ไฮเทค ภาษา อังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคไฮเทค

แปลไทยเป็นอังกฤษขั้นเทพไฮเทคมาก

แปลไทยเป็นอังกฤษขั้นเทพไฮเทคมาก

Keywords searched by users: ไฮเทค ภาษา อังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคไฮเทค บริษัทไฮเทค, รองเท้าไฮเทค, ทันสมัย ภาษาอังกฤษ, นิคมไฮเทค, High technology, สมภาร, hi touch แปลว่า

ความหมายของไฮเทคในภาษาอังกฤษ

ความหมายของไฮเทคในภาษาอังกฤษ

ไฮเทค (High-tech) เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายว่า เทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้า [1] ในปัจจุบัน เทคโนโลยีไฮเทคเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทุกด้านของชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสาร การทำงาน การศึกษา การเกษตร และอื่นๆ [2]

คำว่า ไฮเทค มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้า ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีสูงมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว [1]

ตัวอย่างของเทคโนโลยีไฮเทคที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ดิจิตอล และโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีด้านการแพทย์ เช่น เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เทคโนโลยีด้านการผลิต เช่น ระบบอัตโนมัติในการผลิต และอื่นๆ [2]

เทคโนโลยีไฮเทคมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีไฮเทคยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสังคมอย่างมาก [2]


Learn more:

 1. ไฮเทค คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. ไฮเทค แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ไฮเทค แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การใช้คำศัพท์ไฮเทคในภาษาอังกฤษ

การใช้คำศัพท์ไฮเทคในภาษาอังกฤษ (English Tech Vocabulary) เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและมีความคล่องตัว ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับคำศัพท์ไฮเทคที่ใช้ในภาษาอังกฤษและความหมายของแต่ละคำ พร้อมกับตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ไฮเทคเหล่านี้อีกด้วย

 1. Artificial Intelligence (AI) – ปัญญาประดิษฐ์

  • ความหมาย: เป็นการจำลองความสามารถในการคิดและการปฏิบัติตามแบบจำลองของมนุษย์ให้กับเครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร์
  • ตัวอย่างประโยค: Artificial intelligence is revolutionizing many industries [1].
 2. Big Data – ข้อมูลขนาดใหญ่

  • ความหมาย: เป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนที่ต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์
  • ตัวอย่างประโยค: Companies are using big data to gain insights into customer behavior [1].
 3. Cloud Computing – คอมพิวเตอร์คลาวด์

  • ความหมาย: เป็นการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการและเก็บข้อมูล
  • ตัวอย่างประโยค: Many businesses are migrating their IT infrastructure to cloud computing [1].
 4. Internet of Things (IoT) – อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

  • ความหมาย: เป็นระบบที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
  • ตัวอย่างประโยค: The Internet of Things has the potential to transform various industries [1].
 5. Virtual Reality (VR) – ความเป็นจริงเสมือน

  • ความหมาย: เป็นเทคโนโลยีที่ใช้การจำลองสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นจริงเสมือนในโลกเสมือน
  • ตัวอย่างปรการใช้คำศัพท์ไฮเทคในภาษาอังกฤษ (English) เป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา คำศัพท์ไฮเทค (High-Tech Vocabulary) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในเชิงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งมักมีความซับซ้อนและเป็นภาษาเฉพาะของวงการเทคโนโลยี

การใช้คำศัพท์ไฮเทคในภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการเข้าใจและสื่อสารในวงการเทคโนโลยี ดังนั้น การทราบคำศัพท์ไฮเทคจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างคำศัพท์ไฮเทคที่ใช้ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. Artificial Intelligence (AI) – ปัญญาประดิษฐ์ [1]
 2. Virtual Reality (VR) – ความเป็นจริงเสมือน [1]
 3. Internet of Things (IoT) – อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง [1]
 4. Blockchain – บล็อกเชน [1]
 5. Cloud Computing – คอมพิวเตอร์คลาวด์ [1]
 6. Big Data – ข้อมูลขนาดใหญ่ [1]
 7. Cybersecurity – ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ [1]
 8. Augmented Reality (AR) – ความเป็นจริงเสริม [1]
 9. Machine Learning – เรียนรู้ของเครื่อง [1]
 10. Internet of Things (IoT) – อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง [1]

การใช้คำศัพท์ไฮเทคในภาษาอังกฤษสามารถทำได้โดยการศึกษาและเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความรู้และคำศัพท์ไฮเทคในภาษาอังกฤษ


Learn more:

 1. ไฮเทค แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ไฮเทค แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. high-tech คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์

ความสำคัญของการเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของการเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากไฮเทคเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารและการทำงานในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อสารทางธุรกิจและการทำงานระหว่างประเทศ ดังนั้นการเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต [1].

นี่คือความสำคัญของการเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษ:

 1. เปิดโอกาสใหม่ในการทำงาน: การมีทักษะในการใช้ไฮเทคในภาษาอังกฤษจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ในการทำงาน โดยเฉพาะในอาชีพที่ต้องการการสื่อสารระหว่างประเทศ การเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักได้ [1].

 2. เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ: การมีทักษะในการใช้ไฮเทคในภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หากคุณสามารถใช้ไฮเทคในภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาการศึกษาที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้มากขึ้น [2].

 3. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสาร: การเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษช่วยเสริมสร้างควความสำคัญของการเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากไฮเทคเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารและการทำงานในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อสารในระดับสากล ดังนั้นการเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคคลในยุคปัจจุบัน [1].

นี่คือความสำคัญของการเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษ:

 1. เปิดโอกาสใหม่ในการทำงาน: การมีทักษะในการเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ในการทำงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อุตสาหกรรมไอที การตลาดออนไลน์ และธุรกิจออนไลน์ ทักษะในการเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณมีความสามารถในการทำงานในสายอาชีพเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

 2. การเข้าถึงข้อมูลและแหล่งความรู้: การเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลในหลากหลายด้าน เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบกราฟิก และอื่นๆ การมีทักษะในการเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถนำ


Learn more:

 1. นวัตกรรมรับ “เปิดเทอม” ไฮเทค ปลอดภัย – English Gang
 2. เคล็ดลับ 9 ข้อเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
 3. สวีเดนพักหน้าจอไฮเทค ฟื้นฟูการอ่านเขียนของนักเรียน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮเทคในภาษาอังกฤษ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮเทคในภาษาอังกฤษ

ไฮเทคหรือเทคโนโลยีสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮเทคในภาษาอังกฤษ เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจที่คุณอาจสนใจได้ดังนี้:

 1. ซิลิคอนแวลลีย์ – วิกิพีเดีย [1]

  • ซิลิคอนแวลลีย์เป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางของโลกเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรม
  • ซิลิคอนแวลลีย์มีบริษัทไฮเทคมากที่สุดในโลก
  • ซิลิคอนแวลลีย์มีอัตราการว่างงานต่ำและเงินเดือนสูง
 2. พื้นที่อ่าวซานฟรานซิสโก – วิกิพีเดีย [1]

  • เขตอ่าวซานฟรานซิสโกเป็นเขตที่มีการกระจุกตัวของบริษัทไฮเทคมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา
  • ซิลิคอนแวลลีย์เป็นสถานที่ที่มีอัตราคนทำงานไฮเทคสูงที่สุดในโลก
  • ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตไฮเทคที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

Learn more:

 1. ซิลิคอนแวลลีย์ – วิกิพีเดีย
 2. สวีเดนพักหน้าจอไฮเทค ฟื้นฟูการอ่านเขียนของนักเรียน
 3. เคล็ดลับ 9 ข้อเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคในภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคในภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และไฮเทคเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคในภาษาอังกฤษมีหลายอย่างที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้:

 1. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things – IoT): เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอาจเป็นเครื่องใช้ในบ้าน เช่น หลอดไฟ ตู้เย็น หรือเครื่องปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามและควบคุม เช่น อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ หรือรถยนต์ที่สามารถควบคุมผ่านมือถือได้ [1].

 2. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning): เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตนเองได้ โดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น ระบบการแนะนำสินค้าในเว็บไซต์ออนไลน์ หรือระบบการตรวจจับภาพ [1].

 3. การเข้ารหัสและความปลอดภัย (Encryption and Security): เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว การเข้ารหัสข้อมูลทำให้ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นความลับ และการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแฮกเกอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ [1].

 4. การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing): เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคในภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และไฮเทคเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคในภาษาอังกฤษมีหลายอย่างที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้:

 1. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things – IoT): เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอาจเป็นเครื่องใช้ในบ้าน เช่น หลอดไฟ ตู้เย็น หรือเครื่องปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามและควบคุม เช่น อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ หรือรถยนต์ที่สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้ [1].

 2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI): เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์และระบบอัลกอริทึมเพื่อจำลองความคิดเชิงปัญญาของมนุษย์ ซึ่งสามารถทำงานเหมือนมนุษย์ได้ ตัวอย่างการใช้งาน AI ได้แก่ หุ่นยนต์ที่สามารถเดินได้ รถยนต์ที่สามารถขับเองได้ และระบบการแปลภาษาอัตโนมัติ [1].

 3. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning): เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตนเองได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจำลองทางสถิติ ตัวอย่างการใช้งาน Machine Learning ได้แก่ ระบบแนะนำสินค้า ระบบตรวจจับภาพ และระบบการจัดกลุ่มข้อมูล [1].

 4. การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless Connectivity


Learn more:

 1. high-tech แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. high-tech แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. bangkok bank sme รวมข้อมูล ข่าว สาระความรู้ เพื่อคนทำธุรกิจ เอสเอ็มอี

การพัฒนาทักษะไฮเทคในภาษาอังกฤษ

การพัฒนาทักษะไฮเทคในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และปรับปรุงทักษะในการใช้งานภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสูง ด้วยความเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในการสื่อสารในสายงานไฮเทค การพัฒนาทักษะไฮเทคในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้คนในวงกว้างของอุตสาหกรรมไฮเทค [1].

นี่คือเคล็ดลับที่สามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะไฮเทคในภาษาอังกฤษได้:

 1. ฟังภาษาอังกฤษทุกวัน: เริ่มต้นด้วยการฟังภาษาอังกฤษทุกวัน เริ่มจากการฟังคลิปสอนภาษาที่พูดช้าๆ บน YouTube หรือฟัง Podcast ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ [1].

 2. ตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ: ตั้งค่าเมนูของคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อื่นๆให้เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Facebook, Twitter, และโซเชียลมีเดียต่างๆ [1].

 3. รับข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ: ติดตามข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกภาษาและอัพเดทเหตุการณ์ทั่วโลก สามารถติดตามได้จากแหล่งข่าวต่างประเทศเช่น BBC, CNN, และ Google News [1].

 4. ดูหนังและฟังเพลงภาษาอังกฤษ: การดูหนังและฟังเพลงภาษาอังกฤษช่วยในการพัฒนาทักษะได้จริง ควรทำเป็นประจำและต้องทำต่อเนื่อง [1].

 5. เลือกอ่านตามความสนใจ: เลือกอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับความสนใจการพัฒนาทักษะไฮเทคในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และปรับปรุงทักษะในการใช้งานภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสูง ซึ่งการพัฒนาทักษะไฮเทคในภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้งานภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

นี่คือเคล็ดลับที่สามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะไฮเทคในภาษาอังกฤษได้:

 1. ฟังภาษาอังกฤษทุกวัน: เริ่มต้นการฝึกภาษาอังกฤษด้วยการฟังภาษาอังกฤษทุกวัน คุณสามารถฟังคลิปสอนภาษาที่พูดช้าๆ บน YouTube หรือฟัง Podcast เพื่อฝึกฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้น [1].

 2. ตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ: ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้คุณเข้าใจและคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น [1].

 3. รับข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ: ติดตามข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกภาษาอังกฤษและอัพเดทเหตุการณ์ทั่วโลก คุณสามารถติดตามข่าวจากแหล่งข่าวต่างประเทศเช่น BBC, CNN, และ Google News หรือข่าวในประเทศไทยเช่น Bangkokpost และ The Nation [1].

 4. ดูหนังและฟังเพลงภาษาอังกฤษ: การดูหนังและฟังเพลงภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่สนุกและมีประสิทธิภาพในการพั


Learn more:

 1. เคล็ดลับ 9 ข้อเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
 2. การฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อทางโทรศัพท์สำหรับองค์กรในกรุงเทพมหานคร – แองโลคอม
 3. ข่าว – 5 EdTech ที่จะเปลี่ยนห้องเรียนในอนาคต

Categories: รวบรวม 33 ไฮเทค ภาษา อังกฤษ

แปลไทยเป็นอังกฤษขั้นเทพไฮเทคมาก
แปลไทยเป็นอังกฤษขั้นเทพไฮเทคมาก

(n) high-tech, See also: high-technology. ไฮเทค[haithek] (n) EN: high tech (inf.) ; high technology FR: high-tech [ m ] (anglic.)ไอแพด (อังกฤษ: iPad) คือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทแอปเปิล โดยมีหน้าที่หลักในด้านมัลติมีเดียในด้าน ภาพยนตร์ เพลง เกม อีบุ๊ก และท่องเว็บไซต์ ขนาดและน้ำหนักของไอแพดมีขนาดเบากว่าแล็ปท็อป โดยมีน้ำหนัก 680 กรัม และ 601 กรัม สำหรับไอ​แพดรุ่นแรกและไอแพดรุ่นสองตามลำดับ

10 ไอเทมสุดไฮเทค ของใช้ในบ้านที่มีไว้ติดบ้าน แล้วชีวิตจะสบายดี๊ดี
 • 1.แอร์เคลื่อนที่
 • 2.เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ
 • 3.โซฟาเบด
 • 4.ระบบล็อคประตูนิรภัยอัจฉริยะ
 • 5.เลือกใช้ระบบไฟบ้านอัจฉริยะ
 • 6.อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
 • 7.เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ
 • 8.หม้อทอดไร้น้ำมัน (Airfryer)

See more: bdsdreamland.net/category/tech

High Tech มีอะไรบ้าง

10 ไอเทมสุดไฮเทค ที่ควรมีในบ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน

 1. แอร์เคลื่อนที่ – แอร์พกพาที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับอากาศที่สดชื่นและสะอาดได้ตลอดเวลา [1].
 2. เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ – เครื่องดูดฝุ่นที่สามารถทำงานอัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดบ้านของคุณ โดยสามารถตั้งเวลาการทำงานและเคลื่อนที่ไปทำความสะอาดตามเส้นทางที่กำหนดได้ [1].
 3. โซฟาเบด – โซฟาที่สามารถแปลงเป็นเตียงเพื่อให้คุณสามารถพักผ่อนหรือนอนหลับได้ในห้องนั่งเล่นของคุณ [1].
 4. ระบบล็อคประตูนิรภัยอัจฉริยะ – ระบบล็อคประตูที่สามารถควบคุมและจัดการการเข้า-ออกของบ้านได้อย่างปลอดภัยผ่านสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ [1].
 5. ระบบไฟบ้านอัจฉริยะ – ระบบไฟที่สามารถควบคุมและจัดการการเปิด-ปิดไฟในบ้านได้อย่างสะดวกสบายผ่านสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ [1].
 6. อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ – การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและเสถียรภาพสูง เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ [2].
 7. เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ – เก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานและสุขภาพของคุณ โดยมีคุณสมบัติที่ช่วยลดอาการเจ็บหลังและเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดเมื่อยในระหว่างทำงาน [3].
 8. หม้อทอดไร้น้ำมัน (Airfryer) – หม้อทอดที่ใช้เทคโนโลยีการทอดแบบไร้น้ำมัน เไฮเทค มีอะไรบ้าง?

ไฮเทค หรือเทคโนโลยีสูงคือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของเรา ดังนั้น เรามาดูกันว่ามีไอเทมสุดไฮเทคในบ้านที่คุณควรมีติดบ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของคุณมากขึ้น!

 1. แอร์เคลื่อนที่: แอร์พกพาที่คุณสามารถพกพาไปได้ทุกที่ เพื่อให้คุณสบายตลอดเวลา [1].
 2. เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ: เครื่องดูดฝุ่นที่สามารถทำงานอัตโนมัติและควบคุมด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของคุณ [1].
 3. โซฟาเบด: โซฟาที่สามารถแปลงเป็นเตียงนอนได้ เพื่อให้คุณสามารถพักผ่อนหรือต้องการพื้นที่นอนเพิ่มเติมได้ [1].
 4. ระบบล็อคประตูนิรภัยอัจฉริยะ: ระบบล็อคประตูที่สามารถควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในบ้านของคุณ [1].
 5. เลือกใช้ระบบไฟบ้านอัจฉริยะ: ระบบไฟที่สามารถควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชัน เพื่อประหยัดพลังงานและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ไฟฟ้า [1].
 6. อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงและเสถียรภาพสูง เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ [2].
 7. เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ: เก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานและสุขภาพของคุณ เช่น เก้าอี้ที่สามารถปรับระดับความสูงได้หรือมีระบบนวด [3].
 8. หม้อทอ

Learn more:

 1. 10 ไอเทมสุดไฮเทค ของใช้ที่ควรมีติดบ้าน เพิ่มความสะดวกสบาย ให้ …
 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch – นโยบาย – ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 3. สไตล์ไฮเทค (Hi-tech Style) สิ่งมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีในการออกแบบการตกแต่งภายในที่ทันสมัย (ตอนที่ 1) – ศูนย์รวม อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง ครบวงจร
ส่งเร็วหุ่นยนต์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อการศึกษาไฮเทค13 In 1ชุดโมเดลอาคารของเล่นเสริมปัญญาของขวัญสำหรับเด็กเพื่อการเรียนรู้ | Lazada.Co.Th
ส่งเร็วหุ่นยนต์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อการศึกษาไฮเทค13 In 1ชุดโมเดลอาคารของเล่นเสริมปัญญาของขวัญสำหรับเด็กเพื่อการเรียนรู้ | Lazada.Co.Th
เดอะ เรสซิเดนส์ ไฮเทค (The Residence Hi-Tech) - Baanfinder.Com
เดอะ เรสซิเดนส์ ไฮเทค (The Residence Hi-Tech) – Baanfinder.Com
อนาคตโฮโลแกรม Hud การออกแบบตัวอักษรเวกเตอร์สีฟ้า.ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่มีผลโฮโลแกรมตัวอักษรสไตล์ดิจิตอลไฮเทคและสัญลักษณ์การออกแบบตัวอักษรสำหรับพาดหัวข่าวป้ายโปสเตอร์ปกเหตุการณ์ดนตรี: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์) 1457565086 | Shutterstock
อนาคตโฮโลแกรม Hud การออกแบบตัวอักษรเวกเตอร์สีฟ้า.ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่มีผลโฮโลแกรมตัวอักษรสไตล์ดิจิตอลไฮเทคและสัญลักษณ์การออกแบบตัวอักษรสำหรับพาดหัวข่าวป้ายโปสเตอร์ปกเหตุการณ์ดนตรี: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์) 1457565086 | Shutterstock
Jobbkk.Com - งาน หางาน สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (นิคมไฮเทค บางปะอิน) บริษัท เบรียกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 6 ซอยลาดพร้าว 110 (สนธิวัฒนาแยก 3) ถนนลาดพร้าว พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Jobbkk.Com – งาน หางาน สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (นิคมไฮเทค บางปะอิน) บริษัท เบรียกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 6 ซอยลาดพร้าว 110 (สนธิวัฒนาแยก 3) ถนนลาดพร้าว พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของไฮเทคในภาษาอังกฤษ
การใช้คำศัพท์ไฮเทคในภาษาอังกฤษ
ความสำคัญของการเรียนรู้ไฮเทคในภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮเทคในภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคในภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะไฮเทคในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *