หารร่วมมาก ภาษาอังกฤษ: สอนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อความสามัคคีที่ดี

เลขหมู่หนังสือระบบใหม่ของสำนักหอสมุด มธ. - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing

Ep.62 H.C.F. Highest Common Factor หรม. หารร่วมมาก

Keywords searched by users: หารร่วมมาก ภาษาอังกฤษ: สอนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อความสามัคคีที่ดี คูณร่วมน้อย ภาษาอังกฤษ

หารร่วมมาก ภาษา อังกฤษ

เลขหมู่หนังสือระบบใหม่ของสำนักหอสมุด มธ. - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing
เลขหมู่หนังสือระบบใหม่ของสำนักหอสมุด มธ. – ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ – Knowledge Sharing

หารร่วมมาก (Greatest Common Divisor) คืออะไร?

หารร่วมมาก (Greatest Common Divisor) เป็นคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการหาตัวประกอบที่มากที่สุดร่วมกันของจำนวนเต็มสองจำนวน หรือจำนวนเต็มหลายๆ จำนวน ซึ่งเราสามารถหาหารร่วมมากของจำนวนเต็มได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น วิธีการแยกตัวประกอบ, วิธีการใช้ตารางหารร่วม, หรือวิธีการใช้สูตร Euclidean algorithm [1].

ตัวอย่างการหาหารร่วมมาก:
เราจะมาดูตัวอย่างการหาหารร่วมมากของเลข 12 และ 18 ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ:

 1. แยกตัวประกอบของ 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
 2. แยกตัวประกอบของ 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18

จากนั้นเราจะเลือกตัวประกอบที่มากที่สุดร่วมกันของทั้งสองจำนวน ซึ่งในกรณีนี้คือ 6 คือหารร่วมมากของ 12 และ 18 [1].

หารร่วมมากในภาษาอังกฤษเรียกว่า Greatest Common Divisor หรือ GCD ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่าหารร่วมมาก [1].


Learn more:

 1. หารร่วมมาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. หารร่วมมาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตัวหารร่วมมาก – วิกิพีเดีย

Categories: สรุป 80 หารร่วมมาก ภาษา อังกฤษ

EP.62 H.C.F. Highest Common Factor หรม. หารร่วมมาก
EP.62 H.C.F. Highest Common Factor หรม. หารร่วมมาก

greatest common divisor. (n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), Syn. GCD. GCD. (abbrev) ห.ร.ม. (หารร่วมมาก), Syn. greatest common divisor.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

คูณร่วมน้อย ภาษาอังกฤษ

คูณร่วมน้อย ภาษาอังกฤษ

คูณร่วมน้อย หรือ Least Common Multiple (LCM) ในภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการหาตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนเต็มสองจำนวนหรือมากกว่า โดยที่ตัวคูณร่วมน้อยคือจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่หารลงตัวด้วยจำนวนทั้งสอง [1].

การหาคูณร่วมน้อยของจำนวนสองจำนวนนั้นสามารถทำได้โดยใช้วิธีการหาตัวประกอบร่วมน้อยสุด (GCD) และสูตรคูณ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

 1. หาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนทั้งสอง
 2. เลือกตัวประกอบที่ซ้ำกันทั้งหมด
 3. คูณตัวประกอบที่เลือกมาทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างการหาคูณร่วมน้อยของ 6 และ 8:

 • ตัวประกอบของ 6 คือ 1, 2, 3, 6
 • ตัวประกอบของ 8 คือ 1, 2, 4, 8
 • ตัวประกอบที่ซ้ำกันคือ 1 และ 2
 • คูณตัวประกอบที่เลือกมาทั้งหมดเข้าด้วยกันคือ 1 x 2 = 2

ดังนั้น คูณร่วมน้อยของ 6 และ 8 คือ 2 [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: คูณร่วมน้อยคืออะไร?
A: คูณร่วมน้อยหมายถึงจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่หารลงตัวด้วยจำนวนทั้งสอง [1].

Q: วิธีการหาคูณร่วมน้อยคืออะไร?
A: วิธีการหาคูณร่วมน้อยคือการหาตัวประกอบร่วมน้อยสุด (GCD) และคูณตัวประกอบที่เลือกมาทั้งหมดเข้าด้วยกัน [1].


Learn more:

 1. คูณร่วมน้อย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คูณร่วมน้อย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า คูณร่วมน้อย ( N ) ในภาษาอังกฤษ
หรม Gcf และ ครน Lcm - Youtube
หรม Gcf และ ครน Lcm – Youtube
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น-การหา ห.ร.ม. โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด (Euclid) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น-การหา ห.ร.ม. โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด (Euclid) – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
คณิตศาสตร์ ม.1 ตอนที่ 2 การหารร่วมมากและคูณร่วมน้อย Part2 - Yes Istyle - Youtube
คณิตศาสตร์ ม.1 ตอนที่ 2 การหารร่วมมากและคูณร่วมน้อย Part2 – Yes Istyle – Youtube
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร - Nockacademy
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร – Nockacademy
เลขภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Enged ห้องสมุดออนไลน์ - Enged
เลขภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Enged ห้องสมุดออนไลน์ – Enged
เลขภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Enged ห้องสมุดออนไลน์ - Enged
เลขภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Enged ห้องสมุดออนไลน์ – Enged
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องหารร่วมมาก ห.ร.ม. 15 มิ.ย. 64 - Youtube
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องหารร่วมมาก ห.ร.ม. 15 มิ.ย. 64 – Youtube
เทคนิคการหา ห.ร.ม (ตัวหารร่วมมาก) - Learnneo
เทคนิคการหา ห.ร.ม (ตัวหารร่วมมาก) – Learnneo
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร - Nockacademy
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร – Nockacademy
เลขภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Enged ห้องสมุดออนไลน์ - Enged
เลขภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Enged ห้องสมุดออนไลน์ – Enged
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องหารร่วมมาก ห.ร.ม. - Youtube
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องหารร่วมมาก ห.ร.ม. – Youtube
เลขหมู่หนังสือระบบใหม่ของสำนักหอสมุด มธ. - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing
เลขหมู่หนังสือระบบใหม่ของสำนักหอสมุด มธ. – ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ – Knowledge Sharing

See more here: bdsdreamland.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *