อาดูร แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

อัตภาพอันอาดูร(ความไม่เที่ยง ไม่งามในกาย) : หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์

อัตภาพอันอาดูร(ความไม่เที่ยง ไม่งามในกาย) : หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์

Keywords searched by users: อาดูร แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน อาดูร คําไวพจน์, อดุลย์ แปลว่า, อาทร แปลว่า, จํารูญ แปลว่า, ราคี แปลว่า, คูหา แปลว่า, อาวรณ์ แปลว่า, กําสรวล แปลว่า

อาดูร แปลว่า: แนะนำและอธิบายความหมายอาดูร

อาดูร แปลว่าอะไร: แนะนำและอธิบายความหมายอาดูร

คำว่า อาดูร เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า เดือดร้อน ทนทุกขเวทนาทั้งกายและใจ [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบทกลอนตัดในภาษาไทย โดยมักใช้ในบทกลอนเพื่อแสดงความร้อนแรงและความเข้มข้นของความรู้สึกหรือความคิดของผู้เขียน [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อาดูร:

 • ความรักในใจฉันเหมือนไฟที่อาดูร [1]

Learn more:

 1. อาดูร คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. อาดูร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อาดูร คือ ความหมาย แปลว่า ตัวอย่าง

การใช้งานอาดูร

การใช้งานอาดูรคืออะไร?

อาดูรเป็นคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาไทยที่หมายถึงการเดือดร้อนหรือทุกขเวทนาทั้งกายและใจ [1]. คำว่าอาดูรมาจากภาษาสันสกฤต आतुर (อาตุร) และภาษาบาลี อาตุร ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าอาดูร:

 • บรรดานักกีฬาที่พ่ายแพ้ในการแข่งขันต่างพากันโศกาอาดูร เศร้าโศก เสียใจ ร้องไห้กันระงม [1].

การใช้งานอาดูรในประโยคนี้หมายถึงการเดือดร้อนหรือทุกขเวทนาทั้งกายและใจที่เกิดขึ้นเมื่อนักกีฬาพ่ายแพ้ในการแข่งขัน [1].


Learn more:

 1. อาดูร คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. อาดูร – วิกิพจนานุกรม
 3. อาดูร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าอาดูร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อาดูร คืออะไร? คำว่า อาดูร เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ดู หรือ สังเกต [1] ซึ่งใช้ในบางกรณีเพื่อให้เราเห็นหรือรับรู้เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อาดูร ได้แก่ [2]:

 1. เด็กชายคนนี้มีความสามารถพิเศษในการอาดูรสิ่งต่างๆ แม้ว่าจะไม่ได้เรียนรู้หรือศึกษาใดๆ
 2. อาจารย์สอนให้นักเรียนอาดูรภาพที่แสดงบนหน้าจอเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
 3. การอาดูรสิ่งต่างๆ เป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาการรับรู้และการเรียนรู้ของเด็ก

การใช้คำว่า อาดูร ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและรับรู้เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาการรับรู้และการเรียนรู้ของเด็ก [2]


Learn more:

 1. อาดูร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อาดูร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อาดูร คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

คำที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับอาดูร

คำที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับ อาดูร คือคำว่า เศร้าสร้อย หรือ ร้องไห้ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน [2]. คำนี้มักใช้เพื่อแสดงอารมณ์ที่เศร้าหรือเสียใจอย่างลึกซึ้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าหรือเสียใจมาก [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อาดูร:

 • เมื่อฉันได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไป ฉันรู้สึกอาดูรมาก [2].
 • เมื่อเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานในอดีต ฉันเห็นเขาร้องไห้อย่างอาดูร [2].

คำว่า อาดูร เป็นคำที่ใช้ในบริบททางอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งสามารถใช้ในการเล่าเรื่องราวหรือแสดงความรู้สึกได้ [2]. การใช้คำนี้ในเนื้อหาของเว็บไซต์หรือบทความอาจช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวถึงได้มากขึ้น [2].


Learn more:

 1. อาดูร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อาดูร คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. ประมวลคำภาษาบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ | PALIdict

แหล่งข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับอาดูร

แหล่งข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับอาดูร

อาดูรเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยที่มีผลกระทบมากในระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร หรือที่เรียกว่า ในหลวง [2]. การสูญเสียอาดูรเป็นเหตุให้ประชาชนไทยร่วมกันร้องเพลงเศร้าในรอบ 70 ปี [2].

เพื่อที่จะเป็น พลังความดี และ พลังแผ่นดิน ที่ทำให้พระองค์ท่านภูมิใจในประชาชนไทย มีหลายแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ [2]. นี่คือบางแนวทางที่สามารถศึกษาและนำไปปฏิบัติได้:

 1. การน้อมนำทำตามคำสอนของ ในหลวง: การน้อมนำทำตามคำสอนของพระองค์ท่านเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน [2]. นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนมากเกินกำลัง โดยเฉพาะการกระทำตามรอยพระยุคลบาท [2]. ในหลวงได้วางแบบอย่างให้ประชาชนไทยได้ปฏิบัติตามในหลายๆ โครงการ เช่น โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการตามพระราชดำริ และอื่นๆ [2].

 2. การนำความรู้และหลักการของอาดูรไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน: อาดูรได้ให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ การเกษตรพอเพียง และหลักการอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรไทย [2]. การนำความรู้และหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เกษตรกรไทยมีการปรับตัวและพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน [2แหล่งข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับอาดูร

อาดูรเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยที่มีผลกระทบอย่างมากต่อชาวไทยในระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร หรือที่เรียกว่า ในหลวง [2].

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอาดูร นี่คือแหล่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจ:

 1. หนังสือ ปวงประชาอาดูร (พระประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) – หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอาดูร มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมีภาพประกอบเพื่อให้คุณเข้าใจเพิ่มเติม [1].

 2. บทความ ต้นแบบที่อยู่คู่คนไทยตลอดกัลปาวสาน – บทความนี้เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของอาดูรและการสูญเสียในประวัติศาสตร์ไทย มีการอธิบายถึงความเศร้าโศกเสียใจของชาวไทยในรอบ 70 ปี และเสนอแนวทางในการน้อมนำและปฏิบัติตามคำสอนของอาดูร [2].


Learn more:

 1. ปวงประชาอาดูร (พระประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) – ร้านหนังสือ 224books : Inspired by LnwShop.com
 2. “ต้นแบบ” ที่อยู่คู่คนไทยตลอดกัลปาวสาน
 3. สกู๊ปพิเศษ I เสด็จสู่แดนสรวง..คติ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ

Categories: แบ่งปัน 16 อาดูร แปลว่า

อัตภาพอันอาดูร(ความไม่เที่ยง ไม่งามในกาย) : หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
อัตภาพอันอาดูร(ความไม่เที่ยง ไม่งามในกาย) : หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์

See more: bdsdreamland.net/category/tech

อาดูร แปล ว่า อะไร ภาษาไทย

คำว่า อาดูร ในภาษาไทยแปลว่าอะไร?

คำว่า อาดูร ในภาษาไทยไม่มีความหมายที่แน่ชัด หากต้องการหาความหมายของคำนี้ สามารถใช้บริการพจนานุกรมออนไลน์เช่น Longdo Dictionary เพื่อหาความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้อง [1].


Learn more:

 1. อาดูร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อาดูร คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. อาดูร – วิกิพจนานุกรม

อาดูรเขียนอย่างไร

การเขียนคำว่า อาดูร ในภาษาไทยสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ โดยมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. อาดูร (-ดูน) [1]

  • ความหมาย: เดือดร้อน, ทนทุกข์เวทนาทั้งกายและใจ
  • ตัวอย่างการใช้งาน: ในบทกลอนตัดใช้ว่า ดุร ก็มี
 2. ขะแข่น, ขะแข้น [1]

  • ความหมาย: แข็ง, เขียนเป็น ขแข่น ก็มี
  • ตัวอย่างการใช้งาน: เช่น สองอ่อน โอ้อาดูร ร้อนแสงสูรย์ขแข่น (ม. คำหลวง กุมาร), ร้อนขะแข้น (ม. คำหลวง กุมาร)
 3. อาตุระ [1]

  • ความหมาย: อาดุระ, อาดูร

ดังนั้น, การเขียนคำว่า อาดูร ในภาษาไทยสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบตามความหมายและการใช้งานที่ต่างกันไป [1].


Learn more:

 1. อาดูร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อาดูร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อาดูร คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
Lament แปลว่า อาดูร | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Lament แปลว่า อาดูร | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

อาดูร แปลว่า: แนะนำและอธิบายความหมายอาดูร
การใช้งานอาดูร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าอาดูร
คำที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับอาดูร
แหล่งข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับอาดูร

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *