เยียร์ แปลว่าอะไร? เรียนรู้ความหมายและบทบาทของคำว่า เยียร์ ในภาษาไทย

ไขที่มาของสายพันธุ์ไก่เยียร์...!!!

ไขที่มาของสายพันธุ์ไก่เยียร์…!!!

Keywords searched by users: เยียร์ แปลว่าอะไร? เรียนรู้ความหมายและบทบาทของคำว่า เยียร์ ในภาษาไทย เยีย ภาษาวัยรุ่น, เยียร์ คําไทยแท้, year แปลว่า, yea แปลว่า, yeah แปลว่า, เยีย ภาษาอังกฤษแปลว่า, year อ่านว่า, year old แปลว่า

ความหมายของเยีย ร์ แปล ว่า

ความหมายของคำว่า เยียร์ ในภาษาไทยหมายถึง ปี, อายุ, หรือขวบ [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบางกรณีเพื่ออธิบายเวลาหรือระยะเวลาที่ผ่านไป หรืออายุของสิ่งต่าง ๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เยียร์:

 • เด็กน้อยนั้นมีอายุเยียร์เพียง 5 ขวบเท่านั้น [1]
 • ปีนี้เป็นเยียร์ที่สุดสำหรับธุรกิจของเขา [1]

Learn more:

 1. year แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. yea แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นิวเยียร์ แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ นิวเยียร์ | ชื่อเล่น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเยีย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เยีย (Examples of sentences using the word เยีย)

เยียเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลาย ดังนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เยีย ในประโยคต่างๆ:

 1. ฉันเยียดายความสำเร็จของเพื่อน (I envy my friends success) [1]
 2. เขาเยียวยาให้ฉันเมื่อฉันเสียใจ (He comforts me when Im sad) [1]
 3. ครูเยียวยานักเรียนที่เคยล้มเหลว (The teacher encourages students who have failed before) [1]
 4. เยียวยาความเจ็บปวดด้วยการนวด (Relieve pain through massage) [1]
 5. เขาเยียวยาความเหงาของฉันด้วยคำพูดที่อบอุ่น (He comforts my loneliness with warm words) [1]

Learn more:

 1. เยีย ๑ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. How old are you? แปลว่าอะไร? เจอคำถามนี้ ตอบยังไงได้บ้าง? | OpenDurian เตรียมสอบ TOEIC IELTS TCAS ก.พ.

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่าเยีย

เยีย เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย และมีแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมที่สามารถใช้ในการศึกษาและเข้าใจความหมายของคำนี้ได้เพิ่มเติม ดังนี้:

 1. แหล่งอ้างอิงจาก Longdo Dictionary [1]:

  • เยียร์ (year): คำนามที่หมายถึง ปี, อายุ, ขวบ และอาจมีความหมายเพิ่มเติมอีกเช่น เวลา, ปีการศึกษา
  • เยียร์-อะเรานด์ (year-around): คำคุณศัพท์ที่หมายถึง ตลอดปี
  • เยียร์-เอนด์ (year-end): คำนามที่หมายถึง ปลายปี (ปฏิทิน) และคำคุณศัพท์ที่หมายถึง ปลายปี
  • เยียร์-บุค (yearbook): คำนามที่หมายถึง หนังสือประจำปี หรือหนังสือรุ่น
  • เยียร์-ลิง (yearling): คำนามและคำคุณศัพท์ที่หมายถึง ลูกสัตว์หรือเด็กที่มีอายุเต็ม 1 ปีแต่ไม่ถึง 2 ปี, นักเรียนปีที่ 2
  • เยียร์-ลอง (yearlong): คำคุณศัพท์ที่หมายถึง เป็นเวลาหนึ่งปี
  • เยียร์-ลี (yearly): คำคุณศัพท์และคำกริยาที่หมายถึง เกี่ยวกับ 1 ปี, ทุกปี, ปีละครั้ง และคำนามที่หมายถึง สิ่งตีพิมพ์ที่ออกปีละครั้ง
  • เยิร์น (yearn): คำกริยาที่หมายถึง อยาก, ต้องการมาก, คิดถึงอย่างรักใคร่, ใฝ่ฝัน
 2. แหล่งอ้างอิงจาก Longdo Dictionary [2]:

  • year round: คำนามที่หมายถึง ตลอดทั้งปี
  • bumper year: คำนามที่หมายถึง ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์
 3. แหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ Traveloka :

  • 10 โรงแรมที่ดีที่สุดในเฟโตวาเยีย ประเทศอิตาลี: เป็นรายการโรงแรมที่มีคุณภาพและความน่าสนใจในเฟโตวาเยียเยีย เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย และมีแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมที่สามารถใช้ในการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนี้ได้ ดังนี้:
 4. แหล่งอ้างอิงจาก Longdo Dictionary [1]

  • year (เยียร์) หมายถึง ปี, อายุ, ขวบ และสามารถใช้ในประโยคเช่น ตลอดปีตลอดไป (year in and year out) หรือ ทุกปี (year after year)
 5. แหล่งอ้างอิงจาก Longdo Dictionary [2]

  • year (เยียร์) หมายถึง ปี, อายุ, เวลา, ขวบ, ปีการศึกษา และสามารถใช้ในประโยคเช่น หนังสือรายปี (yearbook) หรือ อยากได้ (yearn)
 6. แหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ท่องเที่ยว [2]

  • เฟโตวาเยีย (Forte dei Marmi) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในประเทศอิตาลี และมีโรงแรมที่ดีที่สุดในเฟโตวาเยีย 10 แห่ง ซึ่งราคาเริ่มต้นที่ 2,590 บาท

Learn more:

 1. year แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. 10 โรงแรมที่ดีที่สุดในเฟโตวาเยีย ประเทศอิตาลี (ราคาเริ่มต้นที่ THB 2,590)
 3. 10 โรงแรมที่ดีที่สุดในเยียเล ประเทศโปแลนด์ (ราคาเริ่มต้นที่ THB 1,942)

ความแตกต่างระหว่างเยีย ร์ และคำอื่นที่คล้ายกัน

ความแตกต่างระหว่างเบียร์ (เยียร์) และคำอื่นที่คล้ายกัน

เบียร์ (เยียร์) เป็นคำที่ใช้เรียกชนิดของเครื่องดื่มที่ผลิตจากการหมักของมอลต์ (Malt) โดยใช้ยีสต์ (Yeast) เพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์และก๊อซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น ฮ็อปส์ (Hops) และน้ำ (Water) ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตเบียร์ [1].

คำอื่นที่คล้ายกันกับเบียร์ (เยียร์) ได้แก่:

 1. เบียร์คราฟท์ (Craft Beer): เบียร์ที่ผลิตโดยร้านเบียร์ที่มีขนาดเล็กและผลิตเบียร์ในปริมาณจำกัด มักมีรสชาติและกลิ่นที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ [2].
 2. เบียร์เบลเยียม (Belgian Beer): เบียร์ที่ผลิตในประเทศเบลเยียม มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเบียร์อื่น ๆ เช่น รสชาติหวาน กลิ่นผลไม้ และความเข้มข้น [2].
 3. เบียร์พิซซ่า (Pizza Beer): เบียร์ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่ใกล้เคียงกับส่วนประกอบของพิซซ่า เช่น มะเขือเทศ กระเทียม และสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดรสชาติที่เข้มข้นและเข้ากันได้กับพิซซ่า [2].

ความแตกต่างระหว่างเบียร์ (เยียร์) และคำอื่นที่คล้ายกันอยู่ที่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รสชาติ กลิ่น และลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละชนิดของเบียร์ [1][2].


Learn more:

 1. เบียร์มีกีประเภท? คอเบียร์ตัวจริงต้องรู้! – beervadsadu
 2. ความแตกต่าง ระหว่าง มัธยมปลาย ไทย กับ อเมริกา – Tony Education

การใช้คำว่าเยียในประโยค

การใช้คำว่า เยีย ในประโยคเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยที่มีความหมายว่า ทำ หรือ กระทำ ซึ่งใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงถึงการกระทำหรือการทำงานของบุคคลหรือสิ่งของต่าง ๆ ในประโยค การใช้คำว่า เยีย นั้นสามารถนำมาใช้ในประโยคได้หลากหลายรูปแบบ ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้คำว่า เยีย ในประโยค:

 1. การใช้คำว่า เยีย เพื่อแสดงการกระทำของบุคคล:

  • เขาเยียงานที่บ้าน [2]
  • ฉันเยียบอกตามที่เขาบอก [1]
  • เราเยียบอาหารเสร็จแล้ว [2]
 2. การใช้คำว่า เยีย เพื่อแสดงการกระทำของสิ่งของ:

  • รถยนต์เยียดานเร็วมาก [1]
  • เขาเยียบเบรกให้รถหยุด [2]
  • ฉันเยียบปุ๋ยให้กับต้นไม้ [1]
 3. การใช้คำว่า เยีย เพื่อแสดงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว:

  • เด็กเล่นเต้นเยียงขึ้นลง [2]
  • ฉันเยียบกระโดดขึ้นบนเตียง [1]
  • เขาเยียบเท้าไปมา [2]
 4. การใช้คำว่า เยีย เพื่อแสดงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง:

  • ฉันเยียบเสื้อผ้าใหม่ [1]
  • เขาเยียบประตูเปิด [2]
  • เราเยียบเส้นทางใหม่ [1]

คำว่า เยีย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงการกระทำหรือการทำงานของบุคคลหรือสิ่งของต่าง ๆ ในประโยค การใช้คำนี้สามารถนำมาใช้ในหลายสถานการณ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า เยีย นั้นควรใช้ในบริบทที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อให้ประโยคมีความหมายที่ชัดเจนและถูกต้องตามความต้องการของประโยคนั้น ๆ


Learn more:

 1. เยียใด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. [Le Siam] คลาสเรียนศัพท์สยามมาแล้วเจ้าคร่าาา สำหรับวันนี้ฉันขอเสนอคำว่า เยีย เจ้าค่ะ เยีย หมายถึง ทำ, กระทำ

คำที่มักใช้ร่วมกับเยีย

คำที่มักใช้ร่วมกับเยีย คือคำที่ใช้เพื่อเสริมความหมายหรือเน้นความสัมพันธ์กับคำว่า เยีย ในภาษาไทย ซึ่งคำเหล่านี้มักถูกใช้ในบทสนทนาทั่วไป หรือในบทสนทนาทางธุรกิจ การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือในบทความทางวิชาการ ดังนี้:

 1. เยียบย่อย [1]: หมายถึงการทำลายหรือทำให้เสื่อมเสีย โดยมักใช้ในบริบททางการเมืองหรือการแข่งขันที่มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรง

 2. เยียวยา [1]: หมายถึงการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหาหรือความเดือดร้อน

 3. เยียวยาใจ [1]: หมายถึงการให้ความสนใจหรือการเข้าใจใจความรู้สึกของผู้อื่น

 4. เยียวยาให้ [1]: หมายถึงการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือในกรณีที่ผู้อื่นมีปัญหาหรือความเดือดร้อน

 5. เยียวยาเพื่อน [1]: หมายถึงการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือเพื่อนในกรณีที่เพื่อนมีปัญหาหรือความเดือดร้อน

 6. เยียวยาความเจ็บปวด [1]: หมายถึงการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือในกรณีที่มีความเจ็บปวดทางร่างกาย

 7. เยียวยาความเจ็บปวดใจ [1]: หมายถึงการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือในกรณีที่มีความเจ็บปวดทางอารมณ์หรือความรู้สึก

 8. เยียวยาความเจ็บปวดใจให้กับเพื่อน [1]: หมายถึงการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือเพื่อนในกรณีที่เพื่อนมีความเจ็บปวดทางอารมณ์หรือความรู้สึก

 9. เยียวยาความเจ็บปวดใจให้กับคนรัก [1]: หมายถึงการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือคนรักในกรณีที่คนรักมีความเจคำที่มักใช้ร่วมกับเยีย คือคำที่ใช้เพื่อเสริมความหมายหรือเน้นความสัมพันธ์กับคำว่า เยีย ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาหรือการพูดคุยในภาษาไทยอย่างแพร่หลาย ดังนี้คือรายการคำที่มักใช้ร่วมกับเยีย:

 10. เยียบย่อย – หมายถึงการทำให้เสียหายหรือทำลายอย่างรุนแรง [1]

 11. เยียวยา – หมายถึงการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหาหรือความเดือดร้อน [1]

 12. เยียวยาใจ – หมายถึงการให้ความสนใจหรือคำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้อื่น [1]

 13. เยียวยาให้ – หมายถึงการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือในกรณีที่ผู้อื่นมีปัญหาหรือความเดือดร้อน [1]

 14. เยียวยาเยียวยา – หมายถึงการให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะเวลา [1]

 15. เยียวยาใจเยียวยาใจ – หมายถึงการให้ความสนใจหรือคำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้อื่นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะเวลา [1]

 16. เยียบเยียน – หมายถึงการดูถูกหรือเหยียดหยามอย่างรุนแรง [1]

 17. เยียบยั้ง – หมายถึงการหยุดหรือยับยั้งอย่างเด็ดขาด [1]

 18. เยียบเยียนใจ – หมายถึงการดูถูกหรือเหยียดหยามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้อื่น [1]

 19. เยียบเยียนให้ – หมายถึงการดูถูกหรือเหยียดหยามอย่างรุนแรง [1]


Learn more:

 1. ภาคผนวก:รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด – วิกิพจนานุกรม
 2. Anda Disekat Sementara Waktu
 3. เยี่ยง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำแนะนำในการใช้คำว่าเยียให้ถูกต้องและเหมาะสม

คำแนะนำในการใช้คำว่า เยีย ให้ถูกต้องและเหมาะสม

การใช้คำให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในภาษาไทย ดังนั้น เพื่อให้คำว่า เยีย ถูกต้องและเหมาะสม นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้:

 1. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเส้นใยหรือเส้นใยเล็กๆ [1].

 2. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเส้นใยหรือเส้นใยเล็กๆ [1].

 3. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเส้นใยหรือเส้นใยเล็กๆ [1].

 4. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเส้นใยหรือเส้นใยเล็กๆ [1].

 5. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเส้นใยหรือเส้นใยเล็กๆ [1].

 6. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเส้นใยหรือเส้นใยเล็กๆ [1].

 7. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเส้นใยหรือเส้นใยเล็กๆ [1].

 8. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยคำแนะนำในการใช้คำว่า เยีย ให้ถูกต้องและเหมาะสม

การใช้คำให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและในการเขียนเอกสารต่างๆ ดังนั้น เมื่อใช้คำว่า เยีย ควรปฏิบัติตามกฎและแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความสับสนในผู้อ่านหรือผู้ฟัง ดังนี้:

 1. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี ตัวอย่างเช่น เด็กเล่นวงเยียน หมายถึงเด็กที่เล่นเครื่องเล่นที่มีลักษณะเคลื่อนที่เป็นวงกลม [1].

 2. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ตัวอย่างเช่น เดินเยียวยา หมายถึงการเดินไปข้างหน้า [1].

 3. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือเคลื่อนที่ไปข้างหลัง ตัวอย่างเช่น ถอยหลังเยียวยา หมายถึงการถอยหลังไปข้างหลัง [1].

 4. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือเคลื่อนที่ไปข้างข้าง ตัวอย่างเช่น วิ่งเยียวยา หมายถึงการวิ่งไปข้างข้าง [1].

 5. ใช้คำว่า เยีย เมื่อต้องการอธิบายถึงการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี แต่มีลักษณะเคลื่อนที่ไปข้างข้าง ตัวอย่างเช่น วิ่งเยียวยา หมายถึงการว


Learn more:

 1. เพลิดเพลินกับต้นไฮเดรนเยียและฝน |เว็บไซต์สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ FEEL นาริตะ

Categories: อัปเดต 37 เยีย ร์ แปล ว่า

ไขที่มาของสายพันธุ์ไก่เยียร์...!!!
ไขที่มาของสายพันธุ์ไก่เยียร์…!!!

(เยียร์) n. ปี, อายุ, ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี)(เยส’เทอะเด) adv., n. วานนี้, หมู่นี้, ระยะนี้, อดีต adj. เกี่ยวกับเมื่อวานนี้หรือหมู่นี้, See also: yesterdays adv. อดีต., Syn. recently.[ประโยคนี้หลายคนอ่านคำว่า years old ผิด เป็น ‘เยีย-โอล’ ลองออกเสียงใหม่ให้ถูกเป็น ‘เยีย-โซลดฺ‘ กันดูนะคะ :D]

See more: bdsdreamland.net/category/tech

Yesterday หมายถึงอะไร

คำว่า Yesterday ในภาษาอังกฤษแปลว่า วานนี้ หรือ หมู่นี้ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับวันที่ผ่านมาหรือวันก่อนหน้านี้ [1]. คำว่า Yesterday เป็นคำว่าที่ใช้ในทั้งรูปคำนามและรูปคำกริยา โดยในรูปคำนามจะหมายถึงวันที่ผ่านมาหรือวันก่อนหน้านี้ ในขณะที่ในรูปคำกริยาจะหมายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในวันก่อนหน้านี้ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า Yesterday ในประโยค:

 • เมื่อวานนี้ฉันไปเที่ยวที่สวนสาธารณะ [1].
 • เมื่อวานนี้ฉันได้พบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมานาน [1].
 • วานนี้ฉันได้ทานอาหารอร่อยที่ร้านอาหารใหม่ [1].

Learn more:

 1. YESTERDAY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. yesterday แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภาษาอังกฤษ ในวันมะรืน และเมื่อวานซืน – Jirayu
นิวเยียร์ แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ นิวเยียร์ | ชื่อเล่น
นิวเยียร์ แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ นิวเยียร์ | ชื่อเล่น
365 ชื่อเล่นลูกชาย ความหมายดี ชื่อเพราะๆ ความหมายมงคล แถมเท่ และไม่เชย
365 ชื่อเล่นลูกชาย ความหมายดี ชื่อเพราะๆ ความหมายมงคล แถมเท่ และไม่เชย

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของเยีย ร์ แปล ว่า
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเยีย
แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่าเยีย
ความแตกต่างระหว่างเยีย ร์ และคำอื่นที่คล้ายกัน
การใช้คำว่าเยียในประโยค
คำที่มักใช้ร่วมกับเยีย
คำแนะนำในการใช้คำว่าเยียให้ถูกต้องและเหมาะสม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *