คำอ่านขมีขมัน: สารพัดความรู้ที่น่าสนใจในวงการอ่าน

61อักษรนำ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-28 หน้า | Pubhtml5

ฝึกอ่านคำยาก ๒

Keywords searched by users: คำอ่านขมีขมัน: สารพัดความรู้ที่น่าสนใจในวงการอ่าน ขมีขมันแปลว่าอะไร, ขมีขมัน ตัวอย่างประโยค, ขยักขย่อน คําอ่าน, ขะหมีขะหมันอ่านว่า, วันทาขมีขมันแปลว่าอะไร, ขะหมีขะหมันแปลว่าอะไร, ขมันขมี หมายถึง, ขะมักเขม้น

ความหมายของ ขมีขมัน คํา อ่าน

61อักษรนำ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-28 หน้า | Pubhtml5
61อักษรนำ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-28 หน้า | Pubhtml5

คำว่า ขมีขมัน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ความหมายของ ขมีขมัน ตามพจนานุกรมไทย-ไทย:

  • ขมีขมัน [adj. vi. adv.] หมายถึง กระตือรือร้น, รีบเร่งในทันทีทันใด [1].
  • คำอ่านเพิ่มเติม: ขะหมีขะหมัน [2].
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขมีขมัน:

  • เขาทำงานขมีขมันเพื่อทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ [1].
  • เมื่อเขาได้รับข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันกับคู่แข่ง ใจเขาเต็มไปด้วยความขมีขมัน [2].
 3. คำพ้องความหมาย (Synonym) ของ ขมีขมัน:

  • แข็งขัน
  • รีบเร่ง
 4. สรุปความหมายของ ขมีขมัน:

  • ขมีขมัน หมายถึงความกระตือรือร้นและรีบเร่งในการกระทำต่าง ๆ โดยทำให้เกิดความกระตือรือร้นและความรีบเร่งในทันทีทันใด [2].

Learn more:

 1. ขมีขมัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ขมีขมัน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. ขมีขมัน, แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ขมีขมัน

63 | Pdf
63 | Pdf

ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ขมีขมัน คือประโยคที่ใช้ในประโยคสนทนาหรือเขียนเพื่อแสดงความรู้สึกหรือความไม่พอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความไม่เป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้น หรือการรับรู้ความไม่เป็นธรรมชาติของบุคคลหรือสถานการณ์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขมีขมัน:

 1. เมื่อเขาได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของเขา เขารู้สึกขมีขมันมาก [1].
 2. หลังจากที่เขาได้รับการปฏิเสธในงานสัมภาษณ์ เขารู้สึกขมีขมันและผิดหวัง [1].
 3. เมื่อเขาเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องของบุคคลอื่น เขารู้สึกขมีขมันและไม่พอใจ [1].
 4. เมื่อเขาได้ยินข่าวลือที่ไม่เป็นที่จริงเกี่ยวกับตนเอง เขารู้สึกขมีขมันและไม่พอใจ [1].

Learn more:

 1. ขมีขมัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขมีขมัน, แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขมีขมัน แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

การแปลคำว่า ขมีขมัน เป็นภาษาอังกฤษ

ปรับพื้นฐาน 2562 Pdf | Pdf
ปรับพื้นฐาน 2562 Pdf | Pdf

การแปลคำว่า ขมีขมัน เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ขมีขมัน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นหรือความมีพลังงานมาก ๆ ซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น vigorous, energetic, หรือ lusty [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เขาเป็นคนขมีขมันที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน [1]
 • ทีมฟุตบอลแข่งขันอย่างขมีขมันและมีพลังงานมาก [2]

Learn more:

 1. ขมีขมัน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. ขมีขมัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขมีขมัน, แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายและการใช้งานของคำว่า คํา อ่าน

คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5 | Pdf
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5 | Pdf

คำว่า คำ อ่าน ในภาษาไทยมีความหมายว่าการอ่านคำหรือการออกเสียงคำ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราใช้เพื่อเข้าใจความหมายของคำหรือข้อความที่เขียนอยู่ในภาษาที่เราเข้าใจได้ [1]. การอ่านคำนั้นสามารถทำได้โดยใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรที่เรียงต่อกันเป็นคำ และใช้เสียงเพื่อออกเสียงคำนั้นออกมาให้เห็นภาพหรือเข้าใจความหมายของคำนั้น [1].

การใช้งานของคำว่า คำ อ่าน นั้นมีหลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. การอ่านคำในการออกเสียง: เราสามารถใช้คำว่า คำ อ่าน เพื่อแสดงถึงกระบวนการออกเสียงคำต่าง ๆ ในภาษาไทย โดยเราสามารถใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรในภาษาไทยเพื่อออกเสียงคำนั้น ๆ ออกมา [1].

 2. การอ่านคำในการเข้าใจความหมาย: เราสามารถใช้คำว่า คำ อ่าน เพื่อแสดงถึงกระบวนการอ่านคำหรือข้อความเพื่อเข้าใจความหมายของมัน โดยอาจจะใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การอ่านออกเสียงคำตามตัวอักษรที่เรียงต่อกัน หรือการอ่านคำโดยใช้ความเข้าใจและความรู้ที่มีอยู่เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำนั้น ๆ [1].

การใช้งานของคำว่า คำ อ่าน นั้นสามารถเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา ดังนี้:

 1. การศึกษาภาษา: การอ่านคำเป็นกระบวนการที่สำคัญในการศึกษาภาษา โดยเราสามารถใช้การอ่านคำเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ การสร้างประโยค หรือการเข้าใจความหมายของข้อความที่เขียนอยู่ในภาษาได้ [1].

 2. การอ่านและการเขียน: การอ่านคำเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรคำว่า คำ อ่าน ในภาษาไทยมีความหมายว่าการอ่านคำหรือการออกเสียงคำ ซึ่งเป็นกระบวนการใช้เสียงเพื่อเข้าใจความหมายของคำหรือข้อความที่เขียนอยู่ในภาษาที่เราเข้าใจ การอ่านคำเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้และสื่อสารในชีวิตประจำวัน [1].

การใช้งานของคำว่า คำ อ่าน มีหลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. การอ่านคำในการออกเสียง: เมื่อเราอ่านคำหรือข้อความ เราจะใช้เสียงพูดเพื่อออกเสียงคำนั้น ๆ ออกมา เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายของคำหรือข้อความนั้น ๆ [1].

 2. การอ่านคำในการอ่านออกเสียง: เมื่อเราอ่านคำหรือข้อความ เราอาจใช้เสียงออกเสียงคำนั้น ๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้ยินและเข้าใจความหมายของคำหรือข้อความนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราต้องการสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็น [1].

 3. การอ่านคำในการอ่านออกเสียง: เมื่อเราอ่านคำหรือข้อความ เราอาจใช้เสียงออกเสียงคำนั้น ๆ เพื่อให้เครื่องมือหรือระบบต่าง ๆ เข้าใจคำหรือข้อความนั้น ๆ เช่น การใช้เสียงอ่านคำในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการใช้เสียงอ่านคำในการสั่งการเครื่องจักร [1].

การอ่านคำหรือการออกเสียงคำเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้และสื่อสารในชีวิตประจำวัน การอ่านคำหรือการออกเสียงคำช่วยให้เราสามารถเข้าใจความหมายของคำหรือข้อความที่เราอ่านได้ และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเข้าใจกันได้ [1].


Learn more:

 1. คำอ่าน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำอ่าน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อ่าน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

เชื่อมโยงระหว่างคำว่า ขมีขมัน คำ อ่าน ในพจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษ

เชื่อมโยงระหว่างคำว่า ขมีขมัน และคำ อ่าน ในพจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากคำว่า ขมีขมัน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่น่าสนใจ ในขณะที่คำว่า อ่าน เป็นคำที่ใช้ในการอ่านคำแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

เราสามารถเชื่อมโยงระหว่างคำว่า ขมีขมัน และคำ อ่าน ในพจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษได้โดยใช้เครื่องมือออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่มีให้บริการฟรี ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถหาความหมายของคำว่า ขมีขมัน และคำ อ่าน ในภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันพจนานุกรมออนไลน์ที่มีให้บริการฟรี เช่น Longdo Dictionary หรือ Google Translate เพื่อหาความหมายของคำว่า ขมีขมัน และคำ อ่าน ในภาษาอังกฤษ [1]

คำว่า ขมีขมัน ในภาษาไทยมีความหมายว่า การมีความกลัวหรือความเกรงกลัวอย่างมาก [1]

ส่วนคำว่า อ่าน ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า การเข้าใจความหมายของข้อความที่เขียนอยู่ในภาษาอื่น ๆ โดยใช้อักษรและสัญลักษณ์ที่เขียนอยู่ในภาษานั้น [1]


Learn more:

 1. ขมีขมัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขมีขมัน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. diligent แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การใช้คำว่า ขมีขมัน คำ อ่าน ในประโยคที่เกี่ยวข้อง

การใช้คำว่า ขมีขมัน คำอ่านในประโยคที่เกี่ยวข้องเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงสภาวะที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่เป็นกันเอง โดยมักใช้ในบริบททางสังคมหรือการควบคุมอารมณ์ของบุคคล คำว่า ขมีขมัน มีความหมายว่าเจ้าของคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่เป็นกันเอง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขมีขมัน คำอ่านในประโยคที่เกี่ยวข้อง:

 1. เขามีพฤติกรรมขมีขมันที่ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจ [1].
 2. การพูดคุยอย่างขมีขมันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว [1].
 3. ความขมีขมันของเขาทำให้เพื่อนร่วมงานหันหน้าออก [1].

Learn more:

 1. ขมีขมัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขมีขมัน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. ขมีขมัน – วิกิพจนานุกรม

Categories: สรุป 93 ขมีขมัน คํา อ่าน

ฝึกอ่านคำยาก ๒
ฝึกอ่านคำยาก ๒

(ขะหฺมีขะหฺมัน) ว. รีบเร่งในทันทีทันใด.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ขมีขมันแปลว่าอะไร

ขมีขมัน แปลว่าอะไร

ขมีขมันเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อรับรู้ถึงรสชาติที่ขมหรือเปรี้ยวของอาหารหรือเครื่องดื่มบางอย่าง [1]. คำว่า ขมีขมัน มักใช้ในบทสนทนาหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายรสชาติของอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่เปรี้ยวหรือขม [1].

การอธิบายรสชาติของอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่สำคัญในการเขียนบทความเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความเข้าใจให้กับผู้อ่าน ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงความหมายของคำว่า ขมีขมัน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่เปรี้ยวหรือขม [1].

รสชาติของอาหารและเครื่องดื่มมีหลายประเภท ซึ่งรวมถึงรสชาติที่เปรี้ยว หวาน ขม เค็ม และเผ็ด แต่ในบทความนี้เราจะให้ความสำคัญกับรสชาติที่ขม [1]. รสชาติที่ขมเป็นรสชาติที่มีความเปรี้ยวและขมพอสมควร ซึ่งสามารถเพิ่มความเข้มข้นและความเปรี้ยวให้กับอาหารหรือเครื่องดื่มได้ [1].

อาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่ขมมักจะมีส่วนประกอบที่มีความเปรี้ยวสูง เช่น ส้มโอ มะละกอ แอปเปิ้ลกรีน ส้ม และเลมอน [1]. นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่ขม เช่น กาแฟดำ ชาเขียว ชามะนาว และชาเกาหลี [1].

การเพิ่มรสชาติที่ขมให้กับอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถทำได้โดยการใช้ส่วนประกอบที่มีรสชาติที่เปรี้ยวหรือขม เช่น น้ำขมีขมัน แปลว่าอะไร

ขมีขมันเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสภาวะที่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่เป็นที่พอใจหรือมีความไม่สมดุลย์ในชีวิตประจำวัน [1]. คำว่า ขมีขมัน มักถูกใช้ในบทสนทนาหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคล [1].

การใช้คำว่า ขมีขมัน อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ความหมายหลักของคำนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ไม่พอใจหรือไม่สบายใจ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขมีขมัน:

 • เมื่อฉันได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับเพื่อนสนิท ฉันรู้สึกขมีขมันมาก [1].
 • หลังจากที่เขาถูกทำร้ายอย่างไม่ยุติธรรม เขารู้สึกขมีขมันและโกรธมาก [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: ขมีขมันแปลว่าอะไร?
คำตอบ: ขมีขมันแปลว่าอารมณ์ที่ไม่พอใจหรือไม่สบายใจ [1].

คำถาม: ใช้คำว่า ขมีขมัน ในประโยคอย่างไร?
คำตอบ: คุณสามารถใช้คำว่า ขมีขมัน เพื่ออธิบายความรู้สึกที่ไม่พอใจหรือไม่สบายใจในบทสนทนาหรือบทความ [1].


Learn more:

 1. ขมีขมัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขมีขมัน, แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขมีขมัน – วิกิพจนานุกรม
ขมีขมัน อ่านว่า? | Wordy Guru
ขมีขมัน อ่านว่า? | Wordy Guru
บัตรคำพื้นฐาน ป3 ชุดที่ 1 (1-100) - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-35 หน้า | Pubhtml5
บัตรคำพื้นฐาน ป3 ชุดที่ 1 (1-100) – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-35 หน้า | Pubhtml5
คำในภาษาไทย 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน | Wordy Guru
คำในภาษาไทย 200 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน | Wordy Guru
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5 | Pdf
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5 | Pdf
มิสพัฒน์นรี ภัทรเมธีสุวกุล | สื่อการเรียนภาษาไทย
มิสพัฒน์นรี ภัทรเมธีสุวกุล | สื่อการเรียนภาษาไทย
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5 | Pdf
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5 | Pdf
ปรับพื้นฐาน 2562 Pdf | Pdf
ปรับพื้นฐาน 2562 Pdf | Pdf
63 | Pdf
63 | Pdf
61อักษรนำ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-28 หน้า | Pubhtml5
61อักษรนำ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-28 หน้า | Pubhtml5

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของ ขมีขมัน คํา อ่าน
ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ขมีขมัน
การแปลคำว่า ขมีขมัน เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายและการใช้งานของคำว่า คํา อ่าน
เชื่อมโยงระหว่างคำว่า ขมีขมัน คำ อ่าน ในพจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษ
การใช้คำว่า ขมีขมัน คำ อ่าน ในประโยคที่เกี่ยวข้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *