ดึงภาษาอังกฤษ: สู่การเรียนรู้และสื่อสารที่กว้างขึ้น

เรียนภาษาอังกฤษ  ดึง

เรียนภาษาอังกฤษ ดึง

Keywords searched by users: ดึงภาษาอังกฤษ: สู่การเรียนรู้และสื่อสารที่กว้างขึ้น ผลัก ภาษาอังกฤษ, ดึงออก ภาษาอังกฤษ, ดึงเชือก ภาษาอังกฤษ, ดึง ผลัก ภาษาอังกฤษ, ดึงประตู ภาษาอังกฤษ, แรงดึง ภาษาอังกฤษ, ดันภาษาอังกฤษ, ดึง ภาษาญี่ปุ่น

ความหมายของ ดึง ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ดังนี้:

 1. ดึง (retrieve) [1]

  • ในความหมายนี้หมายถึงการเรียกคืนข้อมูลหรือสิ่งของที่อยู่ในที่อื่นมายังตัวเรา เช่น การดึงข้อมูลจากเครือข่ายห้องสมุด
 2. ดึง (pull) [1]

  • หมายถึงการออกแรงทำให้สิ่งของเคลื่อนที่เข้าหาหรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ เช่น การดึงแขนไว้, การดึงตัวเข้ามากอด, การดึงหนังสติ๊กให้ยืดออก
 3. ดึงดูด (attract) [1]

  • หมายถึงการดึงดูดความสนใจหรือดึงดูดให้สิ่งต่าง ๆ เข้าหาเรา เช่น การดึงดูดแมลงเม่าให้เข้าไปใกล้, การดึงดูดความสนใจของผู้คน
 4. ดึงดูด (magnetize) [1]

  • หมายถึงการเหนี่ยวเข้ามาด้วยกำลังอย่างหนึ่งอย่างแม่เหล็ก เช่น การดึงดูดเหล็ก
 5. ดึงดูด (allure) [1]

  • หมายถึงการทำให้สนใจหรือตรึงใจให้คนอื่น เช่น การดึงดูดความสนใจของผู้คน

คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น การเลือกใช้ความหมายที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับบริบทและประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร


Learn more:

 1. ดึง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดึง แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. คำว่า ดึง ( V ) ในภาษาอังกฤษ

วิธีการแปลคำว่า ดึง เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการแปลคำว่า ดึง เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ดึง เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้หลายคำ ขึ้นอยู่กับความหมายและบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. Retrieve [1]

  • ความหมาย: ดึงคือการเรียกคืนข้อมูลหรือสิ่งของจากที่เก็บไว้
  • ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่สนใจค้นคว้าข้อมูลของห้องสมุดสามารถดึงข้อมูลจากเครือข่ายห้องสมุดได้
 2. Pull [1]

  • ความหมาย: ดึงคือการออกแรงเพื่อทำให้สิ่งของเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ
  • ตัวอย่างประโยค: การชักคะเย่อคือการช่วยกันออกแรงดึงเชือก
 3. Haul [1]

  • ความหมาย: ดึงคือการลากสิ่งของหรือพายุให้เคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ
  • ตัวอย่างประโยค: คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมขนส่งต้องดึงสินค้าให้เข้าไปในรถบรรทุก
 4. Drag [1]

  • ความหมาย: ดึงคือการลากสิ่งของในทิศทางที่ต้องการโดยใช้แรง
  • ตัวอย่างประโยค: เด็กหนุ่มกำลังดึงรถเข็นให้เข้าไปในร้านค้า
 5. Attract [1]

  • ความหมาย: ดึงคือการดึงดูดความสนใจหรือดึงดูดให้มีผู้คนสนใจหรือเข้าใกล้
  • ตัวอย่างประโยค: แสงสว่างจะดึงดูดแมลงเม่าให้เข้าไปใกล้
 6. Magnetize [1]

  • ความหมาย: ดึงคือการทำให้สิ่งของเป็นแม่เหล็กหรือดูดดึงสิ่งอื่นมาใกล้
  • ตัวอย่างประโยค: แม่เหล็กจะดึงดูดวัตถุเหล็กอื่นๆ ให้เข้ามาใกล้

นอกจากนี้ยังมีคำว่า ดึง ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม เช่น ดึงดูด หมายถึงการดึงดูดความสนใวิธีการแปลคำว่า ดึง เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ดึง เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้หลายคำ ขึ้นอยู่กับความหมายและบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. Retrieve [1]

  • ความหมาย: ดึงคือการเรียกคืนข้อมูลหรือสิ่งของใดสิ่งหนึ่ง
  • ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่สนใจค้นคว้าข้อมูลของห้องสมุดสามารถดึงข้อมูลจากเครือข่ายห้องสมุดได้
 2. Pull [1]

  • ความหมาย: ดึงคือการออกแรงเพื่อทำให้สิ่งของหรือตัวเองเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ
  • ตัวอย่างประโยค: การชักคะเย่อคือการช่วยกันออกแรงดึงเชือก
 3. Attract [1]

  • ความหมาย: ดึงคือการดึงดูดความสนใจหรือดึงดูดให้มีผู้คนสนใจหรือเข้าใกล้
  • ตัวอย่างประโยค: เมืองนี้มีความงามท่ามกลางบรรยากาศสมัยโบราณที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละมากมาย
 4. Drag [1]

  • ความหมาย: ดึงคือการลากสิ่งของหรือตัวเองในทิศทางที่ต้องการ
  • ตัวอย่างประโยค: แสงสว่างจะดึงดูดแมลงเม่าให้เข้าไปใกล้
 5. Haul [1]

  • ความหมาย: ดึงคือการลากสิ่งของหนักหรือใหญ่โดยใช้ความพยายาม
  • ตัวอย่างประโยค: ใช้รอกดึงของหนักขึ้นบนที่สูง

Learn more:

 1. ดึง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ‎iTranslate แปลภาษา บน App Store
 3. Google แปลภาษา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษ:

 1. The librarian can retrieve information from the library network. [1]
 2. The act of pulling the rope is called ดึงคะเย่อ in Thai. [1]
 3. The bright light attracts moths and draws them closer. [1]
 4. The citys beauty and ancient atmosphere attract a large number of tourists. [1]
 5. The bright light magnetizes and draws the attention of insects. [1]

Learn more:

 1. ดึง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดึง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. ดึง แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ดึง ในภาษาไทยมีความหมายว่าการดึง, ดึงดูด, ดึงดูดความสนใจ หรือดึงดูดใจ ในทางกลไกการใช้ภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้แทนคำว่า ดึง ได้ ดังนี้:

 1. Pull: คำว่า pull หมายถึงการดึงหรือดึงดูดอย่างแรง ใช้ในกรณีที่ต้องการให้วัตถุหรือสิ่งของเคลื่อนที่มาใกล้หรือหายไปจากตำแหน่งเดิม [1].

 2. Haul: คำว่า haul หมายถึงการดึงหรือลากอย่างแรง ใช้ในกรณีที่ต้องการยกหรือลากวัตถุหนักหรือยากเข้าหรือออกจากที่ตั้ง [1].

 3. Draw: คำว่า draw หมายถึงการดึงหรือดึงดูด ใช้ในกรณีที่ต้องการดึงความสนใจหรือดึงดูดใจคนอื่น [1].

เช่น การใช้คำว่า ดึง ในประโยค เขาใช้แรงดึงปลาออกจากน้ำ สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า He used force to pull the fish out of the water หรือ He hauled the fish out of the water หรือ He drew the fish out of the water [1].


Learn more:

 1. ดึง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ดึง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ดึง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ข้อแนะนำในการใช้คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

ข้อแนะนำในการใช้คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

การใช้คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากมีหลายความหมายและการใช้ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ข้อแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม:

 1. ใช้คำนาม attraction เพื่อแสดงความหมายของ ดึง ในทางที่เป็นการดึงดูดความสนใจหรือเสน่ห์ [index 4].

  • ตัวอย่างประโยค: The new shopping mall has a lot of attractions to draw people in. (ห้างสรรพสินค้าใหม่มีสิ่งที่ดึงดูดคนเข้ามามากมาย)
 2. ใช้คำกริยา pull เพื่อแสดงความหมายของ ดึง ในทางที่เป็นการลากหรือดึง [index 7].

  • ตัวอย่างประโยค: He pulled the rope to open the door. (เขาดึงเชือกเพื่อเปิดประตู)
 3. ใช้คำกริยา drag เพื่อแสดงความหมายของ ดึง ในทางที่เป็นการลากหรือดึง [index 7].

  • ตัวอย่างประโยค: She dragged the heavy suitcase across the room. (เธอลากกระเป๋าเดินทางที่หนักข้างห้อง)
 4. ใช้คำนาม traction เพื่อแสดงความหมายของ ดึง ในทางที่เป็นการใช้แรงเพื่อลากหรือดึง [index 7].

  • ตัวอย่างประโยค: The cars wheels lost traction on the slippery road. (ล้อรถสูญเสียแรงดึงดูดบนถนนลื่น)
 5. ใช้คำนาม bait เพื่อแสดงความหมายของ ดึง ในทางที่เป็นการดึงดูดใจหรือล่อใจ [index 4].

  • ตัวอย่างประโยค: The advertisement used an attractive offer as bait to attract customers. (โฆษณาใช้ข้อเสนอที่น่าสนใจเป็นเหยื่อเพื่อดึงดูดลูกค้า)
 6. ใช้คำนาม lug เพื่อแสดงความหมายของ ดึง ในทางที่เป็นการลากหรือดึง [index 7].

  • ตัวอย่างปรข้อแนะนำในการใช้คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

การใช้คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องเพื่อให้สื่อสารได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามความหมายที่ต้องการเสมอ ดังนั้น ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องมีดังนี้:

 1. ใช้คำว่า pull เพื่อแปลความหมายของคำว่า ดึง ในบางกรณี [1]. ตัวอย่างประโยคคือ He pulled the rope to open the door (เขาดึงเชือกเพื่อเปิดประตู).

 2. ใช้คำว่า drag เพื่อแปลความหมายของคำว่า ดึง ในกรณีที่มีการลากอย่างต่อเนื่อง [1]. ตัวอย่างประโยคคือ She dragged the heavy box across the room (เธอลากกล่องหนักข้างห้อง).

 3. ใช้คำว่า attract เพื่อแปลความหมายของคำว่า ดึง ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดความสนใจหรือดึงดูดใจ [1]. ตัวอย่างประโยคคือ The colorful display attracted many visitors to the exhibition (การแสดงสีสันดึงดูดผู้เข้าชมมากมายสู่การแสดง).

 4. ใช้คำว่า tug เพื่อแปลความหมายของคำว่า ดึง ในกรณีที่มีการดึงอย่างแรง [1]. ตัวอย่างประโยคคือ The child tugged at his mothers sleeve, asking for a candy (เด็กดึงแขนเสื้อแม่เพื่อขอลูกอม).

 5. ใช้คำว่า haul เพื่อแปลความหมายของคำว่า ดึง ในกรณีที่มีการดึงอย่างหนัก [1]. ตัวอย่างประโยคคือ The fishermen hauled the net full of fish onto the boat (ชาวประมงดึงตาข่ายที่เต็มไปด้วยปลาขึ้นเรือ).

 6. ใช้คำว่า extract เพื่อแปลความหมายของคำว่า ดึง ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการถอนออก [1]. ตัวอย่างประโยคคือ The dentist extracted the tooth to relieve the patients pain (หมอฟันถอนฟันเพื่อบรรเทาคว


Learn more:

 1. การดึง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: ยอดนิยม 66 ดึง ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ  ดึง
เรียนภาษาอังกฤษ ดึง

(v) pull, See also: haul, draw, drag, tug, Syn. ลาก, ชัก, เหนี่ยว, ฉุด, รั้ง, ยื้อยุด, ยุด, Ant. ผลัก, Example: การชักคะเย่อคือการช่วยกันออกแรงดึงเชือก

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ผลัก ภาษาอังกฤษ

ผลัก ภาษาอังกฤษ

การค้นหา ผลัก ภาษาอังกฤษ ได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง push หรือ ดัน ในภาษาไทย [1] ซึ่งเป็นคำกริยาที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรือการดันวัตถุให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับคำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงการค้นหาใน Google และเพิ่มคะแนนการค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ

หากคุณต้องการเพิ่มคะแนนการค้นหาของเว็บไซต์ของคุณใน Google คุณควรจัดเนื้อหาให้มีความลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยอธิบายหลักการและแนวคิดเฉพาะในเรื่อง ผลัก ในภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนและครอบคลุม ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่คุณสามารถนำเสนอในบทความของคุณ:

หัวข้อหลัก: ผลัก ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

 1. ความหมายของคำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษ

 2. การใช้คำว่า ผลัก ในประโยคต่าง ๆ

 3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ผลัก ในภาษาอังกฤษ

 4. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษ

 5. คำแนะนำในการใช้คำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษ

 6. ความหมายของคำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษ

  • คำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษหมายถึง push หรือ ดัน ในภาษาไทย [1] ซึ่งใช้ในการเคลื่อนที่หรือการดันวัตถุให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
 7. การใช้คำว่า ผลัก ในปรผลัก ภาษาอังกฤษ

การค้นหา ผลัก ภาษาอังกฤษ ได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง push หรือ ดัน ในภาษาไทย [1] ซึ่งเป็นคำกริยาที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรือการดันวัตถุให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับคำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับเนื้อหานี้

หมายความของคำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษ

 • ผลัก (push): ใช้ในการเคลื่อนที่หรือการดันวัตถุให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยใช้มือหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษ

 1. She pushed the door open. (เธอผลักประตูเปิด) [1]
 2. He pushed the car up the hill. (เขาผลักรถขึ้นเนิน) [1]
 3. The crowd pushed forward to get a better view. (คนแน่นเคลื่อนหน้าเพื่อได้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น) [1]

คำว่า ผลัก ในภาษาอังกฤษเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย และมีความสำคัญในการเคลื่อนที่และการทำงานต่าง ๆ ดังนั้นการเข้าใจความหมายและการใช้คำนี้ในประโยคจะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจกันได้ดีขึ้น


Learn more:

 1. ผลัก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ผลักดัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ผลัก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ดึงออก ภาษาอังกฤษ

เนื้อหาที่ละเอียดและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับหัวข้อ ดึงออก ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ดึงออก ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับคำว่า ดึงออก ในภาษาอังกฤษ โดยจะอธิบายความหมายและให้ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใจและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหา:

 1. ความหมายของ ดึงออก ในภาษาอังกฤษ

  • ดึงออก ในภาษาอังกฤษแปลว่า to pull out หรือ to extract [1]
  • คำนี้ใช้เพื่ออธิบายการดึงสิ่งของหรือสิ่งที่ติดตัวออกจากที่ตั้งต้น
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดึงออก ในภาษาอังกฤษ

  • He pulled out a pen from his pocket. (เขาดึงปากกาออกจากกระเป๋าของเขา) [1]
  • The dentist pulled out my tooth. (หมอฟันดึงฟันของฉันออก) [1]
 3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

  • abducent (แอบดู เซนท) หมายถึง ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting) [1]
  • abductor หมายถึง กล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง [1]
  • avulsion (อะวัล เชิน) หมายถึง การฉีกขาด, การเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นอย่างฉับพลัน, การดึงออกจากกัน (a tearing away) [1]
  • draw (ดรอ) หมายถึง ดึง, ลาก, โก่ง, น้าว, ถอน, จับ (ฉลาก), เอาออก, ดึงออก, ชักนำ, วาด, สเก็ตช์, เขียน, บรรยาย, ร้อยกรอง, พรรณนา [1]
  • elicit (อิลิสซิท) หมายถึง นำออกมา, ล้วงเอาความจริง, ดึงออกมา [1]
  • extract (อิคซฺแทรคทฺ) หมายถึง ถอนเนื้อหาที่ละเอียดและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับหัวข้อ ดึงออก ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ดึงออก ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ของบทความ: ให้คำแนะนำเพื่อให้ข้อมูลที่ละเอียดและอธิบายแนวคิดและหลักการเฉพาะเจาะจง
จำนวนคำขั้นต่ำ: 1000 คำ
ภาษา: ภาษาไทย
สไตล์: ข้อมูลลึกลง, คุณต้องให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง อธิบายแนวคิดและหลักการอย่างชัดเจนและเป็นรายละเอียด


หัวข้อ: ดึงออก ภาษาอังกฤษ

การดึงออกในภาษาอังกฤษหมายถึงการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือบางสิ่งออกจากตำแหน่งหรือสถานะปัจจุบันของมัน การดึงออกอาจเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ เช่น การดึงออกของเสื้อผ้าที่ติดแน่น, การดึงออกของข้อมูลจากฐานข้อมูล, หรือการดึงออกของข้อมูลจากเว็บไซต์ เป็นต้น [1]

การดึงออกในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ในบริบททางการแพทย์ เช่น การดึงออกของฟันหรือการดึงออกของเส้นเลือด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการรักษาหรือการผ่าตัด [1]

การดึงออกในภาษาอังกฤษยังมีความหมายทางเทคนิคเฉพาะ เช่น การดึงออกของข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์หรือการดึงออกของสายจั้มจากพอร์ต USB [1]

การดึงออกในภาษาอังกฤษยังมีความหมายทางการแพทย์เฉพาะ เช่น การดึงออกของเส้นประสาทหรือการดึงออกของเข็มฉีดยา [1]

การดึงออกในภาษาอังกฤษยังมีความหมายทางการเมือง เช่น การดึงออกของประ


Learn more:

 1. ดึงออก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดึงออกมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Pull Off ไม่ได้แปลว่าดึงออกเหรอ ? งั้นแปลว่าอะไรกันแน่ ?!?
6 คำกิริยาอังกฤษชีวิตประจำวัน - คั้น แบน ยับ บิด ดึง กด (Squeeze, Squash,Wring, Crumple,Press, Pull) - Youtube
6 คำกิริยาอังกฤษชีวิตประจำวัน – คั้น แบน ยับ บิด ดึง กด (Squeeze, Squash,Wring, Crumple,Press, Pull) – Youtube
6 คำกิริยาอังกฤษชีวิตประจำวัน - คั้น แบน ยับ บิด ดึง กด (Squeeze, Squash,Wring, Crumple,Press, Pull) - Youtube
6 คำกิริยาอังกฤษชีวิตประจำวัน – คั้น แบน ยับ บิด ดึง กด (Squeeze, Squash,Wring, Crumple,Press, Pull) – Youtube
กิจกรรมการเรียนการสอน Archives - ภาษาอังกฤษออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน Archives – ภาษาอังกฤษออนไลน์

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของ ดึง ในภาษาอังกฤษ
วิธีการแปลคำว่า ดึง เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษ
ข้อแนะนำในการใช้คำว่า ดึง ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *