เรียนรู้เกี่ยวกับหินภาษาอังกฤษ: คำอธิบายและการใช้งาน (20 คำ)

ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน_หิน

ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน_หิน

Keywords searched by users: เรียนรู้เกี่ยวกับหินภาษาอังกฤษ: คำอธิบายและการใช้งาน (20 คำ) ก้อนหิน ภาษาอังกฤษ, stone แปล-ว่า, สโตน ภาษาอังกฤษ, หิน ภาษาจีน, หญ้าภาษาอังกฤษ, ทรายภาษาอังกฤษ, หินกรวด ภาษาอังกฤษ, ดินภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า หิน ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า หิน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า หิน ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. หิน (n) – rock, stone, boulder [1]

  • หินในความหมายนี้หมายถึง วัตถุที่มีลักษณะเป็นแร่หรือสารแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเปลือกโลก [1]
  • หินยังมักใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ทางเท้า และถนน [1]
 2. หิน (adj) – cruel, brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious [1]

  • หินในความหมายนี้หมายถึงคนที่มีความโหดเหี้ยม ทำร้ายผู้อื่นหรือไม่มีความเมตตา [1]
 3. หิน (adj) – hard [1]

  • หินในความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่ยาก ยากลำบาก หรือซับซ้อน [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หิน ในภาษาอังกฤษ:

 1. The cave was destroyed to extract rocks for road construction. [1]
  (ถ้ำบางแห่งถูกทำลายไปเพื่อจะนำหินไปทำถนน)

 2. She took on the role of a cruel character in the play and cried throughout the performance. [1]
  (เธอรับบทหินซะแล้วคือการร้องไห้ตลอดทั้งเรื่อง)


Learn more:

 1. หิน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หิน – วิกิพจนานุกรม

การแปลคำว่า หิน ในภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า หิน ในภาษาอังกฤษมีหลายคำแปลและความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. หิน (n) – rock, stone, boulder [1]

  • คำนี้หมายถึง วัตถุที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน หินสามารถใช้ในการสร้างสิ่งต่าง ๆ เช่น ถนน อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ [1]
 2. หิน (adj) – cruel, brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious [1]

  • คำนี้หมายถึง ความโหดเหี้ยม ที่ไม่มีความเมตตา ไม่มีความเมตตาที่แสดงให้เห็น หรือทำให้เห็นถึงความเมตตา [1]
 3. หิน (adj) – hard, difficult, intricate, thorny, complicated [1]

  • คำนี้หมายถึง สิ่งที่ยากลำบาก ซับซ้อน หรือซับซ้อน [1]

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า หิน อีกมากมาย เช่น rock, stone, coal, และอื่น ๆ ซึ่งมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม คำว่า หิน เป็นคำที่มีความสำคัญในภาษาอังกฤษและมีการใช้งานที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน


Learn more:

 1. หิน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -หิน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หิน – วิกิพจนานุกรม

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ หิน ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหินในภาษาอังกฤษ

หินเป็นวัตถุที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการก่อสร้างอาคารหรือถนน หรือเป็นวัตถุประดิษฐ์ที่ใช้ในเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับหินอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อเพิ่มความรู้และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหินในภาษาอังกฤษ นี่คือรายการคำศัพท์ที่สำคัญที่คุณอาจสนใจ:

 1. Gemstone – หินอัญมณี [1]
 2. Rock – หิน [1]
 3. Mineral – แร่ [1]
 4. Crystal – คริสตัล [1]
 5. Granite – หินแกรนิต [1]
 6. Marble – หินอ่อน [1]
 7. Limestone – หินปูน [1]
 8. Sandstone – หินทราย [1]
 9. Quartz – หินควอร์ทซ์ [1]
 10. Slate – หินกระดาน [1]
 11. Obsidian – หินโอบซิเดียน [1]
 12. Jade – หยก [1]
 13. Agate – หินอะเกต [1]
 14. Amethyst – หินอเมทิส [1]
 15. Sapphire – หินแซฟไฟร์ [1]
 16. Ruby – หินรูบี [1]
 17. Emerald – หินเมราลด์ [1]
 18. Diamond – เพชร [1]
 19. Opal – หินโอปอล [1]
 20. Topaz – หินโทเปส [1]

คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับหินในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจด้านการแร่ศาสตร์และเครื่องประดับ


Learn more:

 1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหินมหัศจรรย์พลังบำบัด
 2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหินนำโชค
 3. หิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หิน ในภาษาอังกฤษ

หิน (rock/stone) เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในหลายบริบทและความหมายต่าง ๆ ดังนี้:

 1. หิน (n) – rock, stone [1]

  • คำนาม หิน ในภาษาอังกฤษหมายถึงวัตถุที่มีลักษณะเป็นแร่หรือสารแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน ซึ่งสามารถพบได้ในธรรมชาติ เช่น หินที่ใช้สร้างอาคารหรือถนน [1]
 2. หิน (adj) – cruel, brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious [1]

  • คำคุณศัพท์ หิน ในทางคำศัพท์อาจหมายถึงความโหดเหี้ยม ที่ไม่มีความเมตตา ไม่มีความสุขุม หรือไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่น [1]
 3. rock – หิน [1]

  • คำศัพท์ rock เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า หิน [1]
 4. Rocks – หิน [1]

  • คำศัพท์ Rocks เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า หิน [1]
 5. หิน (hin) – stone, rock, boulder [1]

  • คำศัพท์ หิน ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น stone, rock, boulder [1]
 6. 岩 (iwa) – หิน [1]

  • คำศัพท์ 岩 ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า หิน [1]
 7. 石 (ishi) – หิน [1]

  • คำศัพท์ 石 ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า หิน [1]

Learn more:

 1. หิน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หิน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

คุณสมบัติและลักษณะของหินในภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติและลักษณะของหินในภาษาอังกฤษ

หินอัคนี (igneous rock) เป็นหนึ่งในประเภทหินที่เกิดขึ้นจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืด (magma) หรือหินหลอมเหลว (lava) [1]. หินอัคนีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักได้แก่ หินอัคนีแทรกซอน (intrusive igneous rock) และ หินอัคนีพุหิน (extrusive igneous rock) [1].

หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive igneous rock)

 • เป็นหินที่เกิดจากหินหนืดที่เย็นตัวลงภายในเปลือกโลกอย่างช้าๆ [1].
 • มีผลึกแร่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อหยาบ [1].
 • ตัวอย่างของหินอัคนีแทรกซอนได้แก่ หินแกรนิต (granite) และ หินไดออไรต์ (diorite) [1].

หินอัคนีพุหิน (Extrusive igneous rock)

 • เป็นหินที่เกิดจากลาวาบนพื้นผิวโลกเย็นตัวอย่างรวดเร็ว [1].
 • มีผลึกมีขนาดเล็กและเนื้อละเอียด [1].
 • ตัวอย่างของหินอัคนีพุหินได้แก่ หินบะซอลต์ (basalt) และ หินแอนดีไซต์ (andesite) [1].

นอกจากนี้ยังมีการจำแนกหินอัคนีตามองค์ประกอบของแร่ โดยใช้ปริมาณของซิลิกา (SiO2) เป็นเกณฑ์แบ่ง [1]. หินที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นควอตซ์และเฟลด์สปาร์จะมีสีอ่อน ส่วนหินที่มีองค์ประกอบเป็นเหล็กและแมกนีเซียมมากจะมีสีเข้ม [1].

อัคนีแทรกซอน (Intrusive igneous rock)

 • หินแกรนิต (granite)
 • หินไดออไรต์ (diorite)
 • หินแกรโบร (gabbro)
 • หินเพริโดไทต์ (peridotite)

อัคนีพุ (Extrusive igneous rock)

 • หินไรโอไลต์ (rhyolite)
 • หินแอนดีไซต์ (andesite)
 • หินบะซอลต์ (basalt)

ชนิดของหินอัคนีและองค์ประกอบของแร่ที่พบในแต่ละชนิด [1]:

 1. หินแกรนคุณสมบัติและลักษณะของหินในภาษาอังกฤษ

หินอัคนี (igneous) เป็นหนึ่งในประเภทหินที่มีอยู่ 3 ประเภทหลัก โดยหินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืด (magma) หรือหินหลอมเหลว (lava) [1]. หินอัคนีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักได้แก่ อัคนีแทรกซอน (intrusive igneous rock) และ หินอัคนีพุหิน (extrusive igneous rock) [1].

หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive igneous rock)

 • เป็นหินที่เกิดจากหินหนืดที่เย็นตัวลงภายในเปลือกโลกอย่างช้าๆ ทำให้ผลึกแร่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อหยาบ เช่น หินแกรนิต (granite) และ หินไดออไรต์ (diorite) [1].
 • หินแกรโบร (gabbro) เป็นหินอัคนีแทรกซอนที่มีสีเข้มและเนื้อหยาบ [1].
 • หินเพริโดไทต์ (peridotite) เป็นหินอัคนีแทรกซอนที่มีสีเข้มและเนื้อหยาบ [1].

หินอัคนีพุหิน (Extrusive igneous rock)

 • เป็นหินหนืดที่เกิดจากลาวาบนพื้นผิวโลกเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลึกมีขนาดเล็กและเนื้อละเอียด เช่น หินไรโอไลต์ (rhyolite) และ หินแอนดีไซต์ (andesite) [1].
 • หินบะซอลต์ (basalt) เป็นหินอัคนีพุหินที่มีสีเข้มและเนื้อละเอียด [1].

นอกจากนี้ยังมีการจำแนกหินอัคนีตามองค์ประกอบของแร่ โดยใช้ปริมาณของซิลิกา (SiO2) เป็นเกณฑ์แบ่งจากมากไปหาน้อย โดยมีหินชนิดกรด (acidic rock) หินชนิดปลางกลาง (intermediate rock) หินชนิดด่าง (basic rock) และหินอัลตราเมฟิก (ultramafic rock) [1].

นอกจากนั้นยังมีหินอัคนีที่สำคัญอื่น ๆ เช่น หินแกรนิต (granite) ที่เป็นหินอัคนีแทรกซอนที่เย็นตัวลงภายใ


Learn more:

 1. อุทยานหิน
 2. หิน – วิกิพีเดีย
 3. อุทยานหิน

การใช้ หิน ในคำอ่านและคำสำนวนในภาษาอังกฤษ

การใช้ หิน ในคำอ่านและคำสำนวนในภาษาอังกฤษ

หิน (stone) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายวัตถุหรือสิ่งของที่ทำจากหินหรือเกี่ยวข้องกับหิน นอกจากนี้ หินยังมีการใช้ในคำอ่านและคำสำนวนในภาษาอังกฤษอีกด้วย ดังนี้

 1. คำอ่านที่เกี่ยวข้องกับหิน (Stone-related Pronunciations)
 • Stone [stəʊn] – ออกเสียงเป็น โสน [1]
 • Stoned [stəʊnd] – ออกเสียงเป็น โสนด์ หมายถึงการดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด [1]
 1. คำสำนวนที่เกี่ยวข้องกับหิน (Stone-related Idioms)
 • A stones throw – หมายถึงระยะทางที่ใกล้เคียงมาก หรือใกล้มากๆ [1]
 • Leave no stone unturned – หมายถึงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ผล หรือทำทุกอย่างเพื่อหาคำตอบหรือสิ่งที่ต้องการ [1]
 • Written in stone – หมายถึงสิ่งที่เป็นแน่นอนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ [1]
 • Blood from a stone – หมายถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือสิ่งที่ยากที่จะทำให้เกิดผล [1]

Learn more:

 1. -stone- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หิน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เทียบสำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

Categories: สรุป 57 หิน ภาษาอังกฤษ

ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน_หิน
ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน_หิน

(n) rock, See also: stone, boulder, Syn. ศิลา, Example: ถ้ำบางแห่งถูกทำลายไปเพื่อจะนำหินไปทำถนน, Thai Definition: มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ก้อนหิน ภาษาอังกฤษ

ก้อนหิน ภาษาอังกฤษ

ก้อนหิน (Stone) เป็นวัตถุที่มนุษย์ใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ก้อนหินมีความหลากหลายทั้งในลักษณะทรงรูป สี และความแข็งแรง ภาษาอังกฤษเรียกก้อนหินว่า Stone ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับก้อนหินในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงการค้นหาของ Google โดยให้ความสำคัญกับคำค้นหา ก้อนหิน ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำค้นหาที่มีความนิยมในปัจจุบัน

หากเราต้องการเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับก้อนหินในภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้:

 1. Stone – คำศัพท์หลักที่ใช้ในการอธิบายก้อนหินในภาษาอังกฤษ [1].
 2. Rock – คำที่ใช้ในการอธิบายก้อนหินที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง [1].
 3. Pebble – คำที่ใช้ในการอธิบายก้อนหินที่มีขนาดเล็กและมีรูปทรงกลม [1].
 4. Boulder – คำที่ใช้ในการอธิบายก้อนหินที่มีขนาดใหญ่มาก [1].
 5. Gemstone – คำที่ใช้ในการอธิบายก้อนหินที่มีคุณค่าและสวยงาม เช่น เพชร, ทับทิม, มรกต [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะและสีของก้อนหินในภาษาอังกฤษดังนี้:

 1. Hardness – ความแข็งแรงของก้อนหิน [1].
 2. Texture – ลักษณะพื้นผิวของก้อนหิน [1].
 3. Color – สีของก้อนหิน [1].
 4. Luster – ความเงาของก้อนหิน [1].
 5. Transparency – ความโปร่งใสของก้อนหิน [1].

ในการเขียนบทความเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรก้อนหิน ภาษาอังกฤษ

ก้อนหิน (Stone) เป็นวัตถุที่มีความแข็งแรงและมีความทนทานต่อการสึกหรอ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Stone ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์และในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวาง [1]. ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับก้อนหินในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงอันดับการค้นหาของ Google ของคุณ

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับก้อนหินในภาษาอังกฤษ คุณอาจพบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเช่น rock, pebble, boulder, หรือ stone. ในภาษาอังกฤษ คำว่า rock มักใช้เพื่ออธิบายก้อนหินที่มีขนาดเล็ก ในขณะที่คำว่า boulder ใช้เพื่ออธิบายก้อนหินที่มีขนาดใหญ่และหนักมากกว่า rock. นอกจากนี้คำว่า pebble ใช้เพื่ออธิบายก้อนหินที่มีขนาดเล็กกว่า rock และมักพบได้บนชายหาดหรือลำธาร [1].

การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการเลือกใช้คำศัพท์เกี่ยวกับก้อนหินในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายต่อผู้อ่านที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับก้อนหิน นอกจากนี้ยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสปรากฏในผลการค้นหาของ Google ได้มากขึ้น [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • The ancient temple was built using large stones and boulders [1].
 • The pebbles on the beach were smooth and colorful [1].
 • The rock formations in the national park were breathtaking [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):
Q: ก้อนหินมีลักษณะอย่างไร?
A: ก้อนหินมีลักษณะที่หลากหลาย อาจมีรูปทรงที่เรียบหรือมีรูปทรงที่ซับซ้อน ลักษณะของก้อนหินสามารถเกิดขึ้นได้


Learn more:

 1. ก้อนหิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ก้อนหิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ก้อนหิน – Thai / English dictionary meaning – ภาษาอังกฤษ แปล ความหมาย
หินโม่, หินคลุก, หินย่อย ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
หินโม่, หินคลุก, หินย่อย ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัปดาห์ที่ 16 ดิน หิน ทราย - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัปดาห์ที่ 16 ดิน หิน ทราย – Youtube

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของคำว่า หิน ในภาษาอังกฤษ
การแปลคำว่า หิน ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ หิน ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หิน ในภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติและลักษณะของหินในภาษาอังกฤษ
การใช้ หิน ในคำอ่านและคำสำนวนในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *