เละเทะ ภาษาอังกฤษ: การสร้างพลังใหม่ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ใครตอบได้ คอมเมนต์มาซิ🥰 #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #ครูดิว #krudewenglish

ใครตอบได้ คอมเมนต์มาซิ🥰 #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #ครูดิว #Krudewenglish

Keywords searched by users: เละเทะ ภาษาอังกฤษ: การสร้างพลังใหม่ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เละ ภาษาอังกฤษ, เละเทะ ภาษาจีน, เลอะเทอะ ภาษาอังกฤษ, เละ แปลว่า, เละมาก, เมาเละเทะ, เลอะเทอะ แปลว่า, แหละ

การแปลคำว่า เละเทะ เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า เละเทะ เป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า เละเทะ และตรวจสอบผลการค้นหา พบว่าคำนี้ไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการในพจนานุกรมหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ อาจเนื่องจาก เละเทะ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเป็นพ้องความหมายหรือสำนวนที่ไม่มีคำแปลที่แน่นอนในภาษาอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้คำแปลที่ใกล้เคียงหรือคำอื่นที่อาจมีความหมายใกล้เคียงกับ เละเทะ ในภาษาอังกฤษ สามารถพิจารณาใช้คำว่า loose หรือ unsteady ซึ่งมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ได้ [1]

ตัวอย่างประโยค:

 1. เดินเละเทะบนถนนเป็นอันตราย (Walking unsteadily on the road is dangerous) [1]
 2. เขาเละเทะในการพูด (He speaks in a loose manner) [1]

Learn more:

 1. เละเทะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เละเทะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เละเทะ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความหมายของ เละเทะ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า เละเทะ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า เหลือเฟือ หรือ ไม่มีความสำคัญ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมักใช้เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่สำคัญหรือไม่มีค่าความหมายที่สำคัญเท่าใดนัก [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เละเทะ ในภาษาไทย:

 • เรื่องนี้ไม่ควรเสียเวลาเละเทะอีกต่อไป [1].
 • อย่าเสียเวลากับเรื่องเละเทะเช่นนี้ [1].

คำว่า เละเทะ ไม่ได้มีความหมายเป็นทางการในภาษาอังกฤษ ดังนั้นไม่มีคำแปลที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษสำหรับคำนี้ [1].


Learn more:

 1. เละเทะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เละเทะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เละเทะ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เละเทะ ในภาษาอังกฤษ

เละเทะ ในภาษาอังกฤษแปลว่า scatter หรือ disperse ซึ่งมักใช้เพื่ออธิบายการกระจายตัวหรือการแพร่กระจายของสิ่งต่างๆ ออกไปในทิศทางต่างๆ โดยทั่วไปเราใช้คำว่า scatter ในบทสนทนาประจำวันมากกว่า disperse ซึ่งมักใช้ในบริบททางวิทยาศาสตร์มากกว่า

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เละเทะ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The wind scattered the leaves all over the yard. [1]
  (ลมเละเทะใบไม้ไปทั่วสวน)

 2. The children scattered in different directions when the teacher blew the whistle. [1]
  (เด็กๆ เละเทะไปในทิศทางต่างๆ เมื่อครูใช้นกหวีด)

 3. The seeds of the dandelion scatter in the wind. [1]
  (เมล็ดพืชชนิดหนึ่งเละเทะไปกับลม)

 4. The protesters scattered as soon as the police arrived. [1]
  (ผู้ประท้วงเละเทะไปทันทีที่ตำรวจมาถึง)


Learn more:

 1. เละเทะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เละเทะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เละเทะ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

การแปลคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ เละเทะ เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ เละเทะ เป็นภาษาอังกฤษสามารถทำได้โดยใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ดังนี้:

 1. Flicker – แปลว่า เลือดไหลเร็ว หรือ ส่องแสงอย่างรวดเร็ว [1]
 2. Dart – แปลว่า กระโดดเร็ว หรือ วิ่งเร็ว [1]
 3. Dash – แปลว่า วิ่งเร็ว หรือ เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว [1]
 4. Zoom – แปลว่า เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว หรือ วิ่งเร็ว [1]
 5. Whisk – แปลว่า เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว หรือ วิ่งเร็ว [1]
 6. Speed – แปลว่า ความเร็ว หรือ การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว [1]
 7. Swift – แปลว่า เร็ว หรือ รวดเร็ว [1]
 8. Rapid – แปลว่า รวดเร็ว หรือ เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว [1]
 9. Quick – แปลว่า รวดเร็ว หรือ เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว [1]
 10. Hasten – แปลว่า เร่งรีบ หรือ เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว [1]

Learn more:

 1. เละเทะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เละ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 7 เว็บแปลภาษาอังกฤษ ใช้งานง่าย แปลไว ฟังก์ชันครบ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า เละเทะ ในภาษาอังกฤษ

เละเทะ ในภาษาอังกฤษแปลว่า fickle หรือ capricious ซึ่งมีความหมายว่าไม่คงที่ ไม่แน่นอน หรือเปลี่ยนแปลงได้ง่าย [1]. คำว่า เละเทะ เป็นคำที่ใช้ในบางครั้งเพื่ออธิบายถึงคนหรือสิ่งที่มีความไม่มั่นคง ไม่สามารถพึ่งพาได้ หรือมีความผันผวนในการกระทำ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เละเทะ ในภาษาอังกฤษ:

 1. She is known for her fickle nature, always changing her mind about what she wants to do [1].
  เธอเป็นคนที่มีลักษณะเละเทะ มักเปลี่ยนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการทำ

 2. The weather in this region is fickle, it can change from sunny to rainy in a matter of minutes [1].
  สภาพอากาศในพื้นที่นี้เปลี่ยนแปลงได้ง่าย อาจเปลี่ยนจากแดดส่องแสงเป็นฝนตกได้ในเวลาไม่กี่นาที

 3. Dont rely on him, hes too fickle and might change his mind at any moment [1].
  อย่าพึ่งพาเขา เขาเป็นคนเละเทะมาก อาจเปลี่ยนใจได้ทุกเวลา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า เละเทะ ในภาษาอังกฤษ:

 • Longdo Dictionary: [1]

Learn more:

 1. เละเทะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พจนานุกรม Longdo Dict – แอปพลิเคชันใน Google Play
 3. ภาษาไทย! Bard เตรียมรองรับภาษาไทย, รองรับปลั๊กอิน, ส่งข้อความเข้า Workspace | Blognone

คำศัพท์ที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับ เละเทะ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับ เละเทะ ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำศัพท์ที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับ เละเทะ ในภาษาอังกฤษ จะพบว่ามีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. Wander: หมายถึงการเดินทางหรือเคลื่อนที่ไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน [1]
 2. Roam: หมายถึงการเดินทางหรือเคลื่อนที่ไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน [1]
 3. Drift: หมายถึงการเคลื่อนที่ไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน [1]
 4. Meander: หมายถึงการเดินทางหรือเคลื่อนที่ไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน [1]
 5. Ramble: หมายถึงการเดินทางหรือเคลื่อนที่ไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน [1]
 6. Stroll: หมายถึงการเดินเล่นหรือเดินเพลินๆ โดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน [1]

เมื่อใช้คำเหล่านี้แทนคำ เละเทะ ในประโยคภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เข้าใจความหมายและความสัมพันธ์กับคำนี้ได้มากขึ้น

ตัวอย่างประโยค:

 • She likes to wander around the city without any specific destination. [1]
 • They decided to roam the countryside and enjoy the beauty of nature. [1]
 • The river drifts lazily through the valley, creating a peaceful atmosphere. [1]
 • We meandered through the narrow streets of the old town, exploring its hidden gems. [1]
 • Lets ramble along the beach and enjoy the sound of the waves. [1]
 • They took a leisurely stroll in the park, enjoying the fresh air and sunshine. [1]

Learn more:

 1. เละเทะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เละ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง

วิธีการใช้คำว่า เละเทะ ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้คำว่า เละเทะ ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

เละเทะ เป็นคำว่าภาษาไทยที่มีความหมายว่า การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือไม่มีความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือการเคลื่อนที่อย่างไม่มีลักษณะที่แน่นอน ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ คำว่า เละเทะ สามารถแปลได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับบริบทและวลีที่ใช้

ตัวอย่างการใช้คำว่า เละเทะ ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ:

 1. การเคลื่อนที่:

  • The cat darted around the room, moving in a haphazard manner [1].
  • The butterfly flitted from flower to flower, fluttering in a whimsical manner [1].
 2. การเปลี่ยนแปลง:

  • The weather in this city is so unpredictable, it changes from sunny to rainy in the blink of an eye [1].
  • The stock market is volatile, with prices fluctuating wildly throughout the day [1].
 3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว:

  • The company went through a series of rapid changes, with employees coming and going [1].
  • The political landscape in this country is constantly shifting, with new leaders emerging and old ones being ousted [1].
 4. การเคลื่อนไหวอย่างไม่มีลักษณะที่แน่นอน:

  • The dancer moved with a fluidity and grace, her body swaying and twisting in a mesmerizing manner [1].
  • The leaves rustled in the wind, their movement erratic and unpredictable [1].

การใช้คำว่า เละเทะ ในภาษาอังกฤษจะขึ้นอยู่กับบริบทและวลีที่ใช้ ซึ่งความหมายของคำนี้สามารถแปลได้หลายแบบ และจำเป็นต้องพิจารณาบริบทที่ใช้เพื่อให้เห็นความหมายที่ถูกต้อง


Learn more:

 1. เละเทะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เละเทะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตาราง Irregular Verbs ในภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนและถูกต้องที่สุด

Categories: อัปเดต 24 เละเทะ ภาษา อังกฤษ

ใครตอบได้ คอมเมนต์มาซิ🥰 #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #ครูดิว #krudewenglish
ใครตอบได้ คอมเมนต์มาซิ🥰 #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #ครูดิว #krudewenglish

[lethe] (v) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden. เละเทะ [lethe] (v) EN: disorder ; disarrange.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

เละ ภาษาอังกฤษ

เละ ภาษาอังกฤษ: ความหมายและการใช้งาน

เละ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย และในที่นี้เราจะมาพูดถึงความหมายและการใช้งานของคำว่า เละ ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ เละ ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ เละ มีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ดังนี้:

 1. Be soft: เละในความหมายนี้หมายถึงเป็นอย่างนุ่มนวลหรือเหลว ตัวอย่างเช่น The banana is mushy and soft [1].

 2. Be dirty: เละในความหมายนี้หมายถึงเป็นอย่างสกปรกหรือเปรอะ ตัวอย่างเช่น The street became dirty and messy after the rain [1].

 3. Disorder: เละในความหมายนี้หมายถึงความไม่เป็นระเบียบ ตัวอย่างเช่น The political situation will not be in disorder if politicians prioritize the common good over personal interests [1].

การใช้งานของ เละ ในประโยค

เละในภาษาอังกฤษสามารถใช้ในประโยคต่าง ๆ เพื่อแสดงความหมายตามที่กล่าวมาข้างต้น ตัวอย่างประโยคเช่น:

 1. The fruit became soft and pulpy after being boiled for a long time [1].
  (ผลไม้เปลี่ยนเป็นนุ่มและเหลวหลังจากต้มนาน)

 2. The street was dirty and messy after the heavy rain [1].
  (ถนนสกปรกและเปรอะหลังฝนตกหนัก)

 3. The room was in disorder after the children played in it [1].
  (ห้องเป็นความไม่เป็นระเบียบหลังจากเด็ก ๆ เล่นในนั้น)

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: เละในภาษาอังกฤษมีความหมายอะไรอีกบ้าง?
A: เละในภาษาอังกฤษยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกหลายความหมาย เช่น เละในความหมายของการเป็นเหลวหรือไม่แน่น, เละในความหมายของการเป็นโคลนหรือเหลวเป็นปลัก และอื่น ๆ [1].


Learn more:

 1. เละ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เละ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เละ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

เละเทะ ภาษาจีน

เละเทะ ภาษาจีน

เละเทะ เป็นคำที่มักใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นระเบียบ หรือเกี่ยวข้องกับความสับสน ในภาษาจีน คำว่า เละเทะ มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน และสามารถแปลเป็นภาษาจีนได้หลายวลี เช่น 乱七八糟 (luàn qī bā zāo) หรือ 一塌糊涂 (yī tā hú tú) [1].

การใช้คำว่า เละเทะ ในประโยคภาษาจีนสามารถแปลได้เป็น 乱七八糟 หรือ 一塌糊涂 ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน และใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นระเบียบ หรือสับสน [3].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เละเทะ ในภาษาจีนได้แก่:

 1. 她做了晚餐难吃得要死 (tā zuò le wǎn cān nán chī de yào sǐ) – เธอพยายามจะทำมื้อเย็น ซึ่งมันก็เละเทะไม่เป็นท่า [3].
 2. 将像剪刀剪破的白纸一样 (jiāng xiàng jiǎn dāo jiǎn pò de bái zhǐ yī yàng) – มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด [3].
 3. 嚷嚷着要减学费搞得学校鸡犬不宁 (rǎng rǎng zhe yào jiǎn xué fèi gǎo dé xué xiào jī quǎn bù níng) – ขอลดค่าเรียน แล้วก็ทำให้โรงเรียนวุ่นวายเละเทะไปหมด [3].

ในภาษาจีน คำว่า เละเทะ มีความหมายที่คล้ายคลึงกันกับคำว่า 乱七八糟 และ 一塌糊涂 ซึ่งใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นระเบียบ หรือสับสน [3].


Learn more:

 1. สำนวนจีนน่ารู้ค่ะ 乱七八糟… – พินอินและตัวอักษรในภาษาจีนกลาง
 2. เละเทะ ภาษาจีนคืออะไร | Wordy Guru
 3. เละเทะ จีน – เละเทะ ภาษาจีน

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

การแปลคำว่า เละเทะ เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของ เละเทะ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เละเทะ ในภาษาอังกฤษ
การแปลคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ เละเทะ เป็นภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า เละเทะ ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับ เละเทะ ในภาษาอังกฤษ
วิธีการใช้คำว่า เละเทะ ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *