เตลิด หมายถึง: ความหมายและบทบาทในวงการวิชาการและธุรกิจ

ZEAL - เตลิด [Official MV]

Zeal – เตลิด [Official Mv]

Keywords searched by users: เตลิด หมายถึง: ความหมายและบทบาทในวงการวิชาการและธุรกิจ เตลิด ภาษาโคราช, เถลิงหมายถึง, วิ่งเตลิด หมายถึง, หนีเตลิด, เตลิด ภาษากลาง, เตลิด อ่านว่า, เตลิด แต่งประโยค, เตลิดเปิดเปิง หมายถึง

เตลิด หมาย ถึง: แนวคิดและความหมาย

เตลิด หมายถึง: แนวคิดและความหมาย

เตลิด เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนั้น ความหมายของคำว่า เตลิด จะขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. เตลิด (v) – หมายถึงการวิ่งอย่างรวดเร็วหรือการหนีไปอย่างรวดเร็ว [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อมีเสียงดังว่าไฟไหม้ ฝูงคนก็เตลิดไปอย่างรวดเร็ว [1]
 2. เตลิด (adv) – หมายถึงอย่างรวดเร็วหรืออย่างไม่มีทิศทาง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เคยเห็นนาฬิกาชนิดนี้มาก่อนเลย จนทำให้คิดเตลิดไปไกลว่ามันจะต้องเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพง [1]
 3. เตลิดเปิดเปิง (v) – หมายถึงการหนีหนีไปทุกทิศทาง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเตลิดเปิดเปิงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ [1]
 4. เตลิดเปิดเปิง (adv) – หมายถึงอย่างรวดเร็วหรืออย่างไม่มีทิศทาง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อมันเห็นว่าตนสู้ไม่ได้ มันก็ต้องหนีเตลิดเปิดเปิงเอาตัวรอดไปเพื่อหาที่อยู่ใหม่ [1]

จากความหมายข้างต้น เราสามารถสรุปได้ว่า เตลิด หมายถึงการวิ่งหรือหนีไปอย่างรวดเร็ว หรืออย่างไม่มีทิศทาง และสามารถใช้ในรูปแบบคำกริยาหรือคำวิเศษณ์


Learn more:

 1. เตลิด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -เตลิด- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความผิดปรกติในความคิด – วิกิพีเดีย

ต้นกำเนิดและประวัติคำว่า เตลิด

เตลิดเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย และมีการใช้งานที่หลากหลายด้วย ในบทความนี้เราจะมาสำรวจต้นกำเนิดและประวัติคำว่า เตลิด ในภาษาไทย

ต้นกำเนิดและประวัติคำว่า เตลิด

ความหมายของคำว่า เตลิด

 • เตลิด (v) หมายถึง การวิ่งอย่างรวดเร็วหรือการหนีไปอย่างรวดเร็ว [1]
 • เตลิด (adv) หมายถึง อย่างรวดเร็วหรืออย่างรุนแรง [1]

ต้นกำเนิดของคำว่า เตลิด

คำว่า เตลิด เป็นคำที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลี โดยมีรากศัพท์เดียวกับคำว่า เตลิด ในภาษาไทย ซึ่งมีความหมายเดียวกัน ในภาษาบาลี คำว่า เตลิด มีความหมายว่า การวิ่งอย่างรวดเร็ว หรือ การหนีไปอย่างรวดเร็ว [2]

การใช้งานของคำว่า เตลิด ในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน คำว่า เตลิด มักถูกใช้ในบทสนทนาทั่วไป หรือในบรรยากาศที่มีความรุนแรง หรือเร่งรีบ อาจใช้เพื่อเสียงเสียดสีหรือเสียดสลาย หรือใช้เพื่อเร่งรีบในการทำสิ่งต่าง ๆ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เตลิด

 • เมื่อเสียงปืนดังขึ้น คนในสนามกีฬาเตลิดหนีไปอย่างรวดเร็ว [1]
 • เด็กหนุ่มวิ่งเตลิดไปเพื่อเอาชนะคู่แข่ง [1]
 • หลังจากได้รับข่าวร้าย เธอเริ่มวิ่งเตลิดหนีไปจากสถานที่นั้น [1]

สรุป

คำว่า เตลิด เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย และมีการใช้งานที่หลากหลายในภาษาไทย ต้นกำเนิดของคำว่า เตลิด เกิดมาจากภาษาบาลี และมีควาเตลิดเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนั้นเราจะมาสำรวจต้นกำเนิดและประวัติคำว่า เตลิด ในบทความนี้

ต้นกำเนิดและประวัติคำว่า เตลิด

ความหมายของคำว่า เตลิด

 • เตลิด (v) หมายถึงการวิ่งอย่างรวดเร็วหรือการหนีไปอย่างรวดเร็ว [1]
 • เตลิด (adv) หมายถึงอย่างรวดเร็วหรืออย่างไม่มีทิศทาง [1]

ต้นกำเนิดของคำว่า เตลิด

คำว่า เตลิด เป็นคำที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลี โดยมีรากศัพท์ว่า เตลิ (Telī) ซึ่งหมายถึงการวิ่งหรือการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว [2] ในภาษาไทยเราใช้คำว่า เตลิด เพื่อแสดงถึงการวิ่งหรือการหนีไปอย่างรวดเร็ว หรือการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทาง [1]

การใช้คำว่า เตลิด ในประโยค

 • ท่านไม่เคยปล่อยตนเองให้เตลิดไปในอบายมุข หรือความสนุกเพลิดเพลินจนเกินเหตุ [1]
 • เขาไม่เคยเห็นนาฬิกาชนิดนี้มาก่อนเลย จนทำให้คิดเตลิดไปไกลว่ามันจะต้องเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพง [1]
 • ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเตลิดเปิดเปิงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ [1]

คำที่เกี่ยวข้องกับ เตลิด

 • กระเจิดกระเจิง: หมายถึงการวิ่งหรือการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว [1]
 • เพริด: หมายถึงการวิ่งหรือการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว [1]
 • เตลิดเปิดเปิง: หมายถึงการหนีหรือการวิ่งอย่างรวดเร็ว [1]

สรุป

คำว่า เตลิด เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาไ


Learn more:

 1. เตลิด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เตลิด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การออกเสียงและการแบ่งพยางค์ของคำว่า เตลิด

การออกเสียงและการแบ่งพยางค์ของคำว่า เตลิด เป็นเรื่องที่น่าสนใจในภาษาไทย โดยมีข้อมูลจากแหล่งค้นหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ ดังนี้:

การออกเสียงของคำว่า เตลิด

 • คำว่า เตลิด มีการออกเสียงเป็น เ-ต-ลิด [1]

การแบ่งพยางค์ของคำว่า เตลิด

 • คำว่า เตลิด มีการแบ่งพยางค์เป็น เ-ต-ลิด [1]

ความหมายของคำว่า เตลิด

 • คำว่า เตลิด มีความหมายหลากหลาย อาทิเช่น:
  • กระเจิดกระเจิง แตกเพ่นพ่านไป [1]
  • เกินไป, เลยไป [1]

คำพ้องความของคำว่า เตลิด

 • ในภาษาอีสาน คำว่า เตลิด มีความหมายเป็น เกินไป, เลยไป [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เตลิด

 • ชาวบ้านพากันวิ่งเตลิดหนีเอาตัวรอดเมื่อเกิดดินถล่ม [1]

Learn more:

 1. เตลิด – วิกิพจนานุกรม
 2. เตลิดเปิดเปิง – วิกิพจนานุกรม
 3. เตลิด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายและความใช้ของคำว่า เตลิด ในภาษาไทย

ความหมายและความใช้ของคำว่า เตลิด ในภาษาไทย

เตลิดเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ไปโดยเร็วจนยังไม่ได้ (ไปอย่างไร้ทิศทาง) [1]

  • เช่น เตลิดเปิดเปิงไปไหนแล้วก็ไม่รู้
 2. สิ่งที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว [1]

  • เช่น เตลิดเครื่องบินผ่านท้องฟ้า
 3. สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด [2]

  • เช่น เตลิดฟ้าผ่านฟ้า
 4. สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีการควบคุม [2]

  • เช่น เตลิดไฟ
 5. สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีการคาดคิด [2]

  • เช่น เตลิดฟ้าผ่านฟ้า
 6. สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีการควบคุม [2]

  • เช่น เตลิดไฟ

คำว่า เตลิด มีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และบริบทที่ใช้ในประโยค การใช้คำว่า เตลิด ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทที่ใช้ เพื่อให้สื่อถึงความหมายที่ถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย


Learn more:

 1. เตลิด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. -เตลิด- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เตลิด – วิกิพจนานุกรม

ความหมายและความใช้ของคำว่า เตลิด ในภาษาอีสาน

ความหมายและความใช้ของคำว่า เตลิด ในภาษาอีสาน

เตลิดเป็นคำในภาษาอีสานที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. เตลิด (คำนาม) หรือ การเตลิด: ใช้เพื่อแสดงถึงการกระเจิดกระเจิงหรือแตกเพ่นพ่านไป [1]

  • เช่น ชาวบ้านพากันวิ่งเตลิดหนีเอาตัวรอดเมื่อเกิดดินถล่ม
 2. เตลิด (คำคุณศัพท์): ใช้เพื่อแสดงถึงสถานะที่เกินไปหรือเลยไป [1]

  • เช่น (โคราช) เขาเดินเตลิดเป็นเวลานานเกินไป

นอกจากนี้ยังมีคำพ้องความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตลิด ในภาษาอีสานด้วย เช่น เตลิดเปิดเปิง ซึ่งหมายถึงการหนีหนีไปอย่างรวดเร็วหรือไปโดยเร็วจนยังไม่สามารถยั้งหยุดได้ [2]


Learn more:

 1. เตลิด – วิกิพจนานุกรม
 2. เตลิด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -เตลิด- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำที่เกี่ยวข้องและคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตลิด

คำที่เกี่ยวข้องและคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตลิด มีดังนี้:

 1. เตลิด (v) – หมายถึงการวิ่งอย่างรวดเร็วหรือวุ่นวาย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ กำลังเตลิดวิ่งอย่างสนุกสนานในสนามเด็กเล่น [1]
 2. เตลิด (adv) – หมายถึงอย่างรวดเร็วหรือวุ่นวาย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อเสียงดังเกิดขึ้น เขาก็เริ่มวิ่งเตลิดออกไป [1]
 3. เตลิดเปิดเปิง (v) – หมายถึงการหนีหนีไปทุกทิศทาง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: คนร้อนแรงกำลังเตลิดเปิดเปิงหนีออกจากสถานที่เหล่านั้น [1]
 4. เตลิดเปิดเปิง (adv) – หมายถึงอย่างรวดเร็วหรือวุ่นวาย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อเห็นสิ่งที่น่ากลัว เขาก็เริ่มวิ่งเตลิดเปิดเปิงออกไป [1]

คำที่เกี่ยวข้องและคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตลิด มีความหมายที่คล้ายคลึงกันและสามารถใช้แทนกันได้ ดังนั้น คำที่เกี่ยวข้องและคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตลิด ได้แก่ กระเจิดกระเจิง, เพริด, เตลิดเปิดเปิง [1]


Learn more:

 1. เตลิด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เตลิด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เตลิด คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Categories: สำรวจ 27 เตลิด หมาย ถึง

ZEAL - เตลิด [Official MV]
ZEAL – เตลิด [Official MV]

See more: bdsdreamland.net/category/tech

เตลิด ภาษาโคราช

เตลิด ภาษาโคราช

เตลิดในภาษาโคราชมีความหมายว่า เลยไป หรือ เกินไป [1]. ภาษาโคราชเป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์ [2]. ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับภาษาโคราชและความหมายของคำว่า เตลิด อย่างละเอียดและเป็นรายละเอียดเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงอันดับการค้นหาของ Google ของคุณในเรื่องนี้

เตลิดในภาษาโคราช

เตลิดในภาษาโคราชมีความหมายเป็นการกระเจิดกระเจิงหรือแตกเพ่นพ่านไป [1]. เมื่อใช้ในประโยค เตลิดในภาษาโคราชสามารถแสดงถึงการเกินไปหรือเลยไปจากสิ่งที่คาดหวังหรือความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดดินถล่มชาวบ้านอาจจะวิ่งเตลิดหนีเพื่อรอดชีวิต [1].

คำพ้องความ

ในภาษาอีสาน เตลิดมีความหมายเดียวกันกับภาษาโคราช คือ เกินไป หรือ เลยไป [2].

คำคุณศัพท์

ในภาษาโคราช เตลิดมีความหมายเดียวกันกับ เกินไป หรือ เลยไป [2].


Learn more:

 1. เตลิด – พจนานุกรมคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มโดยสมาชิก – Sanook
 2. เตลิด – วิกิพจนานุกรม
 3. ฐานข้อมูลพจนานุกรมภาษาโคราช

เถลิงหมายถึง

เถลิงหมายถึงอะไร?

เถลิงหมายถึงคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การเปลี่ยนแปลง หรือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว [1]. คำว่า เถลิง มีความหมายเป็น เปลี่ยนแปลง และคำว่า หมายถึง มีความหมายเป็น ความหมาย หรือ ความหมายของคำ ดังนั้น เถลิงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำหรือวลีในภาษาไทย [1].

เถลิงหมายถึงในประโยค

เถลิงหมายถึงในประโยคสามารถใช้เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำหรือวลีในบริบทต่างๆ ตัวอย่างเช่น:

 1. การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำว่า เพื่อน ในช่วงสมัยเรียนมัธยมเป็น คนที่มาเล่นด้วยกันบ่อยๆ แต่ในปัจจุบันมีความหมายเป็น คนที่มีความใกล้ชิดและสนิทกัน [1].

 2. การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำว่า เที่ยว ในอดีตมีความหมายเป็น การเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันมีความหมายเป็น การพักผ่อนหรือเล่นสนุก [1].

 3. การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำว่า เทคโนโลยี ในอดีตมีความหมายเป็น การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า แต่ในปัจจุบันมีความหมายเป็น การใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา [1].

เถลิงหมายถึงในการเพิ่มคะแนนการค้นหาของ Google

เพื่อเพิ่มคะแนนการค้นหาของ Google ในเรื่องเถลิงหมายถึง คุณควรจัดเนื้อหาให้มีความลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยอธิบายและอธิบายแนเถลิงหมายถึงอะไร?

เถลิงหมายถึงคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การเดินทางไกลโดยใช้เท้า หรือ การเดินทางไกลโดยไม่ใช้ยานพาหนะ [1]. คำว่า เถลิง มีความหมายเป็น เดินเท้า และคำว่า หมายถึง มีความหมายเป็น หมายความว่า ดังนั้น เถลิงหมายถึงการเดินทางไกลโดยใช้เท้าหรือไม่ใช้ยานพาหนะ [1].

เถลิงหมายถึงเป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาหรือบทกวีเพื่อเสริมความหมายให้ชัดเจนขึ้น โดยมักใช้ในบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง การเดินทางไกล หรือการเดินทางโดยไม่ใช้ยานพาหนะ เช่น เถลิงหมายถึงการเดินทางไปยังที่หนึ่งโดยใช้เท้าเป็นเครื่องมือ [1].

เถลิงหมายถึงในคำสั่งภาษาไทย

ในภาษาไทย เถลิงหมายถึงเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งให้บุคคลหรือกลุ่มคนเดินทางไกลโดยใช้เท้าหรือไม่ใช้ยานพาหนะ เช่น เถลิงหมายถึงให้เดินทางไปยังจุดหมายที่ห่างไกลโดยใช้เท้าเป็นเครื่องมือ [1].

เถลิงหมายถึงในคำกลอนไทย

ในคำกลอนไทย เถลิงหมายถึงเป็นคำที่ใช้ในบทกวีเพื่อเสริมความหมายให้ชัดเจนขึ้น โดยมักใช้ในบทกวีที่เกี่ยวกับการเดินทาง การเดินทางไกล หรือการเดินทางโดยไม่ใช้ยานพาหนะ เช่น เถลิงหมายถึงการเดินทางไปยังที่หนึ่งโดยใช้เท้าเป็นเครื่องมือ [1].

FAQs เถลิงหมายถึง

Q: เถลิงหมายถึงคำใดในภาษาไทย?
A: เถลิงหมายถึง การเดินทางไกลโดยใช้เท้า หรือ การเดินทางไกลโดยไม่ใช้ยานพาหนะ [1].

Q: เถลิง


Learn more:

 1. เถลิง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เถลิง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เถลิง ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
ประเด็น
ประเด็น “คิดลึกจนเกินไป เตลิดไปไกลถึงขั้นห้ามฟังคำสอนพระสาวกในศาสนานี้” พุทธวจนะคำสอนพระศาสดา – Pantip
ประเด็น
ประเด็น “คิดลึกจนเกินไป เตลิดไปไกลถึงขั้นห้ามฟังคำสอนพระสาวกในศาสนานี้” พุทธวจนะคำสอนพระศาสดา – Pantip
ลูกผู้ชายกับอาการเตลิด - Zeal [Scoop] - Youtube
ลูกผู้ชายกับอาการเตลิด – Zeal [Scoop] – Youtube

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

เตลิด หมาย ถึง: แนวคิดและความหมาย
ต้นกำเนิดและประวัติคำว่า เตลิด
การออกเสียงและการแบ่งพยางค์ของคำว่า เตลิด
ความหมายและความใช้ของคำว่า เตลิด ในภาษาไทย
ความหมายและความใช้ของคำว่า เตลิด ในภาษาอีสาน
คำที่เกี่ยวข้องและคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เตลิด

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *