กรีดร้องภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และทักษะทางภาษา

แชร์ Eng] คํา​ศัพท์​ภาษาอังกฤษ​น่ารู้

แจกเสียงกรี้ด Thexesitz

Keywords searched by users: กรีดร้องภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และทักษะทางภาษา กรี๊ด ดีใจ ภาษาอังกฤษ, กรีดร้อง มีม, กรี๊ด, ฉันกรี๊ด ภาษาอังกฤษ, ร้องกรี๊ด, คําอุทาน ภาษาอังกฤษ, ตะโกน ภาษาอังกฤษ, มีดกรีด ภาษาอังกฤษ

1. ความหมายของ กรีด ในภาษาอังกฤษ

แชร์ Eng] คํา​ศัพท์​ภาษาอังกฤษ​น่ารู้
แชร์ Eng] คํา​ศัพท์​ภาษาอังกฤษ​น่ารู้

คำว่า กรีด ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย ซึ่งแต่ละความหมายจะขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้:

 1. กรีด (slit) [1]:

  • ในความหมายนี้หมายถึงการแตกแยกหรือแบ่งออกเป็นส่วนย่อย โดยใช้คำอื่น ๆ เช่น cut หรือ slash เป็นต้น ตัวอย่างประโยค: ใบหน้าของเขาถูกกรีดเป็นแผลพาดจากใบหูข้างซ้ายจนถึงขากรรไกร
 2. กรีด (whet) [1]:

  • หมายถึงการทำให้มีคมและคล้ายมีด โดยใช้คำอื่น ๆ เช่น sharpen เป็นต้น ตัวอย่างประโยค: ฉันกรีดมีดให้คม
 3. กรีด (scratch) [1]:

  • หมายถึงการขีดหรือข่วนผิวเพื่อทำให้เกิดรอยและเป็นรอยแผลบนวัตถุ โดยใช้คำอื่น ๆ เช่น scrape หรือ graze เป็นต้น ตัวอย่างประโยค: น้องใช้มีดกรีดโต๊ะจนเป็นรอย
 4. กรีด (scream) [1]:

  • หมายถึงการร้องเสียงแหลมด้วยความตกใจ โดยใช้คำอื่น ๆ เช่น screech หรือ shriek เป็นต้น ตัวอย่างประโยค: เธอตกใจจึงกรีดเสียงร้องออกมาจนคนวิ่งมาดูเกือบทั้งชั้น
 5. กรีดกราด (shriekingly) [1]:

  • หมายถึงการร้องอย่างเสียงแหลมด้วยความตกใจ ตัวอย่างประโยค: หล่อนร้องกรีดกราดด้วยความตกใจ
 6. กรีดกราด (shriek) [1]:

  • หมายถึงการร้องเสียงแหลม โดยใช้คำอื่น ๆ เช่น scream เป็นต้น ตัวอย่างประโยค: บางคนที่เคยถูกเลี้ยงดูแบบตามใจมากๆ ก็จะกรีดกราดร้องห่มร้องไห้เมื่อไม่ได้ดังใจ
 7. กรีดกราย (swagger) [1]:

  • หมายถึงการเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และมีลีลางดงามอคำว่า กรีด ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้:
 8. กรีด (slit) [1]:

  • ในความหมายนี้หมายถึงการแตกแยกหรือแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยใช้คำอื่น ๆ เช่น cut หรือ slash เป็นต้น ตัวอย่างประโยค: ใบหน้าของเขาถูกกรีดเป็นแผลพาดจากใบหูข้างซ้ายจนถึงขากรรไกร
 9. กรีด (whet) [1]:

  • หมายถึงการทำให้มีคม โดยใช้เครื่องมือเช่นมีด คำนี้สามารถใช้แทนคำอื่น ๆ เช่น sharpen ได้ ตัวอย่างประโยค: ฉันกรีดมีดให้คม
 10. กรีด (scratch) [1]:

  • หมายถึงการขีดหรือข่วนผ่านพื้นผิว คำนี้สามารถใช้แทนคำอื่น ๆ เช่น scrape หรือ graze ได้ ตัวอย่างประโยค: น้องใช้มีดกรีดโต๊ะจนเป็นรอย
 11. กรีด (scrape) [1]:

  • หมายถึงการระไปหรือครูดผ่านพื้นผิว คำนี้สามารถใช้แทนคำอื่น ๆ เช่น graze ได้ ตัวอย่างประโยค: กิ่งไม้ข้างทางกรีดรถเป็นรอย
 12. กรีด (scream) [1]:

  • หมายถึงการร้องเสียงแหลมด้วยความตกใจ คำนี้สามารถใช้แทนคำอื่น ๆ เช่น screech หรือ shriek ได้ ตัวอย่างประโยค: เธอตกใจจึงกรีดเสียงร้องออกมาจนคนวิ่งมาดูเกือบทั้งชั้น
 13. กรีดกราด (shriekingly) [1]:

  • หมายถึงการร้องอย่างเสียงแหลมด้วยความตกใจ ตัวอย่างประโยค: หล่อนร้องกรีดกราดด้วยความตกใจ
 14. กรีดกราด (shriek) [1]:

  • หมายถึงการร้องเสียงแหลม คำนี้สามารถใช้แทนคำอื่น ๆ เช่น scream ได้ ตัวอย่างประโยค: บางคนที่เคยถูกเลี้ย

Learn more:

 1. กรีด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กรีด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กรีด คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

2. ความหมายของ ร้อง ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ร้อง ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. ร้อง (cry) [1]:

  • ในความหมายที่หนึ่ง คำว่า ร้อง หมายถึงการไห้ไห้หรือร้องไห้ เป็นการแสดงอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเศร้าหรือเสียใจอย่างรุนแรง ตัวอย่างประโยค: เด็กหนุ่มร้องไห้เมื่อเห็นคนที่เขารักไปแล้ว (The young boy cried when he saw the person he loved leave).
 2. ร้อง (sing) [1]:

  • ในความหมายที่สอง คำว่า ร้อง หมายถึงการร้องเพลงหรือเปล่งเสียงดังเพื่อสร้างความสนุกสนานหรือเพลิดเพลิน ตัวอย่างประโยค: เด็กสาวร้องเพลงได้อย่างสวยงาม (The girl sang beautifully).
 3. ร้อง (complain) [1]:

  • ในความหมายที่สาม คำว่า ร้อง หมายถึงการบ่นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่พอใจหรือมีปัญหา ตัวอย่างประโยค: ผู้คนร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการจราจรในเมือง (People complained about the traffic problem in the city).
 4. ร้อง (ask for) [1]:

  • ในความหมายที่สี่ คำว่า ร้อง หมายถึงการขอร้องหรือขอร้องเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ตัวอย่างประโยค: เด็กของฉันร้องขอของเล่นใหม่ (My child asked for a new toy).
 5. ร้อง (cry out) [1]:

  • ในความหมายที่ห้า คำว่า ร้อง หมายถึงการร้องเสียงดังหรือร้องเสียงสูง เป็นการแสดงอารมณ์หรือเสียงเพื่อให้เห็นหรือได้ยิน ตัวอย่างประโยค: เด็กหนุ่มร้องเสียงดังเมื่อเขาชนกับสิ่งของ (The young boy cried out loudly when he bumped into something).

นอกจากนี้ยังมีคำว่า ร้องเรียก (call out) ซึ่งหมายถึงการเรียกให้คนอื่นมาหรือเรียกให้คนอื่นทราบถึงสิ่งที่ต้องการ ตัวอคำว่า ร้อง ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลายแบบ ซึ่งแต่ละความหมายจะขึ้นอยู่กับบริบทและประโยคที่ใช้ ดังนี้:

 1. ร้อง (cry) [1]:

  • ในความหมายที่หนึ่ง คำว่า ร้อง หมายถึงการไห้ได้ หรือการปล่อยเสียงร้องไห้ออกมา เป็นการแสดงอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเศร้าหรือเสียใจอย่างรุนแรง ตัวอย่างประโยค: เด็กหนุ่มร้องไห้เมื่อเห็นคนที่เขารักไป (The young boy cried when he saw the person he loved leaving).
 2. ร้อง (sing) [1]:

  • ในความหมายที่สอง คำว่า ร้อง หมายถึงการเปล่งเสียงเพลง หรือการส่งเสียงทำนองออกมา เป็นการแสดงความสามารถในการร้องเพลง ตัวอย่างประโยค: นักร้องชาวไทยร้องเพลงในงานคอนเสิร์ต (Thai singers perform in concerts).
 3. ร้อง (complain) [1]:

  • ในความหมายที่สาม คำว่า ร้อง หมายถึงการบ่นหรือการร้องเรียน เป็นการแสดงความไม่พอใจหรือความไม่พึงพอใจต่อสถานการณ์หรือบุคคลบางคน ตัวอย่างประโยค: ผู้คนร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการจราจรในเมือง (People complain about traffic problems in the city).
 4. ร้อง (ask for) [1]:

  • ในความหมายที่สี่ คำว่า ร้อง หมายถึงการขอร้องหรือการขอเสียงสนับสนุน เป็นการแสดงความปรารถนาหรือความต้องการให้ผู้อื่นช่วยเหลือ ตัวอย่างประโยค: เด็กน้อยร้องขอขนม (The child asks for a snack).
 5. ร้อง (cry out) [1]:

  • ในความหมายที่ห้า คำว่า ร้อง หมายถึงการเสียงดังหรือการร้องเสียงออกมาอย่างแรง ตัวอย่างประโยค: เสียงร้องของนกแสกเกิดจากความตกใจ (The screeching sound of the bird is caused by surprise).

นอกจากนี้ยังมีคำว่า ร้องเรียก ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจ


Learn more:

 1. ร้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ร้องเรียก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 16 เสียงสัตว์ที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเป็นภาษาอังกฤษ | FluentU English Thai

3. การแปลคำว่า ภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญและใช้กันทั่วโลก การแปลคำว่า ภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้:

 1. English language
 2. Language of England
 3. Language spoken in England

การแปลคำว่า ภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า English language เพื่อแสดงถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศอังกฤษและในส่วนใหญ่ของโลก นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำว่า Language of England เพื่อแสดงถึงภาษาที่เป็นทางการในประเทศอังกฤษ หรือใช้คำว่า Language spoken in England เพื่อแสดงถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศอังกฤษ [1].


Learn more:

 1. Google แปลภาษา
 2. Google แปลภาษา – แอปพลิเคชันใน Google Play
 3. การแปล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

4. การใช้ กรีด และ ร้อง ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้ กรีด และ ร้อง ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า กรีด และ ร้อง ในประโยคภาษาอังกฤษมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. การใช้คำว่า กรีด (Scream)

  • คำว่า กรีด หมายถึงการส่งเสียงร้องออกมาในลักษณะที่เสียงดังและรุนแรง มักใช้ในกรณีที่มีความเจ็บปวดหรือทุกข์ใจอย่างมาก หรือเมื่อกล่าวถึงเสียงร้องที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่น่ากลัวหรือน่าตกใจ
  • ตัวอย่างประโยค: เด็กหญิงคนนั้นกรีดร้องเมื่อเห็นหนูหมาน้อยถูกทับตาย [1]
 2. การใช้คำว่า ร้อง (Sing)

  • คำว่า ร้อง หมายถึงการส่งเสียงเพลงออกมา โดยมักใช้ในบริบทของการร้องเพลงหรือการแสดงเพลง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานและเป็นที่นิยมในหลายวงการ
  • ตัวอย่างประโยค: เธอร้องเพลงด้วยเสียงที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง [1]

Learn more:

 1. กรีดร้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กรีดร้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Cry for Me! รวม 10 คำศัพท์เกี่ยวกับ ‘ร้องไห้’ น้ำตาแห่งความเสียใจไม่ได้มีแค่ ‘Cry’

5. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กรีด และ ร้อง ในภาษาอังกฤษ

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กรีด และ ร้อง ในภาษาอังกฤษ นี่คือข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ:

 1. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ กรีด ในภาษาอังกฤษ:

  • Crying – บทความในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระบวนการกรีดและสาเหตุที่เกี่ยวข้อง [1].
  • Crying: The Health Benefits of Tears – บทความจากเว็บไซต์ Healthline ที่อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ทางสุขภาพของการกรีด [2].
 2. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ ร้อง ในภาษาอังกฤษ:

  • Singing – บทความในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการร้องเพลงและประโยชน์ที่มากับการร้องเพลง .
  • The Science of Singing – บทความจากเว็บไซต์ Live Science ที่อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการร้องเพลงและผลกระทบทางกายภาพและจิตใจ .

Learn more:

 1. Google แปลภาษา
 2. ภาษาอังกฤษ – วิกิพีเดีย
 3. รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก

Categories: สรุป 84 กรีด ร้อง ภาษา อังกฤษ

แจกเสียงกรี้ด thexesitz
แจกเสียงกรี้ด thexesitz

(v) scream, See also: shriek, squall, screech, yell, bawl, cry, Syn. กรีด, Example: หล่อนกรีดร้องด้วยความกลัว, Thai Definition: ส่งเสียงเล็กแหลมด้วยความตกใจความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

(กฎ) น. (๑) คําขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง. (๒) คําขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คําร้องขอ ก็ว่า. (อ. request). น. คำประพันธ์สำหรับขับร้อง เนื้อร้อง บทเพลง หรือ บทร้อง ก็ว่า.แปลว่าร้องกรี๊ด เช่น I can’t talk to you when you are. screaming. แม่พูดกับหนูไม่ได้ถ้าหนูจะกรี๊ดๆอยู่แบบนี้ หรือ Don’t scream sweetie. อย่าร้องกรี๊ดๆนะลูก / scream.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

คำร้องหมายถึงอะไร

คำร้องหมายถึงอะไร?

คำว่า คำร้อง ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย ตามที่พจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน(กฎ) ระบุไว้ [2]. ดังนี้:

 1. คำร้องที่ยื่นต่อทางราชการ: เป็นคำขอที่ผู้ร้องยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง [2]. ตัวอย่างเช่น พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหา [2].

 2. คำร้องที่ยื่นต่อศาล: เป็นคำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [2]. ตัวอย่างเช่น คำร้องขอให้ศาลตัดสินในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน [2].

 3. คำร้องขอ: เป็นคำประพันธ์ที่ใช้สำหรับขับร้องหรือขอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [2]. อาจเป็นเนื้อร้อง บทเพลง หรือ บทร้อง [2].

ดังนั้น, คำร้องหมายถึงอะไร? หมายถึงการสอบถามความหมายของคำว่า คำร้อง ในภาษาไทย [2].


Learn more:

 1. คําร้องคดีฝ่ายเดียว
 2. คำร้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำร้อง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
Scream แปลว่า กรีด | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Scream แปลว่า กรีด | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Slit แปลว่า กรีด | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Slit แปลว่า กรีด | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เสียงกรีดร้อง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
เสียงกรีดร้อง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
หอม เหม็น น่าขยะแขยง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? #ไหนใครแปลได้ - Youtube
หอม เหม็น น่าขยะแขยง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? #ไหนใครแปลได้ – Youtube
แชร์ Eng] คํา​ศัพท์​ภาษาอังกฤษ​น่ารู้
แชร์ Eng] คํา​ศัพท์​ภาษาอังกฤษ​น่ารู้

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

1. ความหมายของ กรีด ในภาษาอังกฤษ
2. ความหมายของ ร้อง ในภาษาอังกฤษ
3. การแปลคำว่า ภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษ
4. การใช้ กรีด และ ร้อง ในประโยคภาษาอังกฤษ
5. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กรีด และ ร้อง ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *