ขี้สงสัย ภาษาอังกฤษ: วิธีเรียนรู้และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Snake Snake Fish Fish | งูๆ ปลาๆ ภาษาอังกฤษ | หนูดีขี้สงสัย Ep. 2 - Youtube

ขี้สงสัย ไม่ปักใจเชื่อ ในภาษาอังกฤษ [เพิ่มศัพท์ใหม่ใส่สมองในสองนาที #3]

Keywords searched by users: ขี้สงสัย ภาษาอังกฤษ: วิธีเรียนรู้และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน คนช่างสงสัย ภาษาอังกฤษ, Suspicious, doubtful แปลว่า, Curious person, Curious แปล

เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ

Snake Snake Fish Fish | งูๆ ปลาๆ ภาษาอังกฤษ | หนูดีขี้สงสัย Ep. 2 - Youtube
Snake Snake Fish Fish | งูๆ ปลาๆ ภาษาอังกฤษ | หนูดีขี้สงสัย Ep. 2 – Youtube

เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า suspicious หรือ doubtful [1][2] ซึ่งหมายถึงความไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง คำนี้ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสงสัยหรือความไม่ไว้วางใจ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขี้สงสัย ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ He said that suspicious children are often intelligent หรือ เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด [1]

คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษยังมีความหมายที่คล้ายคลึงกับคำอื่น ๆ เช่น dubious, skeptical, และ suspicious [2] ซึ่งหมายถึงความสงสัยหรือความไม่ไว้วางใจในสิ่งต่าง ๆ


Learn more:

 1. ขี้สงสัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ขี้สงสัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สงสัยในความสงสัย : ทำไมมนุษย์ถึงสนใจใคร่รู้

แปลความหมายของ ขี้สงสัย เป็นภาษาอังกฤษ

ทำไม Chicken ในภาษาอังกฤษถึงแปลว่าคนขี้ขลาด🤔 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Kansi🌼 | Lemon8
ทำไม Chicken ในภาษาอังกฤษถึงแปลว่าคนขี้ขลาด🤔 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Kansi🌼 | Lemon8

แปลความหมายของ ขี้สงสัย เป็นภาษาอังกฤษ

ขี้สงสัย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงความไม่แน่ใจหรือความลังเลในเรื่องที่ต้องตัดสินใจ หรือมีความสงสัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง [3] คำว่า ขี้สงสัย สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ เช่น doubtful, skeptical, suspicious เป็นต้น [1] [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขี้สงสัย ในประโยคภาษาไทย:

 • เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด [3]

ตัวอย่างประโยคที่แปลความหมายของ ขี้สงสัย เป็นภาษาอังกฤษ:

 • He said that skeptical children are often intelligent [3].

Learn more:

 1. ขี้สงสัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขี้สงสัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขี้สงสัย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ:

 1. I have a feeling of doubt and suspicion about his intentions. [1]
  ฉันมีความรู้สึกขี้สงสัยและความสงสัยเกี่ยวกับความตั้งใจของเขา

 2. She looked at him with a skeptical expression, unsure of his claims. [2]
  เธอมองเขาด้วยความเสียใจและความสงสัย ไม่แน่ใจในการอ้างอิงของเขา

 3. The detective had a suspicious feeling about the suspects alibi. [2]
  นักสืบมีความรู้สึกขี้สงสัยเกี่ยวกับหลักฐานอ้างอิงของผู้ต้องสงสัย

 4. Im starting to have doubts about his honesty. [3]
  ฉันเริ่มมีความสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของเขา


Learn more:

 1. ขี้สงสัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขี้สงสัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขี้สงสัย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

เคล็ดลับในการใช้คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ

เคล็ดลับในการใช้คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า ขี้สงสัย (suspicious) ในภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารและการเขียน เพราะมีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องรู้จักเคล็ดลับในการใช้คำนี้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สื่อความหมายอย่างชัดเจนและถูกต้องตามเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร

นอกจากความหมายหลักของคำว่า ขี้สงสัย ที่หมายถึงการมีความสงสัยหรือความไม่มั่นใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ยังมีความหมายรองที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เช่น การมีความระแวง การมีความสงสัยในเรื่องทางศาสนา หรือการมีความสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ ดังนั้น เราจะมาดูเคล็ดลับในการใช้คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษต่อไปนี้:

 1. ใช้คำว่า suspicious เพื่อแสดงความไม่มั่นใจหรือความสงสัยในเรื่องที่ไม่เป็นทางการ หรือเรื่องที่อาจมีความผิดปกติหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: I find his behavior suspicious. He has been acting strangely lately. (ฉันพบว่าพฤติกรรมของเขาน่าสงสัย เขามีพฤติกรรมแปลกประหลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้)
 2. ใช้คำว่า doubtful เพื่อแสดงความไม่มั่นใจหรือความสงสัยในเรื่องที่ไม่แน่ใจ หรือเรื่องที่อาจไม่เป็นจริง [2]

  • ตัวอย่างประโยค: His explanation for being late seems doubtful. I dont think he is telling the truth. (คำอธิบายของเขาว่าเขามาสายดูเหมือนไม่แน่ใจ ฉันไม่คิดว่าเขาพูดความจริง)
 3. ใช้คำว่า skeptical เพื่อแเคล็ดลับในการใช้คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ

ขี้สงสัย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงความไม่มั่นใจหรือความสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้บริบทที่ต้องการใช้คำนี้ในภาษาอังกฤษ นอกจากคำว่า ขี้สงสัย แล้วยังมีคำอื่น ๆ ที่ใช้แสดงความไม่มั่นใจหรือความสงสัยอย่างเช่น skeptical, doubtful, uncertain เป็นต้น [1].

นอกจากนี้ยังมีคำที่ใช้ในบริบททางธุรกิจหรือการทำงาน เพื่อแสดงถึงความไม่มั่นใจหรือความสงสัยในการตัดสินใจหรือการดำเนินงาน เช่น hesitant, indecisive, wavering เป็นต้น [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ:

 1. Im skeptical about his claims. (ฉันขี้สงสัยในการอ้างอิงของเขา) [1]
 2. She was hesitant to accept the job offer. (เธอรู้สึกไม่มั่นใจที่จะรับข้อเสนองาน) [2]

การใช้คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษนั้นจำเป็นต้องพิจารณาบริบทและความเหมาะสมของคำที่ใช้ เพื่อให้สื่อถึงความไม่มั่นใจหรือความสงสัยอย่างถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำอื่น ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงเพื่อเสริมความหมายและความถูกต้องของประโยคได้ด้วย [1] [2].


Learn more:

 1. ขี้สงสัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขี้สงสัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทักษะการคิดของคนทำงานยุคใหม่ สู่การเป็นผู้นำ – JobsDB ไทย

อ้างอิงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษแปลว่า suspicious หรือ doubtful [1] ซึ่งมีความหมายว่า มีความสงสัยหรือไม่มั่นใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คำนี้ใช้ในบริบทที่ต้องการแสดงถึงความไม่มั่นใจหรือความสงสัยในเรื่องต่าง ๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขี้สงสัย ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • I am suspicious of his motives. [1]
  (ฉันมีความสงสัยในแรงบันดาลใจของเขา)
 • She looked at him with a suspicious glance. [1]
  (เธอมองเขาด้วยสายตาที่ขี้สงสัย)
 • The police are investigating the suspicious death. [1]
  (ตำรวจกำลังสอบสวนการตายที่ขี้สงสัย)

อ้างอิงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:
[1] พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์


Learn more:

 1. ขี้สงสัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โรคอุจจาระร่วง ไม่ใช่แค่ท้องเสีย
 3. การเดินทางข้ามเวลา – วิกิพีเดีย

Categories: รวบรวม 60 ขี้สงสัย ภาษาอังกฤษ

ขี้สงสัย ไม่ปักใจเชื่อ ในภาษาอังกฤษ [เพิ่มศัพท์ใหม่ใส่สมองในสองนาที #3]
ขี้สงสัย ไม่ปักใจเชื่อ ในภาษาอังกฤษ [เพิ่มศัพท์ใหม่ใส่สมองในสองนาที #3]

(adj) suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai Definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริงประโยคตัวอย่างของ “suspect”

I suspect that my dog ate the steak. ฉันสงสัยว่าสุนัขของฉันกินสเต็ก The officer suspected he had been drinking and asked him to take a breath test. Sarah suspects her boyfriend is cheating on her, but doesn’t want to confront him.(คิว’เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น, หายาก, แปลก, ผิดธรรมดา, น่าสนใจ, ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

Suspect ใช้ยังไง

วิธีการใช้คำว่า suspect ในประโยคภาษาอังกฤษมีหลายแบบ ดังนี้:

 1. เพื่อแสดงความสงสัยหรือคาดเดา:
 • I suspect that my dog ate the steak. (ฉันสงสัยว่าสุนัขของฉันกินสเต็ก) [1]
 • The officer suspected he had been drinking and asked him to take a breath test. (เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเขาดื่มแล้วและขอให้เขาทำการทดสอบลมหายใจ) [1]
 • Sarah suspects her boyfriend is cheating on her, but doesnt want to confront him. (เซาร่าสงสัยว่าแฟนชายของเธอกำลังนอกใจเธอ แต่เธอไม่อยากเผชิญหน้าเขา) [1]

Learn more:

 1. ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน – วิกิตำรา
 2. เครื่องหมายวรรคตอน | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 3. อเครื่องหมายยัติภังค์ (-) และยัติภาค ( – ) | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

Curious หมายถึงข้อใด

หมายถึง Curious ในภาษาไทยหมายความว่าอยากรู้อยากเห็น, หายาก, แปลก, ผิดธรรมดา, น่าสนใจ, ประณีต [1]. คำว่า Curious เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายคนหรือสิ่งที่มีความอยากรู้อยากเห็นหรือสนใจในสิ่งต่างๆ และมักจะเกี่ยวข้องกับความแปลกหรือผิดธรรมดา [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า Curious ได้แก่ เด็กสาวคนนี้มีความอยากรู้อยากเห็นมาก เธอชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆ [1].


Learn more:

 1. CURIOUS แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. curious แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. curious คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
ขี้สงสัย ไม่ปักใจเชื่อ ในภาษาอังกฤษ [เพิ่มศัพท์ใหม่ใส่สมองในสองนาที #3] - Youtube
ขี้สงสัย ไม่ปักใจเชื่อ ในภาษาอังกฤษ [เพิ่มศัพท์ใหม่ใส่สมองในสองนาที #3] – Youtube
ขี้สงสัย ไม่ปักใจเชื่อ ในภาษาอังกฤษ [เพิ่มศัพท์ใหม่ใส่สมองในสองนาที #3] - Youtube
ขี้สงสัย ไม่ปักใจเชื่อ ในภาษาอังกฤษ [เพิ่มศัพท์ใหม่ใส่สมองในสองนาที #3] – Youtube
ขี้สงสัย ไม่ปักใจเชื่อ ในภาษาอังกฤษ [เพิ่มศัพท์ใหม่ใส่สมองในสองนาที #3] - Youtube
ขี้สงสัย ไม่ปักใจเชื่อ ในภาษาอังกฤษ [เพิ่มศัพท์ใหม่ใส่สมองในสองนาที #3] – Youtube
คลังสินค้าพร้อม] ภาษาอังกฤษOriginal Curious Monkey Series Georgeขี้สงสัยTalesตัวอักษร | Lazada.Co.Th
คลังสินค้าพร้อม] ภาษาอังกฤษOriginal Curious Monkey Series Georgeขี้สงสัยTalesตัวอักษร | Lazada.Co.Th
ทำไม Chicken ในภาษาอังกฤษถึงแปลว่าคนขี้ขลาด🤔 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Kansi🌼 | Lemon8
ทำไม Chicken ในภาษาอังกฤษถึงแปลว่าคนขี้ขลาด🤔 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Kansi🌼 | Lemon8
Snake Snake Fish Fish | งูๆ ปลาๆ ภาษาอังกฤษ | หนูดีขี้สงสัย Ep. 2 - Youtube
Snake Snake Fish Fish | งูๆ ปลาๆ ภาษาอังกฤษ | หนูดีขี้สงสัย Ep. 2 – Youtube

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ
แปลความหมายของ ขี้สงสัย เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ
เคล็ดลับในการใช้คำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ขี้สงสัย ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *