใช้งาน Longdo Dictionary ง่ายและสะดวก เพียงแค่ป้อนคำหรือวลีที่ต้องการแปลลงในช่องค้นหา แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีนั้นๆ พร้อมกับความหมายและตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้นๆ [1]

นอกจากนี้ Longdo Dictionary ยังมีความสามารถในการแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการแปลคำที่มีรูปแบบหรือรูปพจนานุกรมที่แตกต่างกัน [1]

ดังนั้น พจนานุกรมแปลภาษา คำศัพท์ Longdo Dictionary เกี่ยวข้องกับคำว่า กฤษฎา ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว


Learn more:

 1. กฤษฎา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -กฤษฎา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กฤษฎา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

Categories: รวบรวม 41 กฤษฎา แปล ว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP181:กฤษฎา แปลว่า
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP181:กฤษฎา แปลว่า

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ชื่อกฤษฎามีความหมายว่าอะไร

ชื่อ กฤษฎา มีความหมายว่าอะไร?

เมื่อค้นหาคำว่า กฤษฎา มีผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องมากมาย ดังนี้:

 1. กฤษฎา ๑ (กฺริดสะดา) ว. อันกระทำแล้ว เช่น เพื่อพระราชกฤษฎา แต่กี้ (ราชกิจที่ทรงทำมาแล้ว) (ตะเลงพ่าย) [1].
 2. กฤษฎา ๒ (กฺริดสะ-) กร่อนมาจาก กฤษฎาภินิหาร เช่น เชิญชมชื่นกฤษฎา (ม. คำหลวง ฉกษัตริย์) [1].

เนื้อหาในรายการค้นหาไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของชื่อ กฤษฎา อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปได้ว่า กฤษฎา เป็นชื่อที่มีความหมายที่หลากหลายและอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น ความหมายของชื่อ กฤษฎา อาจต้องพิจารณาจากบริบทและการใช้งานเพิ่มเติม


Learn more:

 1. -กฤษฎา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. กฤษฎา แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ กฤษฎา | ชื่อมงคล
 3. กฤษฎา ชื่อมงคลวันพุธ
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep181:กฤษฎา แปลว่า - Youtube
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep181:กฤษฎา แปลว่า – Youtube
คำที่ใช้ ฤ, ฤๅ, ฦ, ฦๅ - ไทยกู๊ดวิว Thaigoodview
คำที่ใช้ ฤ, ฤๅ, ฦ, ฦๅ – ไทยกู๊ดวิว Thaigoodview
รหัสอันตราย Q Clearance By Peter Benchley กฤษฎา วิเศษสังข์ แปล
รหัสอันตราย Q Clearance By Peter Benchley กฤษฎา วิเศษสังข์ แปล

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของคำว่า กฤษฎา
การแปลคำว่า กฤษฎา
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กฤษฎา
พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับคำว่า กฤษฎา
พจนานุกรมแปลภาษา คำศัพท์ Longdo Dictionary เกี่ยวข้องกับคำว่า กฤษฎา

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *