จารีตนครบาล: การต่อสู้เพื่อเมืองแห่งความรู้สึก

กว่าจะเป็นไทย ตอน 146 ยกเลิกจารีตนครบาล - Youtube

กว่าจะเป็นไทย ตอน 146 ยกเลิกจารีตนครบาล

Keywords searched by users: จารีตนครบาล: การต่อสู้เพื่อเมืองแห่งความรู้สึก จารีตนครบาล ในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, จารีตนครบาล ความหมาย, ระบบกฎหมาย จารีตนครบาล สมัย ร. 5, จารีตนครบาล การลงโทษ, จารีตนครบาลถูกยกเลิกเพราะอะไร, จารีตนครบาลมีในสมัยใด, จารีตนครบาลภายหลังถูกยกเลิกไปในสมัย, สมัย รัชกาล ที่ 4 มีการ ปรับปรุง จารีตนครบาล อย่างไร

ประวัติศาสตร์และลักษณะของจารีตนครบาล

กว่าจะเป็นไทย ตอน 146 ยกเลิกจารีตนครบาล - Youtube
กว่าจะเป็นไทย ตอน 146 ยกเลิกจารีตนครบาล – Youtube

ประวัติศาสตร์และลักษณะของจารีตนครบาล

จารีตนครบาลเป็นกระบวนการทางศาลที่มีต้นกำเนิดมาจากสมัยโบราณในประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการพิจารณาคดีและลงโทษผู้กระทำความผิด โดยมีหลักการที่แตกต่างจากระบบทางศาลที่ใช้ในปัจจุบัน

ลักษณะของจารีตนครบาล:

 1. การพิจารณาคดี: ในจารีตนครบาล เมื่อมีผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ศาลจะถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีหลักฐานพยานมาพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งแตกต่างจากระบบทางศาลในปัจจุบันที่ต้องพิสูจน์ความผิดก่อนที่จะถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิด
 2. เฆี่ยน: เฆี่ยนเป็นการใช้เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการจารีตนครบาล เมื่อผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับความผิด ศาลจะใช้เครื่องมือเฆี่ยนในการตีหรือโบยตีผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้เขายอมรับความผิด โดยมีเครื่องมือเฆี่ยนที่ใช้ได้แก่เครื่องเฆี่ยนที่ทำด้วยไม้ หวาย และลวดหนัง
 3. การจำครบจำ: เมื่อผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับความผิด ศาลจะใช้การจำครบจำเพื่อลงโทษผู้ถูกกล่าวหา โดยการจำครบจำจะเป็นการจำประจานหรือการจำประจานแล้วตีด้วยลวดหนังหรือตามโทษานุโทษที่กำหนดไว้ ซึ่งการจำครบจำสามารถแบ่งออกเป็นการจำ 5 ประการและการจำ 3 ประการ

Learn more:

 1. จารีตนครบาล
 2. [เรื่องวันวาน] จารีตนครบาล คืออะไร ??? เรารู้กันมาตั้งแต่สมัยเรียนว่ากระบวนการทางศาลสมัยโบราณของไทยแต่โบราณมีระบบ จารีตนครบาล ซึ่งเป็นการทรมานต่าง ๆ นานาแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยรับสารภาพ แต่ก็คงต้องมีคนที่นึกถึงการ

ความหมายและการใช้งานของจารีตนครบาล

กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 | Ppt
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 | Ppt

ความหมายและการใช้งานของจารีตนครบาล

จารีตนครบาลเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีต้นกำเนิดมาจากสมัยโบราณในประเทศไทย ซึ่งมีความหมายว่าเป็นการทรมานต่างๆ ที่นานาแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยรับ โดยมักใช้ในกระบวนการวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา ซึ่งจารีตนครบาลมีหลักการที่สำคัญคือ ถือว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีหลักฐานพยานมาพิสูจน์ว่าเป็นผู้กระทำความผิด [1].

การใช้งานของจารีตนครบาลมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่จำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้กระบวนการวิธีพิจารณาคดีเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ดังนี้:

 1. การเริ่มต้นกระบวนการ: ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น จะต้องมีการเชื่อว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดก่อน จนกว่าจะมีหลักฐานพยานมาพิสูจน์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ [1].

 2. การพิสูจน์ความบริสุทธิ์: หากผู้ต้องหาไม่ยอมรับว่าเป็นผู้กระทำความผิด จะต้องมีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา โดยมีการนำเสนอหลักฐานพยานที่เป็นไปได้ เช่น พยาน, หลักฐานวิทยาศาสตร์ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระทำความผิด [1].

 3. การใช้เครื่องเฆี่ยน: เครื่องเฆี่ยนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการจารีตนครบาล เพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพให้จำเลย โดยมักใช้เครื่องเฆี่ยนที่ทำด้วยไม้ หวาย หรือลวดหนัง โดยมีความหมายและการใช้งานของจารีตนครบาล

จารีตนครบาลเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีต้นกำเนิดมาจากสมัยโบราณในประเทศไทย ซึ่งมีความหมายว่าเป็นการทรมานต่างๆ ที่นานาแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยรับ โดยมักใช้ในกระบวนการวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา

การใช้งานของจารีตนครบาลมีหลักการที่สำคัญ โดยมักใช้ในกระบวนการวิธีพิจารณาคดีอาญา ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การเริ่มต้นของกระบวนการ: กระบวนการจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการฟ้องร้องหรือกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถูกฟ้องร้องหรือผู้ต้องหาเป็นผู้ที่กระทำความผิดจนกว่าจะมีหลักฐานพยานมาพิสูจน์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

 2. การพิจารณาคดี: ในขั้นตอนนี้จะมีการพิจารณาหลักฐานและพยานเพื่อตัดสินใจว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ โดยจะใช้หลักฐานที่เป็นพยาน การสอบสวน และการพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดี

 3. การกำหนดโทษ: เมื่อตัดสินใจว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ จะมีการกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่กระทำไว้ในคดี โดยการกำหนดโทษจะต้องเป็นไปตามหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์

 4. การดำเนินการตามคำพิพากษา: เมื่อมีการกำหนดโทษแล้ว จะมีการดำเนินการตามคำพิพากษาที่ออกมา ซึ่งอาจเป็นการปรับโทษหรือการพิทักษ์โทษตามความเหมาะสมของ


Learn more:

 1. จารีตนครบาล
 2. [เรื่องวันวาน] จารีตนครบาล คืออะไร ??? เรารู้กันมาตั้งแต่สมัยเรียนว่ากระบวนการทางศาลสมัยโบราณของไทยแต่โบราณมีระบบ จารีตนครบาล ซึ่งเป็นการทรมานต่าง ๆ นานาแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยรับสารภาพ แต่ก็คงต้องมีคนที่นึกถึงการ
 3. จารีตนครบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

กระบวนการทางศาลในระหว่างการจารีตนครบาล

กระบวนการทางศาลในระหว่างการจารีตนครบาลคือกระบวนการทางศาลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการยื่นคำร้องหรือกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น และต้องมีการพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดก่อนที่จะถูกพิจารณาตามกฎหมาย [1].

กระบวนการทางศาลในระหว่างการจารีตนครบาลประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจะถูกดำเนินการตามลำดับดังนี้:

 1. การยื่นคำร้องหรือกล่าวหา: กระบวนการเริ่มต้นด้วยการยื่นคำร้องหรือกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น โดยผู้ที่เสียหายหรือเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายสามารถยื่นคำร้องหรือกล่าวหาได้ [1].

 2. การพิจารณาคำร้องหรือกล่าวหา: ศาลจะพิจารณาคำร้องหรือกล่าวหาที่ได้รับเข้ามา และตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดี [1].

 3. การสอบสวน: หากศาลพิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอเพื่อสอบสวนคดี ศาลจะสั่งให้มีการสอบสวนเพื่อเก็บข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติม เช่น การสอบถามพยาน การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หรือการสำรวจหลักฐาน [1].

 4. การพิจารณาความผิด: เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้น ศาลจะพิจารณาความผิดที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดหรือไม่ และหากพิจารณาว่ามีความผิด ศาลจะพิจารณาว่าความผิดนั้นมีระดับความผิดอย่างไร [1].

 5. การพิจารณาโทษ: เมื่อศาลตรวจสอบและพิจารณาความผิดแล้ว ศาลจะพิจารณาว่าจะให้โทษใดแก่ผู้ต้องหา โดยพิจารณาจากความรุนแรงของความผิด และคำแนะนำของกฎหมาย [1].

 6. การพิจารณาอุทธรณ์กระบวนการทางศาลในระหว่างการจารีตนครบาลเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่ถูกฟ้องร้องหรือกล่าวหาเป็นอาชญากรรม กระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างมากในการให้ความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการพิจารณาคดีทางอาญา ซึ่งสามารถอ้างอิงข้อมูลจากสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 2 อักษร ข-จ (พ.ศ.2545) [1].

กระบวนการทางศาลในระหว่างการจารีตนครบาลประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนที่จะถูกดำเนินการตามลำดับเพื่อให้ได้คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนี้:

 1. การเริ่มต้นกระบวนการ:

  • การร้องเรียนหรือการกล่าวหา: กระบวนการจะเริ่มต้นด้วยการร้องเรียนหรือการกล่าวหาที่ถูกยื่นเข้าสู่ศาล เพื่อให้เกิดกระบวนการทางศาลในคดีนั้นๆ [1].
 2. การสอบสวนและสืบพยาน:

  • การสอบสวน: ศาลจะสอบสวนเพื่อเก็บข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยการสอบสวนนี้อาจมีการสอบถามพยานหรือผู้เกี่ยวข้องกับคดี [1].
  • การสืบพยาน: ศาลอาจสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อเสริมหลักฐานที่มีอยู่แล้ว หรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ [1].
 3. การพิจารณาคดี:

  • การเสนอข้อเท็จจริง: ฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายตัวแทนจะต้องเสนอข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีเพื่อให้ศาลพิจารณา [1].
  • การพิจารณาคดี: ศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงที่เสนอมา รวมถึงหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดี และจะออกคำสั่งหรือคำพิพากษาที่

Learn more:

 1. จารีตนครบาล

ผลกระทบของจารีตนครบาลในสังคมและระบบกฎหมาย

ผลกระทบของจารีตนครบาลในสังคมและระบบกฎหมาย

การดำเนินการของรัฐบาลมีผลกระทบต่อสังคมและระบบกฎหมายในหลายด้าน ซึ่งอาจมีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อประชาชนและสังคมทั้งหมด ในบทความนี้เราจะสำรวจผลกระทบที่สำคัญของจารีตนครบาลในสังคมและระบบกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของรัฐบาลในด้านต่างๆ

 1. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ: การดำเนินการของรัฐบาลสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มหรือลดอัตราภาษี การสนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง สามารถส่งผลให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจหรือลดลงได้ ผลกระทบเชิงลบอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการลดงบประมาณหรือการเพิกถอนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ

 2. ผลกระทบต่อสังคม: การดำเนินการของรัฐบาลสามารถมีผลกระทบต่อสังคมได้ในหลายด้าน การปรับเปลี่ยนนโยบายสังคม เช่น การเพิ่มหรือลดการสนับสนุนในด้านการศึกษา การสวัสดิการสังคม หรือการดูแลสุขภาพ สามารถส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความเสมอภาคทางสังคม การดำเนินการที่ไม่เหมาะสมอาจสร้างความไม่พอใจหรือความขัดแย้งในสังคม

 3. ผลกระทบต่อระบบกฎหมาย: การดำเนินการของรัฐบาลสามารถมีผลกระทบต่อระบบกฎหมายได้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายกฎหมาย เช่น การปรับผลกระทบของจารีตนครบาลในสังคมและระบบกฎหมาย

การดำเนินการของรัฐบาลมีผลกระทบต่อสังคมและระบบกฎหมายในหลายด้าน ซึ่งผลกระทบเหล่านี้อาจมีผลที่ดีหรือเสียขึ้นอยู่กับวิธีการดำเนินการและผลที่เกิดขึ้นจริง ในบทความนี้เราจะสำรวจผลกระทบของจารีตนครบาลในสังคมและระบบกฎหมายในหลายด้านที่สำคัญ

 1. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ: การดำเนินการของรัฐบาลสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มหรือลดอัตราภาษี การสนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง สามารถส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตหรือลดลงได้ นอกจากนี้ การดำเนินการของรัฐบาลในด้านการลงทุนสามารถสร้างโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจและสร้างงานทำให้เกิดผลกระทบต่อการจัดสรรแรงงานและรายได้ของประชากร

 2. ผลกระทบต่อสังคม: การดำเนินการของรัฐบาลสามารถมีผลกระทบต่อสังคมได้ในหลายด้าน การปรับเปลี่ยนนโยบายสังคม เช่น การสนับสนุนการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุนกลุ่มที่มีความเป็นพิเศษ เป็นต้น สามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 3. ผลกระทบต่อระบบกฎหมาย: การดำเนินการของรัฐบาลสามารถมีผลกระทบต่อระบบกฎหมายได้ การปรับเปลี่ยนนโยบายกฎหมาย เช่น การปรับปรุงระบบยุทธศาสตร์การปกครอง การปรับปรุงระบบยุทธศ

การยกเลิกหรือการปรับปรุงจารีตนครบาลในปัจจุบัน

การยกเลิกหรือการปรับปรุงจารีตนครบาลในปัจจุบัน

การยกเลิกหรือการปรับปรุงจารีตนครบาลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระบบกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวิธีพิจารณาคดีอาญาให้มีความเป็นธรรมและเป็นศูนย์กลางต่อการพิจารณาคดีอาญาทั้งภายในและภายนอกศาล โดยการยกเลิกหรือปรับปรุงจารีตนครบาลนี้สามารถทำได้ผ่านการแก้ไขกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิธีพิจารณาคดีอาญา หรือผ่านการออกพระราชบัญญัติใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ [2].

การยกเลิกหรือการปรับปรุงจารีตนครบาลในปัจจุบันมีเป้าหมายหลักดังนี้:

 1. ปรับปรุงกระบวนการวิธีพิจารณาคดีอาญา: การปรับปรุงกระบวนการวิธีพิจารณาคดีอาญาเพื่อให้มีความเป็นธรรมและเป็นศูนย์กลางต่อการพิจารณาคดีอาญาทั้งภายในและภายนอกศาล เช่น การลดระยะเวลาในการพิจารณาคดี การเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการวิธีพิจารณาคดี และการเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงยุทธศาสตร์การพิจารณาคดีอาญา [1].

 2. ปรับปรุงการใช้หลักฐานและพยาน: การปรับปรุงการใช้หลักฐานและพยานในกระบวนการวิธีพิจารณาคดีอาญา เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นธรรม โดยการเพิ่มความสำคัญในการเก็บรักษาหลักฐานและพยาน การเพิ่มความเท่าเทียมในการเป็นพยาน และการเพิ่มความเป็นธรรมในการใช้หลักฐานในกระบวนการวิธีพิจารณาคดการยกเลิกหรือการปรับปรุงจารีตนครบาลในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน การยกเลิกหรือการปรับปรุงจารีตนครบาลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการพัฒนาระบบกฎหมายและการยุติธรรมในสังคมไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของกระบวนการวิธีพิจารณาคดีอาญา โดยให้ความสำคัญกับการให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้

เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เป็นเอกสารเฉพาะเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการปรับปรุงจารีตนครบาลในปัจจุบัน จึงไม่สามารถระบุรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างแน่ชัด อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงจารีตนครบาลในปัจจุบันได้ดังนี้:

 1. การปรับปรุงกระบวนการวิธีพิจารณาคดีอาญา: ในปัจจุบันมีการพัฒนากระบวนการวิธีพิจารณาคดีอาญาเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในการพิจารณาคดี โดยเน้นการให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาหลักฐานและการสอบสวนคดีอย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและสื่อใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดี

 2. การเพิ่มความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูล: ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการวิธีพิจารณาคดีอาญาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม

 3. การเสริมสร้างความเข


Learn more:

 1. จารีตนครบาล
 2. พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาล ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ. 115 – วิกิซอร์ซ
 3. ก้าวไกลดันร่างกฎหมาย ยุติการอุ้มหาย-ซ้อมทรมาน – พรรคก้าวไกล

Categories: สรุป 75 จารีตนครบาล

กว่าจะเป็นไทย ตอน 146 ยกเลิกจารีตนครบาล
กว่าจะเป็นไทย ตอน 146 ยกเลิกจารีตนครบาล

See more: bdsdreamland.net/category/tech

จารีตนครบาล ในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

เรื่องวันวาน จารีตนครบาล คืออะไร? เรารู้กันมาตั้งแต่สมัยเรียนว่ากระบวนการทางศาลสมัยโบราณของไทยแต่โบราณมีระบบ จารีตนครบาล ซึ่งเป็นการทรมานต่าง ๆ นานาแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยรับสารภาพ แต่ก็คงต้องมีคนที่นึกถึงการทรมานแบบนี้ในปัจจุบันอยู่บ้าง วันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ จารีตนครบาล ในประวัติศาสตร์กฎหมายไทยอีกเล็กน้อย

จารีตนครบาลคืออะไร?

จารีตนครบาลเป็นระบบทางกฎหมายที่ใช้ในกระบวนการวิธีพิจารณาคดีทางอาญาในสมัยโบราณของไทย [1] ระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการพิจารณาคดี โดยให้ผู้ต้องหาได้รับการทรมานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับสารภาพ และเพื่อให้ผู้ตัดสินสามารถตัดสินคดีได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม [1]

กระบวนการจารีตนครบาล

ในกระบวนการจารีตนครบาลในสมัยโบราณ มีขั้นตอนและวิธีการทรมานต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับสารภาพของผู้ต้องหา ซึ่งอาจมีการใช้วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการทรมาน ตัวอย่างเช่น [1]:

 1. เฆี่ยนด้วยหวายหรือทวนด้วยลวดหนัง: ใช้เวลาไม่นาน ประมาณ 5 ครั้ง
 2. ตอกเล็บ บีบขมับ
 3. เอาใส่ตระกร้อมีหนามเหล็กแหลมภายใน แล้วให้ช้างเตะไปมา
 4. เอาตะขอเหล็กยักษ์เกี่ยวคางแล้วดึงขึ้นไป
 5. ใส่หีบทรมาน นำไปตากแดด ตากฝน ตั้ง นอน ตะแคง คว่ำ

การทรมานเหล่านี้จะทำให้ผู้ต้องหารับสารภาพและจารีตนครบาล ในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

เรื่องของจารีตนครบาลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางศาลในสมัยโบราณของไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จำเลยรับสารภาพและยอมรับความผิดของตนเอง โดยจะมีการใช้วิธีการทรมานต่างๆ ที่นานาแก่จำเลยเพื่อให้เข้าใจและยอมรับความผิดของตนเอง [1].

การทรมานในกระบวนการจารีตนครบาลสมัยโบราณมีหลายวิธี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตระลาการ และสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบได้ เช่น

 • เฆี่ยนด้วยหวาย หรือทวนด้วยลวดหนัง
 • ตอกเล็บ บีบขมับ
 • เอาใส่ตระกร้อมีหนามเหล็กแหลมภายใน แล้วให้ช้างเตะไปมา
 • เอาตะขอเหล็กยักษ์เกี่ยวคางแล้วดึงขึ้นไป
 • ใส่หีบทรมาน นำไปตากแดด ตากฝน ตั้ง นอน ตะแคง คว่ำ [1].

จารีตนครบาลในประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิธีพิจารณาไต่สวนความอาญา โดยมีการใช้กฎหมายเก่าในการพิจารณาคดี โดยมีหลักการว่า ผู้ใดถูกฟ้องร้องหรือถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด ให้เชื่อไว้ก่อนว่าผู้นั้นทำความผิด จนกว่าผู้ต้องหาจะหาหลักฐานพยานมาพิสูจน์ว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ [2].

ในกฎหมายเก่าของไทย มีมาตราต่างๆ ที่กำหนดการใช้จารีตนครบาลในกระบวนการวิธีพิจารณาคดีอาญา ตัวอย่างบางมาตราได้แก่

 • มาตรา 36: ถ้ามีผู้โจทก์ว่า ผู้ร้ายปล้นสะดมได้ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทอง ช้าง ม้า โค กร

Learn more:

 1. [เรื่องวันวาน] จารีตนครบาล คืออะไร ??? เรารู้กันมาตั้งแต่สมัยเรียนว่ากระบวนการทางศาลสมัยโบราณของไทยแต่โบราณมีระบบ จารีตนครบาล ซึ่งเป็นการทรมานต่าง ๆ นานาแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยรับสารภาพ แต่ก็คงต้องมีคนที่นึกถึงการ
 2. จารีตนครบาล

จารีตนครบาล ความหมาย

จารีตนครบาล ความหมาย

จารีตนครบาล เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องระหว่างราชการและประชาชนในระบบการปกครองของประเทศ คำว่า จารีตนครบาล ประกอบด้วยคำว่า จารีต และ นครบาล ซึ่งมีความหมายดังนี้:

 1. จารีต (จารีต์): เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงระบบการปกครองที่มีการกำหนดกฎหมายและข้อบังคับเพื่อควบคุมการดำเนินงานของรัฐบาล และให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการดำเนินงานของรัฐบาล [1].

 2. นครบาล: เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงเขตแห่งหนึ่งที่มีการบริหารจัดการโดยรัฐบาล โดยมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานต่างๆ ในเขตดังกล่าว [1].

จารีตนครบาลเป็นระบบการปกครองที่มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการดำเนินงานของรัฐบาล ระบบนี้ช่วยให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีการควบคุมการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเป็นธรรม [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q: จารีตนครบาลมีความสำคัญอย่างไรในระบบการปกครองของประเทศ?
A: จารีตนครบาลมีความสำคัญในการรักษาความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการดำเนินงานของรัฐบาล ระบบนี้ช่วยให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีการควบคุมการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเป็นธรรม [1].

Q: จารีตนครบาลแตกต่างจากระบบการปกครองอื่นอย่างไร?
จารีตนครบาล ความหมาย

จารีตนครบาล เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องระหว่างราชการและประชาชนในระบบการปกครองที่มีรัฐบาลเป็นศูนย์กลาง [1]. คำว่า จารีตน มาจากภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษ administration ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการและการดำเนินงานของรัฐบาล ส่วนคำว่า ครบาล มาจากภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษ public ซึ่งหมายถึงประชาชนทั้งหมดในสังคม [1].

ในระบบการปกครองที่มีจารีตนครบาล เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนจะได้รับผลกระทบตรงจากการดำเนินงานของรัฐบาล รัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดการและบริหารระบบสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจ และหลายๆ ด้านอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น [1].

การมีจารีตนครบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า รัฐบาลต้องมีความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม และให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. จารีตนครบาลมีบทบาทอะไรในการพัฒนาเศรษฐกิจ?
  จารีตนครบาลมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยการสร้างสรรค์นโยบายที่สนับสนุนธุรกิจ ส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ [1].

Learn more:

 1. จารีตนครบาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จารีตนครบาล
 3. [เรื่องวันวาน] จารีตนครบาล คืออะไร ??? เรารู้กันมาตั้งแต่สมัยเรียนว่ากระบวนการทางศาลสมัยโบราณของไทยแต่โบราณมีระบบ จารีตนครบาล ซึ่งเป็นการทรมานต่าง ๆ นานาแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยรับสารภาพ แต่ก็คงต้องมีคนที่นึกถึงการ
เรื่องวันวาน]
เรื่องวันวาน] “จารีตนครบาล” คืออะไร ??? เรารู้กันมาตั้งแต่สมัยเรียนว่ากระบวนการทางศาลสมัยโบราณของไทยแต่โบราณมีระบบ ” จารีตนครบาล” ซึ่งเป็นการทรมานต่าง ๆ นานาแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยรับสารภาพ แต่ก็คงต้องมีคนที่นึกถึงการ
เรื่องวันวาน]
เรื่องวันวาน] “จารีตนครบาล” คืออะไร ??? เรารู้กันมาตั้งแต่สมัยเรียนว่ากระบวนการทางศาลสมัยโบราณของไทยแต่โบราณมีระบบ ” จารีตนครบาล” ซึ่งเป็นการทรมานต่าง ๆ นานาแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยรับสารภาพ แต่ก็คงต้องมีคนที่นึกถึงการ
จารีตสุดโหดในทิเบต
จารีตสุดโหดในทิเบต “ขันเชือกรัดจนกระทั่งตาถลนออกมา จากนั้นใช้มีดตัดสายลูกตาออก แล้วหยอดน้ำมันร้อนลงไป”
การยกเลิกจารีตนครบาล จากหนังสือ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดย แสวง บุญเฉลิมวิภาส - มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
การยกเลิกจารีตนครบาล จากหนังสือ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดย แสวง บุญเฉลิมวิภาส – มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 | Ppt
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 | Ppt
กว่าจะเป็นไทย ตอน 146 ยกเลิกจารีตนครบาล - Youtube
กว่าจะเป็นไทย ตอน 146 ยกเลิกจารีตนครบาล – Youtube

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ประวัติศาสตร์และลักษณะของจารีตนครบาล
ความหมายและการใช้งานของจารีตนครบาล
กระบวนการทางศาลในระหว่างการจารีตนครบาล
ผลกระทบของจารีตนครบาลในสังคมและระบบกฎหมาย
การยกเลิกหรือการปรับปรุงจารีตนครบาลในปัจจุบัน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *