ขนาด หมาย ถึง: ความหมายและความสำคัญในการเข้าใจ

ตอน : การกำหนดขนาด / กำหนดรัศมี 3/11 - Youtube

ขนาดมาตรฐาน​ชายไทยเท่าไหร่? How Big The Standard Size For Thai Guys?

Keywords searched by users: ขนาด หมาย ถึง: ความหมายและความสำคัญในการเข้าใจ ขนาด แปล อังกฤษ, ขนาบ แปลว่า, ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ภาษาอังกฤษ, ขยาด แปลว่า, ลักษณะ หมายถึง, ผลิตอ่านว่า, เรื่อง ขนาด, ขนาดรูป

ขนาด หมาย ถึง

ตอน : การกำหนดขนาด / กำหนดรัศมี 3/11 - Youtube
ตอน : การกำหนดขนาด / กำหนดรัศมี 3/11 – Youtube

ขนาด หมายถึงอะไร?

คำว่า ขนาด ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. ขนาดเป็นลักษณะของรูปที่กำหนดสังเกตได้ว่าใหญ่ เล็ก สั้น ยาว หนัก หรือเบา เท่านั้นเท่านี้ [1]. ตัวอย่างเช่น ขนาดใหญ่ หมายถึงขนาดที่ใหญ่กว่าปกติ, ขนาดยาว หมายถึงขนาดที่ยาวกว่าปกติ, หรือ ขนาด 2 x 1 เมตร หมายถึงขนาดที่มีความยาว 2 เมตรและความกว้าง 1 เมตร.

 2. ขนาดยาหมายถึงปริมาณของยาที่ควรกินในแต่ละครั้ง [2]. เช่น ขนาดยา หมายถึงปริมาณยาที่ควรกินในแต่ละครั้ง.

 3. ขนาดที่ใช้ในประโยค ขนาดที่ หมายถึงเสมือนว่า แม้ว่า [2]. เช่น ขนาดที่เขายังสู้ไม่ได้ หมายถึงเสมือนว่าเขายังสู้ไม่ได้.

 4. ขนาดย่อมหมายถึงขนาดที่เล็กน้อย [2]. เช่น ขนาดย่อม หมายถึงขนาดที่เล็กน้อย.

 5. ขนาดเล็กหมายถึงขนาดที่เล็ก [2]. เช่น ขนาดเล็ก หมายถึงขนาดที่เล็ก.


Learn more:

 1. ขนาด คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. ขนาด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -ขนาด- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: แบ่งปัน 51 ขนาด หมาย ถึง

ขนาดมาตรฐาน​ชายไทยเท่าไหร่? How big the standard size for Thai guys?
ขนาดมาตรฐาน​ชายไทยเท่าไหร่? How big the standard size for Thai guys?

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ขนาด แปล อังกฤษ

เนื้อหาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ ขนาด แปล อังกฤษ

หัวข้อหลัก: ขนาด แปล อังกฤษ
วัตถุประสงค์ของบทความ: ให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เพื่ออธิบายแนวคิดและหลักการต่างๆอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
จำนวนคำขั้นต่ำ: 1000 คำ
ภาษา: ภาษาไทย
รูปแบบ: ข้อมูลที่ลึกซึ้ง, คุณต้องให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด อธิบายแนวคิดและหลักการอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย


หัวข้อ: ขนาด แปล อังกฤษ
ในภาษาไทยคำว่า ขนาด มักจะใช้เพื่ออธิบายขนาดหรือขนาดของสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นขนาดทางกว้าง, ยาว, สูง, หนา, ลึก หรืออื่นๆ ขนาดสามารถเป็นตัวเลขหรือหน่วยวัดที่ใช้ในการวัดของสิ่งต่างๆ อย่างเช่น เซนติเมตร, เมตร, กิโลกรัม, ลิตร และอื่นๆ [1].

ในภาษาอังกฤษคำว่า ขนาด สามารถแปลได้เป็น size ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคำว่า ขนาด ในภาษาไทย คำว่า แปล ในภาษาไทยแปลว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการแปลความหมายของคำหรือข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง ในภาษาอังกฤษคำว่า แปล สามารถแปลได้เป็น translate ซึ่งหมายถึงการแปลคำหรือข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง [1].

การใช้คำว่า ขนาด และ แปล ในประโยค:

 • ขนาดของห้องน้ำในบ้านนี้คือ 3×3 เมตร [1].
 • ฉันต้องการแปลคำว่า สวัสดี จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ [1หัวข้อหลัก: ขนาด แปล อังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพูดถึงความหมายของคำว่า ขนาด และการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมเพื่อช่วยเพิ่มอันดับการค้นหาของ Google

เนื้อหา:

 1. ความหมายของคำว่า ขนาด

  • ในภาษาไทย, คำว่า ขนาด หมายถึงขนาดหรือขนาดของสิ่งต่างๆ เช่น ขนาดของวัตถุ ขนาดของสถานที่ หรือขนาดของบุคคล [1].
 2. การแปลคำว่า ขนาด เป็นภาษาอังกฤษ

  • คำว่า ขนาด ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น size [1].
 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขนาด ในประโยคภาษาอังกฤษ

  • What is the size of this room? (ขนาดห้องนี้เป็นเท่าไร?) [1].
 4. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคำว่า ขนาด

  • Q: คำว่า ขนาด แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?
   A: คำว่า ขนาด แปลว่า size ในภาษาอังกฤษ [1].

Learn more:

 1. -ขนาด- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขนาด คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. ขนาด – Thai / English dictionary meaning – ภาษาอังกฤษ แปล ความหมาย

ขนาบ แปลว่า

ขนาบ แปลว่าอะไร?

ขนาบ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรง [1]. คำว่า ขนาบ มักใช้ในบทสนทนาหรือบรรยายเพื่อแสดงถึงการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและแรงกล้า [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เด็กหนุ่มขับรถจักรยานขนาบผ่านไปอย่างรวดเร็ว [1].
 • นักกีฬาวิ่งขนาบเข้าสู่เส้นชัย [1].

ในทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์, คำว่า ขนาบ อาจใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือสิ่งของที่มีความเร็วสูงและแรงกล้า [1]. ตัวอย่างเช่นในกลุ่มวิทยาศาสตร์การบิน คำว่า ขนาบ อาจใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของเครื่องบินที่มีความเร็วสูงและแรงกล้า [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ขนาบแปลว่าอะไร?
  • ขนาบแปลว่า การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรง [1].

Learn more:

 1. ขนาบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขนาบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขนาบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด | Pdf
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด | Pdf
ขนาดมาตรฐานของเตียงนอน
ขนาดมาตรฐานของเตียงนอน
มาตรฐานในการเขียนแบบ(ใบความรู้) - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-17 หน้า | Anyflip
มาตรฐานในการเขียนแบบ(ใบความรู้) – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-17 หน้า | Anyflip
ตอน : การกำหนดขนาด / กำหนดรัศมี 3/11 - Youtube
ตอน : การกำหนดขนาด / กำหนดรัศมี 3/11 – Youtube

See more here: bdsdreamland.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *